PREGLED TEMA STAROGA ZAVJETA

 

      Vodeći se drevnom crkvenom tradicijom o potrebi poznavanja Svetog pisma, jer ne poznavati Pismo znači ne poznavati Krista (sv. Jeronim), te uvažavajući moderne crkvene napore za evangelizacijom, na naš sajt planiramo kroz predstojeću vjeronaučnu godinu staviti seriju od 40-ak biblijskih tema Starog zavjeta.

      Ovi tekstovi mogu poslužiti za organiziranje biblijskog sata ili za osobno upućivanje u glavne elemente povijesti spasenja. Ovdje donosimo orijentacioni pregled tema koje će jedna po jedna, nadamo se, svakog tjedna biti objavljivane na našem biskupijskom sajtu.

Biblijska prapovijest

1. Prvi izvještaj o Stvaranju (Post 1,1-2-4a) - I

2. Prvi izvještaj o Stvaranju (Post 1,1-2-4a) – II

3. Drugi izvještaj o Stvaranju – stvaranje čovjeka i žene (Post 2,4b-25)

4. Drugi izvještaj o Stvaranju – prvi grijeh (Post 3,1-24)

5. Post 4-11: razvoj civilizacije i širenje grijeha u njoj

Praoci Izraela

6. Post 12; 15: poziv, sumnja i vjeri te Savez

7. Post 22: Abrahamova vrhunska kušnja i vjernost

8. Post 37-50: ciklus o Josipu

Iz ropstva u slobodu

9. Izlazak – jedan od temeljnih događaja u povijesti spasenja i Knjiga Izlaska

10. Izl 2-4: Mojsijev lik

11. Izl 15: prelazak preko Crvenog mora u slobodu

12. Izl 19-31: Sinajski Savez

13. Knjiga Levitskog zakonika i Knjiga Brojeva

14. Knjiga ponovljenog zakona

Proročko iščitavanje povijesti

15. Uvod u deuteronomističku povijest

16. Knjiga o Jošui

17. Knjiga o Sucima

18. Knjiga o Ruti

19. Prva i Druga knjiga o Samuelu

20. Prva i Druga knjiga o kraljevima

21. Post-egzilska zajednica i Prva i Druga knjiga ljetopisa

22. Knjige o Ezri i Nehemiji

23. Knjige o Makabejcima

Proroštvo u Izraelu

24. Teološka i socijalna dimenzija proroštva u Izraelu

25. Knjiga proroka Amosa

26. Knjiga proroka Hošee

27. Knjiga proroka Izaije (1-39)

28. Knjiga proroka Jeremije

29. Knjiga proroka Izaije (40-55)

30. Knjiga proroka Ezekiela

Eshatologija i apokaliptika

31. Pojam SZ-ne eshatologije i Knjiga proroka Izaije 56-66

32. Pojam apokaliptike i Knjiga Danijelova

Mudrosne knjige Staroga zavjeta

33. Mudrost u Izraelu

34. Knjiga mudrih izreka

35. Knjiga o Jobu

36. Knjiga Propovjednikova

37. Knjiga Sirahova

38. Knjiga Mudrosti

39. Psalterij i Ps 1

40. Ps 50

 

Ivica Čatić

ivicat6@gmail.com 

Ivica Čatić