Vijesti

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 >

SUSRET MLADIH SRIJEMSKE BISKUPIJE

20. svibanj 2013.

Susret_mladih_18.5.2013._foto6

GOLUBINCI (TU) - Susret mladih Srijemske biskupije održan je 18. svibnja u župi Golubinci. Započeo je misnim slavljem u župnoj crkvi Sveti Juraj, mučenik, koje je predvodio srijemski biskup mons. Đuro Gašparović, a koncelebrirali su svećenici Srijemske biskupije. Na susretu je bio veliki broj mladih iz svih župa u Srijemskoj biskupiji.      GOLUBINCI (TU) – Dan uoči svetkovine Duhova 2013. godine održan je susret mladih Srijemske biskupije u župi Sveti Juraj, mučenik, u Golubincima pod geslom Vjera, ljubavlju djelotvorna  (Gal 5,6). Na susretu su sudjelovali oko 200 mladih iz svih župa biskupije.

Susret_mladih_18.5.2013._foto1

      Susret je započeo svetom misom u crkvi koju je predvodio srijemski biskup mons. Đuro Gašparović u koncelebraciji sa svećenicima u Srijemu. Na početku mise sve sudionike kako mlade, tako i vjernike župe Golubinci i goste iz Đakova, pozdravio je župnik domaćin vlč. Vjekoslav Lulić, a biskup je zahvalio domaćinu i vjernicima župe Golubinci na prihvaćanju mjesta susreta i svakoj drugoj pomoći, te organizatoru susreta vlč. Dušanu Milekiću, povjereniku za pastoral mladih Srijemske biskupije i suradnicima.

Susret_mladih_18.5.2013._foto3

      Biskup je u homiliji najprije postavio pitanje koje je postavio pjesnik Heine: „Tko stanuje tamo nad zlatnim zvjezdama?“, a prevedeno u naš obični govor glasi zapravo ima li Boga, da li postoji Bog, koje je njegovo ime i u koga i komu mi vjerujemo? Ovo je na poseban način pitanje naše vjere.

      „I danas mnoge glave pokušavaju riješiti tu 'prastaru zagonetku', nastavio je biskup . Ipak, čovjek nosi u sebi neprestano čežnju za Bogom. Trebamo Boga koji nas ljubi, koji osjeća samilost nad našim tjeskobama i shvaća kako je neizreciva naša potreba za njim u ovom trenutku sadašnjega svijeta. Gladan misli da traži kruh, a gladuje za Bogom koji je hrana za vječnost; žedan misli da teži za vodom, a žedan je Boga koji je živa voda; bolestan se zavarava misleći da traži zdravlje, a ustvari traži Boga koji ulijeva zdravlje. Čovjek traži ljepotu, a i ne misli da traži Boga koji je potpuna i savršena ljepota; tko neumorno traga za istinom i slobodom, nesvjesno traga za Bogom koji je jedina istina i sloboda. Taj i takav Bog je stupio u kontakt s čovjekom i čovječanstvom. Objavio se ljudima. Progovorio im je o sebi, o svojoj biti, o svojoj naravi. Progovorio je kad je poslao svoga Sina Isusa Krista u kojega vjerujemo i kojemu vjerujemo i kada je poslao Duha Svetoga koji izlazi od Oca i Sina. Vjera nije blago koje se jednom dobije na krštenju i posjeduje zauvijek, a nije ni blago koje zadržavamo za sebe. Vjera je putovanje i napredovanje, vjera mora biti ljubavlju djelotvorna.“

Susret_mladih_18.5.2013._foto2

      „Dragi prijatelji, naglasio je predvoditelj slavlja, poziv je svakome od nas pristupamo jedni drugima s ljubavlju i to djelotvornom ljubavlju koja je konkretizacija naše vjere u Boga i Bogu jer time naša vjera postaje djelotvorna. Potrebni smo pomoći drugih, već sada, ovoga trenutka. Prilike u kojima žive pojedinci, tjeskobe u kojima se nalaze obitelji, muke koje pritišću čitave narode, brige koje ispunjaju Crkvu, sve nas to opominje da se ponovno obnovimo u vjeri. Vjernik ne smije biti ravnodušan za potrebe i nevolje, opasnosti i tjeskobe svoje braće ljudi. Svatko je pred Bogom odgovoran za svoga bližnjega, mi smo odgovorni jedni za druge.“

