Vijesti

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 >

SREDIŠNJA SVEČANOST PROSLAVE DANA KBF-A U ĐAKOVU

08. studeni 2019.

ĐAKOVO (TU) – Proslava Dana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, u 214. godini od ustanovljenja Dijecezanskog bogoslovnog učilišta Biskupijskog sjemeništa u Đakovu te 15. godini od osnutka KBF-a u Đakovu, započela je 6. studenoga 2019. svečanim misnim slavljem u đakovačkoj katedrali-bazilici Sv. Petra, koje je predvodio biskup srijemski mons. Đuro Gašparović.

U koncelebraciji su bili đakovačko-osječki nadbiskup i Veliki kancelar đakovačkog KBF-a mons. Đuro Hranić, beogradski nadbiskup mons. Stanislav Hočevar, đakovačko-osječki nadbiskup u miru mons. Marin Srakić i pomoćni biskup Ivan Ćurić te brojni svećenici, među kojima profesori KBF-a predvođeni dekanom izv. prof. dr. sc. Vladimirom Dugalićem te odgojitelji Bogoslovnog sjemeništa na čelu s rektorom prof. dr. sc. Stjepanom Radićem.

Članovima akademske zajednice KBF-a nadbiskup Hranić čestitao je Dies facultatis, pozdravljajući sve profesore, profesorice i zaposlenike Fakulteta, Nadbiskupijske i fakultetske knjižnice i Studentskog zbora, na čelu s dekanima i prodekanima, sve studentice i studente, zajednicu Bogoslovnog sjemeništa, diplomante koji su uspješno završili svoj studij, članove njihovih obitelji i prijatelje. Nadbiskup je pozdravio nadbiskupe ibiskupe koncelebrante, sve predstavnike osječkog Sveučilišta te drugih teoloških učilišta, predstavnike brojnih znanstvenih, kulturnih i prosvjetnih ustanova, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske te Brodsko-posavske županije, grada Đakova, sve svećenike i časne sestre. „Hvala što ste zajedno s nama ujedinjeni u zahvaljivanju i u molitvi za potrebe našeg Fakulteta i za Bogoslovno sjemenište u Đakovu, za ove drage diplomante koji su uspješno završili svoj studij i koji se zasigurno pitaju hoće li im diploma uskoro omogućiti zaposlenje, kako bi od svoga poštenoga rada mogli uzdržavati sebe i svoje obitelji“, rekao je nadbiskup Hranić.

 Iz homilije biskupa Gašparovića

U svojoj homiliji srijemski biskup osvrnuo se na naviješten evanđeoski tekst koji donosi Isusove riječi o soli, svjetlu, gradu na gori i svjetiljki na svijećnjaku. Sveto pismo predstavlja našega Gospodina Isusa Krista kao samu Mudrost. „Riječ je o tome da Kristovi učenici u svakom vremenu znaju da Bog s njima računa, da su poslani svijetu za rast njegove kvalitete, da po svakom od nas Bog unese jedno obogaćenje više: da budemo sol zemlje i svjetlo svijeta. Isusove riječi otkrivaju dubinu našega poslanja koje izvire iz Kristova poslanja. Upravo je Isus u svijetu djelovao kao sol i kao svjetlo. Na nama je da ono što je s njime u svijetu započelo mi nastavljamo u uvjetima sadašnjeg trenutka“, rekao je biskup Gašparović.

Podsjetivši kako Isus kršćane opisuje kao „sol zemlje“, biskup je naglasio kako Isus time nije zapovjedio da postanemo sol, nego je utvrdio činjenicu da već jesmo sol: „Mi kršćani djelujemo kao sol kada se miješamo sa svojom okolinom. Samo na taj način možemo izvršavati od Boga dobiveni zadatak očuvanja i ‘davanja okusa’ društvu u kojem se krećemo. Iako često nismo svjesni toga, naši svakodnevni životi smiruju, ublažavaju ljude i društvo oko nas, zato što u životu praktično isijavamo Isusa Krista. Naši svakodnevni životi ‘daju okus’ društvu putem svjedočenja Isusa Krista. Mi kršćani nemamo izbora o tome da li hoćemo ili nećemo da budemo sol zemlje. Ako smo stvarno kršćani, mi ćemo se miješati sa svijetom tako da svijet postane mjesto u kome se bolje živi“.

Svoju propovijed biskup je zaključio željama da Katolički bogoslovni fakultet nastavlja obnavljati žar i radost služenja Gospodinu i osposobljavati radnike za evanđelje, poslanje i naviještanje. „Molim Gospodina da postanemo neumorni radnici za Božje kraljevstvo; da postanemo neumorni navjestitelji evanđelja, spasenja duše i da postanemo hrabri svjedoci Isusa Krista“, rekao je biskup Gašparović.

