DUHOVNA OBNOVA ZA SVEĆENIKE SRIJEMSKE BISKUPIJE – SVIBANJ 2021.

PETROVARADIN (TU) – U ponedjeljak, 10. svibnja 2021., Ured za duhovnu formaciju svećenika Srijemske biskupije, na čelu s preč. Berislavom Petrovićem, organizirao je mjesečnu duhovnu obnovu za svećenike Srijemske biskupije i redovnike koji djeluju na području Srijemske biskupije.

UČENICI KOJI POHAĐAJU HRVATSKI JEZIK S ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE NA IZLETU U LAĆARKU

LAĆARAK (TU) – U subotu, 8. svibnja 2021., s početkom u 10.00 sati, učenici srijemskomitrovačkih osnovnih škola koji pohađaju predmet Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture, pošli su na svoj godišnji izlet. Njima su se priključile učenice koje pohađaju istu nastavu u Sotu. One su doše u pratnji svoje učiteljice Ane Hodak. Ove godine izlet je organiziran u prostorijama župe Sveta Ana, Majka Blažene Djevice Marije u Laćarku.

U SRIJEMSKOJ KAMENICI PROSLAVLJEN CRKVENI GOD

SRIJEMSKA KAMENICA (TU) – U ponedjeljak, 3. svibnja 2021., u župi Našašće svetog Križa, u Srijemskoj Kamenici proslavljen je crkveni god. Ove godine navršilo se i 275 godina od obnove župe, te je samim time i ovogodišnja proslava bila ljepša i svčanija. Svečano euharistijsko slavlje, s početkom u 18.30 sati, predslavio je vlč. Nikica Bošnjaković, župnik iz Šida, a uz njega su suslavili: domaćin vlč. Zdravko Čabrajac, upravitelj župe, vlč. Dušan Milekić, župnik iz Inđije, vlč. Ivica Živković, župnik iz Hrtkovaca, vlč.Ivan Rajković, Rajković, župnik iz Petrovaradina 2 i preč. Marko Loš, župnik iz Petrovaradina 3.

ŽIVOT, LIK I KRJEPOSTI MAJKE MAJKE AMADEJE PAVLOVIĆ (6.)

Svjedočanstva biskupa i svećenika o krjeposnu životu majke M. Amadeje Pavlović (Listić br. 6)

NEDJELJA DOBROGA PASTIRA U HRTKOVCIMA 2021.

HRTKOVCI (TU) – U nedjelju, 25. travnja 2021., vjernici župe Sveti Klement, papa i mučenik, svečanim euharistijskim slavljem u 11.00 sati, proslavili su Nedjelju Dobroga Pastira. Kao pripravu za euharistijsko slavlje imali su prigodnu katehezu koja je organizirana kroz tjedan uoči Nedjelje Dobroga Pastira. Na osobit način, naglasak je bio na četvrtku, kao danu koji je okupio najviše djece u jednom danu. Polaznici kateheze bila su djeca osnovnoškolskog uzrasta, koja se redovito okupljaju na katehetske susrete, te vrijednim radom trajno nastoje rasti u vjeri i vjerskoj izgradnji. Kao materijal za katehetsku pouku korišteni su predlošci i materijali vjeroučiteljice Ane Hodak, koji su za tu prigodu izrađeni pri Biskupijskom Pastoralnom Centru Srijemske biskupije. Katehetski dio priprave bio je uokviren u tematski susret pod nazivom Isus – Dobri Pastir, a kroz materijale je omogućeno da se katehetski susret uobliči kao kreativna radionica.

Vijesti

MEĐUNARODNI TRODNEVNI SIMPOZIJ OTVOREN U SRIJEMSKOJ MITROVICI

20. travanj 2013.