Susret_mladih_18.5.2013._foto4

      Na koncu je biskup zaključio da kad slušamo i gledamo što se sve zbiva oko nas, u našim obiteljima, u našem narodu, u svijetu, vidimo tolike probleme, tolike nevolje. Uz toliko dobra što ga ljudi nastoje učiniti za sebe i za druge, susrećemo također i toliko zla i nepravde. Pred mnogim situacijama osjećamo svoju ograničenost i nemoć. Bolji svijet mira, pravde, istinske slobode nije moguće graditi bez Boga, bez svjetla, jakosti i mudrosti Duha Svetoga. Vjerom i povjerenjem u Krista i mi možemo mnogo učiniti za sebe i za druge. Možemo pokazati vjeru plodnu djelima ljubavi, vjeru, ljubavlju djelotvornu.

Susret_mladih_18.5.2013._foto5

      Misu je glazbeno animirao VIS Amadea iz Đakova.

      Nakon misnog slavlja i predstavljanja sudionika susreta mladi su se nadmetali u malom nogometu, odbojci, stolnom tenisu, bacanju kamena s ramena, povlačenju konopca, učenju plesa i lijepom druženju. U svim ovim sportskim nadmetanjima nisu bili bitni pobjednici jer pobijedili su vjera i ljubav oko 200 mladih iz cijelog Srijema.

      Dr. Ivica Čatić, profesor na Katoličkom bogoslovskom fakultetu u Đakovu, održao je predavanje na temu gesla susreta Vjera, ljubavlju djelotvorna. Mladima je približio riječi gesla da je vjera zajedno s ljubavlju djelotvorna. Rekao je da su oni koji vjeruju još u stara vremena u crkvi bili svi isti nije bilo bogatih i siromašnih, gazda i robova jer pred Bogom su svi jednaki. Ljubav se uvijek mora kako primati tako i davati jer samo je tako djelotvorna.

Susret_mladih_18.5.2013._foto7

      Zabavni program je bio završni dio susreta.

      Sljedeći susret mladih Srijemske biskupije održat će se 2014. godine u župi Sveti Klement, papa i mučenik, u Hrtkovcima.

                                                                                                  Ivan Radoš

 

 

Ivan Radoš

PRIJEPODNEVNA PREDAVANJA MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA 19.04.2013.

11. svibanj 2013.

19-04_ii_dan_simpozija_-_predavanja_1BEOGRAD (TU) – Prijepodnevni radni dio drugoga dana Međunarodnoga simpozija o 1700. obljetnici Milanskog edikta i 1150. godišnjici dolaska Sv. braće Ćirila i Metoda na prostore Panonije, koji se 19. travnja održao u Beogradu, u Narodnoj banci Srbije, obuhvatio je pet predavanja.BEOGRAD (TU) – Prijepodnevni radni dio drugoga dana Međunarodnoga simpozija o 1700. obljetnici Milanskog edikta i 1150. godišnjici dolaska Sv. braće Ćirila i Metoda na prostore Panonije, koji se 19. travnja održao u Beogradu, u Narodnoj banci Srbije, obuhvatio je pet predavanjaPrvom dijelu plenarnih predavanja predsjedao je nadbiskup beogradski, mons. Stanislav Hočevar, a moderirao je prof. dr. sc. Zvonko Pažin s KBF-a u Đakovu.

19-04_ii_dan_simpozija_-_predavanja_1Prvo predavanje na temu „Starozavjetna pasha. Put u slobodu“ održao je mr. sc. Aleksandar Ninković te je temu pokušao obraditi u obzoru cijeloga Starog zavjeta, naglašavajući da Stari zavjet ne koristi kategoriju slobode i oslobađanja, ne koristi apstraktne pojmove, već se izražava konkretnim stvarima. Bog nas je oslobodio prilikom stvaranja, Isus nas je oslobodio darujući nam mogućnost da budemo jedno s Njim, pojašnjava predavač i naglašava da ničega nismo oslobođeni do trenutka kada smo progonjeni, kada se javlja inat i kada je naš neprijatelj vanjski.

