Vijesti

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 >

SVETA MISA, BLAGOSLOV GRADILIŠTA I POLAGANJE KAMENA TEMELJCA NOVE CRKVE U MARADIKU

24. ožujak 2014.

MARADIK (TU) - Svečanost polaganja temeljnog kamena za novu crkvu ”Svete Ane” u Maradiku, kojoj su prethodili sveta misa i blagoslov gradilišta, održana je u srijedu, 19. ožujka 2014. godine.

Crkva, crkveni prostor i čitava župa bit će posvećeni kao i dosada Svetoj Ani. Stara nesrušena crkva zidana je kao kuća od zemlje i čerpića kao jedina takva na ovim prostorima, kojoj je dograđen zvonik od cigle. Sve je narušila vlaga. Zbog potrebe većeg prostora i građevinski čvršćeg materijala podiže se nova crkva na slavu Božju, te duhovno, pastoralno i kulturno dobro župljanja župe Maradik i čitavog sela.

Ideja o novoj crkvi počela je još dolaskom tada pomoćnog biskupa Đure Gašparovića u Srijem, uz finacijsku podršku  Đakovačko osječke nadbiskupije i župnika iz Županje koji je darovao sredstva za postavljanje temelja crkve, započeti su radovi. Župnik Božidar Lusavec i srijemski biskup traže donatore. Uz župnika iz Županje i Đakova jedan dio župljana je već darivao, a dalje se očekuje i od ostalih donatora pomoć, jer sami župljani to ne mogu ostvariti. Građevinci obećavaju završetak gradnje crkve za 150 dana, ako bude sredstava.

Slavlje polaganja kamena temeljca započelo je svetom misom koju je predvodio srijemski biskup Đuro Gašparović, uz koncelebraciju svećenika srijemske biskupije i župnika Ivana Varoščića iz Županje. Ovom slavlju bili su nazočni i gosti: Petar Filipović, predsjednik općine Inđija, sa zamjenikom Milanom Bodroža, Aleksandar Kovačević, predsjednik skupštine općine Inđija, Dejan Mitrović načelnik općine za urbanizam; Zorica Rokar, načelnik odjela inspekcija; Jovan Ratković, predsednik mesne zajednice Maradik.

Prigodnu propovjed održao je srijemski biskup Gašparović. On je između ostalog naglasio: „A vi ste Crkva, sagrađena od 'živog kamenja', nova i savršena, podignuta ne ljudskom rukom, nego slavom živoga Boga a utemeljena na osobi Isusa Krista. To je duhovna građevina, to je hram Kristova tijela, to je Crkva kojoj su apostoli temelj, Krist zaglavni kamen, a mi kršćani živo kamenje po krštenju ugrađeno u tu duhovnu zgradu. I u toj Crkvi, tijelu Kristovu, čiji smo mi članovi, častimo Boga svojim sjedinjenjem s njime u Duhu i Istini: posvećenjem po sakramentima, učenjem i usavršavanjem po Kristovoj riječi, a sve po sudjelovanju kod svete mise, svojim kršćanskim životom u obitelji, u ovoj kršćanskoj zajednici, u školi, na radnom mjestu i na svakom mjestu, a posebno u crkvi.“

