Vijesti

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 >

PREMINUO BOGOSLOV SUBOTIČKE BISKUPIJE JANOŠ KOVAČ

27. lipanj 2020.

ĐAKOVO (TU) – U petak, 26. lipnja 2020. poslijepodne u 47. godini života u Đakovu je uslijed zatajenja srca preminuo bogoslov Subotičke biskupije Janoš Kovač. Rođen je 30. rujna 1973. u Baču od oca Andrije i majke Marije, rođ. Lujić. S roditeljima te dvojicom braće i sestrom odrastao je župi Sv. Jurja u Vajskoj u Subotičkoj biskupiji. U rujnu prošle godine kao kandidat svoje rodne biskupije započeo je svećeničku formaciju u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu i upisao prvu godinu filozofsko-teološkoga studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

Nakon osnovne škole završava srednju školu za strojarskog tehničara u Odžacima, poslije koje radi u samostalnom građevinskom obrtu. Odrastao je uz svoju župnu zajednicu u Vajskoj kao zauzet i uzoran vjernik, najprije kao ministrant, a kasnije i kao član župnog pastoralnog vijeća. Od 2015. godine intenzivnije razmišlja o svećeničkom pozivu te se iste godine prijavljuje u Red bosonogih karmelićana. Iskustvo redovničke postulature u Somboru i novicijata u Grazu (Austrija) pomoglo mu je u dodatnom promišljanju te je svoj život odlučio usmjeriti i posvetiti službi dijecezanskog svećenika. Godine 2019. prijavljuje se subotičkom biskupu mons. Janošu Penzešu, koji ga prima kao kandidata svoje biskupije i šalje u Bogoslovno sjemenište u Đakovo.

Sjemenišni odgojitelji i bogoslovi s velikim su ganućem prihvatili nenadanu smrt člana svoje zajednice. Svjedoče da su preminuloga Janoša doživljavali kao uzorna bogoslova i savjesnoga studenta. Iako je po godinama bio mnogo stariji od većine bogoslova i studenata s kojima je dijelio svakodnevicu i studentski život, sa svima je razvijao iskreno i radosno prijateljstvo, pružajući im istovremeno i osobno svjedočanstvo vlastitoga iskustva i rada, a prije svega životne snage vjere i kršćanskog pouzdanja. Strpljivo se nosio i sa zdravstvenim poteškoćama, uzrokovanima ponajviše problemima hipertenzije, u čemu je, također, pokazivao primjernu zrelost.

Smrt bogoslova Janoša preklopila se s vremenom kad je i Bogoslovno sjemenište bilo pogođeno kušnjom i opasnostima pandemijske zaraze. Prije nemilog događaja negativni su rezultati testiranja pokazali da, ni preminuli Janoš, kao ni jedan drugi bogoslov sjemenišne zajednice u Đakovu, nije zaražen korona virusom.

U večernjim satima lijes s tijelom pokojnoga Janoša bio je izložen u predvorju središnje sjemenišne kapele Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, gdje se zajednica liturgijskom molitvom oprostila od svog preminuloga člana, „prihvaćajući – kako je istaknuto – u skrušenosti i poniznosti Božju spasiteljsku Promisao i Ljubav, koja je za Janoša sada odredila ‘drugi put’, moleći da svemogući Bog, po zagovoru Djevice Marije, Zaštitnice sjemeništa, primi pokojnoga Janoša u radost zajedništva s raspetim i uskrslim Gospodinom, a nama što ostajemo bude utjeha i zaštita“.

Mjesto i vrijeme ukopa odredit će se u dogovoru sa Subotičkom biskupijom te rodbinom preminuloga bogoslova.

 

TU/Poglavari i bogoslovi Bogoslovnog sjemeništa Đakovu

VIJEĆE HBK ZA NAUK VJERE O VREMENU PANDEMIJE COVID-19

26. lipanj 2020.

SISAK (IKA) – Redovita sjednica Vijeća HBK za nauk vjere pod predsjedanjem predsjednika sisačkog biskupa mons. dr. sc. Vlade Košića, održana je u srijedu, 24. lipnja, u Biskupijskom ordinarijatu u Sisku.