SRIJEMSKA MITROVICA (IKA/TU) - Beogradska nadbiskupija, Srijemska biskupija i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu organiziraju Međunarodni simpozij koji je započeo u četvrtak 18. travnja u Srijemskoj Mitrovici. SRIJEMSKA MITROVICA (IKA/TU) - U organizaciji Beogradske nadbiskupije, Srijemske biskupije i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u četvrtak 18. travnja u Srijemskoj Mitrovici započeo je trodnevni Međunarodni simpozij o 1700. obljetnici Milanskog edikta i 1150. obljetnici dolaska sv. braće Ćirila i Metoda u Panoniju pod geslom "Za slobodu nas Krist oslobodi! Nova evangelizacija u svjetlu djelovanja sv. braće Ćirila i Metoda". U predprogramu sudionici simpozija mogli su prošetati od crkve Sv. Dimitrija do Carske palače te starokršćanskih bazilika, koje je organizirao prelat mons. Eduard Španović, generalni vikar, srijemskomitrovački župnik i dekan, a lokalitete i njihovu povijesnu važnost pojasnila je dr. Darija Damjanović Barišić, profesorica KBF-a u Đakovu.
Program prvoga dana održan je u zgradi Općine Srijemske Mitrovice, a otvoren je uvodnim govorom beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara, srijemskog biskupa Đure Gašparovića, dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu prof. dr. Pere Aračića i načelnika Ureda za manjinske vjerske zajednice u Srijemskoj Mitrovici, Zlatka Načeva.
Mons. Hočevar istaknuo je kako simpozij započinje u pradavnom gradu gdje povijest snažno govori, a mučenički likovi rasvjetljuju oči. Pozdravljajući predavače pozvao ih je "da ohrabre i prosvijetle nas koji živimo u osebujno vrijeme i s posebnim zadaćama, da "istinujući u ljubavi" – smijemo biti u Kristu i po Kristu oslobođeni za slobodu, za autentičnu slobodu služenja. Za takvu slobodu služenja svestrano su se borila sv. braća Ćiril i Metod. Veliki sirmijumski nadbiskup Metod i na ovim prostorima izgarao je i svjedočio te još i danas upravo od nas očekuje dostojno priznanje. Neka naša sinteza svega povijesnog, teološkog, crkvenog i pastoralnog bude tako jasna, da stvarno probudimo novu zoru jutarnju."
Podsjećajući na povijest Srijemske biskupije, kao i Sirmijuma, gdje su za vrijeme Dioklecijanovih progona ubijeni mnogi kršćani, srijemski mučenici, mons. Gašparović istaknuo je kako taj Međunarodni skup želi povezati prošlost koja će nadahnuti budućnost i time odgovoriti na velike izazove današnjice. Simpozij će prikazati povijest od progona kršćana, preko slobodne Konstantinove i državne Crkve preko Ćirilometodske baštine, do shvaćanje slobode na svim područjima i pitanja jedinstva u različitosti, načina evangelizacije te edukacije i formiranja budućih generacija, najavio je mons. Gašparović, kao i sabiranje svih izlaganja u zbornik radova do rujna ove godine.
Dekan Aračić istaknuo je četiri dijela programa simpozija - prvi dio će poći od Konstantinova edikta o slobodi za vjeru, drugi će dotaknuti bitnu poruku Božje riječi o cjelovitom oslobođenju, treći dio upravljat će oči prema stanju kršćanstva danas, posebno u Europi i žurnoj potrebi evangelizacije ili nove evangelizacije s obzirom na širenje dekristijanizacije, dok će četvrti dio donijeti obilje tematskih ponuda gdje će se diskutirati o različitim područjima. "Ovdje se nalazimo na svetim mjestima koje je sv. Metoda zalio svojom patnjom i znojem. Svi smo svjedoci da ništa vrijedno ni u životu, ni u sustavu Crkve nije se moglo postići bez patnje, pa stoga pozivam na taj napor da svi zajedno promišljamo kako ovo naše kršćanstvo doista učiniti što je moguće vjerodostojnijim, pozvao je dekan Aračić.
Načelnik Načev pozdravio je prisutne uime svih građana, gradonačelnika Branislava Nedimovića i u svoje osobno ime. "Drago nam je što je Srijemska Mitrovica domaćin ovoga znanstvenog simpozija, ona zaslužuje tu čast jer je malo gradova koji se mogu pohvaliti s takvom kulturnom baštinom, ali i tolikim brojem svetaca i mučenika. Srijemska Mitrovica i u buduće će podupirati ovakve manifestacije", rekao je Načev. Prvoga dana programa u radnom dijelu simpozija uslijedila su četiri plenarna predavanja zaključena diskusijom.

 

 

 

IKA/TU

MONS. ĐURO HRANIĆ IMENOVAN ĐAKOVAČKO-OSJEČKIM NADBISKUPOM I METROPOLITOM

20. travanj 2013.