 Svečanost promocije diplomiranih teologa

Proslava je nastavljena u Dvorani biskupa Antuna Mandića Središnje nadbiskupijske i sveučilišne knjižnice Fakulteta akademskim činom promocije 27 magistara teologije te jednog diplomiranog teologa.

Uvodeći u proslavu, dekan KBF-a Vladimir Dugalić pozdravio je sve nazočne, među kojima nadbiskupa Hranića, biskupa Gašparovića, nadbiskupa u miru Srakića, pomoćnog biskupa Ćurića, prof. dr. sc. Dražana Kozaka, prorektora za nastavu i studente – izaslanika rektora Sveučilišta u Osijeku te sve dekane i prodekane osječkih fakulteta. Pozdrav je uputio dekanima i prodekanima crkvenih učilišta: doc. dr. sc. Anti Barišiću, prodekanu KBF-a u Zagrebu, dr. sc. Iliji Markoviću, prodekanu KBF-a u Sarajevu, dr. sc. Danimiru Pezeru, dekanu Franjevačke teologije u Sarajevu te doc. dr. sc. Tadeju Stegu, prodekanu Teološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Milosrdnim sestrama sv. Križa na čelu s provincijalnom poglavaricom s. Valerijom Široki, svim predstavnicima političkog, kulturnog i društvenog života. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u organizaciji ove proslave, ističući Studentski zbor pod vodstvom mo. Ivana Andrića, koji je pjevanjem animirao misno slavlje i obogatio svečanost promocije.

Pozdravne govore potom su uputili prof. dr. sc. Dražan Kozjak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Robert Francem, zamjenik gradonačelnika grada Đakova, mons. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup metropolit te dr. sc. fra Danimir Pezer, dekan Franjevačke teologije u Sarajevu.

Dodjela zahvalnica, nagrada i priznanja

Dodijeljene su i zahvalnice Fakulteta: prof. dr. sc. Nikola Škalabrin, umirovljeni profesor kanonskog prava, primio je zahvalnicu u prigodi 75. godišnjice života te 50. godišnjice svećeništva, dok je prof. dr. sc. Karlo Višaticki, umirovljeni profesor biblijskih znanosti, primio zahvalnicu za dugogodišnji predani rad u akademskoj zajednici KBF-a u Đakovu.

Godišnju nagradu za najbolji diplomski rad na temu „Seksualno zlostavljanje u Katoličkoj Crkvi – karakteristike osoba koje zlostavljaju i smjernice za prevenciju kroz svećeničku formaciju“ dobio je Matej Perić, mag. theol. Rad je rađen pod mentorstvom doc. dr. sc. Josipa Bošnjakovića, koji je okupljenima i predstavio nagrađeni rad.

Godišnje dekanove nagrade za uspjeh u studiju dobili su Ksenija Gaćarić, studentica 1. godine (4,429), Matea Miličić, studentica 2. godine (4,6), Dušan Balažević, student 3. godine (4,424), Robert Erk, student 4. godine (4,827) te Slađana Bradarić, studentica 5. godine (4,867).

Ove godine Fakultet je podijelio i dvije nagrade za izuzetno zalaganje u radu nenastavnog osoblja. Nagrađena je Lidija Drmić, dipl. theol., voditeljica Ureda za studente i studije te Zvonko Sabolski, voditelj Odsjeka zaštite od požara – domar.

Izvješće o radu Fakulteta

Dekan KBF-a, prof. dr. Dugalić, okupljene je izvijestio o radu Fakulteta, podsjetivši kako je prije mjeseca dana započela 214., a ujedno 15. akademska godina od uzdignuća filozofsko-teološkog studija na rang KBF-a u Đakovu u sastavu Sveučilišta u Osijeku. „S ponosom možemo reći da su mnoge generacije profesora i studenata najzaslužniji za razvoj i napredak našeg učilišta, jer su svojim marljivim i predanim radom ugrađivali sebe, svoje znanje i sposobnosti te vrijeme i sredstva da bi mi mogli danas slobodno i nesmetano nastaviti njihovim stopama. Upravo se u tome očituje međugeneracijska povezanost koja nas ujedinjuje i na tragu povijesne memorije, pamćenja povijesti, otvara budućnosti“, rekao je dekan Dugalić.

Podsjetio je kako je na fakultetu upisano 112 redovitih studenata koji pohađaju Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski filozofsko-teološki studij. Osim njih tri đakona pohađaju pastoralnu godinu kao oblik cjeloživotnog obrazovanja i neposrednu pripravu za svećeničko ređenje, a na fakultetu se izvodi i Teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za odgajateljice i odgajatelje u predškolskim ustanovama u trajanju od dva semestra sa smjerovima:  Religiozni odgoj i kateheza te, u suradnji s dječjim vrtićem Nazaret -Sunčev sjaj Družbe milosrdnih sestara sv. Križa, smjer Kateheza Dobroga pastira.