Biskup je svima poručio: „Josipov primjer radišnog, jednostavnog i odgovornog čovjeka, koji duh vjere povezuje s teškim radom, nam kaže da svatko u sebi mora prepoznati dužnost učiniti svoj dio, u Crkvi i u društvu, a posebno u izgradnji ove crkve. Nitko ne može biti lišen ove odgovornosti, već se svatko mora osjetiti pozvanim od Isusa, Učitelja, dobro upotrijebiti primljene talente, s jednom revnošću, ozbiljnošću i odgovornošću jer, kako izreka kaže: Velika kuća se gradi malim kamenjima. Zato se svi uključimo u ovaj pothvat materijalno, radno i duhovno. Polažem ova razmišljanja nebeskoj zaštiti svetog Josipa i svete Ane. Po njihovu zagovoru molim za sretan uspjeh izgradnje naše nove župne crkve koja će biti kao opomena i poziv svakom vjerniku, pa i prolazniku, od najmanjeg do najvećeg, od najmlađeg do najstarijeg. Znajmo da ne možemo očitovati zajedništvo niti s Kristom, niti međusobno, ako se ne sastajemo, ako se ne nađemo zajedno na svetom mjestu u crkvi, ako nas nema. A dobro znamo da je Krist uvijek prisutan gdje su dvojica ili trojica sabrana u njegovo ime. Ne samo dvije tri osobe, što je simbolika, nego čitava vjernička zajednica, što više vjernika“.
Biskup je pozvao sve okupljene da ne ostave vjernike Maradika same u ovom plemenitom djelu, nego da svatko prema svojim mogućnostima podupre izgradnju nove crkve. Na koncu je zahvalio župnom upravitelju na zauzetosti oko izgradnje ove crkve. Između ostalog, podsjetio sve okupljene da se sve više pokazuje dobra suradnja mjesnih i državnih vlasti s Crkvom te je izrazio očekivanje da će i u ovom pothvatu izgradnje crkve u Maradiku sudjelovati državna i lokalna vlast. Poslije svete mise u svečanoj procesiji, koju je predvodio biskup sa svećenicima, svi okupljeni su se uputili prema gradilištu nove crkve i ponijeli kamen s poveljom koji će biti ugrađen u kamen temeljac.
U temeljni kamen položen je tekst u kojem su navedena imena svih sadašnjih crkvenih i svjetovnih vlasti te imena osoba i poduzeća koja su pridonijela da započne izgradnja ove crkve. Biskup je blagoslovio kamen temeljac i gradilište nove crkve.
Ovaj događaj ostat je trajno zapisan u srcima mnogih vjernika Maradika koji su dugi niz godina revno molili i očekivali da dođe do realizacije ove zamisli. Božjoj providnosti i ljudskoj darežljivosti povjeren je ovaj pothvat.

        Tomislav Mađarević

PROSLAVA SVETOG JOSIPA U SRIJEMSKIM KARLOVCIMA

20. ožujak 2014.

SRIJEMSKI KARLOVCI, (TU) 19. ožujka 2014. - U župi u Sremskim Karlovcima u Kapeli Gospe od Mira svečano je proslavljena blagdan Svetog Josipa. Svečano misno slavlje predvodio je župnik vlč. Marko Lončar. Crkveni zbor crkve Presvetog Trojstva u Srijemskim Karlovcima uveličao je slavlje svojim pjevanjem mise „X. Stanislava Prepreka - u čast Franji Asiškom“.

Crkva danas slavi blagdan svetog Josipa zaručnika BDM, a posebno katolici u Sremskim Karlovcima tradicionalno slave ovaj blagdan u Kapeli Gospe od Mira, gdje u kao i svake godine ovom misom kalendarski počinje niz liturgijskih događanja.

U prigodnoj propovijedi župnik vlč. Marko Lončar je iz evanđelja po Luki,  razmotrio i pokazao Svetog josipa kao brižnog oca prema Isusu, kada je on imao dvanaest godina. Istina jeste da nijedna njegova riječ se nije spomenula tu, ali iz riječi Blažene Djevice Marije: „Gle otac tvoj i ja žalosni smo te tražili“, vidi se da je briga bila na glavi obitelji, kao što je red u ono vrijeme bilo, kada se isticalo da je muž glava kuće.

Sveti Josip je i za nas poticaj kako da se osposobimo za svako dobro djelo, zaključio je propovjednik.

Nakon blagoslova sve nazočne pozdravio je župnik čestitao imendan svima onima koji kao svog zaštitnika slave sv. Josipa

                                                                                                     Tomislav Mađarević
 

SVETI JOSIP - CRKVENI GOD PROSLAVLJEN U ČEREVIĆU

20. ožujak 2014.