 

19-04_ii_dan_simpozija_-_predavanja_2„Starozavjetni izlazak, pasha, pokazuje nam važnu stvar - vanjski neprijatelj se lako pobjeđuje jer Bog pomaže. Imajući osobnu slobodu koju smo dobili stvaranjem, politička sloboda, Konstantinova sloboda omogućuje nam da se više ne bojimo progonitelja, nego da se bojimo sebe, našega samoživog ja, onoga što je u mojoj duši, požude koja je ubrala plod s drveta spoznanja dobra i zla“, pojasnio je Ninković i zaključio: „Tek gledajući na Isusa i njegov primjer, na kompletno iskustvo Staroga zavjeta koje govori o iskustvu otkupljenja i oslobađanja u smislu oslobađanja od samoga sebe, a ne političke slobode, možemo prihvatiti ponudu spasenja i postati po prirodi jedno s Bogom u ljubavi, a to znači biti slobodan“.

19-04_ii_dan_simpozija_-_predavanja_6O „Novozavjetnoj pashi. Ostvarenju slobode“ govorio je doc. dr. sc. Ivica Čatić s KBF-a u Đakovu. U svom izlaganju predavač se ograničio na promatranje Kristova slavljenja pashe ukoliko ono inaugurira hod koji ostvaruje čovjekovu slobodu, a slobodu je promatrao u društveno-povijesnoj dimenziji njezina ostvarenja u prvim crkvenim zajednicama. Novi zavjet donosi poruku višestrukog oslobođenja čovjeka i društva po Kristu, a upućivati evanđelje samo pojedincima i samo za duhovno područje te ne omogućiti njegovu osloboditeljsku ulogu na svim razinama – i individualnoj i komunitarnoj – najbolji je put za osigurati Crkvi irelevantno mjesto u povijesti, naglasio je predavač.

„Krist je govorio o svjetiljci koja se ne stavlja pod sud nego na svijećnjak, o soli koja se treba koristiti jer može zasoliti zemlju. Nekoć se Isus obraćao farizejima rekavši da oni drže ključeve Kraljevstva u rukama a ne žele ući niti puštaju druge da uđu. Danas sigurno gleda u nas očekujući da upravo mi, Crkva, budemo oni koji će i sebi i drugima skidati okove vremena“, zaključio je Čatić.

19-04_ii_dan_simpozija_-_predavanja_3

Doc. dr. sc. Nenad Malović s KBF-a u Zagrebu izlagao je o „Suvremenom poimanju slobode“. Rekao je kako se danas u pitanje postavlja sloboda volje, a sve se više naglašava sloboda pojedinca i iz tako shvaćene slobode proizlazeća „prava“. U novom vijeku razdvajaju se unutarnja i vanjska sloboda te sloboda i vezanost, kao i sloboda i norma. Autonomija ljudskog djelovanja oslobađa se obvezujućih normi vjere, tradicije i bilo kojeg ljudskog ili božanskog autoriteta.

U javnom prostoru proklamira se sloboda pojedinca, a pojedinac u isto vrijeme stoji sa zahtjevom vlastite autonomije iz koje proizlaze njegova prava, navodi Malović i zaključuje: „Upravo područje ljudskih prava, a koja se barem djelomično poklapaju i s pitanjima etike, područje je u kojemu se vodi borba različitih shvaćanja slobode jer autonomni subjekti u vlastitoj volji utemeljuju zahtjeve za koje traže opće priznanje. Kršćansko razumijevanje darovane slobode ne može uklopiti u stav ´samopostavljene´ ili ´samoutemeljene´ kršćanske slobode, koja je iza kršćanske perspektive zapravo samovolja.

19-04_ii_dan_simpozija_-_predavanja_5

Drugom nizu predavanja predsjedao je prof. dr. sc. Pero Aračić, dekan KBF-a u Đakovu, a moderirao ih je doc. dr. sc. Nikola Vranješ s Teologije u Rijeci. Započinjući svoje predavanje na temu „Vjera u Krista i oslobođenje. Odgoj za slobodu i odgovornost“ prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, prodekan KBF-a u Đakovu, definirao je slobodu kao dar Božji čovjeku koji ne samo da omogućuje prikladnu promjenu stanja stvari koje je izvan čovjeka, nego određuje rast čovjekova 'biti osoba' preko izbora koji su u skladu s istinskim dobrom, pa na taj način, čovjek sam sebe stvara i gradi društveni poredak.