Na fakultetu je uposleno 23 nastavnika, njih 17 u znanstveno-nastavnim zvanjima, petero u suradničkom zvanju asistenta, 1 predavač, a trenutno imaju ugovore s 11 vanjskih suradnika. U administrativnim i tehničkim službama kao nenastavno osoblje zaposleno je 17 osoba.  

Radovi nastavnika referiraju se u međunarodnim bazama te raste indeksiranost i citiranost njihovih radova. Od listopada 2018. godine fakultetski znanstveni časopis Diacovensia indeksira se u C.E.E.O.L  bazi. U protekloj akademskoj godini nastavnici su objavili 6 autorskih knjiga, od kojih je jedna sveučilišni priručnik. Organizirana su tri znanstvena simpozija, tri gostujuća predavanja, predstavljeno je nekoliko knjiga, organizirane su tribine, djelatnici su sudjelovali na stručnim skupovima, u suradnji s gradom Đakovom organizirali 17. Strossmayerove dane. Fakultet ima potpisane sporazumne ugovore sa 13 inozemnih fakulteta te raste i Erasmus razmjena. Osim na matičnom fakultetu i na sastavnicama osječkog sveučilišta, nastavnici KBF-a surađuju s teološkim fakultetima u sastavu zagrebačkog, splitskog te sarajevskog sveučilišta, kao i s Hrvatskim katoličkim sveučilištem. Profesori KBF-a sudjeluju u dva međunarodna znanstvena projekta, dva nacionalna te dva domaća stručna projekta, a Fakultet u suradnji s Nadbiskupijom izvodi projekt digitalizacije Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, najstarijeg hrvatskog crkvenog časopisa, a među tri najstarija u RH.

Dekan je spomenuo brojne projekte i aktivnosti studenata; od izdavanja svoga časopisa Teofil do brojnih izvannastavnih aktivnosti, među kojima je Večer stvaralaštva i sudjelovanje na prvoj Teologijadi. Kao središnji događaj protekle akademske godine istaknuo je Studijsko hodočasničko putovanje u Rim i susret s papom Franjom. Dekan je naglasio i brojne aktivnosti kojima se nastoji njegovati duhovna dimenzija studenta, kao i duh solidarnosti te je istaknuo kako je „Mali kampus“, kako znaju reći za đakovačko učilište, malo mjesto za velike mogućnosti, stavljajući naglasak na mogućnost kvalitetnog studiranja i osobnog rada sa studentima, kvalitetnog individualnog rada sa studentima, na činjenicu da je 92% nastavnog kadra steklo kvalifikaciju znanosti na inozemnim sveučilištima kao i na personaliziran pristup studentima popraćen mentorskim sustavom podrške koja uključuje i brigu za znanstvenu i duhovnu formaciju studenata.

„Ipak, novo vrijeme pred nas stavlja i nove izazove. Demografska kriza, uzrokovana ponajviše padom nataliteta i odlaskom mladih u inozemstvo, što dovodi do opadanja broja studenata, ali i zasićenosti određenim zanimanjima na tržištu rada, zahtijeva izradu novih studijskih programa koji će odgovoriti zahtjevima današnje evangelizacije. Pri kraju je izrada elaborata specijalističkog studija Pastoral kriznih situacija te Bolničko dušobrižništvo i duhovna dimenzija palijativne medicine. U suradnji s KBF-om Sveučilišta u Sarajevu pristupili smo izradi doktorskog studija u specijalizaciji iz Religiozne pedagogije i katehetike te Ekumenske teologije i međureligijskog dijaloga. U suradnji s fakultetima osječkog Sveučilišta pokrenute su inicijative za novim oblicima združenog studija. Osim toga, i izradi je i program cjeloživotnog obrazovanja za suradnike i animatore u pastoralu župne zajednice“, rekao je dekan Dugalić te svoje izlaganje zaključio govoreći o zadaći i poslanju humanističkih znanosti, području kojem pripada fakultet i njegovo nastavno-znanstveno djelovanje. 