 

ĐAKOVO (TU) – Danas 18. travnja 2013. godine u 12 sati u Đakovu je Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj objavio da je Sveti Otac prihvatio odreknuće od pastoralne službe mons. Marina Srakića nadbiskupom metropolitom mons. Đuru Hranića.

       ĐAKOVO (TU) – Danas 18. travnja 2013. godine u 12 sati u Đakovu je Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj objavio da je Sveti Otac prihvatio odreknuće od pastoralne službe Đakovačko-osječkom nadbiskupijom mons. Marina Srakića, u smislu kan. 401 §1 Zakonika kanonskoga prava i imenovao nadbiskupom metropolitom mons. Đuru Hranića.


      Mons. Đuro Hranić, rođen je 20. ožujka 1961. u Ceriću, župa Nuštar, u obitelji pok. Stjepana i Eve, rođene Marković. Osnovnu školu pohađao je u Ceriću i Nuštru od 1967. do 1975. godine. Prva dva razreda srednje škole završio je u Osijeku, a posljednja dva u Đakovu na Biskupijskoj gimnaziji "Josip Juraj Strossmayer", gdje je godine 1979. i maturirao.

      Filozofsko-teološki studij završio je na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu 1986. godine. Za svećenika je zaređen u đakovačkoj katedrali 29. lipnja 1986. Godine 1986. i 1987. obnašao je službu župnog vikara (kapelana) u osječkoj donjogradskoj župi Preslavnog Imena Marijina i službu tajnika Instituta za teološku kulturu laika u Osijeku. Godine 1987. odlazi na poslijediplomski studij u Rim. Ondje je, kao pitomac Papinskog hrvatskog Zavoda sv. Jeronima, završio specijalizaciju iz dogmatske teologije na Teološkom fakultetu Papinskog Sveučilišta Gregoriana, gdje je 1993. stekao doktorat iz dogmatske teologije, obranivši tezu pod naslovom "L`uomo immagine di Dio nell`insegnamento di Giovanni Paolo II (1978-1988)" ("Čovjek slika Božja u učenju Ivana Pavla II. (1978.-1988.)".

      Po povratku sa specijalizacije iz Rima 1993. godine imenovan je profesorom dogmatike na Teologiji u Đakovu, danas Katoličkom bogoslovnom fakultetu, gdje kao naslovni docent predaje sve do sada. Bio je prefekt Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu (1993.-1996.), glavni i odgovorni urednik Vjesnika Đakovačke i Srijemske biskupije Od 1994.-2001. godine, generalni tajnik Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske (1998.-2008.).

      Mons. Hranić je autor niza teoloških članaka objavljenih u Vjesniku Đakovačke i Srijemske biskupije, revijama "Diacovensia", "Kateheza", "Bogoslovska smotra" te različitim zbornicima i časopisima. Često nastupa kao predavač na stručnim susretima, simpozijima i projektima u zemlji i inozemstvu, a u mnogo prilika pozivan je da bude voditelj duhovnih vježbi za laike, svećenike, redovnike i redovnice.

      Bio je član Vijeća za nauk vjere pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK), član Biskupske komisije HBK za laike, član Uredničkog vijeća "Glasnika Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku" te zamjenik predsjednika Povjerenstva za promicanje suradnje između Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Teologije u Đakovu.

      Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 5. srpnja 2001., na blagdan svetih Ćirila i Metoda pomoćnim biskupom đakovačkim i srijemskim te naslovnim biskupom Gaudiabe. Za biskupa je zaređen 22. rujna 2001. u katedrali u Đakovu. Od 1. listopada iste godine do danas obavlja službu generalnog vikara Đakovačke i srijemske biskupije, odnosno Đakovačko-osječke nadbiskupije.

      Predsjednik je Vijeća Hrvatske biskupske konferencije (HBK) za katehizaciju, predsjednik Odbora HBK za pastoral Roma te član Biskupske komisije HBK za dijalog sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom i član Odbora HBK za Hrvatsku inozemnu pastvu.

      Na plenarnom zasjedanju Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE), održanom od 27. do 30. rujna 2012. godine u St. Gallenu, imenovan je predsjednikom Odjela za katehezu pri Komisiji za katehezu, školstvo i sveučilišta CCEE.

PREDSTAVLJEN MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ

17. travanj 2013.