 

19-04_ii_dan_simpozija_-_predavanja_4Sv. braća navješćuju Božju riječ, donose istinu u koju se osobe ucjepljuju krštenjem, služe se Biblijom, a mi ćemo danas reći biblijskom katehezom, mistagoškom katehezom, liturgijsko-sakramentalnim životom da bi izgradili ljestvicu vrijednosti u čovjeku. Iz te ljestvice rastu kreposti, odnosno mudrost koju daje vjera, naglasio je Dugalić potičući na odgoj slobode u duhu kristocentričnosti, odgoj za slobodu savjesti u kojoj se susreću Bog i čovjek, objektivno i subjektivno, a na tom tragu treba biti i naša evangelizacija. „Sv. braća nisu bili putujući misionari već su izgrađivali mjesnu Crkvu, i u tu mjesnu Crkvu treba ucijepiti kršćanina da unutar toga raste u vjeri, izgrađuje sebe kao osobu i s time izgrađuje svoju slobodu“, zaključio je Dugalić.

Prof. dr. sc. Pažin u svom izlaganju govorio je o „Krsnoj liturgiji kao oslobođenju“. Započeo je pitanjem je li sloboda činiti sve što nam se prohtije. Jesu li slobodni oni koji robuju klađenju, kocki, alkoholu, drogama, koji su zaluđeni da je za sreću potrebno imati ovo ili ono, pa stoga upadaju u dužničko ropstvo?! Crkva naviješta da je grijeh robovanje, a služenje Bogu oslobađanje, a početak toga je krštenje naglasio je Pažin te je govorio o pravoj slobodi u Svetom pismu, krštenju kao oslobođenju u spisima crkvenih otaca, drevnim liturgijskim knjigama te današnjoj liturgiji.

Predavač je citirao: „Mi nekoć bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge. Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje spasitelja našega, Boga, on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svom milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom“ (Tit 3,3-5), te je poručio da smo na tu slobodu pozvani, a ono što smo po krštenju primili, treba čuvati i sačuvati kako bismo stvarno bili slobodi i ispunjeni i danas, i u vječnosti. M. Kuveždanin

 

 

PROGRAM I POZIV NA SUSRET MLADIH SRIJEMSKE BISKUPIJE

11. svibanj 2013.

Plakat1PETROVARADIN (TU) - Susret mladih Srijemske biskupije organizira Ured za mlade Biskupijskog pastoralnog centra u subotu 18. svibnja 2013. godine u župi Svetog Jurja, mučenika u Golubincima pod geslom Vjera, ljubavlju djelotvorna (Gal 5,6).

 

 

 

 

       PETROVARADIN (TU) - Susret mladih Srijemske biskupije održat će se u župi Svetog Jurja, mučenika u Golubincima 18. svibnja 2013. godine pod geslom Vjera, ljubavlju djelotvorna (Gal 5,6) u organizaciji Ureda za mlade Biskupijskog pastoralnog centra Srijemske biskupije. Na susret su pozvani srednjoškolci, studenti i radnička mladež a njima se mogu pridružiti i učenici osmih razreda osnovnih škola.

                          Plakat1

      Susret je jednodnevan sa sljedećim dnevnim redom:

10.00 - 10.30 - Okupljanje u župnom dvorištu u Golubincima

11.00 - Euharistijsko slavlje koje predvodi biskup mons. Đuro Gašparović

12.45 - Ručak

13.45 - 16.30 - Sportske aktivnosti

17.00 - Predavanje na temu gesla izlaže dr. Ivica Čatić

18.00 - Zabavni program

      Kako bi susret mladih protekao što bolje molimo župnike da prijave mlade najkasnije do 12. svibnja 2013. godine na telefon 064/3385752 (Dušan Milekić). Prijevoz organizira svaka župa za sebe.

      Zahvaljujem na suradnji i dobro došli u Golubince.

                                                                          Dušan Milekić    

 

Dušan Milekić

PREDAVANJA PROF. DR. IVICE ČATIĆA U TRAVNJU 2013.

11. svibanj 2013.

tema_-_zemun-2ZEMUN (TU) – Izvješće s predavanja prof. dr. Ivice Čatića koja se redovno održavaju u prostorijama knjižnice i čitaonice „Ilija Okrugić“ u Zemunu u travnju tekuće godine.