Pozdravni govori

Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor Sveučilišta u Osijeku

Kao izaslanik rektora Sveučilišta u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, prorektor Dražan Kozak u svom je govoru istaknuo kako Sveučilište u Osijeku već 29 godina s ponosom nosi ime biskupa Strossmayera, koje je stalni podsjetnik za osječku akademsku zajednicu da znanstveni i nastavni rad treba biti na dobrobit svoga naroda i cjelokupnog društva. Uprava Sveučilišta pozdravila je inicijative koje KBF poduzima kako bi se postojeći studijski programi kontinuirano poboljšavali, osuvremenjivali i prilagođavali potrebama društva i tržišta rada, na temelju nacionalnih i međunarodnih standarda. Istaknuo je riječi rektora Guberca prigodom Dana Sveučilišta, 29. svibnja o.g., da je u dogovoru s Đakovačko-osječkom nadbiskupijom i KBF-om u Đakovu u planu konačno ustrojavanje centra ili čak prvog sveučilišnog instituta za bibliografsko-dokumentacijsku građu o J. J. Strossmayeru i crkvenoj povijesti. Na kraju svoga obraćanja prorektor Kozak pozdravio je sve sveučilištarce i diplomante, čestitavši im uz želju da stečenim znanjem pridonesu boljitku svoga grada, ovog dijela Hrvatske i šire. Uime Senata i osječke akademske zajednice zahvalio je crkvenim i državnim vlastima, napose Nadbiskupiji na kontinuiranoj i svesrdnoj pomoći pri razvoju KBF-a u Đakovu.

Nadbiskup beogradski mons. Stanislav Hočevar

U svom pozdravnom govoru beogradski nadbiskup mons. Hočevar među ostalim je rekao kako je ovdje da uime beogradske Crkve izrekne zahvalu ponajprije Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji na čelu s pastirom Đurom Hranićem, u kojem otkriva pravog evanđeoskog prijatelja. Istaknuo je kako od svoje mladosti sanja o većoj i jačoj suradnji među mjesnim crkvama te izrazio radost što primjećuje kako su u Nadbiskupiji, na KBF-u i u đakovačkom Sjemeništu velika nastojanja na tom planu. „Neka vas Bog blagoslovi za taj veliki dar, neka blagoslovi vaše stalno raspoloženje da budete u službi malih, nemoćnih i neka vam da puno snage na tom području. Moram iskreno reći da jako trpim zbog podijeljenosti kršćanstva. U ovo vrijeme globalizacije naš je grijeh sve veći što jače ne radimo na jedinstvu kršćana. Jedinstvo je dar milosti i jedina preventiva da se svijet može spasiti i zato sam sretan da svi vi imate poseban osjećaj za to. Zahvaljujem na tom senzibilitetu i molim da vam Gospodin da puno inspiracije, kako bi u ovom važnom trenutku s novom snagom neba mogli ući u novu budućnost. Puno je izazova, ali je Božji duh jači“, naglasio je mons. Hočevar.

Robert Francem, zamjenik gradonačelnika Grada Đakova

„Vjerujem da u kvaliteti i uspješnosti rada našeg KBF-a Sveučilište prepoznaje važnost i potrebu postojanja pa i širenja svojih sastavnica na okruženje. Sveučilište i fakulteti društvu u kojem postoje daju višestruku vrijednost. Čovjekov intelektualni razvoj i razvoj vrlina temelji su na kojima društvo gradi svoju sposobnost suočavanja s problemima i rješavanja istih. Manje urbane sredine gube svoju bitku u borbi s gospodarskim, demografskim i socijalnim problemima jer nedostaje potentna intelektualna i moralna snaga mladih te je nužno graditi i zadržavati mlade. Upravo Sveučilište i fakultet imaju tu neprocjenjivu i često podcijenjenu ulogu izgradnje, aristotelovski rečeno, etičkih i dijanoetičkih vrlina kao temelja zdravog i prosperitetnog društva. Potreban je dodatan, ali nužan napor da se odgovori izazovima vremena i da se ponuda programa prilagodi potrebama vremena jer u srži je svevremenosti obrazovanja da bude suvremeno. Upravo je KBF u Đakovu za Đakovo stup na kojem se gradi i dokaz da se može graditi novo i bolje društvo“, rekao je zamjenik gradonačelnika Francem, poručujući upravi KBF-a da će u daljnjem radu i realizaciji planova u Gradu Đakovu uvijek imati sigurnog partnera.

Dr. sc. fra Danimir Pezer, dekan Franjevačke teologije u Sarajevu

Dekan Franjevačke teologije u Sarajevu dr. sc. fra Danimir Pezer podsjetio je kako je glavni cilj univerziteta odgoj za istinu i dobro. Na univerzitetu se stječe i znanje i vrlo je važno da osim znanja profesori studentima prenose životnu mudrost, rekao je dekan Pezer, dodajući kako je glavna karakteristika mudra čovjeka da zna da je konačno biće. „Suprotnost mudrosti je volja za moć, biblijski rečeno. Stoga, biti mudar na političkom planu značilo bi nastojati oko zajedničkog života, da se on temelji na pravednim i umnim normama, a ne tek zavoditi ljude lijepim riječima, bez obzira na istinu i moralne kriterije. Na našem akademskom planu to znači da profesori uvijek trebaju biti otvoreni novim znanjima i spoznajama te studentima nastojati prenijeti duh mudrosti, izgraditi stav otvorenosti prema mudrosti, a mladi ljudi, studenti, trebali bi biti svjesni svojih granica, svog kritičkog odnosa prema autoritetu i tradiciji“, rekao je fra Pezer, naglašavajući diplomantima da ne zaborave da je krajnji cilj studija svetost života. Anica Banović

 

 

 

 

Preuzeto sa: http://djos.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPŠTINA BISKUPA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE CRKVENE POKRAJINE U ĐAKOVU

01. studeni 2019.

