„BILJEŠKA O NEDJELJI BOŽJE RIJEČI“ 2021.

Smjernice i preporuke Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata u pripravi Nedjelje Božje riječi 24. siječnja 2021.

MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA 2021.

HBK (TU) – Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam i dijalog i Kršćanska sadašnjost objavili su priručnik za svjetsku Molitvenu osminu 2021. godine. Priručnik je rezultat suradnje Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana i Povjerenstva „Vjera i ustrojstvo“ Ekumenskog vijeća crkava, a materijale za 2021. godinu priredile su sestre iz zajednice monahinja u Grandchampu u Švicarskoj na biblijsku temu „Ostanite u mojoj ljubavi i donosit ćete mnogo roda“ (usp. Iv 15,1-17).

U SRIJEMSKOJ MITROVICI PROSLAVLJEN SPOMENDAN SVETE ANASTAZIJE, SRIJEMSKE MUČENICE

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – u petak, 15. siječnja 2021., u katedrali–bazilici manjoj koja je posvećena svetom Dimitriju, đakonu i mučeniku, u Srijemskoj Mitrovici, svečanik euharistijskim slavljem proslavljen je spomendan svete Anastazije, srijemske mučenice iz ranokršćanskih vremena. Večernje euharistijsko slavlje, u 18.00 sati predslavio je vlč. Ivica Zrno, župnik župe Sveta Ana, majka BDM iz Laćarka, uz suslavljenje mons. Eduarda Španovića, domaćeg župnika.

PREDSJEDNIK MIROVIĆ PRIMIO SREMSKOG BISKUPA I PREDSEDNICU NACIONALNOG SAVETA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE

NOVI SAD (TU) – Predsjednik Pokrajinske vlade, g. Igor Mirović primio je danas srijemskog biskupa, msgr. Đuru Gašparovića i predsjednicu Nacionalnog savjeta hrvatske nacionalne manjine, gđu. Jasnu Vojnić, sa kojima je razgovarao o nastavku suradnje na projektima očuvanja vjerske baštine u Vojvodini.

ZIMSKE RADOSTI SRIJEMSKOMITROVAČKIH VJEROUČENIKA

Vijesti

„BILJEŠKA O NEDJELJI BOŽJE RIJEČI“ 2021.

16. siječanj 2021.

Smjernice i preporuke Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata u pripravi Nedjelje Božje riječi 24. siječnja 2021.

Nedjelja Božje riječi, određena od pape Franje da se slavi svake godine na treću nedjelju kroz godinu[1], podsjeća sve, pastire i vjernike, na važnost i vrijednost Svetog pisma za kršćanski život, kao i na odnos između Božje riječi i liturgije: „Kao kršćani jedan smo narod koji putuje kroz povijest, snažen prisutnošću Gospodina u našoj sredini koji nam govori i koji nas hrani. Dan posvećen Bibliji ne želi biti jednom na godinu, nego jednom za čitavu godinu, jer nam je prijeko potrebno rasti u dobrom poznavanju i ljubavi prema Svetom pismu i Uskrslome koji ne prestaje lomiti riječ i kruh u zajednici vjernikâ. Zato nam je potrebno ući u prisni odnos sa Svetim pismom; u suprotnom naša će srca ostati hladna, a oči zatvorene, pogođeni, kakvi već jesmo, bezbrojnim oblicima sljepoće“[2].

Stoga ova nedjelja predstavlja dobru priliku za ponovno čitanje nekih crkvenih dokumenata[3], posebice Uvodne napomene Reda misnih čitanja [Praenotande Ordo Lectionum Missae], koja predstavlja sintezu teoloških, liturgijskih i pastoralnih načela u vezi s Božjom riječi koja se naviješta u Misi, ali i sintezu koja se odnosi i na sva druga liturgijska slavlja (sakramenti, sakramentali, liturgija časova).

