Vijesti

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 >

MISA BLAGOSLOVA I POSVETE ULJA U SRIJEMSKOJ MITROVICI

31. ožujak 2018.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – Kao i prijašnjih i ove je godine na Veliki četvrtak slavljena misa posvete i blagoslova ulja i susret svećenika Srijemske biskupije u katedrali u Srijemskoj Mitrovici. Misno slavlje predvodio je biskup mons. Đuro Gašparović u zajedništvu sa svim svećenicima biskupije i grkokatoličkim župnicima u Srijemu. Biskup je na početku pozdravio sve svećenike i Kristove vjernike laike kao i župljane župe Srijemska Mitrovica. Čestitao je svećenicima svećenički dan ustanove svetog reda. „Ovo slavlje je prigodom svećeničkog dana i posvete i blagoslova bolesničkog, katekumenskog i krizmenog ulja. Ovo je dan kada je Isus ustanovio euharistiju i sveti red svećeništva. Zato vam čestitam na svećeničkom pozivu i poslanju koje ostvarujete u župama koje su vam povjerene”, rekao je biskup Gašparović uvodeći u euharistijsko slavlje.

U homiliji biskup je izrazio radost što su se, kao prezbiterij, svi svećenici okupili na svoj svećenički dan Veliki četvrtak, u zajedništvu s vjernicima Srijemske Mitrovice. “Kad slavimo naš svećenički dan, tada je to razlog za našu zahvalnost, da Bogu damo hvalu, obnovimo svoja svećenička obećanja data na ređenju i uzdignemo naše molitve kao pohvalu Bogu jer svetim redom svećeništva ‘velika nam djela učini Gospodin’ (Lk 1,49), nastavio je biskup. Kada Bogu zahvaljujemo osjećamo radost jer su njegova velika djela kojima nas je obdario znak njegove očinske ljubavi i doživljavamo ih kao milost, nezasluženi Božji dar, da nas, premda nevrijedne, On pogleda i obdari onim što nas ispunja radošću.” Biskup je naglasio da uz radost svećenici osjećaju i odgovornost za primljene darove koji upućuju na suradnju jednih s drugima i time postaju suodgovorni za vodstvo Božjega naroda. Tako se jača svećeničko bratsko zajedništvo, a onda i suradnja sa svim Kristovim vjernicima laicima, jer je sveti red usmjeren k spasenju drugih i osobnom posvećenju.
Biskup je naveo poziv apostola Petra: “’pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada’ (1 Pet 5,1-4). Znademo da smo, kao i Krist svećenik, pomazani radi ljudi da bismo, po Crkvi, bili blizu konkretnom narodu Božjemu koji nam je povjeren: da nitko ne bude isključen iz naših srdaca, iz naših molitava, radosti i osmijeha; da očinskom ljubavlju prihvaćamo sve ljude, a kad ih opominjemo, da to uvijek bude sa željom da ih približimo Bogu; da nikoga ne preziremo već da sve rado prihvaćamo; da budemo sluge zajedništva, posebice dobrih odnosa i suradnje među nama svećenicima; da prvi pružamo ruku i da odbacujemo ogovaranje i osude; da ne vičemo na onoga tko Isusa ostavi i tko se izgubi na putu, već da uvijek budemo otvoreni primiti ga nazad kao milosrdan otac; da strpljivo slušamo slabosti, grijehe i probleme te da pratimo korake osoba obasipajući ih božanskim oprostom i velikodušnim suosjećanjem”, zaključio je biskup Gašparović.

U nastavku misnog slavlja okupljeni svećenici obnovili su svoja svećenička obećanja, a biskup Gašparović blagoslovio je katekumensko i bolesničko i posvetio krizmano ulje.

Liturgijsko slavlje animirao je katedralni i župni zbor, pod vodstvom sestre Cecilije Tomkić.

Nakon mise svećenici su se u župnoj dvorani susreli s biskupom Gašparovićem. Na susretu je progovorio vlč. Dušan Milekić o svećeničkoj vjeri.

                                                                                                                                   Mario Paradžik

PRIOPĆENJE S DRUGE ZAJEDNIČKE SKUPŠTINE BISKUPA ZAGREBAČKE I ĐAKOVAČKO-OSJEČKE CRKVENE POKRAJINE

22. ožujak 2018.

U Nadbiskupskome domu u Đakovu, u srijedu, 21. ožujka 2018., održana je Druga skupština biskupa Zagrebačke i Đakovačko-osječke crkvene pokrajine.

