Vijesti

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 >

MISA "ZA IZBOR RIMSKOG PRVOSVEĆENIKA"

12. ožujak 2013.

VATIKAN (IKA/TU) – Misom "za izbor Rimskog prvosvećenika" ("pro eligendo Romano Pontifice") u vatikanskoj bazilici 12. ožujka označen je početak konklave.      VATIKAN (IKA/TU) – Misom "za izbor Rimskog prvosvećenika" ("pro eligendo Romano Pontifice") u vatikanskoj bazilici 12. ožujka označen je početak konklave. Misom je predsjedao dekan Kardinalskog zbora kardinal Angelo Sodano uz kardinale Svete Rimske Crkve neizbornike i izbornike, među kojima su bili i hrvatski kardinali - zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Na misi u bazilici sudjelovalo je više tisuća vjernika te članovi Diplomatskog zbora akreditirani pri Svetoj Stolici.
      Misna čitanja bila su na engleskom odnosno španjolskom jeziku dok je Evanđelje naviješteno na latinskom.
      Na početku homilije kardinal Sodano rekao je kako se srca ispunjena ljubavlju "danas želimo prinijeti s Kristom Ocu koji je na nebesima da mu zahvalimo za brižnu pomoć koju pruža svojoj Svetoj Crkvi i na osobit način za svijetli pontifikat koji nam je svojim životom i djelom dao 265. Petrov nasljednik, ljubljeni i poštovani papa Benedikt XVI., kojem u ovom trenutku ponovno upućujemo svu našu zahvalnost".
      Danas, istodobno, želimo moliti Gospodina da po pastoralnoj brizi otaca kardinala što prije dadne svojoj Svetoj Crkvi drugoga dobrog pastira. U ovome nas času, zasigurno, podupire vjera u Kristovo obećanje o neprolaznoj naravi njegove Crkve. Isus je, naime, rekao Petru: "Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati" (usp. Mt 16, 18).
      Čitanja koja smo upravo slušali mogu nam pomoći bolje shvatiti poslanje koje je Krist povjerio Petru i njegovim nasljednicima, rekao je dekan Kardinalskog zbora. Osvrćući se na tekst prvog čitanja koji je preuzet iz drugog dijela knjige proroka Izaije, koja se naziva još i "Knjiga utjehe" (Iz 40-66), kardinal Sodano rekao je kako u njemu Bog naviješta da će poslati Mesiju punog ljubavi. To se proroštvo ispunilo u punini u Isusu, koji je došao na svijet da uprisutni Očevu ljubav prema ljudima. Tu se ljubav dade posebno zamijetiti u susretu s patnjom, nepravdom, siromaštvom, sa svim čovjekovim, bilo tjelesnim bilo duhovnim, slabostima. To je poslanje ljubavi Krist zatim povjerio pastirima svoje Crkve. Ta misija obvezuje svakog svećenika i biskupa, a još više Rimskog biskupa, pastira opće Crkve. Ta ljubav, nastavio je Sodano, potiče pastire Crkve da vrše svoje poslanje služenja ljudima svakog vremena, od neposrednoga karitativnog služenja pa sve do najuzvišenijeg služenja, a to je pružiti ljudima svjetlo evanđelja i snagu milosti. Kardinal Sodano u tome kontekstu citirao je ovogodišnju poruku pape Benedikta XVI. za korizmu gdje se kaže: Ponekad se nastoji ograničiti izraz "ljubav" na solidarnost ili jednostavno pružanje humanitarne pomoći. Važno je, naprotiv, podsjetiti