BEOGRAD (IKA/TU) - Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i prodekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu prof. dr. Vladimir Dugalić na konferenciji za medije održanoj 15. travnja u dvorani "Europa", u sjedištu Beogradske nadbiskupije, predstavili su program trodnevnoga Međunarodnog znanstvenog simpozija u Jubilarnoj godini 1700. obljetnice Milanskog edikta i 1150. obljetnice dolaska svete braće Ćirila i Metoda u srednju Europu na temu "Za slobodu nas Krist oslobodi! Nova evangelizacija u svjetlu djelovanja Svete braće Ćirila i Metoda".


      BEOGRAD (IKA/TU)- Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i prodekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu prof. dr. Vladimir Dugalić na konferenciji za medije održanoj 15. travnja u dvorani "Europa", u sjedištu Beogradske nadbiskupije, predstavili su program trodnevnoga Međunarodnog znanstvenog simpozija u Jubilarnoj godini 1700. obljetnice Milanskog edikta i 1150. obljetnice dolaska svete braće Ćirila i Metoda u srednju Europu na temu "Za slobodu nas Krist oslobodi! Nova evangelizacija u svjetlu djelovanja Svete braće Ćirila i Metoda".
      Simpozij će se održati u Srijemskoj Mitrovici i Beogradu od 18. do 20. travnja, povezat će Beogradsku nadbiskupiju, Srijemsku biskupiju i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu kao organizatore skupa te predavače iz pet država regije: Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Italije; većinom katolike, ali i uz sudjelovanje predstavnika Srpske pravoslavne Crkve.
      "Želja Beogradske nadbiskupije od samih početaka pripreme za Jubilarnu godinu bila je da obilježavanje povijesnih događaja unaprijedi proces razmišljanja i probudi snažnije zajedništvo između Crkava, vjerskih zajednica i društva, odnosno države. Smatramo da prošlost mora nadahnuti i osvijetliti budućnost, a nositelji sadašnjice trebaju mudro, organizirano i odgovorno uskladiti te dimenzije kako bi rezultati, odnosno evanđeoski rečeno, plodovi ljubavi, bili što veći", rekao je mons. Hočevar najavljujući simpozij. Taj znanstveni skup želi povezati srodne povijesne elemente, pojasnio je nadbiskup, ali i odgovoriti na velike izazove današnjice - shvaćanje slobode na svim područjima, pitanje jedinstva u različitosti, način evangelizacije te edukaciju i formiranje mladih generacija.
      Program simpozija predstavio je prodekan Dugalić, ističući kako su Ćiril i Metod djelovali u 9. stoljeću, doba kada nije bilo podjele na katolike i pravoslavne. "To je vrijeme jedinstvene kršćanske Crkve, a iz tog aspekta jedinstva organiziran je i ovaj znanstveni simpozij koji povezuje i dva fakulteta - Katolički bogoslovni fakultet iz Đakova i Teološki fakultet Srpske pravoslavne Crkve. Tijekom trodnevnog promišljanja želimo se podsjetiti i još bolje istraži vrijeme dolaska i značaj djelovanja sv. Ćirila i Metoda u ovim krajevima. Što dublje promatramo svoju povijest i kulturu, i srpski i hrvatski narod može zahvaliti ovom dvojcu - jer oni su ishodište kulture, dali su pismenost, jezik, preveli su najvažnije knjige za povijest naroda, donijeli neka pravna uređenja te u njihovu djelovanju i jedni i drugi možemo tražiti temelje svoje povijesti i državnost", istaknuo je Dugalić.
      Prvi, uvodni dio simpozija, u četvrtak 18. travnja održat će se u Srijemskoj Mitrovici i nudi mogućnost obilaska starokršćanskih lokaliteta na tom području. Četiri uvodna predavanja održat će se u zgradi Općine Srijemska Mitrovica, a drugi i treći dan, 19. i 20. travnja predavanja će se održati u Beogradu, u Narodnoj banci Srbije. Završetak simpozija obuhvatit će rad u 11 foruma s različitim temama te diskusiju. Rezultat znanstvenog simpozija trebao bi biti i zbornik radova izdan do rujna, u kojemu će se naći sva izlaganja predavača.
      Detaljni program Međunarodnog znanstvenog simpozija "Za slobodu nas Krist oslobodi! Nova evangelizacija u svjetlu djelovanja sv. braće Ćirila i Metoda" može se pronaći na web stranicama Đakovačko-osječke nadbiskupije (www.djos.hr) ili Beogradske nadbiskupije (www.kc.org.rs) kao i na mrežnim stranicama naše Agencije IKA-e.