 

 

       ZEMUN (TU) – Predavanja prof. dr. Ivice Čatića koja se redovno održavaju u prostorijama knjižnice i čitaonice „Ilija Okrugić“ u Zemunu u travnju tekuće godine bazirala su se na tumačenju 17. poglavlja evanđelja po Ivanu. Veličanstveni, mistični i dostojanstveni završetak Isusovog govora protumačenog na kraju 16. poglavlja često se označava kao Njegova „velikosvećenička molitva“ posvećena onima koje šalje u svijet da prenose riječ Božju.

      U 17. poglavlju naziremo sedam molitava koje bi se mogle tumačiti kao sumarij Isusovog oproštajnog govora i cjelokupnog evanđelja po Ivanu, pa samim tim i kao neku vrstu testamenta, odnosno posljednje volje Spasitelja kroz molitvu za jedinstvo kršćana. Isus prvo moli Boga Oca da učenici ostanu vjerni Bogu Ocu i Njemu te da se očuvaju od svijeta. Zatim poziva Isus da učenici, pa i oni koji će to kasnije postati, budu savršeno jedno u ljubavi kao što su Otac i Sin jedno. Isus moli Oca da ga proslavi slavom koju je imao u početku jer je izvršio što mu je Otac naložio i objavio Očevo ime. Sin Božji je obećao učenicima da će vidjeti otvoreno nebo nad Sinom Čovječjim. Nebo, to područje Božjeg prebivanja kamo se ima vratiti Sin, kad se otvori označit će otvorenu komunikaciju Boga i čovjeka. To će se dogoditi kad Isusu bude otvoren bok i kad se iz njega na svijet izlije Božji život. Isus Boga Oca naziva abba, tata, tatice – onim imenom kojim djeca od milja tepaju svom ocu. To ime, prepuno osjećaja, izražava njegovu ljubav i privrženost. Šest puta se na taj način obraća Bogu Ocu. Puninu će označiti sedmo obraćanje a ono pripada čitatelju Evanđelja – crkvenoj zajednici tj. nama! Kada dođe sedmi dan, ispunit će se ono što Bog od samog početka želi, a to je da budemo sinovi Božji i da preko nas cjelokupno stvorenje krene svom počinku. Već na samom početku molitve Isus kaže da je došao čas i time nagoviješta kraj oproštajnog govora. O sebi govori u trećem licu, što daje svečani ton njegovom govoru. Ono što je još važnije od svečanog tona jest da Isusa ovaj način govora poopćuje, čini univerzalnim: On kao Sin sve obuhvaća i svi se u njemu, Sinu, mogu prepoznati kao sinovi. Misija Sina Božjega na zemlji bila je proslava Oca, a s druge strane, Otac je već odlučio proslaviti Sina. Tu vidimo dašak božanskog života kojeg između sebe dijele božanske osobe. Isus traži od Oca da ga proslavi tj. da ga svi prepoznaju kao neograničenu ljubav. On time želi da ljudi uoče njegovu slavu koja je zasjala kad je počeo učenicima prati noge, kad je pružio znak saveza i prijateljstva čak i izdajniku. Kada se u Bibliji pominje riječ slava ne misli se na popularnost i famu. Slava u biblijskom tumačenju predstavlja težnju čovjeka da bude prihvaćen, prepoznatljiv, ljubljen i važan svom bližnjemu. Poznavati u Bibliji ne znači samo prikupiti informacije o nekome, nego doći u njegovu blizinu, imati iskustvo te osobe te ući u zajedništvo s njom. Istina je da se u krajnje dubine ovog života ne može ući za ovozemaljskog života. No, istina je isto tako da život vječni prema ivanovskoj teologiji počinje već ovdje. Sve što je Isus činio, imalo je za cilj proslaviti Oca. Proslavio je Njegovu želju da svi postanu djeca Božja, očitovao je snagu božanske ljubavi koja je šokirala Petra pri pranju nogu a i svoju muku i smrt, koji za koji sat trebaju nastupiti, posvetio je proslavljanju Oca. Zato sada može – jer božanske osobe tako između sebe žive – tražiti da Otac proslavi njega onom slavom koju je imao kod njega prije negoli je svijeta bilo. U drugom dijelu molitve Isus moli za one koje mu je Otac predao da ostanu u Očevu imenu. Isus traži da njegovi učenici budu sačuvani od Zloga. Rečenicom: “ Sve moje tvoje je i tvoje moje, i ja se proslavih u njima...”, Isus naglašava svoju usku povezanost s Ocem kojem će se uskoro vratiti. Isusovu molitvu prožimaju dva imperativa kojima se obraća Ocu: sačuvaj i posveti. Oni će se kasnije sliti u Isusov vrhunski zahtjev da svi budu jedno. U trećem dijelu (17,20-26) molitva se još pojačava te Isus moli za one koji će povjerovati u njega po riječima učenika – oni trebaju postati jedno kao što je Otac u Sinu i Sin u Ocu. Trebaju biti uključeni u jedinstvo Oca i Sina. Isus time pred sve nas, što je i bio zaključak predavanja prof. Čatića ovoga mjeseca, stavlja najveći dar i najveću odgovornost, a to je da budemo jedno s njim i njegovim Ocem, da svakoga dana gledamo njegovu slavu i da ljubav kojom je Bog Otac Njega ljubio bude u nama...