da je najveće djelo ljubavi upravo evangelizacija, odnosno "posluživanje Riječi". Nema većeg dobročinstva, pa tako ni čina milosrđa, koji se može iskazati bližnjemu od lomljenja kruha Božje riječi, od toga da ga se učini dionikom Radosne vijesti evanđelja, da ga se uvede u odnos s Bogom: evangelizacija je najviša i najcjelovitija promocija osobe. Kao što piše sluga Božji papa Pavao VI. u enciklici Populorum progressio, naviještanje Krista prvi je i glavni činilac razvoja.
      Govoreći zatim o drugom čitanju iz poslanice apostola Pavla Efežanima (4, 11-16), kardinal Sodano rekao je kako je Apostol naroda tu poslanicu pisao upravo u gradu Rimu tijekom prvog uzništva. U toj poslanici Pavao predstavlja otajstvo Krista i Crkve. Dok je prvi dio više dogmatskog karaktera, drugi, u kojem se nalazi ulomak koji se čitao na misi, ima više pastoralni ton. U tome tekstu Pavao naučava praktične posljedice predstavljenog učenja i na početku upućuje snažni poziv na jedinstvo. Sveti Pavao zatim objašnjava kako u jedinstvu Crkve postoje različiti darovi, već prema raznolikosti Kristove milosti, ali je ta različitost u službi izgrađivanja jednoga Kristova tijela. Upravo zbog jedinstva njegova Mističnog tijela Krist je zatim poslao svoga Duha Svetoga i istodobno postavio svoje apostole, među kojima prvo mjesto zauzima Petar kao vidljivi temelj jedinstva Crkve. U spomenutom tekstu Pavao uči da i svi mi moramo surađivati na izgrađivanju jedinstva Crkve. Svi smo, dakle, pozvani surađivati s Petrovim nasljednikom, vidljivim temeljem jedinstva Crkve.
      U tekstu Evanđelja koje se čitalo na misi, nastavio je kardinal Sodano, donosi se dio Ivanova izvješća o Posljednjoj večeri kada Isus govori apostolima: Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! (Iv 15, 12). Taj tekst se nadovezuje tako na prvo čitanje iz Knjige proroka Izaije o djelovanju Mesije, da nas podsjeti da je temeljni stav pastira Crkve ljubav. To je ona ljubav koja nas potiče dati vlastiti život za braću. Temeljni je, dakle, stav svakog dobrog pastira dati život za svoje ovce. To vrijedi prije svega za Petrova nasljednika, pastira opće Crkve. Jer što je viša i univerzalnija pastoralna služba, to veća mora biti pastirova ljubav. U toj službi ljubavi prema Crkvi i prema čitavom čovječanstvu posljednji su pape poduzeli mnoge blagotvorne inicijative također na dobrobit naroda i međunarodne zajednice promičući neumorno pravdu i mir. Molimo da budući Papa uzmogne nastaviti to neprekidno djelovanje na međunarodnom planu. Uostalom, ta služba ljubavi je sastavni dio najdublje naravi Crkve. To je služba ljubavi vlastita Crkvi, a na poseban način Crkvi u Rimu, koja je, prema lijepom izrazu sv. Ignacija Antiohijskog, Crkva koja "predsjeda u ljubavi", "praesidet caritati" (usp. Ad Romanos, praef.; Lumen gentium, br. 13), rekao je kardinal Sodano i na kraju pozvao na molitvu "da nam Gospodin udijeli papu koji će velikodušna srca vršiti to uzvišeno poslanje".