Kroz biblijska čitanja koja se naviještaju u liturgiji, Bog govori svome narodu, a sam Krist naviješta svoje Evanđelje[4]; Krist je središte i punina čitavog Pisma, Starog i Novog zavjeta[5]. Slušanje Evanđelja, vrhunca slavlja Službe riječi[6], obilježeno je posebnim iskazima časti[7], koje se ne iskazuje samo gestama i poklicima, već se iskazuje i samoj knjizi Evanđelja[8]. Jedan od obrednih načina koji se može prilagoditi za ovu priliku može biti ulazna procesija s Evanđelistarom[9], ili ako nema procesije, njegovo postavljanje na oltar[10].

Raspored biblijskih čitanja, postavljen od Crkve u Lekcionaru, pruža mogućnost upoznavanja cjelokupne riječi Božje[11]. Stoga je potrebno poštivati ​​naznačena čitanja, bez da ih se zamjenjuje ili ispušta, koristeći odobrena izdanja Biblije za liturgijsku uporabu[12]. Navještaj čitanja iz Lekcionara uspostavlja vezu jedinstva među svim vjernicima koji ga slušaju. Razumijevanje strukture i svrhe Službe riječi pomaže zajednici vjernika da prihvati spasiteljsku Božju riječ[13].

Preporučeno je pjevanje pripjevnog psalma, odgovora molitve Crkve[14]; stoga je prikladno da u svakoj zajednici bude onih koji će obavljati službu psalmista[15].

Homilija tijekom liturgijske godine, polazeći od biblijskih čitanja, vjernicima tumači otajstva vjere i pravila za kršćanski život[16]. „Pastiri u prvom redu imaju veliku odgovornost tumačenja i omogućavanja svima da shvate Sveto pismo. Budući da je to knjiga naroda, oni koji su pozvani biti služitelji riječi moraju osjetiti snažnu potrebu da je učine dostupnom svojoj zajednici“[17]. Biskupi, svećenici i đakoni moraju osjećati predanost pri izvršavanju ove službe posebnom posvećenošću, koristeći sredstva koja Crkva predlaže[18].

Posebna važnost pridaje se šutnji koja pogoduje razmatranju, te tako omogućuje slušatelju da Božju Riječ prihvati srcem[19].

Crkva je uvijek pokazivala posebnu pozornost onima koji u zajednici naviještaju Riječ Božju: svećenicima, đakonima i čitačima. Ova služba zahtijeva posebnu unutarnju i vanjsku pripremu, poznavanje teksta koji treba navijestiti i potrebnu pripremu za njegov navještaj, izbjegavajući bilo kakvu improvizaciju[20]. Postoji mogućnost uvođenja kratkih i prikladnih napomena u čitanja[21].

Zbog vrijednosti koju ima Božja Riječ, Crkva poziva da se pažnja posveti ambonu s kojeg se naviješta[22]; to nije funkcionalan namještaj, već dostojanstveno mjesto pripravljeno za Božju riječ, a koje se nalazi u odnosu prema oltaru: govorimo o stolu Riječi Božje i Kristova Tijela, bilo da se odnosi na ambon ili nadasve, na oltar[23]. Ambon je rezerviran za čitanja, pripjevni psalam i vazmeni navještaj; s njega se može držati homilija i molitva vjernika, a manje je prikladno koristiti ga za tumačenja, obavijesti ili za ravnanje pjevanja[24].

Knjige koje sadrže odlomke Svetog pisma kod slušatelja pobuđuju poštovanje prema misteriju Boga koji govori svome narodu[25]. Zbog toga molimo da se vodi računa o njihovoj kvaliteti i pravilnom korištenju. Nije prikladno posezati za listićima, fotokopijama i ostalim pastoralnim pomagalima koja bi se koristila kao zamjena za liturgijske knjige[26].

Uoči ili u danima nakon nedjelje Božje riječi, preporuča se organiziranje formacijskih susreta kako bi se naglasila vrijednost Svetog pisma u liturgijskim slavljima; to može biti prilika da se više nauči o: tome kako Crkva čita Sveto pismo u molitvi, kontinuirano, polukontinuirano i tipološki; koji su kriteriji za liturgijsku raspodjelu različitih biblijskih knjiga tijekom godine i u njezina različita vremena; strukturi nedjeljnih i dnevnih ciklusa misnih čitanja[27].