ČEREVIĆ(TU) 19. ožujka 2014. godine - Župa Svetog Josipa u Čereviću u Srijemskoj biskupiji organizirala je proslavu svoga zaštitnika. Svečano euharistijsko slavlje je predvodio vlč. Željko Tovilo župnik župe u Rumi, uz koncelebraciju dekana petrovaradinskog dekanata preč. Tomislava Kovačića i mjesnog župnika vlč. Zdravka Čabrajca i vlč. Marka Loša župnika župe Petrovaradin-3 i vlč. Stjepana Barišića župnika župe Petovaradin-2 i vlč. Marka Lončara župnika u Srijemskim Karlovcima koji je nekada bio župnik župe Čerević i vlč. Nikice Bošnjakovića župnika u Šidu i grkokatoličkog svećenika vlč. Darka Raca župnika župe Bačinci. Euharistijsko slavlje je i pjesmama Svetom Josipu uzveličala grupa pjevača iz župe Beočin.
Na početku je nazočne pozdravio domaći župnik i uveo u slavlje današnjega dana.
U prigodnoj propovijedi vlč. Željko Tovilo je rekao: „Isus Krist je središte naših života, On je središte ovoga trenutka u kojem sada jesmo. On je onaj izdanak Abrahamov koji će biti osnivač velike Božje obitelji, sazdanoj na vjeri Abrahamovoj i svih vjernika posle njega. Isus je u središtu života i Josipova i Marijina i cjeloga čovječanstva. On je i u središtu našega kršćanskoga života, hteli mi to priznati ili ne. Zato dok danas slavimo Svetog Josipa zagledani smo u lik toga čovjeka, kako slušamo odlomke iz evanđelja “pravedni Josip”. Zagledani smo u njega i divimo mu se, ali kao da u svom kršćanskom životu, kada slavimo svece mi ne slavimo njih, mi želimo proslaviti Krista u njihovom životu.”
Propovjednik nastavlja svoje izlaganje ovim riječima: “Slikom Svetog Josipa o kome je kazano i napisano tako malo, ali sa druge strane znamo o njemu vrlo mnogo, da je bio: pravedan, da je uvijek čini ono što Bog zapovijeda. Zapravo je to najviše što se može riječi o ovom velikom čovjeku i to u nekoliko riječi: svet i Bogu posvema poslušan. U tom životu se posebno isticalo ono nebesko, mogli bismo reći ljiljanska karizma čistoće, herojska šutljivost, i strpljivo služenje. To je sve prisutno, ali postoji i drugi sloj, onaj prolazni, nama toliko blizak ljudski”.
Zaklučio je vlč. Željko Tovilo: “Josipa tog divnog sveca kojega smo pomalo zaboravili, Gospodin nagrađuje tu ćutljivu čednost ovoga pravednika. On će biti poslednji u starom savezu kojem će se u snu pojaviti rješenje. U svetom Josipu je ključ za svačiji život, biti otvoren za Božju volju, biti otvoren Bogu, na sve to smo mi kršćani pozvani. Otvorenost u osobnom životu na svim razinama. I upravo to traži veliku pažnju, budnost, molitvu, spremnost na žrtvu. To donosi mir i izvanrednu Božiju pomoć. Od trenutka Josipova predanja prestaju nemirni snovi, a počinje stvarnost Božjega vođstva. Tako nam je ovaj svetac upravo daje odgovor na neka pitanja zemlje. U vjeri Svetoga Josipa nalazimo odgovore za ovozemaljska pitanja”.
Nakon mise župnik domaćin Zdravko Čabrajac uputio je riječi pozdrava i zahvalnosti prisutnima i pozvao na čašicu razgovora i bratsko druženje.

                                                                                                                                                      Tomislav Mađarević

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA SVEĆENIKA SRIJEMSKE BISKUPIJE

20. ožujak 2014.

PETROVARADIN (TU) – Duhovna obnova za svećenike Srijemske biskupije održana je u Petrovaradinu, 17. ožujka, a sudjelovali su i svećenici grkokatolici koji djeluju u Srijemu. Duhovnu obnovu predvodio je preč. Jozo Duspara, župnik u Zemunu i dekan zemunskog dekanata. Tema duhovne obnove bila je “Caritas – ljubav crkve kao zajednice ljubavi” iz enciklike pape Benedikta XVI. „CARITAS IN VERITATE – LJUBAV U ISTINI“.