 

IKA

KONKLAVE POČINJU U UTORAK 12. OŽUJKA 2013. POPODNE

09. ožujak 2013.

VATIKAN (IKA/TU) - Konklave počinju u utorak 12. ožujka 2013. godine popodne. VATIKAN (IKA/TU) – Na osmoj općoj kongregaciji Kardinalski zbor je donio odluku da će konklave za izbor pape početi u utorak 12. ožujka 2013., priopćio je Tiskovni ured Svete Stolice. U prijepodnevnim satima će se u Bazilici Sv. Petra slaviti misa "pro eligendo Romano Pontifice". Popodne će kardinali ući u konklave.

 

Tomislav Mađarević

PISMO BISKUPA GAŠPAROVIĆA POVODOM PRAZNE STOLICE SVETOGA PETRA

08. ožujak 2013.

PETROVARADIN (TU) - Srijemski biskup Đuro Gašparović uputio je svećenicima, redovnicima, redovnicama i svim vjernicima Srijemske biskupije pismo broj: 77/2013. od 1. ožujka 2013. povodom prazne stolice Svetoga Petra. 

PETROVARADIN (TU) - Srijemski biskup Đuro Gašparović uputio je svećenicima, redovnicima, redovnicama i svim vjernicima Srijemske biskupije prismo povodom prazne stolice Svetoga Petra i molitve za sretan izbor novoga pape:

Petrovaradin, 1. ožujka 2013., Broj:77/2013.

Predmet: Pismo povodom prazne stolice Svetoga Petra i molitva za sretan izbor novoga pape, 1. ožujka 2013.

Svim svećenicima, redovnicima i redovnicama, svim vjernicima u Srijemskoj biskupiji

Draga braćo i sestre,

u pismu od 12. veljače ove godine, broj 58/2013., dobili ste izvještaj o odreknuću pape Benedikta XVI. sa odgovarajućim uputama. Sada je nastupilo vrijeme „prazne stolice sv. Petra“ za koje Vam sada šaljem upute.

Sveta Stolica Petrova je upražnjena od 28. veljače od 20.00 sati, te se od tada do izbora novoga pape izostavlja spomen pape u euharistijskim molitvama.

Neka se do izbora novoga pape na svagdane uzima obrazac 'votivne' mise "Za izbor pape" (RM, str. 703). Nedjeljom neka se uz redovnu Zbornu molitvu doda i ona iz votivne mise.

U Molitvi vjernika neka se moli i zaziv: "Gospodine, utječemo se Tvojoj providnosti: svojim Duhom prosvijetli kardinale izbornike da izaberu novoga Papu koji će, Tvojom milošću osnažen, mudro i hrabro naviještati Evanđelje i tako ljudima našega vremena svjedočiti Tvoju ljubav, molimo Te."

Čim se po sredstvima javnog priopćavanja dozna „Habemus Papam!“ (lat.: imamo papu), neka se to oglasi svim zvonima u trajanju od 10 minuta. Zvonjenje neka se ponovi i sljedećega dana prigodom Pozdravljenja. Prikladno je toga ili sljedećega dana slaviti misu s molitvama "Za papu" (RM, str.700-701).

U prvu nedjelju poslije izbora novoga pape neka se u svim crkvama na euharistijskim slavljima održe prigodne homilije, neka se moli za novoga papu, i poslije popričesne molitve neka se zapjeva "Tebe Boga hvalimo".

Preč. Marko Loš                                                    Mons. Đuro Gašparović
     kancelar                                                                   biskup

 

 

Tomislav Mađarević

BRIFING O OPĆIM KONGREGACIJAMA KARDINALSKOG ZBORA

06. ožujak 2013.

VATIKAN (IKA/TU) – Ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice o. Federico Lombardi održao je 6. ožujka redovni brifing s novinarima posvećen općim kongregacijama Kardinalskog zbora. 
      VATIKAN (IKA/TU) – Ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice o. Federico Lombardi održao je 6. ožujka redovni brifing s novinarima posvećen općim kongregacijama Kardinalskog zbora, prenio je Talijanski program Radio Vatikana. Obavijestio ih je da je započela četvrta kongregacija na kojoj su bila nazočna 153 kardinala s pravom i bez prava sudjelovanja u izboru novog pape. Prisegnula su četvorica novopridošlih kardinala: Karl Lehmann, Antonios Naguib, John Tong Hong i Friedrich Wetter. Od njih trojica su izbornici - Lehmann, Naguib i Tong Hong tako da je broj izbornika koji sudjeluju na općim kongregacijama 113. Nedostaju još samo dvojica kardinala: Kazimierz Nycz iz Varšave i vijetnamski kardinal Jean-Baptiste Pham, no njihov se dolazak očekuje uskoro tako da, ako sve bude teklo po planu, svi će elektori biti do sutra u Rimu.

