New Article

New Article

New Article

New Article

New Article

Laćarak

Župa Sveta Ana, majka Blažene Djevice Marije
 
Tomislav Lasić, župnik
 
RS 22221 Laćarak, 1. Novembra 238 
 
E-pošta: zupasveteanelacarak@gmail.com
 
Filijale: Divoš, Kuzmin, Ležimir, Manđelos, Martinci, Stara Bingula
 
ČALMA – Župa Sveti Vendelin, opat