ĐAKOVO (TU) – U srijedu, 30. listopada 2019., u Nadbiskupskom domu u Đakovu održana je 47. skupština biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine, kojom je predsjedao nadbiskup metropolit, mons. dr. Đuro Hranić. Sudjelovali su svi biskupi iz metropolije i kancelari, a u radu je sudjelovao i mons. dr. Vladimir Dugalić, dekan KBF-a u Đakovu.

Nakon molitve Srednjega časa, izraze dobrodošlice uputio je nadbiskup Hranić. Naglasio je da su biskupi metropolije okupljeni uoči svetkovine Svih svetih, koja otkriva i bitno određuje cilj našega kršćanskoga života i pastirskoga djelovanja. Ona nam posvješćuje cilj prema kojemu hodimo te usmjerava naše sadašnje korake. Središnja tema skupštine Slavonija, Baranja i Srijem pred izazovima iseljavanja i demografske krize kao da sudionike skupštine ne usmjerava prema cilju o kojemu govori svetkovina Sviju svetih. No, spasenje koje nam je Isus Krist donio je cjelovito te po nama ljudima zahvaća i cjelokupnu stvorenu stvarnost. Zato, usmjereni prema cilju, a to je Krist Gospodin, koji nas uvodi u zajedništvu s Bogom Ocem, razmatrajući o pitanjima ovozemne stvarnosti, biskupi kao pastiri u stvari promišljaju o cjelovitom spasenju svoga naroda i o služenju Crkve u vidu njegova cjelovitoga spasenja. Crkva želi biti ljubiteljica i promicateljica života. Želi se stavljati u službu života jer je svjesna da je živi čovjek slava Božja (sv. Irenej).

Nakon čitanja i usvajanja zapisnika s prethodne skupštine, sudionici skupštine su zajedno s mons. Dugalićem analizirali novi dorađeni prijedlog teksta Pisma kojega biskupi Đakovačko-osječke crkvene pokrajine žele uputiti vjerničkoj i društvenoj javnosti na području Slavonije. Pismom žele, s naslova i u svijetlu Evanđelja, pokazati svoju pastirsku brigu, suosjećajnost i solidarnost s konkretnim čovjekom. Svjesni da svaka obnova društva počinje s obnovom obitelji, biskupi u svome Pismu na poseban način žele naglasiti nužnost odgovornijeg pristupa te važnost sustavnog pastorala braka i obitelji.

Osvrnuli su se na postojeće oblike crkvenog promicanja otvorenosti i ljubavi prema životu kao najvećem Božjem daru, te na razne oblike crkvene podrške i služenja braku i obitelji i obiteljima s više djece (kao što su pomoć roditeljima u odgoju i obrazovanju budućih generacija kroz osnivanje katoličkih osnovnih i srednjih škola; stipendiranje učenika i studenata, osobito onih slabijeg imovinskog stanja; podrška i pomoć obiteljima s više djece u ovom vremenu kada društvena klima i stambena politika promiču sliku obitelji koja u djeci više ne gleda obiteljsko dobro i dar koji ispunjava roditelje; skrb o starim, siromašnim, nemoćnim i ranjivim skupinama itd.). Naglasili su da su kršćanska dobrotvornost i djela milosrđa najjače svjedočanstvo predanosti i zauzetosti za bližnje u potrebi.

U posljednjem dijelu skupštine biskupi su se osvrnuli na aktualna crkvena i pastoralna pitanja unutar Đakovačko-osječke crkvene pokrajine. Tiskovni ured