                                                                    Danijela Lukinović

 

Danijela Lukinović

DOC.DR. IVICA ČATIĆ OTVORIO FACEBOOK “PRIJATELJI SVETOG PISMA”

11. svibanj 2013.

Catic_Ivica_facebookPETROVARADIN (TU) - Otvoren facebook-profil doc. dr. Ivice Čatića "Prijatelji svetog pisma"

 

 

       PETROVARADIN (TU) - Doc.dr. Ivica Čatić, svećenik Srijemske biskupije, otvorio je facebook-profil "Prijatelji svetog pisma". Njime želi povezati svoju mrežnu stranicu www.sveto-pismo.com sa stalnim biblijskim grupama koje vodi u Zemunu, Petrovaradinu i Osijeku. Osim toga, profil "Prijatelji svetog pisma" otvoren je svima koje zanima Riječ Božja i žele na suvremen i brz način razgovarati o njoj ili podijeliti svoja iskustva. Osim vijesti o biblijskim susretima, na ovom profilu možete pronaći razmatranje o odlomku evanđelja koje se toga dana čita pod sv. Misom, obavijesti o novim sadržajima na spomenutoj mrežnoj stranici itd.

 

Tiskovni ured

EMAUS SVEĆENIKA SRIJEMSKE BISKUPIJE

09. svibanj 2013.
ALJMAŠ/SRIJEMSKA BISKUPIJA (TU) - Svećenici Srijemske biskupije uputili su se na svoj Uskršnji "emaus" i svibanjsku duhovnu obnovu hodočasteći u Marijansko svetište Gospe od Utočišta u Aljmaš, 6. svibnja 2013. godine. Preč. Marko Kljajić, župnik u Novom Beogradu i župni upravitelj u Surčinu, opisao je ovaj događaj ovako:

      ALJAMAŠ/SRIJEMSKA BISKUPIJA (TU) - Svibanjsko jutro šestog dana Marijinog mjeseca, zamilovalo je proljetno sunce. Svećenici srijemske biskupije iz svojih župa s krajnjeg istoka od Zemuna i Novog Beograda do granice istočnog Srijema sa Šidom i tamo od sjevera, dunavske okuke ispod petrovaradinske tvrđave s povijesnom crkvom sv. Jurja i svetištem Gospe Tekijske, do juga s mutnom Savom od Hrtkovaca i Sr. Mitrovice, uputili su se na svoj Uskršnji emaus 2013., u Aljmaško svetište Gospe od Utočišta.