U svome pozdravu đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić istaknuo je da se ove godine navršava deset godina otkako je papa Benedikt XVI. utemeljio novu Đakovačko-osječku crkvenu pokrajinu i ponovno osamostalio Srijemsku biskupiju. Zajedničko, drugo po redu, okupljanje biskupa dviju crkvenih pokrajina potvrđuje da se osnivanjem nove crkvene pokrajine na području Slavonije i Srijema nije dogodila ‘podjela’ tadašnje Hrvatsko-slavonska crkvena pokrajina, nego je uspostavom novih struktura osnažena Crkva na Istoku Hrvatske. Slavonija je time zadobila veću važnost i novo dostojanstvo na crkvenome planu, što ima svoj pozitivan odjek i na društvenome planu.

Izrazio je solidarnost i blizinu svih biskupa i biskupija iz obje metropolije s prisutnim sisačkim te s požeškim biskupom, s vjernicima njihovih biskupija i drugim stanovnicima, koji su pogođeni visokim vodostajem, poplavom ili klizištem zemljišta.

Zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić, podržao je zajednička susretanja biskupa dviju crkvenih pokrajina. Čestitao je 10. obljetnicu Đakovačko-osječke crkvene pokrajine te je istaknuo da snaženjem i jačanjem jednoga dijela Crkve, raste i jača i čitava crkvena zajednica. Nekada je, u drugačijim povijesnim okolnostima, bilo važno jačati zajedničko središte. Osamostaljenjem Republike Hrvatske treba jačati sve njezine dijelove. Osnivanje Đakovačko-osječke metropolije pridonijelo je otvaranju i novih perspektiva te dodatno osnažilo promišljanja o ponovnome osnivanju Sisačke i o osnivanju Bjelovarsko-križevačke biskupije. Istaknuo je da ovakvi susreti biskupa upućuju i na brojne nove teme od zajedničkoga interesa, koje su vrijedne promišljanja, te nas potiču na zajedništvo i suradnju za dobrobit Crkve, ne samo u Hrvatskoj, nego i sveopće Crkve na povijesnom prostoru susreta dviju kultura i kršćanskih denominacija.

Biskupi Đakovačko-osječke upoznali su biskupe Zagrebačke metropolije s redovitim ovogodišnjim okupljanjima vjernika na kojima će se spomenuti 10. obljetnice osnivanja metropolije. To su: misa bdijenja svetkovine Velike Gospe na Tekijama u Petrovaradinu, u subotu, 4. kolovoza u 19 sati; večernje euharistijsko slavlje u svetištu Gospe od suza u Pleternici, u petak, 31. kolovoza u 19 sati i euharistijsko slavlje o godišnjici posvete prvostolnice sv. Petra u Đakovu, u ponedjeljak, 1. listopada 2018. u 17 sati. Uz to za sve svećenike iz triju biskupija metropolije organiziraju zajedničku duhovnu obnovu u Staroj Gradiški, u ponedjeljak, 16. travnja s početkom u 10 sati. 

Nebeski zaštitnici nekadašnje Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine bili su slavenski apostoli sv. Ćiril i Metod. U novim okolnostima biskupi su razmijenili razmišljanja i prijedloge o nebeskim zaštitnicima svojih metropolija, postigli zajedničku suglasnost i dogovorili daljnje korake u pravcu konačnoga rješenja ovoga pitanja u skladu s predviđenom pravnom procedurom i u suradnji s mjerodavnim tijelima Svete Stolice.

Uzajamno su razmijenili dobra iskustva, otvorena pitanja i poteškoće na koje nailaze u ostvarenju odredbe kan. 520. Zakonivijka crkvenoga prava, koji nalaže potpisivanje ugovora (konvencije) između dijecezanskoga biskupa i mjerodavnog poglavara svake kleričke redovničke ustanove ili družbe, kojoj su na pastoralnu upravu povjerene pojedine župe u njihovim biskupijama. Iako postoje smjernice i obrasci koje su ranije zajednički izradili i donijeli biskupi HBK i redovnički poglavari, kako bi im to poslužilo kao pomoć za ujednačeni i usklađeni pristup pri određivanju djelatnosti, potrebnoga broja osoba za obavljanje tih djelatnosti te pri rješavanju ekonomskih pitanja vezanih uz svaku pojedinu župnu zajednicu, pojavljuju se i uvijek nove posebnosti te otvorena pitanja koja zahtijevaju dodatno ujednačavanje pristupa i suradnju biskupa s pojedinim redovničkim poglavarima.