Preuzeto sa: http://djos.hr

PROSLAVA SVETKOVINE SVETOG DIMITRIJA, ĐAKONA I MUČENIKA U SRIJEMSKOJ MITROVICI

28. listopad 2019.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) - U subotu, 26. listopada 2019. godine, u Srijemskoj Mitrovici proslavljena je svetkovina nebeskog zaštitinika Srijemske biskupije, katedrale i župe Srijemska Mitrovica svetog Dimitrija, đakona i mučenika. Euharistijsko slavlje, u katedrali – manjoj bazilici, predvodio je mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup đakovačko-osječki, u koncelebraciji s nadbiskupima i biskupima Đakovačke-osječke crkvene pokrajine mons. Đurom Hranićem, nadbiskupom đakovačko-oječkim i metropolitom, mons. Marinom Srakićem, nadbiskupom u miru, mons. Antunom Škvorčevićem, požeškim biskupom i domaćinom mons. Đurom Gašparovićem, srijemskim biskupom, te nadbiskupima i biskupima Beogradske crkvene pokrajine mons. Stanislavom Hočevarom, beogradskim nadbiskupom, metropolitom i mons. Ivanom Penzeš, subotičkim biskupom. U slavlju je sudjelovao i generalni vikar Srijemske biskupije i župnik župe sveti Dimitrije mons. Eduard Španović i vlč. Ivica Zrno te tridesetak svećenika. U euharistijskom su slavlju također sudjelovali i svećenici Srijemske biskupije, redovnici i sestre Svetog Vinka Paulskoga u Zemunu, bivše sestre Svetog Franje u Zemunu, svećenici grkokatolici u Srijemu, te ostali vjernici iz Srijema i susjednih župa iz Republike Hrvatske, kao i svećenici iz Janjeva sa Kosova i svećenici članovi Međunarodne biskupske konferencije Svetog Ćirila i Metoda,.

Zajedništvo vjere i poštovanja

Proslava svetkovine svetog Dimitrija, đakona i mučenika, od velikog je značaja za Srijemsku biskupiju i Grad Srijemsku Mitrovicu. Grad je i dobio ime po svetom Dimitriju, koji je mučenički pogubljen uz ostale srijemske mučenike prije više od 1700 godina, u progonima kršćana od cara Dioklecijana. Po zagovoru svetog Dimitrija i drugih srijemskih mučenika, Srijemska biskupija se uspjela očuvati i danas. Ovogodišnjim euharistijskim slavljem, izraženo je zajedništvo vjere i poštovanja prema euharistijskom otajstvu.

Ovaj događaj je značajan zbog toga što se mi u zajedništvu svake godine koncem listopada sastanemo sa našim biskupima Đakovačko-osječke nadbiskupije, a isto tako i sa biskupom Požeške biskupije. Ovo je prigoda za crkveno zajedništvo, ne samo biskupa nego i svećenika i naših vjernika iz Srijemske Mitrovice i drugih župa koji redovito dolaze da euharistijskim slavljem proslave ovaj blagdan. To je ohrabrenje svih nas, kako naše biskupije tako i vjernika iz naših župa. To je za nas vrlo važno i nastavit ćemo tako živjeti i poticati jedni druge u svim susretima koje budemo organizirali, istaknuo je srijemski biskup, mons. Đuro Gašparović.

Mučeništvo kao temelj kršćanske vjere

Sve vjernike pozdravio je predsjedatelj euharistijskog slavlja, pomoćni biskup Đakovačko-osječki, msgr. Ivan Ćurić. U svojoj propovjedi posebno je između ostalog istaknuo, da Kristovo evanđelje ukazuje da je najvažnije zajedništvo svih ljudi, te da mučeništvo pripada temeljima kršćanske vjere.

Mučenik ne mrzi svijet, nego očituje i navješćuje nove istinske vrijednosti, koje su ostvarljive jedino u Bogu i u zajedništvu s ljudima. Mi danas živimo u civilizaciji s toliko napretka i emancipacija, a opet u nepravdi i patnji ljudi. Mučeništvo je uvijek suobličavanje Kristu. Neka nam putokaz bude Dimitrije i škola mučeništva. Pogledajmo svoje živote i ako je potrebno iz korijena promijenimo vlastite stavove i preispitajmo sve vrijednosti koje nas sada zaokupljaju. Promijeniti se da bi mogli uvijek biti dionici zajedništva s Kristom. Današnja katolička zajednica u Srijemu brojno je ostala jako mala. Kroz Srijem je možemo reći, prošao teški kotač povijesti: stradanja, rata, suza...Čekali smo vrijeme ozdravljenja. Danas unatoč teškim iskustvima i stradanjima, naš je odgovor snaga evanđelja, a duhovni putokaz nam je satkan u molitvi, svetom zaštitniku za mir i jedinstvo, poručio je mons. Ćurić.

Ruka bratskog zajedništva

Na euharstijskom slavlju u Srijemskoj Mitrovici, sudjelovao je i nadbiskup i metropolit Đakovačko-osječke nadbiskupije Đuro Hranić, koji je posebno istaknuo značaj molitve za izgradnju zajedničke budućnosti, na dobrobit cjelokupnog društva.