Nedjelja Božje riječi ujedno je i prigoda da se produbi odnos između Svetog pisma i liturgije časova, molitve psalama i himana iz Časoslova, biblijskih čitanja, potičući zajednička slavlja Jutarnje i Večernje[28].

Među brojnim svecima i sveticama, koji su svi svjedoci Evanđelja Isusa Krista, sveti Jeronim može biti primjer velike ljubavi prema Božjoj riječi. Kao što se nedavno podsjetio papa Franjo, bio je „neumorni učenjak, prevoditelj, egzeget, duboki poznavatelj i strastveni širitelj Svetog pisma. […] Slušajući Sveto pismo, Jeronim pronalazi sebe, lice Boga i svoje braće i sestara, i produbljuje ljubav prema zajedničkom životu“[29].

Ova Bilješka ima nakanu probuditi, u svjetlu Nedjelje Božje riječi, svijest o važnosti Svetog pisma za naš vjernički život, počevši od njegova odjeka u liturgiji koja nas stavlja u živi i trajni dijalog s Bogom. „Božja riječ koja se sluša i slavi, poglavito u euharistiji, hrani i iznutra jača kršćanske vjernike i osposobljuje ih za vjerodostojno svjedočenje Evanđelja u svakodnevnom životu“[30].

Iz Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata, 17. prosinca 2020.

✠ Robert kard. Sarah, prefekt

✠ Arthur Roche, nadbiskup tajnik

 


[1] Usp. FRANJO, Apostolsko pismo u obliku motuprorpija Aperuit illis, 30. rujna 2019.

[2] FRANJO, Aperuit illis, br. 8; Drugi vatikanski sabor, Dogmatska konstitucija Dei verbum, br. 25: „Stoga je nužno da svi klerici, u prvom redu Kristovi svećenici i ostali, koji se kao đakoni ili katehete legitimno posvećuju služenju riječi, prianjaju uz Pisma ustrajnim svetim čitanjem i marnim proučavanjem da nitko od njih – dok mora dijeliti povjerenim mu vjernicima prebogato blago Božje riječi, napose u svetom bogoslužju – ne postane jalov propovjednik Božje riječi izvana, jer ju ne sluša iznutra. Isto tako Sveti sabor gorljivo i na poseban način potiče sve Kristove vjernike, a osobito članove redovničkih zajednica, da čestim čitanjem božanskih Pisama izuče najuzvišenije poznavanje Isusa Krista (Fil 3,8). Jer nepoznavanje Pisama jest nepoznavanje Krista“.

[3] Drugi vatikanski sabor, Dogmatska konstitucija Dei verbum; Benedikt XVI., postsinodalna apostolska pobudnica Verbum Domini

[4] Usp. Sacrosanctum Concilium, br. 7, 33; Opća uredba Rimskog misala (IGMR), br. 29; Red misnih čitanja(OLM), br. 12.

[5] Usp. OLM, br. 5.

[6] Usp. IGMR, br. 60; OLM, br. 13.

[7] Usp. OLM, br. 17; Caeremoniale Episcoporum, br. 74.

[8] Usp. OLM, br. 36, 113.

[9] Usp. IGMR, br. 120, 133.

[10] Usp. IGMR, br. 117.

[11] Usp. IGMR, br. 57; OLM, br. 60.

[12] Usp. OLM, br. 12, 14, 37, 111.

[13] Usp. OLM, br. 45.

[14] Usp. IGMR, br. 61; OLM, br. 19-20.

[15] Usp. OLM, br. 56.

[16] Usp. OLM, br. 24; Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata, Homiletski direktorij, br. 16 .

[17] FRANJO, Aperuit illis, br. 5; Homiletski direktorij, br. 26.