U razgovoru o aktualnoj društvenoj situaciji, biskupi su uočili da se pojedinačno susreću s velikim brojem upita o temama o kojima ovih dana živo raspravljaju političari i hrvatska javnost. Biskupi su istaknuli da je Hrvatska biskupska konferencija već progovorila i iznijela svoj stav o tim pitanjima u zajedničkoj poruci od 30. studenoga 2017., naslovljenoj Založiti se za temeljne vrjednote obrazovanja i obitelji. Okupljeni biskupi pozvali su, zato, vjernike, sve zainteresirane građane, saborske zastupnike i medije da posegnu za navedenom izjavom jer su ondje jasno izrečeni njihovi stavovi, koje u međuvremenu nipošto nisu promijenili.

Tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije

IZLOŽBA RUČNIH RADOVA ŽENA IZBEGLICA U BEOGRADU

22. ožujak 2018.

CARITAS SRIJEM (TU) - U subotu 17. ožujka na Hand made festivalu, koji je održan u Dorćol Platz-u u Beogradu, Caritas Srijem predstavio je ručno rađeni nakit i ukrasne predmete koje su pripremile izbjeglice.  Ovi predmeti izrađeni su tokom kreativnih radionica, koje Caritas Srijem organizira u Prihvatnom centru Principovac.  Tokom festivala učesnice – izbjeglice su imale priliku da posjete i druge štandove, vidje druge radove i razmjene iskustva sa drugim izlagačima. Nakon festivala, za njih je organiziran obilazak Kalemegdana i centra  Beograda.

                                                                                       Petar Dujić

KRIŽNI PUT MLADIH SRIJEMSKE BISKUPIJE NA TEKIJAMA

12. ožujak 2018.

TEKIJE (TU) - Ured za mlade Srijemske biskupije organizirao je prvi križni put za mlade u želji da se kroz korizmeno vrijeme s mladima dublje doživi Isusov život na putu do Uskrsnuća  razmatrajući ga kroz postaje križnog puta..

U pripravi ovog događaja svim župama su poslati plakati i dopisi kojima su pozivani župnici da potaknu i podrže mlade svojih župa na sudjelovanje na susretu u ovo korizmeno vrijeme. Križni put je najprije bio predviđen za subotu 3. ožujka 2018.godine, ali zbog loših vremenskih prilika je odgođen i održan je u subotu 10. ožujka 2018. u Biskupijskom Svetištu Gospe Tekijske u Petrovaradinu.

Mladi su u jutarnjim satima toga dana pristigli na mjesto susreta u velikom broju iz pojedinih župa. Program je započeo u crkvi Svetišta pozdravom povjerenika za mlade velečasnog Dušana Milekić i predstavljanjem programa susreta te zajedničkom molitvom. Nakon molitve su se svi mladi uputili prema postajama križnoga puta koje se nalaze u prostoru Svetištu Gospe Tekijske. Prigodnim tekstom uz svaku postaju križnog puta promišljali su o Isusovom križu i trpljenju koje  je vrlo blisko svakom čovjeku. Pobožnost križnoga puta završila je zaključnom molitvom uz Gospinu špilju i s molitvom njezina zagovora za vjeru mladih.

Nakon toga mladi su se uputili okolnim putevima kroz mjesto Petrovaradin do crkve Svetoga Jurja koja je na drugoj strani toga mjesta i privremena rezidencija srijemskog biskupa mons. Đure Gašparovića. Putem su mladi zastajali uz svaki križ koji je postavljen na tom putu i svoje molitve uputili Gospodinu za svu stradalu mladost u ratu, nepogodama, samoubojstvima ili u bilo kojim drugim nedaćama života gdje djeca i mladi stradavaju. U nastavku hoda mladi su došli i do crkve Svetoga Roka. S kratkim predahom tu su se zajednički pomolili za zdravlje oboljele djece kako u njihovim obiteljima, tako i u župama, svojem mjestu i diljem svijeta. Uz zahvalu Gospodinu što su i sami možda neke bolesti izdržali i nastavili sa novom snagom kroz život. Mladi su hod nastavili kroz manje prometne ulice Petrovaradina. Više nego prijatan sunčan dan je bio veliki blagoslov da taj prigodni hod bude ugodan i usprkos fizičkom naporu.