 

Sjednici su, uz predsjednika mons. Košića, nazočili prof. dr. sc. Željko Tanjić, prof. dr. sc. Tonči Matulić, prof. dr. sc. Mijo Nikić, doc. dr. sc. s. Valerija Kovač i doc. dr. sc. Richard Pavlić.

U prvom dijelu sjednice članovi su, prema ranije dogovorenom planu rada, usvojili dokument o karizmatskom pokretu i obnovi u Duhu u Katoličkoj Crkvi, u kojemu se donose fenomenološka analiza i pastoralne smjernice.

U drugom dijelu sjednice članovi su dali osvrt na crkveno djelovanje za vrijeme pandemije COVID-19 te naznačili perspektive za daljnje postupanje. Istaknut je i angažman pojedinih članova Vijeća koji su svojim javnim istupima doprinijeli pastoralnom, duhovnom i intelektualnom suočavanju s nepredvidivom situacijom u kojoj su se našli Crkva i društvo izazvani pandemijom COVID-19. S tim u vezi, Vijeće je donijelo sljedeće zaključke:

Cijela crkvena zajednica pozvana je da iz više perspektiva promišlja sadašnju i buduću situaciju pandemije COVID-19, koja je donijela velike promjene ne samo na društvenom području, nego i na razini crkvenoga i vjerničkog života. Crkva je pozvana da na kreativan način crpi iz svoga bogatoga duhovnoga i sakramentalnog blaga, da se kritički osvrne na prijeđeno vrijeme pandemije, da se otvoreno suoči s novim pitanjima koja su se pojavila, da vjernicima pruži utemeljenu pouku u vjeri, duhovnu okrepu i pomoć u vremenu nesigurnosti. Pozvana je da se čuva mogućih pretjerivanja u prosuđivanju sadašnje situacije te sužavanja na jednostavna, možda na prvi pogled privlačna rješenja, koja iskrivljuju ili zastiru autentičnost crkvenoga nauka i života u vjeri.

Potrebno je s iskrenom zahvalnošću istaknuti veliki doprinos svećenika i vjernika laika koji su se nesebično zalagali na duhovnom, sakramentalnom i karitativnom području, i tako mnogim ljudima u samoći, bolesti, ugroženosti i ranjivosti pružili neizmjernu potporu. Na taj način su posvjedočili mnogovrsnost služenja Crkve današnjemu čovjeku u trenutnoj situaciji koja dotiče sve razine njegove egzistencije. Crkva će se i dalje nastaviti angažirati u vjerskom i intelektualnom, znanstvenom i djelatnom pogledu, za stručno proučavanje i praktično svjedočenje ljubavi prema bližnjemu, posebno prema bolesnima, slabima, ranjivima. Uz duboke izraze zahvalnosti civilnim službama u vrijeme pandemije COVID-19, potrebno je istaknuti nezamjenjivo mjesto svećenika, redovnika, redovnica i vjernika laika. U želji za konkretnim zalaganjem, potrebno je slušati glas naših pastira te imati povjerenja u njihove mjerodavne odluke. Time ćemo svi doprinijeti da u ovome vremenu neizvjesnosti prevlada utjeha, jedinstvo i povjerenje u Crkvu i njezino poslanje u svijetu.

Crkva je u svome pastoralnom angažmanu otvorena za suradnju s civilnim vlastima i zdravstvenim ustanovama. Također je otvorena za prihvaćanje utemeljenih znanstvenih spoznaja, zastupajući načelo komplementarnosti vjere i razuma. Ona ne podržava magijsko suprotstavljanje vjere spoznajama znanstvenih istraživanja, ali isto tako ne prihvaća samo racionalno-empirijske odgovore, koji ne uvažavaju tjelesno-duhovnu cjelovitost čovjeka. Odlučna je da, u mjeri u kojoj je to prihvatljivo i moguće, brani i osigura pravo vjernika na duhovnu pomoć i sakramentalnu okrepu, te da poboljša i prilagodi pastoral bolesnih i umirućih. Crkva i u vrijeme pandemije COVID-19 promiče zreo i odgovoran život u vjeri, naglašava prvenstvo zaštite svakoga ljudskoga života te brigu za duhovno i tjelesno zdravlje svakoga čovjeka, posebno onih najslabijih. Na taj način Crkva, uz svoje redovne pastoralne aktivnosti, i u ovim izvanrednim okolnostima ostvaruje svoje poslanje služenja čovjeku u njegovoj konkretnoj egzistencijalnoj i duhovnoj potrebi.