 

IKA/TU

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP U SRIJEMSKOJ BISKUPIJI I BEOGRADSKOJ NADBISKUPIJI

17. travanj 2013.

SRIJEMSKA MITROVICA/BEOGRAD (IKA/TU) - Beogradska nadbiskupija, Srijemska biskupija i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu organiziraju međunarodni znanstveni skup o 1700. godišnjici Milanskog edikta i 1150. godišnjici dolaska Svete braće Ćirila i Metoda u Panoniju na temu „Za slobodu nas Krist oslobodi! Nova evangelizacija u svjetlu djelovanja Svete braće Ćirila i Metoda“. Znanstveni skup će se održati od 18. do 20. travnja, prvi dan u Srijemskoj Mitrovici, a ostali dio programa u Beogradu.       SRIJEMSKA MITROVICA/BEOGRAD (IKA/TU) - Beogradska nadbiskupija, Srijemska biskupija i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu organiziraju međunarodni znanstveni skup o 1700. godišnjici Milanskog edikta i 1150. godišnjici dolaska Svete braće Ćirila i Metoda u Panoniju na temu „Za slobodu nas Krist oslobodi! Nova evangelizacija u svjetlu djelovanja Svete braće Ćirila i Metoda“. Znanstveni skup će se održati od 18. do 20. travnja, prvi dan u Srijemskoj Mitrovici, a ostali dio programa u Beogradu.

      Detaljni program Međunarodnog znanstvenog simpozija "Za slobodu nas Krist oslobodi! Nova evangelizacija u svjetlu djelovanja sv. braće Ćirila i Metoda" može se pronaći na web stranicama Đakovačko-osječke nadbiskupije (www.djos.hr) ili Beogradske nadbiskupije (www.kc.org.rs) kao i na mrežnim stranicama naše Agencije

Srijemska Mitrovica, četvrtak, 18. travnja

14.30 – 15.00       Dolazak u župni ured Sv. Dimitrija (Ul. Sv. Dimitrija br. 12)

15.00 – 16.00       Molitva i mogućnost obilaska starokršćanskih lokaliteta (Carska palata, starokršćanska bazilika s kratkom molitvom)

16.15 - 16.40       SLUŽBENO OTVORENJE SKUPA Zgrada Općine Srijemska Mitrovica (Ul. svetog Dimitrija 13)

Pozdravi:

·      mons. Stanislav Hočevar, nadbiskup beogradski

·      mons. Đuro Gašparović, biskup srijemski

·      prof. dr. sc. Pero Aračić, dekan KBF-a u Đakovu

·      predstavnik grada Srijemske Mitrovice

 

PLENARNA PREDAVANJA

Predsjedavajući: mons. Đuro Gašparović, biskup srijemski

Moderator: doc. dr. sc. Ivica Čatić

 

16.40 – 17.05  Crkva i tolerancija od starog vijeka do naših dana

doc. dr. sc. Grgo Grbešić (Đakovo)

17.05–17.30    Život i djelo Sv. braće Ćirila i Metoda

dr. sc. Darija Damjanović Barišić(Đakovo)

17.30–18.00    Rasprava

18.00–18.30    Pauza

 

PLENARNA PREDAVANJA

Predsjedavajući: mons. Eduard Španović, generalni vikar

Moderator: doc. dr. sc. Ivo Džinić

 

18.30–18.55    Ćirilometodska baština kod južnih Slavena

dr. sc. Tomislav Mrkonjić (Rim)

18.55–19.20    Srpska pravoslavna Crkva i ćirilometodska ideja

dr. sc. Vladimir Vukašinović (Beograd)

19.20–19.45    Rasprava

19.45               Večera

(odlazak u Beograd autobusima ili privatnim automobilima)

 

Beograd, Narodna banka Srbije, petak, 19. travnja

9.00 - 9.15      Uvodna molitva

9.15 - 9.30      Pozdravi:

mons. Stanislav Hočevar, nadbiskup beogradski

gosp. Irinej Bulović, vladika bački

prof. dr. sc. Pero Aračić, dekan KBF-a u Đakovu

prof. dr. sc. Predrag Puzović, dekan PBF-a u Beogradu

 