Dolaskom do crkve Svetoga Jurja, mladi su se okrijepili pecivom, čajem, sokom i kratko predahnuli. Zatim je prema predviđenom programu mlade u crkvi okupio prigodni nagovor i promišljanje povjerenika za mlade vlč. Milekića pod geslom susreta „Hoće li tko za mnom neka se odrekne samoga sebe, uzme svoj križ i pođe za mnom“ kao i o smislu Isusova križa za svakoga od njih.  Po završetku razmatranju bilo je prigodno klanjanje pred Presvetim pred kojim su mladi iznosili osobne nakane, molitve, zahvale a sve je završilo blagopslovom s Presvetim. Nakon blagoslova povjerenik Milekić je potaknuo mlade da budu nova snaga u svojim župama čime je i ovaj susret priveden kraju, poslije čega su se mladi još zaputili u obilazak Petrovaradinske tvrđave i prema  mogućnostima i vremenu kasnije uputili svojim župama, s nadom da su ponijeli sa sobom još jedno duhovno iskustvo koje će biti poticaj istinske proslave Uskrsa i za neka nova druženja, susrete i pobožnosti.

                                                                                                                    Dušan Milekić

 

PROSLAVA PRVE GODIŠNJICE KREATIVNE SEKCIJE HRVATSKE ČITAONICE "FISCHER" - SURČIN

13. veljača 2018.

SURČIN (TU) - U subotu, 3. veljače, Kreativna sekcija priredila je u prostoru Čitaonice svečanost povodom godišnjice osnutka Sekcije. Dvorana je bila prepuna posjetitelja koji su uživali u zanimljivom programu.Gostejena samom početku ugodno iznenadila grupa pjevača, članova Sekcije kada je, bez najave, zapjevala "Dobar večer, dobri ljudi", poslije čega je Irena Obradović svojom pjesmom "Dobrodošlica" poželjela dobrodošlicu gostima.

Pozdravni govor održala je Veronika Živanović, voditeljica Kreativne sekcije, istaknuvši da članovi Sekcije prisustvo velikog broja gostiju shvaćaju kao poticaj i podršku njihovom radu i pridavanje značaja nečemu drugačijem od prazne, sive i bezlične svakodnevnice. Navela je zatim da jeono zajedničko članovima Sekcije, ljubav prema lijepom i shvaćanje da život ne čine nepodnošljivim toliko okolnosti, koliko nedostatak smisla, iznjedrilo niz izložbi koje su se tijekom godine redale jedna za drugom: Božićna izložba u prosincu 2016., au 2017 . Uskršnje izložbe u Zemunu, Surčinu i Golubincima u travnju, sudjelovanje u obilježavanju obljetnice Čitaonice "Fischer" u kolovozu, u rujnu na manifestaciji "Srijemci Srijemu" u Staroj Pazovi a u prosincuna Sajmu nacionalnih manjina u Beogradu. Sekcija je obogatila svojim darovima proslavu Svetog Nikole, a posljednjih dana godine članovi su se potrudili da ljudima iz okruženja i ove godine uljepšaju Božićne praznike izložbom sa svojim kreativnim radovima.

Istaknuti su također ciljevi Sekcije: razvoj, njegovanje i očuvanje kulture, tradicije i običaja hrvatskog naroda u Srijemu, razvijanje interesovanja za kulturu stvaranja i uključivanje ljudi u procese stvaranja, buđenje kreativnih potencijala, poticanje individualnosti u kreativnom izražavanju, oplemenjivanje svakodnevnice, kako svoje, tako i ljudi u okolišu i poticanje zajedništva.

Voditeljica Kreativne sekcije zahvalila se u ime članova Sekcije i u svoje osobno ime prečasnom Jozi Duspara i dragim Zemuncima, kao i Golubinčanima koji su u protekloj godini otvorili vrata njihovim izložbama kao i sponzorima, dragim susjedima i prijateljima koji su doprinijeli da se ova proslava organizira. Takođe je zahvalila Udrugi za svu podršku.

U zaključnom dijelu govora istaknula je: "Scene u našoj Sekciji, kao što je to u životu uopće, smjenjivale su se velikom brzinom. Nismo dozvolili da traka ostane prazna, jer tužno je kad se odvrti traka, bilo nekog životnog segmenta, bilo života u cjelini, a na njoj nema ničeg zabilježenog ".