[18] Usp. FRANJO, Apostolska pobudnica Evangelii gaudium, br. 135-144; Homiletski direktorij.

[19] Usp. IGMR, br. 56; OLM, br. 28.

[20] Usp. OLM, br. 14, 49.

[21] Usp. OLM, br. 15, 42.

[22] Usp. IGMR, br. 309; OLM, br. 16.

[23] Usp. OLM, br. 32.

[24] Usp. OLM, br. 33.

[25] Usp. OLM, br. 35; Caeremoniale Episcoporum, br. 115.

[26] Usp. OLM, br. 37.

[27] Usp. OLM, br. 58-110; Homiletski direktorij, br. 37-156.

[28] Opća uredba Liturgije časova, br. 140: „Čitanje Svetoga pisma, koje se po staroj tradiciji javno obavlja u liturgiji, i to ne samo u euharistijskom slavljenju nego i u božanskoj službi, treba da svi kršćani veoma cijene. Sama ga naime Crkva predlaže: ne po izboru pojedinaca niti po sklonostima raspoloženja, nego u odnosu s otajstvom što ga Zaručnica Kristova razvija tijekom godine […]. Osim toga, u liturgijskom slavljenju čitanje Svetoga pisma uvijek je popraćeno molitvom“.

[29] FRANJO, Apostolsko pismo Scripturae sacrae affectus, prigodom 1600-te obljetnice smrti sv. Jeronima, 30. rujna 2020.

[30] Usp. FRANJO, Apostolska pobudnica Evangelii gaudium, br. 174.

Fotografija: Vatican News

MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA 2021.

16. siječanj 2021.

HBK (TU) – Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam i dijalog i Kršćanska sadašnjost objavili su priručnik za svjetsku Molitvenu osminu 2021. godine. Priručnik je rezultat suradnje Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana i Povjerenstva „Vjera i ustrojstvo“ Ekumenskog vijeća crkava, a materijale za 2021. godinu priredile su sestre iz zajednice monahinja u Grandchampu u Švicarskoj na biblijsku temu „Ostanite u mojoj ljubavi i donosit ćete mnogo roda“ (usp. Iv 15,1-17).

Zajednica monahinja iz Grandchampa sastoji se od sestara koje dolaze iz različitih crkava i zemalja. Polazeći od svoga ekumenskog poziva, zauzimaju se za pomirenje među kršćanima i unutar ljudske obitelji te za poštivanje svega stvorenog. Zajednica broji oko 50 sestara, od kojih većina živi u Grandchampu, u mjestu Areuse u Švicarskoj, u blizini Neuenburškog jezera (Lac de Neuchâtel), dok se nekolicina nalazi u Bazelskom kantonu, Nizozemskoj i Francuskoj. Zajednica u svojim prvim sestrama ima korijene u crkvama reformacije i od 1953. preuzela je pravilo i red molitvezajednice iz Taizéa.

Ovogodišnji molitveni tekstovi snažno naglašavaju duhovni ekumenizam i klasične monaške teme te u skladu s time ukazuju na potrebu kvalitetnog duhovnog života današnjih kršćana, na vrijednost i značaj molitve, razmatranja, meditacije i kontemplacije, koje kao plod donose sjedinjenost s Bogom u Isusu Kristu, a po Kristu i s ljudskom braćom. Polazeći od središnje teme iz Ivanova evanđelja gdje Isus sebe naziva trsom, a učenike lozama na tom trsu, tekstovi naglašavaju potrebu povezanosti svih kršćana, u svim crkvama, s Isusom Kristom. Kao što su trs i loze u jedinstvu, tako će i kršćani i njihove crkve tim više ostvarivati jedinstvo čim više budu u Kristu. Tako jedinstvo s Kristom rezultira i jedinstvom među kršćanima.

Tekstove je preveo i hrvatsko izdanje priručnika uredio tajnik Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog dr. Jure Zečević. Svjetska Molitvena osmina za jedinstvo kršćana odvija se svake godine od 18. do 25. siječnja, ali su kršćani u svim crkvama pozvani da tijekom cijele godine mole za očuvanje postojećeg i postizanje potpunijeg stupnja jedinstva.