      Pristizali su od ranih dopodnevnih sati, a u župnom domu ih je dočekao dugogodišnji aljmaški župnik i rektor svetišta preč. Ante Markić, začasni kanonik, poželivši im dobrodošlicu. Srijemci su do početka mise (u 11 h) u ozračju mira i tišine, remećene tek zvukom motora poneke kosilice, traktora i rijetkih osobnih automobila, razgledali okoliš svetišta i prekrasnu „ Petrovu lađu“ koja izranja na aljmašku pučinu iz riječnih dubina moćnog Dunava. Liči ona u svom modernom arhitektonskom rješenju (arhitekti Maja Furlan Cimerman, Ivo Gajšak i Mirko Buvinić) i na labuda ili pelikana, koji ponosno plovi uzdignute glave s tek blago raširenim krilima spremnog da u nevoljama zaštiti svoje malene. Svetu misu koja je počela s pjesmom „Marijo svibnja kraljice“ predvodio je mons. Eduard Španović, gen. vikar Srijemske biskupije i župnik u Sr. Mitrovici s koncelebrantima: Jozo Duspara (Zemun), Berislav Petrović (N. S. Slankamen), Stipo Barišić (Petrovaradin II), Božo Lusavec (Beška, Maradik), Dušan Milekić (N. Banovci), Željko Štimac (kapelan Petrovaradin II), Stipo Klaić (Inđija), Marko Loš (Petrovaradin III i I), Željko Tovilo (Ruma), Ivica Živković (Hrtkovci, Nikinci), Vjekoslav Lulić (Golubinci, St. Pazova), Zdravko Čabrajac (Sot, Erdevik, Bingula...), Nikica Bošnjaković (Šid, Gibarac, Kukujevci, Morović, Vašica...) i Marko Kljajić (N. Beograd, Surčin).

      Za puno zajedništvo svećenika Srijemske biskupije nedostajali su preč. Blaž Zmajić (Irig, Vrdnik), Marko Lončar (Beočin, Čerević) i Tomislav Kovačić (Sr. Kamenica), koji su bili spriječeni razlozima objektivne naravi.

      Poslije službe riječi svećenici su umjesto molitve vjernika izmolili Molitvu za svećenička i redovnička zvanja u Srijemskoj biskupiji.

      Na kraju mise srijemski biskup mons. Đuro Gašparović uputio je riječi ohrabrenja i podrške svojim svećenicima s kojima dijeli teret i muku, ali i radost i blagoslov na njivi navještanja i sijanja Radosne vijesti, Isusa Krista, u Srijemskoj biskupiji kamo ih je uputila Božja providnost. Govorio je o plodnosti i smislu njihovog svećeničkog poslanja na povijesnim biskupijskim prostorima, natopljenim krvlju mučenika i svjedoka Isusa Krista, od prvih kršćanskih stoljeća do danas. Rektor svetišta je poslije biskupove riječi izrazio svoju radost zbog dolaska srijemskih svećenika na čelu s biskupom Gospi od Utočišta, kojoj kroz tri stoljeća dolaze iz bliza i daleka njena djeca sa svojim potrebama, a od nje odlaze utješeni i ozdravljeni. U kratkim crtama prikazao je dramatičnu povijest Svetišta Gospe Aljmaške od 1704., do naših dana i napose tešku i bolnu, 1991., okupacije, razaranja i devastacije crkve, do 1998., povratka Aljmašaca u njihove razorene domove te naporne obnove njihovih kuća i Svetišta Gospe od Utočišta s novom crkvom, četvrtom u tristoljetnoj povijesti Aljmaškog svetišta, na istom mjestu koju je o tristotoj obljetnici, 12. 08. 2004., posvetio dijecezanski biskup mons. Marin Srakić. Nakon riječi rektora svetišta svećenici su se sa svojim biskupom stavili pod Marijin zagovor posvetnom molitvom Bezgriješnom Srcu Marijinu, koju je predmolio biskup. Završnom pjesmom Kraljici svibnja, nakon podnevnog Angelusa izašli su iz crkve uputivši se u župni dom rošeni blagom proljetnom kišicom. U bratskom ozračju za stolom domaćina župnika aljmaškog i rektora svetišta, uz kotlić dunavskog fiš paprikaša, pripremljenog od vrsnih majstora Aljmašaca i Erdutčana i uz bokal vina s Erdutske planine i Srijemsko bežanijske kose tekao je razgovor ugodni. Zahvalni Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetom, Gospi Aljmaškoj i domaćinima svećenici su se po završetku ručka polako razilazili vraćajući se iz Salvonije s ušća Drave i Dunav u svoj Srijem sve do ušća Save u Dunav. U večernjim satima u Srijemu su ih dočekali pljuskovi s grmljavinom i munjama koje su parale oblačno nebo.

                                                                         Marko Kljajić

 

 

Marko Kljajić

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 >