Sveti Dimitrije je radije prolio svoju krv nego se odrekao Krista. Kroz čitavu povijest sveti Dimitrije je svijetlio svim vjernicima, svim kršćanima da trajno, i u zgodno i u nezgodno vrijeme, budu vjerni Isusu Kristu i da svojim vjernim kršćanskim identitetom vjernošću u evanđelju, evanđeoskim idealima, nastoje svijetliti u svojoj zajednici, kako bi ona bila ljudskija, solidarnija, s više osjećaja za druge ljude. Crkva se održala i očuvala svoju vjeru u Krista i danas u ovim novim okolnostima. Jednako tako želi svim kršćanima i u Srijemskoj Mitrovici i u ovome društvu,  pružiti ruku bratskoga zajedništva, zajedno sa većinskom pravoslavnom crkvom u jednu cjelinu, jer vjerujemo u istoga Krista, častimo Djevicu Mariju i imamo zajedničku bogatu baštinu. Ona je čvrsti snažni temelj, s kojega svi zajedno možemo rasti u budućnost. Radujemo se što je u kršćanstvu i u Crkvi, zapuhao jedan novi vjetar unutar kojeg mi prepoznajemo da nismo uvijek bili vjerni Isusu Kristu i dopuštali smo da se previše ljudskoga nastani u nama. Onda kada smo previše bili mi u središtu, a premalo Krist Gospodin, onda je istina ono što ja zastupam. Tako su nastali raskoli unutar Crkve tijekom povijesti. Danas shvaćamo da smo svi skupa griješili i da se moramo obratiti i vratiti Kristu. Što budemo više jedni s drugima, automatski ćemo prepoznati kako smo međusobno bliži. Što se više našega ljudskoga, tvrdoglavoga nastanjuje u nama, mi imamo neke druge interese. A kad nam nije u središtu Krist, onda i naš dijalog ima poteškoća. Ali kad dopuštamo da se Krist nastani u nama, da jedni druge promatramo Kristovim očima, njegovim srcem, onda se doista prepoznajemo kao braća i idemo graditi zajedničku budućnost, naglasio je nadbiskup Hranić.

 Na kraju misnoga slavlja, generalni vikar Srijemske biskupije i župnik župe Svetog Dimitrija, đakon i mučenika u Srijemskoj Mitrovici, mons. Španović, zahvalio se svima na zajedništvi naglasivši: Izabran od davnih dana, Mitar je naš štit i brana.

Pored velikog broja vjernika na euharistijskom slavlju su prisustvovali: Veleposlanik Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu gospodin Gordan Bakota, gospodin Hrvoje Vuković Konzul prvog razreda Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Subotici, vijećnici HNV-a, članovi HKC-a Srijem–Hrvatski dom, predstavnici mađarskog, njemačkog kulturno-umjetničkog društva iz Srijemske Mitrovice, predstavnik Uprave za suradnju s crkvama i vjerskim zajednicama, gospodin Gavrilo Grban, te gradonačelnik Srijemske Mitrovice gospodin Vladimir Sanader sa suradnicima.

Pjevani dio euharistijskog slavlja animirao je svojim skladnim pjevanjem, te originalnim pjesmama, crkveni zbor Sveta Cecilija iz Srijemske Mitrovice, uz orguljsku pratnju s. Svjetlane Paljušević iz Đakova.

Tekst: Suzana Darabašić/Ivica Zrno

Foto: Suzana Darabašić

 

KATEHETSKA NEDJELJA I DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE LJUDSKOGA RADA

28. listopad 2019.

ČEREVIĆ / BEOČIN / SRIJEMSKA KAMENICA (TU) - Na tridesetu nedjelju kroz godinu 27. listopada 2019. godine  župe Sveti Josip u Čereviću, Sveta Barbara u Beočinu i Našašće svetoga Križa u Srijemskoj Kamenici, proslavile su katehetsku nedjelju i dan kruha i zahvalnosti za plodove ljudskoga rada. Na svetim misama koje je predvodio župnik vlč. Zdravko Čabrajac, djeca i mladi su na početku misnoga slavlja zatražili pred okupljenom zajednicom blagoslov za nedavno započete školsku i akademsku godinu.
Vlč. Čabrajac je u prigodnim homilijama koje su tematski bile povezane s čitanjima od tridesete nedjelje kroz godinu,
koja govore o Gospodinu kao sucu, poručio okupljenim vjernicima da postoje trenutci kada bismo Bogu rekli koliko smo dobri ili koliko smo dobra učinili, da grijehe činimo po našim mjerilima, te gledamo druge i komentiramo njihov moralni i duhovni život na taj način budimo u sebi farizeja iz prispodobe današnjeg evanđelja. Zatim je u nastavku homilije poručio da se ne treba uspoređivati jer svatko ima svrhu u ovome svijetu, te da smo s razlogom stvoreni drugačiji i da je život koji nam je darovan putovanje, a ne natjecanje. Uz poticanje djece i mladih na vjersku i svaku drugu pouku župnik je u nastavku svojih homilija poručio da moliti Boga znači osloboditi se idola i ući u Božje otajstvo, onako kako nam ga je Sin objavio i usrdno se moliti rječima „Bože, smiluj se meni grešniku!“ jer nitko od nas nije u potpunosti samo farizej ili samo carinik, potpuni svetac ili izgubljeni grešnik. Zatim je poručio da svaka molitva treba dolaziti iz srca, jer se onda tek vidi kakvo je srce i vjera osobe koja moli.