NADBISKUP ĐURO HRANIĆ: IZJAVA POVODOM ZARAZE VIRUSOM COVID 19

26. lipanj 2020.

ĐAKOVO (TU) – Iako je vodstvo i brojem velika zajednica Provincijalnoga samostana Milosrdnih sestara Sv. Križa nastojala primjenjivati upute za prevenciju od zaraze Covid-19, ipak je zaraza korona virusom zahvatila više časnih sestara te samostanske zajednice, a uz to i dva slučaja u Nadbiskupskom domu i jedan slučaj svećenika, nastanjena u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu. Razumijemo da su navedeni slučajevi zaraze u srcima vjernika i građana izazvali i osjećaj nemira i zabrinutosti. Za sve molimo Svemogućeg i dobrog nebeskog Oca da ih očuva od zaraze te da im vrati mir srca koji se rađa po povjerenju u njega i njegovu ljubav.

Zahvalni smo Županijskom Zavodu za javno zdravstvo, epidemiolozima iz Đakova i Osijeka, Gradskom i Županijskom stožeru civilne zaštite, ravnatelju i osoblju Kliničke bolnice Osijek za svu njihovu stručnu brigu, pomoć i susretljivost. Zahvaljujem i svim zaposlenicima u našim ustanovama koji požrtvovno obavljaju svoju službu.

Među zaraženim osobama je i nadbiskup u miru mons. Marin Srakić. On nema nikakvih simptoma koji bi upućivali na zarazu. Osjeća se dobro. Hospitaliziran je preventivno radi svoje životne dobi kako bi bio pod liječničkom kontrolom. Nadbiskup je u petak na Svetkovinu Srca Isusova bio na sv. misi u Samostanskoj crkvi Srca Isusova. Budući da do ponedjeljka navečer nitko nije imao nikakvih simptoma, niti je itko znao za zarazu, nadbiskup je slavio sakrament potvrde u subotu i nedjelju. Ta činjenica izaziva strah kod dijela roditelja i krizmanika te smo zahvalni Zavodu za javno zdravstvo koji razmatra poduzimanje potrebnih koraka kako bi se spriječilo potencijalno širenje zaraze i vratio mir svim srcima.

Pomoćni biskup mons. Ivan Ćurić je u subotu predvodio u samostanskoj crkvi sv. misu s doživotnim zavjetima jedne mlade sestre. Zbog toga i zbog našeg zajedničkog života i kontakta s nadbiskupom Marinom, pomoćni biskup je od prekjučer, a od sinoć smo u samoizolaciji i kancelar i tajnik Nadbiskupskog ordinarijata te i ja zajedno s njima. U samoizolaciji su i svi ostali svećenici, bogoslovi i časne sestre koji su bili u kontaktu s nekim od zaraženih osoba.

Za razumijevanje molimo sve krizmanike, roditelje i kumove te sve svećenike što smo na temelju zahtjeva Zavoda za javno zdravstvo morali donijeti odluku o ponovnoj odgodi krizme u Župi Dobroga Pastira u Đakovu. U ostalim župama u Nadbiskupiji sakrament potvrde će prema najavljenom rasporedu podijeliti delegati koji nisu imali nikakvoga kontakta sa zaraženim osobama.

Predviđeno svećeničko ređenje dvojice kandidata na svetkovinu Sv. Petra i Pavla će biti ostvareno toga dana pod posebnim uvjetima.