 

Materijale molitvene osmine za jedinstvo kršćana 2021. možete preuzeti ovdje:

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 2021. – u Wordu – A4

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 2021. – formatirano u PDF-u

Izvor: https://karmel.hr

U SRIJEMSKOJ MITROVICI PROSLAVLJEN SPOMENDAN SVETE ANASTAZIJE, SRIJEMSKE MUČENICE

15. siječanj 2021.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – u petak, 15. siječnja 2021., u katedrali–bazilici manjoj koja je posvećena svetom Dimitriju, đakonu i mučeniku, u Srijemskoj Mitrovici, svečanik euharistijskim slavljem proslavljen je spomendan svete Anastazije, srijemske mučenice iz ranokršćanskih vremena. Večernje euharistijsko slavlje, u 18.00 sati predslavio je vlč. Ivica Zrno, župnik župe Sveta Ana, majka BDM iz Laćarka, uz suslavljenje mons. Eduarda Španovića, domaćeg župnika.

Župljani srijemskomitrovačke župe rado ističu kako se radi o njihovoj domaćoj svetici, mučenici koja je upravo na prostorima današnje Srijemske Mitrovice položila život za Isusa Krista. Stoga ne samo u današnjem danu rado dolaze u crkvu kako bi molitvom zatražili nebeski zagovor svete Anastazije. To čine rado ispred glavnog oltara u crkvi, jer se u njemu nalaze relikvije svete Anastazije. Radi se o prahu koji je 1976. godine prenesen iz Zadra u srijemsku Mitrovicu, te se sada nalazi pohranjen u glavnom oltaru katedrale Srijemske biskupije.

Započinjući euharistijsko slavlje, vlč. Ivica Zrno je podsjetio okupljene vjernike na vjerničku postojanost svete Anastazije, te pozvao da se, poput nje i mi trajno približavamo Bogu.

U prigodnoj homiliji je rekao: Mi se, kao vjernici, svakodnevno okupljamo oko Stola Gospodinova. Činimo to rado. Danas smo se ponovno okupili, kako bismo proslavili Boga, ali i kako bismo se spomenuli svetačkog i mučeničkog primjera svete Anastazije, naše srijemske mučenice, kako to volimo istaknuti. Kakva je bila sveta Anastazija, kakav je bio njezin život? Htio bih istaknuti jednu veoma važnu crtu koja je krasila njezin život. Ta je crta povezuje sa svim svecima, a na osobit način s mučenicima. Govorimo o postojanosti u vjeri i životnom stavu koji Isusa Krista stavlja na prvo mjesto.

Zamislite mladog čovjeka koji započinje svoj životni put, započinje gradnju karijere. Naravno da će s vremenom dobiti određene ponude koje će mu omogućiti napredovanje. I nisu sve ponude dobre, niti moralne. Kroz prihvaćanje ponuda može se vidjeti kakva je hijerarhija vrijednosti u životu te osobe. Za svetu Anastaziju je bilo sasvim jasno – Isus Krist je vrijednost koja nema alternativu. Sve za Njega, pa i život, ako je potrebno! Bogu hvala, mi ne živimo u vremenu i prostoru kada će netko od nas tražiti da se Krista odreknemo ili će nam zbog toga život biti ugrožen. Ali živimo u vremenu kada je i dalje potrebno istinsko svjedočanstvo vjere. Tu nam sveta Anastazija može biti velikim primjerom. Neka i dalje bude naša domaća svetica, ali ne samo riječima ili na papiru. Neka to bude nasljedovanjem njezinog svetačkog primjera i postojanosti u vjernosti Isusu Kristu.

