New Article

New Article

New Article

New Article

New Article

Diocese

Temporary residence

Štrosmajerova 20, RS-21131 Petrovaradin
Phone +381(0)21 6433758
Web http://www.srijembiskupija.rs
 

I. Administrative Department

Dioecesis Ordinary +381(0)21 6433758
Štrosmajerova 20, RS-21131 Petrovaradin faks +381(0)21 6432544
srijemska.biskupija@gmail.com  
   
   
Bishop  
mons. Đuro Gašparović, +381(0)21 6433758
Bishop of Srijem faks +381(0)21 6432544
djgaspar@eunet.rs  
   
   
Vicar General  
mons. Eduard Španović, prelat, začasni kanonik +381(0)22 626942
vicar general, dean, vicar faks +381(0)22 614837
Svetog Dimitrija 12, RS-22000 Srijemska Mitrovica  
smzupured@gmail.com  
   
   
Chancellor of Dioecesis Ordinary
Marko Loš, chancellor +381(0)21 6433758
srijemska.biskupija@gmail.com  
   
Marko Lončar, vice chancellor +381(0)21 6433758
markoloncar@neobee.net  
   
Tomislav Mađarević, associate +381(0)21 6433758
tom.madj@gmail.com