      U prijepodnevnim satima održano je 18 izlaganja kardinala iz raznih dijelova svijeta. Tako je do sada ukupno održano 51 izlaganje. Jedna od velikih tema o kojoj je bilo riječi na današnjoj kongregaciji, rekao je Lombardi, bila je Crkva u današnjem svijetu: zahtjevi nove evangelizacije. Sva su izlaganja trajala po pet minuta, jer je popis onih koji su se javili za riječ podugačak. Za sutra je određeno da se održi jedna kongregacija također u popodnevnim satima, kako bi se intenzivirao ritam zajedničkog rada.
      Novinarima u Tiskovnom uredu Svete Stolice prikazan je i kratki film u produkciji Vatikanskoga televizijskog centra u kojem su prikazani kapela Paolina s velikim Michelangelovim freskama Obraćenje svetoga Pavla i Raspeće svetog Petra, zatim Sala Regia te Sikstinska kapela. Prikazani su i radovi u Sikstinskoj kapeli, postavljaju se velike ploče kako bi se zaštitilo pod neprocjenjive umjetničke vrijednosti. Na taj će privremeni pod, rekao je Lombardi, biti postavljeni stolovi i stolice na kojima će sjediti kardinali elektori tijekom glasovanja za novog papu.
      Novinare je, među ostalim, zanimalo zašto do danas nije određen datum početka konklava. O. Lombardi objasnio je kako u Kardinalskom zboru postoji volja za odgovarajućom, ozbiljnom pripravom, bez ikakve žurbe. U takvim okolnostima, dodao je, nije se još uvijek činilo uputnim predložiti glasovanje o datumu početka konklava. Treba, primijetio je Lombardi, pričekati da se svi kardinali elektori okupe, što će biti već sutra, prije donošenja te odluke.

 

 

IKA

BRIFING O DRUGOJ I TREĆOJ OPĆOJ KONGREGACIJI KARDINALSKOG ZBORA

06. ožujak 2013.

VATIKAN (IKA/TU) - Ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice o. Federico Lombardi održao je jučer, 5. ožujka, brifing za novinare. Govorio je o drugoj i trećoj općoj kongregaciji Kardinalskog zbora. 
      VATIKAN (IKA/TU) - Na brifingu za novinare održanom 5. ožujka u Tiskovnom uredu Svete Stolice održao ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice o. Federico Lombardi govorio je o drugoj i trećoj općoj kongregaciji Kardinalskog zbora. Obavijestio je novinare da su kardinali poslali poruku Njegovoj Svetosti umirovljenom papi Benediktu XVI.

      Na početku brifinga Lombardi se kratko osvrnuo na drugu opću kongregaciju, održanu 4. ožujka poslijepodne, tijekom koje je o. Raniero Cantalamessa, propovjednik Papinskoga doma, održao prvu od dviju meditacija predviđenih apostolskom konstitucijom Universi Dominici gregis. Ravnatelj Tiskovnoga ureda Svete Stolice potvrdio je također da su u Rim stigli još neki kardinali elektori: maronitski patrijarh Njegovo Blaženstvo Béchara Boutros Raï, kard. Joachim Meisner, kard. Rainer Maria Woelki, kard. Théodore-Adrien Sarr, kard. Dominik Duka, i položili prisegu. Na jučerašnjoj je kongregaciji, među ostalim, odlučeno da 5. i 6. ožujka neće biti poslijepodnevnih kongregacija. Održavat će se samo prijepodnevne. Održano je devet izlaganja.
      Na današnjoj, trećoj kongregaciji prisegu je položilo još sedam kardinala koji su u međuvremenu stigli u Vatikan: kardinali elektori Antonio María Rouco Varela, Zenon Grocholewski i Anthony Olubunmi Okogie te kardinali Michael Kitbunchu, Emmanuel Wamala, Eusébio Oscar Scheid i Christian Tumi koji neće sudjelovati u izboru novog pape. Tako je sada u Rimu nazočno 110 kardinala elektora, a na trećoj je kongregaciji sudjelovalo ukupno 148 kardinala.
Na današnjoj je kongregaciji, kako je izvijestio o. Lombardi, održano 11 izlaganja, u kojima se, među ostalim, razmišljalo o djelovanju Svete Stolice i raznih dikasterijâ te njihovu odnosu s biskupima, zatim o obnovi Crkve u svjetlu Drugoga vatikanskog sabora, stanju u Crkvi i potrebi nove evangelizacije u svijetu i različitim kulturnim prilikama.
      U protekla su dva dana održana ukupno 33 izlaganja kroz koja je predstavljeno svih pet kontinenata i na kojima je obrađivan širok spektar tema.
      Pročitan je br. 37 apostolske konstitucije Universi Dominici Gregis s promjenama uvedenim novim motu proprijem Benedikta XVI., u vezi početka konklava.
      O. Lombardi potom je objavio da je prihvaćen prijedlog nekolicine kardinala da se 6. ožujka u 17 sati održi liturgijsko slavlje u Bazilici svetoga Petra na kojem će se moliti za Crkvu i pripremu za izbor novog Petrova nasljednika. Članovi Kardinalskog zbora su pozvani da sudjeluju prema svojim mogućnostima.
      U utorak 5. ožujka popodne započeli radovi u Sikstinskoj kapeli na pripremi konklava.