Liturgijsko pjevanje u svim župama bilo je popraćeno skladnim pučkim pjevnjem župnih zborova i okupljene zajednice.

U svakoj od pojedinih župa predstavnici svih uzrasta su u prigodnoj prikaznoj procesiji donijeli darove koji predstavljaju znanje i obrazovanje u vjeri kao što su Biblija, Katekizam za mlade – Youcat i Vjeronaučni udžbenici, te plodove zemlje i rada ruku čovječjih, zemlju, kruh i vino koji su bili popraćeni prigodnim mislima o njihovom značenju. Nakon svih euharistijskih slavlja uslijedilo je druženje u župskim prostorijama.

Davor Kormanjoš

 

 

 

EMISIJA O CARITASU NA RADIO MARIJI SRBIJE

28. listopad 2019.

BEOGRAD (TU) - Danas će na Radio Mariji Srbije biti emitovana prva u nizu emisija o Caritasu. Emisija o Caritasu biće u programu Radio Marije Srbije jednom mesečno.

U prvoj emisiji govori direktor Caritasa Srbije, Vlč. Ivica Damjanović, koji će predstaviti aktivnosti nacionalne kancelarije.

U narednim emisijama svoje aktivnosti prezentovaće dijecezanski Caritasi, a zatim župni Caritasi.

Današnja emisija počinje u 18.10h, a možete je slušati na sledećim FM frekvencijama:

Novi Sad – 90,0 MHz

Subotica – 90,7 MHz

Sombor – 95,7 MHz

Vrdnik – 88,4 MHz

Niš – 102,7 MHz 

ili putem live stream-a na web stranici: http://radiomarija.rs/

DUHOVNA OBNOVA U SOTU

24. listopad 2019.

SOT (TU) – Vjernici svih srijemskih župa i filijala kojima upravlja vlč. Nikica Bošnjaković okupili su u nedjelju, 20. listopada u Župi Sot, na drugoj duhovnoj obnovi ove godine, koju je vodila s. Ljubica Josić iz Zagreba u pratnji s. Marije Ivić iz Tovarnika, obje pripadnice Družbe Kraljice svijeta.

Susret je započeo molitvom pred slikom Milosrdnog

Isusa te kipom Blažene Djevice Marije. Potom je uslijedilo predavanje s. Ljubice Josić, podijeljeno na dva dijela. U prvom dijelu tema je bila Božje milosrđe. Sestra je govorila o očitovanju Božjeg milosrđa u Svetom pismu, još od samih početaka svijeta, jer već je stvaranje prvi izraz tog milosrđa, osobito stvaranje čovjeka. Kao vrhunac Božjega milosrdnoga djelovanja istaknula je dolazak Isusa Krista na zemlju, da bude s nama u svemu jednak osim u grijehu. Dodala je kako smo ga svojom nevjerom i grijehom prikovali na križ, ali nam je milosrdni Bog ostavio ispovijed, svetu misu, molitve i Sveto pismo, kako bi nakon svakog pada u grijeh mogli ustati i krenuti ispočetka s pouzdanjem u Boga u njegovo milosrđe. Prvi dio obnove zaključila je istaknuvši Mariju kao uzor u pouzdanju i vjernosti Bogu te Bibliju kao knjigu Božjega milosrđa koju bismo trebali više čitati i proučavati.

Drugi dio obnove bio je posvećen primjerima iz osobnog vjerničkog iskustva, kada je s. Ljubica s okupljenima podijelila kako je postala redovnica, u čemu ona vidi djelovanje Božjega milosrđa. Ispričala je više primjera iz svoga života, kako onih prije redovništva, tako i onih nakon ulaska u samostan, u kojima je prepoznala snažno Božje djelovanje te je svaki put naglasila kako je u svemu bitna vjera. Svi dobivamo križeve i prolazimo kroz kušnje kako bi se očitovala snaga naše vjere, rekla je s. Ljubica, dodavši koliko je važan vjerski kontinuitet da bi u trenucima kušnje mogli ostati Bogu vjerni, te kako bi imali povjerenja u njegovo milosrđe koje svaku situaciju okreće na dobro.

Nakon primjera iz vlastitog života sestra je ostavila vremena za pitanja i komentare. Duhovna obnova završila je u 18 sati misnim slavljem u župnoj crkvi sv. Katarine, djevice i mučenice.

Ana Hodak

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 >