Mogu reći da smo za sada svi dobro: i oni za koje je testiranjem utvrđeno da su pozitivni, a i mi koji smo zbog kontakta s njima u samoizolaciji. Čini se da je virus mutirao, te se pokazuje oslabljenim. Kod oboljelih gotovo da i nema nikakvih simptoma bolesti, što smanjuje i rizik od teškog zdravstvenog stanja te od smrtne opasnosti. Čini se da je i vrijeme njegove inkubacije kraće te se nadamo da neće biti novih slučajeva zaraze.

No, svima preporučujemo u molitvu sve oboljele i kod nas, i dalje po Hrvatskoj, i u svijetu. Na osobit način sve vas pozivamo da doista budemo odgovorni i oprezni te da nam se pridružite u molitvi za što skoriji potpuni prestanak pandemije.

 

+ Đuro Hranić, nadbiskup

PISMO KATOLIČKIH BISKUPA U REPUBLICI SRBIJI SVEĆENICIMA I VJERNICIMA LAICIMA

25. lipanj 2020.

PETROVARADIN (TU) – Katolički biskupi, članovi Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda (Conferentia Episcoporum Internationalis SS. Cyrilli et Metodii, C.E.I.C.E.M.), u Republici Srbiji uputili su u četvrtak 25. lipnja pismo svećenicima, redovnicima, redovnicama, Bogu posvećenim osobama i vjernicima laicima

 
 
 
 
Draga braćo svećenici, redovnici, redovnice, Bogu posvećene osobe i dragi vjernici laici!

 

Nakon što su mjerodavne vlasti odobrile prisustvo do 500 osoba na javnim skupovima u zatvorenim prostorima – uz poštovanje minimalne fizičke udaljenosti od jednog metra između osoba i drugih preventivnih mjera –stekli su se uvjeti za postupno vraćanje redovitom obliku naših liturgijskih i molitvenih okupljanja, odnosno pastoralnog i katehetskog djelovanja.

Stoga, ovim opozivamo sva ograničenja i odredbe iz Upute o slavljenju svetih misa i drugih liturgijskih slavlja nakon ukidanja vanrednog stanja od 10.05.2020., osim što posude za blagoslovljenu vodu na ulazima u crkve i dalje trebaju ostati prazne, a u svetim misama se i dalje treba izostaviti davanje mira pružanjem ruke.Tako, počevši od nedjelje 28.06.2020., prestaje važiti oprost od obveze sudjelovanja na nedjeljnoj misi, a u župama gdje su uvedene dodatne nedjeljne i blagdanske svete mise, neka se njihov raspored postupno vrati na onaj od prije izbijanja pandemije.

Prema pastoralnim mogućnostima, neka župnici u dogovoru s roditeljima odrede termine za slavlja prvih pričesti i prvih ispovijedi, a u dogovoru s Ordinarijatom i termine podjele sakramenta svete potvrde.

Ujedno, sve vas i dalje potičemo da se odgovorno pridržavamo svih preporuka nadležnih vlasti o preventivnim mjerama kako bismo bližnje i sebe zaštitili od mogućnosti širenja zaraze izazvane korona virusom. Zato, neka se i dalje veća pažnja posveti održavanju higijene i prozračivanju prostora u kojima se vjernici okupljaju, ali više ne postoji obveza nošenja zaštitnih maski nego samo preporuka, a postavljanje dezo-barijere i dezinfekcija ruku kod ulaza ostaju samo kao preporuka.

Dok se u ovom mjesecu posebno utječemo Srcu Isusovu, izvoru života i svetosti i sve utjehe, na sve vas i na cijelu našu zemlju zazivamo Božji blagoslov!

 

Vaši biskupi:

Mons. Stanislav Hočevar SDB, v.r. nadbiskup i metropolit beogradski

Mons. Djura Džudžar, v.r. eparhijski biskup za grkokatolike

Mons. János Pénzes, v.r. biskup subotički

Mons. Đuro Gašparović, v.r. biskup srijemski

Mons. Martin Roos, v.r. umirovljeni biskup temišvarski i apostolski upravitelj zrenjaninski

PROSLAVLJEN CRKVENI GOD U VAŠICI – SVETKOVINA ROĐENJA SVETOG IVANA KRSTITELJA

24. lipanj 2020.