Na koncu euharistijskoga slavlja, vlč. Ivica Zrno je zahvalio svim djelatnicima župskog Caritasa na njihovom radu i aktivnosti u župi. Srijemskomitrovački župski Caritas uzeo je svetu Anastaziju za svoju nebesku zaštitnicu, te nosi njezino ime. Uz zahvalu za rad uputio im je i poticaj:

Sve što budete radili radite poput svete Anastazije – ustrajno, strpljivo, Bogu na slavu. Djelatnost kojom se bavite iziskuje žrtvu, ali je zato istinsko svjedočanstvo. Na tom putu i u vašem radu, vaša vam nebeska zagovornica može biti pravo svijetlo i istinski smjerokaz do Krista.

Nakon euharistijskog slavlja vjernici su se uputili pred oltar s moćima svete Anastazije, gdje su u osobnoj molitvi još jednom zatražili nebeski zagovor svete Anastazije.

O svetoj Anastaziji svjedoči kratki izvještaj o, koji se može naći u časoslovu Đakovačke i Srijemske biskupije: „Mučena u Sirmiju na Božić 304. godine. Pripadala sirmijskoj Crkvi. Relikvije prenesene 457. u Carigrad, a 807. u Zadar. Godine 1976. jedan dio relikvija pohranjen u Srijemskoj Mitrovici. Središte njezinog štovanja u Rimu je bazilika na Palatinu. Spominje se u Rimskom kanonu“.

Tekst: Ivica Zrno

Fotografije: Ivan Reves

PREDSJEDNIK MIROVIĆ PRIMIO SREMSKOG BISKUPA I PREDSEDNICU NACIONALNOG SAVETA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE

14. siječanj 2021.

NOVI SAD (TU) – Predsjednik Pokrajinske vlade, g. Igor Mirović primio je danas srijemskog biskupa, msgr. Đuru Gašparovića i predsjednicu Nacionalnog savjeta hrvatske nacionalne manjine, gđu. Jasnu Vojnić, sa kojima je razgovarao o nastavku suradnje na projektima očuvanja vjerske baštine u Vojvodini.

Danas smo imali veoma konkretan razgovor i dogovorili da već u februaru izdvojimo sredstva za projektnu dokumentaciju i odgovarajuće radove na rekonstrukciji Crkve Svetog Jurja u Petrovaradinu, stare 320 godina, ali i drugih verskih objekata. Želimo da udružimo snage, sa Gradom Novim Sadom i zavodima za zaštitu spomenika, kako bismo sačuvali verske objekte i vratili im stari sjaj, kazao je Mirović.

Predsjednik je istakao da je Pokrajinska vlada u minulim godinama učestvovala u značajnim projektima očuvanja zajedničke kulturne baštine u Vojvodini.

To je poruka koja pokazuje kako treba brinuti o našoj zajedničkoj kulturnoj, verskoj i istorijskoj baštini, ocijenio je Igor Mirović.

Bio je ovo veoma plodonosan susret koji će donijeti puno toga za budućnost. Pokrajinska vlada učinila je mnogo za Srijemsku biskupiju i naših 29 župa kao i za crkvene objekte, kazao je biskup Đuro Gašparović.

Predsjednica Nacionalnog savjeta hrvatske nacionalne manjine, gđa. Jasna Vojnić kazala je da je ovo nastavak dobre suradnje sa Pokrajinskom vladom.

Sve ono što smo započeli mi smo i realizirali. Očekujemo da će poslije rekonstrukcije Crkva Svetog Jurja biti i dio turističke ponude Vojvodine, rekla je Vojnićeva.

Izvor: http://www.vojvodina.gov.rs

ZIMSKE RADOSTI SRIJEMSKOMITROVAČKIH VJEROUČENIKA

14. siječanj 2021.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – U četvrtak, 14. siječnja 2021., za djecu koja pohađaju rimokatolički vjeronauk u školi, upriličeno je lijepo poslijepodnevno druženje. Prema školskom kalendaru, učenici su još uvijek na odmoru od redovitih školskih obveza. Stoga je ovo lijep primjer kako se djeca rado druže i izvan škole, te obvezne nastave.