PLENARNA PREDAVANJA

Predsjedavajući: mons. Stanislav Hočevar, nadbiskup beogradski

Moderator: prof. dr sc. Zvonko Pažin

 

9.30 – 9.45     Starozavjetna pasha. Put u slobodu

mr. sc.  Aleksandar Ninković

9.45 – 10.10    Novozavjetna pasha. Ostvarenje slobode

doc. dr.  sc. Ivica Čatić (Đakovo)

10.10–10.35   Suvremeno poimanje slobode

doc. dr. sc. Nenad Malović (Zagreb)

10.35 – 10.50  Rasprava

10.50 – 11.20  Pauza

 

PLENARNA PREDAVANJA

Predsjedavajući: prof. dr. sc. Pero Aračić, dekan KBF-a u Đakovu

Moderator: doc. dr. sc. Nikola Vranješ

 

11.20 – 11.45  Vjera u Krista i oslobođenje. Odgoj za slobodu i odgovornost

prof. dr. sc. Vladimir Dugalić (Đakovo)

11.45 – 12.10  Krsna liturgija kao oslobođenje

prof. dr. sc. Zvonko Pažin (Đakovo)

12.10 – 12.30  Rasprava

12.30              Ručak

 

PLENARNA PREDAVANJA

Predsjedavajući: prof. dr. sc. Predrag Puzović, dekan PBF-a u Beogradu

Moderator: dr. sc. Darija Damjanović Barišić

 

15.00 – 15.25  Traženje jedinstva u različitosti

prof. dr. sc. Jure Zečević (Zagreb)

15.25 – 15.50  Evangelizacija – trajni crkveni zadatak

prof. dr. sc. Pero Aračić (Đakovo) 

15.50 – 16.15  Rasprava

16.15 – 16.45  Pauza

 

PLENARNA PREDAVANJA

Predsjedavajući: fra Leopold Rochmes, generalni vikar

Moderator: doc. dr. sc. Grgo Grbešić

 

16.45–17.10   Evangelizacija – pogled Pravoslavne Crkve

gosp. Irinej Bulović, vladika bački

17.10 – 17.35  Nova evangelizacija u svjetlu Biskupske sinode 2012. i naše kršćanstvo

doc. dr. sc. Nikola Vranješ (Rijeka)

17.35–18.00    Neki pokušaji nove evangelizacija u Crkvi danas

doc. dr. sc. Ivo Džinić (Đakovo)

 

18.00–18.45    Rasprava

18.45              Molitva

20.00              Prijem (Skupština Grada Beograda, Ul. Dragoslava Jovanovića br. 2)

Beograd, Narodna banka Srbije, subota, 20. travnja

09.00 – 09.15  Molitva

09.15 – 10.30  Rad u forumima

 

1. Iskustvo slobode

Uvodničar: doc. dr. sc. Stjepan Radić

Moderator: doc. dr. sc. Nenad Malović

 

2. Riječ Božja koja oslobađa

Uvodničar: mr. sc. Luka Marijanović

Moderator: doc. dr. sc. Ivica Čatić

 

3. Sloboda u različitosti

Uvodničar: mr. sc. Antun Japundžić

Moderator: prof. dr. sc. Jure Zečević

 

4. Oblici zarobljenosti današnjeg čovjeka

Uvodničar: mr. sc. Jelena Mlinko

Moderator: doc. dr. sc. Ivo Džinić

 

5. Crkveni zadatak oslobađanja čovjeka od zarobljenosti

Uvodničar: dr. sc. Marinko Stantić 

Moderator: doc. dr. sc. Grgo Grbešić

 

6. Tradicija i tradicionalizam u našem kršćanstvu

Uvodničar: prof. dr. sc. Vladan Perišić,

       prof. dr. sc. Niko Ikić

Moderator: prof. dr. sc. Zvonko Pažin

 

7. Kršćanski identitet

Uvodničar: prof. dr. sc. Pero Aračić

Moderator: mr. sc. Marija Živković

 

8. Nova evangelizacija u prigodnom pastoralu

Uvodničar: prof. dr. sc. Predrag Puzović,

                 dr. sc. Stanislav Šota

Moderator: doc. dr. sc. Nikola Vranješ

 

9. Ćirilometodska ideja i slovenski narodi

Uvodničar: prof. dr. sc. Milica Lukić,

                 dr. sc. Metod Benedik, OFM Cap.