 

 

IKA

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA SVEĆENIKE SRIJEMSKE BISKUPIJE

06. ožujak 2013.

      PETROVARADIN (TU) – 4. ožujka 2013. godine u Petrovaradinu je održana korizmena duhovna obnova za svećenike Srijemske biskupije na kojoj su sudjelovali i svećenici grkokatolici koji djeluju u Srijemu. Duhovnu obnovu je predvodio vlč. Mario Paradžik, župnik u Laćarku i pastoralni pomoćnik u Srijemskoj Mitrovici. Tema duhovne obnove bila je “O križu”.

      Nakon molitve srednjeg časa, nazočne je pozdravio Berislav Petrović, župnik u Novom Slankamenu i povjerenik Srijemske biskupije za trajnu duhovnu svećeničku izgradnju i pozvao svećenike na pripravu za ovogodišnji Veliki tjedan i Uskrs. Također je zahvalio mladim svećenicima Srijemske biskupije što su prihvatili da budu voditelji svećeničkih duhovnih obnova.

Korizmena_duhovna_obnova

      U prvom dijelu predavač je ukazao koliku poteškoću u svećeničkom duhovnom životu predstavlja rascjep između njegova aktualnog duhovnog stanja i ideala duhovnog života kojeg bi svećenik htio ostvariti. Ovaj rascjep je često posljedica prevelike zauzetosti svećenika na raznim područjima pastoralnog djelovanja i brige oko materijalnog održavanja crkvenih objekata, koje posvema iscrpljuju njegove snage i energije. U biti ova prevelika pastoralna i materijalna zauzetost ukorijenjena je u jedan duhovni problem koji se ponekad zove "hereza dobrih djela". Radi se naime o kripto-pelagijanizmu koji više stavlja naglasak na sama djela, nego na Božju milost. Svećenik zaboravi da je 'poslan' obavljati posao koji mu je povjeren te da iza njega stoji netko Drugi. Temeljna pogreška svećenika koji upadnu u ovu zamku vlastitog pastoralnog djelovanja jest da su zaboravili milosnu dimenziju kršćanskog, svećeničkog života i Gospodinovu riječ da bez Njega ne možemo ništa učiniti (usp. Iv 15,5).

      U nastavku predavanja prikazana je mistika svetog Ivana od Križa kojom on otkriva svoju logiku križa: put koji vodi kroz trnje do zvijezda. Zahvaljujući preobrazbi u noći križa, već u ovom životu vjernik dobiva nagradu, zamjenjuje sjetilno uživanje onim duhovnim.  No, na putu vrebaju klopke. Iz naopakog uživanja u vlastitim dobrim djelima niče farizejska oholost i težnja za ljudskom hvalom. Stoga Bog one koje voli i uzdiže, ujedno i uči poniznosti.

      Na kraju je predavač zaključio:”Svi mi, članovi Crkve, kao pojedinci i kao za­jednica, a posebno kao svećenici moramo postati svjesni da je naš stav pred patnjom onakav kao i Kristov, a to je stav ljubavi koja je prigrlila križ, koja se na nj uspela i dala prikovati. Od ove i ovakove ljubavi veće nema. Tu nam je ljubav Krist posvjedočio na Veliki petak. O toj nam ljubavi propovijeda njegov križ. Pristupimo mu i poljubimo ga samo onda ako ga kanimo prihvatiti. U protivnom slučaju naš polju­bac bio bi Judin”.

                                                                                    Tomisav Mađarević

 

Tomislav Mađarević

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 >