Na inicijativu i poticaj svoje vjeroučiteljice, Sare Žurovski, djeca su se okupila u 14.00 sati, te su molitvom započeli svoje druženje. Kako je, nakon dugo vremena pao snijeg druženje je osmišljeno kao slobodni vjeronaučni sat prožet dječjim zimskim aktivnostima. Na koncu svega, kao podsjetnik i svojevrsni spomenik druženju napravljen je veliki snjegović.

Susret je završen projekcijom animiranog filma vjerskog karaktera.

 

 

 

 

O svemu nam je više rekla vjeroučiteljica Sara.

Ideju za ovaj susret dobila sam od same djece. Rekli su mi kako im je žao što se sada ne možemo sastajati na našim redovitim vjeronaučnim susretima, te da željno iščekuju vjeronauk i ponovni dolazak u crkvu na druženje. Kako sam s njima u kontaktu i kroz ovo vrijeme slobodnih dana, pozvala sam ih i vidim da su se rado odazvali. To je pravo ohrabrenje za daljnji rad.

 

Tekst: Ivica Zrno

Fotografije: Sara Žurovski

NOVI IZGLED WEB–STRANICE SRIJEMSKE BISKUPIJE

04. siječanj 2021.

PETROVARADIN (TU) – U petak 1. siječnja 2021. otvorena je nova web–stranica Srijemske biskupije. Riječ je o postojećoj web–stranici koja se sada pojavljuje u novom i praktičnijem izdanju. Za izradu web–stranice, u odnosu na prethodnu, korištena je nova tehnologija, stranica je prebačena na stabilniju platformu, izgled joj je redizajniran, a podaci se redovito ažuriraju.

Adresa web–stranice je: http://www.srijembiskupija.rs/

Web–stranica je nastala kao plod aktivnosti Biskupijskog pastoralnog centra i Tiskovnog ureda Srijemske biskupije, koje vodi vlč. Ivica Zrno.

Prilikom izrade nove web–stranice, vodilo se računa o različitim uređajima pomoću kojih će se posjećivati web–stranica. Ovdje se, također, vidi poboljšanje i napredak, jer je web–stranica prilagođena svim uređajima kao što su stolno računalo, laptop, tablet, mobilni telefon,…

Sadržaj web–stranice pregrupiran je u praktičnu strukturu, te se za većinu sadržaja ne mora pretraživati određena podgrupa. Sadržaj je stavljen prema mjerilu informacije i formacije. Pretražujući sadržaj web–stranice, moguće je dobiti uvid u osnovne podatke, vezane za Srijemsku biskupiju, a prisutan je i sadržaj formativnog tipa.

Informativnu grupu čine rubrike: Vijesti, Biskupija, Biskup, Župe i Foto–galerija.

Rubrika Biskupija ima kao podgrupe: Biskupski ordinarijat, Povijest biskupije, Dokumenti i Caritas.

Rubrika Biskup ima kao podgrupe: Životopis, Grb i geslo, Propovjedi i poslanice.

Rubrika Župe ima kao podgrupe sve župe složene abecednim redom.

Formativnu grupu čine rubrike: Sveto Pismo i K zreloj vjeri.

Rubrika Sveto Pismo ima kao podgrupe: Pregled tema Staroga Zavjeta i U susret nedjelji.

Rubrika K zreloj vjeri ima kao podgrupe niz priča ili anegdota koji su namijenjeni različitim uzrastima.

Na web–stranice se mogu naći i rubrike: Ministranti, Mladi i studenti, Obitelji i Vjeronauk. Ove rubrike su mješovitog karaktera, tj. imaju i informativni i formativni karakter.

Za istaknuti je kako je ovo samo početni izgled web–stranice Srijemske biskupije. U planu je proširenje u vidu novih rubrika, te korisnog sadržaja.

Web–stranicu je izradila tvrtka za internet dizajn i razvoj Tuck design u vlasništvu g. Krunoslava Đakovića.

Ivica Zrno