Moderator: dr. sc. Tomislav Mrkonjić

 

10. Ikonografija Svete braće Ćirila i Metodija

Uvodničar: prof. dr. sc. Zoran Jovanović

Moderator: dr. sc. Darija Damjanović Barišić

 

11. Socijalna dimenzija hrišćanstva

Uvodničar: mr. sc. Igor Jakobfi

Moderator: prof. dr. sc. Vladimir Dugalić

 

10.30 – 11.00        Pauza

11.00 – 12.00        Izvještaji o radu u forumima

12.00 – 12.30        Osvrt i zahvala

12.30 – 12.45        Završna molitva

13.00                    Ručak

 

IKA

SVETO TRODNEVLJE I USKRS U NOVIM BANOVCIMA

07. travanj 2013.

NOVI BANOVCI (TU) - Proslava Uskrsa pripravljana je u župi Novi Banovci kroz korizmeno vrijeme, a na poseban način u Velikom tjednu Svetim trodnevljem na Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku subotu misom Bdijenja. Vjernici su se u ove dane okupljali u velikom broju i time pratili Isusa do njegova Uskrsnuća.      NOVI BANOVCI (TU) - Na veliki četvrtak započela je misa večere Gospodnje. Vjernici okupljeni u velikom broju zajedno sa svojim župnikom vlč. Dušanom Milekićem na toj misi napose su promišljali o posebnosti te večeri, o Isusovim riječima u velikosvećeničkoj molitvi, o vrijednosti svetoga reda za Crkvu i Božji narod i o potrebi i vrijednosti molitve te o zajedništvu tog istog naroda sa svojim svećenicima. U njima narod treba vidjeti Isusovu prisutnost ali i ljudskost koja zna biti slaba i grješna a opet se bori ostati na pravome putu. Posebnost toga dana pružio je obred pranja nogu koji je prvi put upriličen u toj župi. Ostavljajući duboki dojam među vjernicima. Misa je završila prijenosom Presvetog sakramenta na pokrajni oltar. 


 

      Obredi Velikoga petka sabrali su vjernike u crkvi u vrijeme Isusove smrti. Tišina i prostiranje svećenika pred oltarom označio je njihov početak. Zatim su slijedila čitanja i navještaj muke Gospodinove koja je i ove godine organizirana zajedno s mladima i čitana po ulogama. Potom je upućena molitva vjernika, a nakon nje otkrivanje svetoga križa i njegovo čašćenje kako već priliči toga dana. Treći dio obreda Velikoga petka jest sveta pričest kojoj su pistupili prisutni vjernici. Nakon pričesti vjerni puk ostao je neko vrijeme u tišini a zatim nakon otpusne molitve razišli se u tišini, razmatrajući događaje toga dana.


      Večernji sat i mnoštvo simbolike u noći Velike subote stvara posebnost i veličinu toga dana. Okupljeni u velikom broju župljani su najprije popratili blagoslov ognja, označivanje uskrsne svijeće i njezino paljenje. Uslijedio je hvalospjev svijeći, potom služba čitanja koju su čitali mladi i to starozavjetna čitanja i psalme a župnik molitve, da bi nakon toga veličinu noći označio pjesan Slava Bogu na visini popraćen zvonima crkve kao znak Kristova uskrsnuća. Nakon toga pročitana je poslanica, zapjevana Aleluja i naviješteno Evanđelje.

      Župnik je u svojoj homiliji istakao, ako je ovaj događaj tlapnja kako su apostoli mislili kad su čuli žene, ako je Krist i dalje mrtav, kako to da na zaziv njegova Imena mi budemo uslišani, okrijepljeni duhom i tijelom. Snagom Uskrsnuća smo toliko puta osnaženi, utješeni i od grijeha oslobođeni što ne dolazi od mrtvog čovjeka. On je uskrsnuo, živ, naš grijeh je otkupio i pozvao na život. Jer Božje djelo i njegova slika ne mogu biti stvoreni za propadljivost.

      Misa je nastavljena svojim tokom, a po završetku blagoslovljeno je uskrsno jelo kako je običaj u toj župi. Potom je župnik uputio čestitku povodom radosnog događaja Uskrsnuća svim vjernicima, a misu je završio svečanim blagoslovom.