VAŠICA (TU) – Vjernici filijale župe Šid proslavili su svoga zaštitnika, sv. Ivana Krstitelja, u srijedu, 24. lipnja svetom misom u 11 sati

Euharistijsko slavlje predvodio je župnik vlč. Nikica Bošnjaković, a sudjelovali su, osim domaćih, i vjernici iz okolnih mjesta.

Svetoj misi je prisustvovao, kao i svake godine, paroh u Vašici jerej Ratko Nonković.

 

Treba jačati duh

Velečasni Bošnjaković je u propovijedi posebno naglasio važnost pouzdanja u Boga, kakvo su imali Elizabeta i Zaharija, kada su od Boga molili dijete, a on ih je nagradio tako što im je dao sina koji će biti preteča samoga Krista. Takvo je pouzdanje potrebno svakoj obitelji, kako bi je Bog blagoslovio i sačuvao na okupu, jer Bog uvijek nagrađuje one koji su mu vjerni. Svećenik je vjernicima posebnu pozornost skrenuo na činjenicu da je Ivan, prije javnoga nastupa, rastao i duhom jačao, uz napomenu kako mi uglavnom naglasak stavljamo na „rast“ u smislu da sebi nastojimo ugađati na različite načine. Zato nam je duh slab, ne možemo reći „Ne“ brojnim napastima. Zbog toga je potrebno jačati i duh, a to se čini vjerom, molitvom i sakramentima. Velečasni Bošnjaković je na kraju propovijedi napomenuo da nas svetkovina Rođenja sv. Ivana Krstitelja podsjeća da treba voditi računa i o svojoj duši, koja ostaje da živi za vječnost, te da ne tražimo smisao života samo u materijalnom, u ugađanju tijelu, nego da smisao tražimo u Bogu.

Ovogodišnja proslava crkvenoga goda za Vašicu je bila svečanija nego inače, jer je obitelj Mihaljević krstila svoje treće dijete.

Domaćini su nakon euharistije pozvali goste na druženje uz sok i kolače u crkvenom dvorištu.

 

Ana Hodak

POJAVA COVID-A 19 U SAMOSTANU MILOSRDNIH SESTARA SV. KRIŽA U ĐAKOVU

24. lipanj 2020.

ĐAKOVO (TU) – Vezano uz upite medijskih kuća o pojavi Covida-19 u samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu, u nastavku donosimo priopćenje za medije, poslano iz Samostana u Đakovu:

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

 

Poštovani predstavnici medija,

Nažalost, točna je informacija da se u samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa pojavio COVID-19, bolest koju uzrokuje koronavirus. U nedjelju 21. lipnja četiri sestre su dobile temperaturu o čemu smo obavijestili našu liječnicu koja je potom izvijestila epidemiologa. Testirano je ukupno 12 sestara od kojih je deset pozitivno.

Ne znamo na koji je način došlo do kontakta s koronavirusom, cijelo vrijeme epidemije sestre su se pridržavale mjera. Od danas je svaka sestra u samoizolaciji, nemamo nikakvih zajedničkih aktivnosti. Isto tako, do daljnjeg je zatvoren Dnevni boravak centra Amadea i Dječji vrtić Sunčev sjaj Nazaret.

U samostanu je trenutno oko 180 sestara, prosječna dob je 69,71. Ovim putem molimo javnost za razumijevanje u ovim za nas nimalo lakim trenucima. Postupat ćemo dalje prema uputama epidemiologa, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Samostan Milosrdnih sestra sv Križa, Đakovo.

 

Oni svećenici koji su u zadnje vrijeme po službi, uz mjere opreza, dolazili u samostan u dogovoru s epidemiološkim službama u novonastalim prilikama poduzeli su mjere samoizolacije.

 

Preuzeto sa: http://djos.hr/

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 >