U svom govoru Katica Naglić, predsjednica Hrvatske čitaonice "Fischer" je u ime udruge čestitala prvi rodjendan kreativnoj sekciji. Pohvalila je kreativnost i istrajnost članova najbrojnije sekcije. Također se sa zahvalnošćuosvrnula na potporu HNV-a i Zavoda za kulturu Vojvođanskih Hrvata koju pružaju Čitaonici, i u njenom okviru, kreativnojsekciji pozivom da sudjeluju u manifestaciji Srijemci Srijem i na Sajmu nacionalnih manjina.

Župnik Marko Kljajić, potpredsjednik Udruženja, umjesto govora, podstaknut kreativnim duhom koji je vladao u dvorani, izrecitirao je jednu od svojih pjesama.

Glavni dio programa bio je retrospektivni snimak izložbi i pojedinačnih radova Kreativne sekcije, s osvrtom na medije koji su popratili njen rad tijekom godine.

Program su obogatili članovi literarne i glazbene sekcije Udruženja, koji su zajedno s članovima Kreativne sekcije napravili interesantan kolaž u kojem su se naizmjenično smjenjivali recitiranje i pjevanje. Gosti iz Zemuna također su bili sudionici u programu.

Dok su se kroz žamor veselih ljudi provlačile riječi pjesme "Sve što dobro nosiš u sebi, ti ljudima drugim pokloni", gostima su podijeljeni pokloni Kreativne sekcije, a zatim je uslijedilo veselo i ugodno druženje.

Katica Naglić

SKUPŠTINA BISKUPA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE CRKVENE POKRAJINE

24. siječanj 2018.

 

ĐAKOVO (TU/IKA) - U Nadbiskupskom domu u Đakovu 20. siječnja održana je XXXVI. skupština biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine. Na skupštini su sudjelovali đakovačko- osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić, umirovljeni đakovačko-osječki nadbiskup Marin Srakić, požeški biskup Antun Škvorčević, srijemski biskup Đuro Gašparović te kancelari Đakovačko-osječke nadbiskupije Robert Jugović i Požeške biskupije Ivan Popić.

Nakon molitve Trećeg časa sudionike skupštine pozdravio je nadbiskup Hranić, istaknuvši kako se ove godine navršava deseta obljetnica od osnutka Đakovačko-osječke crkvene pokrajine i 10. obljetnica ponovne uspostave Srijemske biskupije te je kazao kako će se navedena obljetnica nastojati obilježiti na metropolijskoj razini određenim okupljanjima svećenika i vjernika s ciljem produbljenja povezanosti triju biskupija.

Nakon čitanja i usvajanja Zapisnika prethodne sjednice pristupilo se dnevnom redu skupštine te su biskupi među ostalim dogovorili događaje u pojedinim biskupijama prigodom kojih će se spomenuti desete obljetnice ustanovljenja Metropolije. Pri tom su imali na umu vjernička brojnija okupljanja u biskupijskim marijanskim svetištima te su odlučili da Srijemska biskupija obilježi 10. obljetnicu svoje uspostave na hodočašću Tekijskoj Gospi idućega 4. kolovoza, a Požeška biskupija da se spomene 10. obljetnice Metropolije na hodočašću u Pleternici 31. kolovoza ove godine, dok će Đakovačko-osječka nadbiskupija to učiniti idućega 1. listopada, na svetkovinu Obljetnice posvete katedrale u Đakovu. Odlučeno je također da se istom prigodom svećenici svih triju biskupija okupe u Staroj Gradiški idućega 16. travnja, u tjednu prije Nedjelje Dobrog Pastira na zajedničkoj duhovnoj obnovi te iskažu poštovanje prema žrtvi brojnih svećenika koji su za vrijeme komunističke vladavine tamnovali u tamošnjem zatvoru.

Biskupi su se posvetili pozornost određenim ekumenskim pitanjima, napose odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj Crkvi, s osobitim osvrtom na ulogu Srijemske biskupije u tom pogledu. Daljnji rad skupštine nastavljen je susretom s djelatnicima Međubiskupijskoga suda prvoga stupnja sa sjedištem u Đakovu prigodom nove sudske godine. O stanju ženidbenih parnica iz Đakovačko-osječke nadbiskupije izvijestio je Nikola Škalabrin, sudski vikar, a o parnicama iz Požeške biskupije govorio je Želimir Žuljević, sudski vikar iz Požege. Biskupi su zahvalili djelatnicima Suda za veliku požrtvovnost kojom nastoje rješavati osjetljiva pitanja neuspjelih brakova vjernika.

Preuzeto sa: http://www.djos.hr

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 >