      Radost i proslava Isusova uskrsnuća nastavljena je svečanom misom na sam dan Vazma u dopodnevnim satima. Uz sliku pune crkve ta je proslava bila još lijepša. Župnik je u svojoj propovijedi naglasio da vjerujemo u Kristovo uskrsnuće, ali kao ograničenim bićima treba nam neki opipljivi znak njegove prisutnosti. Živu sliku ostavio nam je u lomljenju kruha, svetoj euharistiji. Tako ga možemo naći u svakom trenutku svojega života.

      Na kraju mise velečasni je zahvalio svima na pomoći, svakom angažmanu i daru kako bi ovi dani prošli što lijepše. Sve je pozvao u župnu dvoranu na čast i druženje, a napose najmlađe na nadmetanje u kuckanju jaja koje je priređeno. Poslije odmjerenih snaga odlučeni su pobjednici i podijeljene nagrade. Druženje se nastavilo uz razgovor i čast.

                                                                                     Dušan Milekić

 

VELIKI TJEDAN I USKRS U ZEMUNU

03. travanj 2013.ZEMUN (TU) - Veliki tjedan, koji je u kršćanskom svijetu vrijeme kada se prisjećamo Isusove muke i uskrsnuća, u Zemunu je i ove godine obilježen na veoma svečani način.

  

      ZEMUN (TU) - Veliki tjedan, koji je u kršćanskom svijetu vrijeme kada se prisjećamo Isusove muke i uskrsnuća, u Zemunu je i ove godine obilježen na veoma svečani način. 

      Na Veliki četvrtak, dan kada je ustanovljena Presveta euharistija na Posljednjoj večeri, prečasni Jozo Duspara je simbolično oprao noge dvanaestorici uglednih župljana župe “Uznesenja Blažene Djevice Marije”. To je učinio da bi se svi skupa podsjetili poruke koju je Isus poslao učenicima i svima nama kada je oprao noge apostolima. A to je svakako poruka da ljubimo jedni druge i da je On došao na svijet da služi, a ne da bude služen.

      Veliki petak je dan kada obredima koji podrazumijevaju čitanje muke i ljubljenje križa u crkvama širom svijeta, vjernici iskazuju poštovanje prema Isusovim mukama koje je On podnio radi spasenja svijeta. To su učinili i župljani Zemuna na dostojanstven i svečani način. Mnogi župljani su se u skrušenoj molitvi dugo zadržavali  kraj Isusovog groba koji je s puno ljubavi osmislila i uredila sestra Ozana.

      Velika subota, dan koji simbolizira nadu u izlazak iz mraka grijeha u svjetlost koju nam nudi Sin Božiji i Sin čovječji, ove godine je u ovoj župi obilježena na još svečaniji način nego obično. Naime, pred kraj svetog euharistijskog slavlja, jedna odrasla osoba primila je sakrament krštenja. Prečasni Duspara pozvao je sve prisutne župljane u prepunoj crkvi da novokrštenicu nagrade jednim aplauzom, što su oni i učinili i da je prate molitvom. Ovo krštenje, pored samog početka svetog euharistijskog slavlja kada su svi župljani upalili svoje svijeće kao simbol Kristovog svetla, svakako je doprinijelo svečanom ugođaju Velike subote.

      Na sam dan Uskrsa, župnik je u svojoj homiliji istakao da su svi kršćani u današnje vrijeme pozvani da svjedoče veličinu i značaj Uskrsnuća našeg Gospodina  jer je ono simbol nepropadljivosti i vječnosti Kraljevstva Božijeg koje nam je dato po Duhu Svetom. Mnogi moćnici, nastavlja prečasni, zaboravljeni su kao što bi sjećanje na Isusa bilo ispunjeno samo tužnim uspomenama na njegovu muku da nije bilo najveće tajne Uskrsnuća.

      Tijekom cijelog Velikog tjedna sve obrede i svete mise svojim glasovima uveličali su članovi zbora “Svete Cecilije” na čemu im je prečasni, kao i svima koji su na bilo koji način doprinijeli da ova župa na tako veličanstven način proslavi najveći kršćanski blagdan Uskrs, od srca zahvalio. Poruka koja je, moglo bi se reći, bila vodilja kroz cijeli Veliki tjedan i Uskrs u Zemunu bila je “Zašto tražite živoga među mrtvima?” a nju je svojim župljanima prečasni Duspara prenio kao poziv da slave pobjedu života nad smrću.

                                                                                   Danijela Lukinović

 

 

Danijela Lukinović