Nakon molitve srednjeg časa, nazočne je pozdravio Berislav Petrović, župnik u Novom Slankamenu i povjerenik Srijemske biskupije za trajnu duhovnu svećeničku izgradnju i pozvao svećenike na pripravu za ovogodišnji Veliki tjedan i Uskrs. Također je zahvalio svećenicima Srijemske biskupije što su prihvatili da budu voditelji svećeničkih duhovnih obnova.

U svojem izlaganju predavač je ukazao da je cjelokupno djelovanje Crkve izraz ljubavi koja traži potpuno čovjekovo dobro, traži njegovu evangelizaciju po riječi i sakramentima, što je u povijesti pretpostavljalo pravi herojski pothvat, i traži njegovo promicanje u različitim područjima života i ljudskog djelovanja. Ljubav je prema tome služenje koje Crkva ostvaruje da bi neprestano izlazila u susret čovjeku koji trpi ili je u potrebi.

Na kraju je predavač zaključio:”Ljubav je svjetlo, u konačnici jedino svjetlo koje uvijek iznova rasvjetljuje svijet obavijen tamom i daje nam hrabrosti potrebne za život i djelovanje. Ljubav je moguća i mi smo je sposobni prakticirati jer smo stvoreni na sliku Božju, i tako živjeti ljubav i omogućiti da Božje svjetlo uđe u svijet”.

                                                                                                                              Tomislav Mađarević

Obavijest o smrti i ukopu Ruže Barišić majke svećenika Stjepana Barišića

03. ožujak 2014.

U subotu 1. ožujka 2014. godine umrla je u 89. godini Ruža Barišić majka  svećenika Stjepana Barišića.

Sprovodni obredi bit će iz kapele na mjesnom groblju u Vranovcima župa Podvinje 3. ožujka 2014. godine u 15,00 sati
i potom sveta misa u župnoj crkvi u Vranovcima.


Pokojnoj Ruži Barišić Gospodin bio vječna radost i nagrada, a preč. Stjepanu Barišiću iskreno suosjećanje.

 

Srijemska biskupija – Biskupski ordinarijat

Vijesti iz Crkve – „Korak bliže kanonizaciji blaženog Alojzija Stepinca“

11. veljača 2014.

VATIKAN (IKA) - Papa informiran o čudesnom ozdravljenju po zagovoru bl. Alojzija Stepinca! Sveti Otac zadovoljan je ovim novim korakom prema proglašenju svetim hrvatskog blaženika!

Prefekt Kongregacije za kauze svetih kardinal Angelo Amato objavio je u ponedjeljak navečer na misi u hrvatskoj crkvi svetog Jeronima u Rimu da je nadležna liječnička komisija utvrdila slučaj čudesnog ozdravljenja po zagovoru blaženog kardinala Alojzija Stepinca. S tim informacijama prošloga je petka upoznao i Svetog Oca koji je izrazio zadovoljstvo približavanjem kanonizacije bl. Stepinca. To znači korak bliže Stepinčevoj kanonizaciji. Datum još uvijek ne može biti poznat, no proces ide svome završetku.

Iako izbor propovjednika za Stepinčevo u hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu nije izravno povezan s njegovom kanonizacijom, vrijedi podsjetiti da je 15. veljače 1998. godine tadašnji prefekt Kongregacije za nauk vjere kardinal Joseph Ratzinger u istoj crkvi predvodio proslavu Stepinčeva. U propovijedi je tadašnjeg slugu Božjega nazvao blaženikom. Govoreći o njemu kao o čovjeku savjesti, kardinal Ratzinger je upotrijebio ove riječi: 'Naš blaženik, naš sluga Božji, živio je odbačenost od ljudske slave, živio je osamljenost, patnju.'

Kardinala Stepnica blaženikom je proglasio Ivan Pavao II. 3. listopada 1998. godine, a za proglašenje svetim nekoga od blaženika uvjet je i jedno Božje čudo po njegovu zagovoru. (HKR)

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 >