DUHOVNA OBNOVA ZA SVEĆENIKE SRIJEMSKE BISKUPIJE – SVIBANJ 2021.

PETROVARADIN (TU) – U ponedjeljak, 10. svibnja 2021., Ured za duhovnu formaciju svećenika Srijemske biskupije, na čelu s preč. Berislavom Petrovićem, organizirao je mjesečnu duhovnu obnovu za svećenike Srijemske biskupije i redovnike koji djeluju na području Srijemske biskupije.

UČENICI KOJI POHAĐAJU HRVATSKI JEZIK S ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE NA IZLETU U LAĆARKU

LAĆARAK (TU) – U subotu, 8. svibnja 2021., s početkom u 10.00 sati, učenici srijemskomitrovačkih osnovnih škola koji pohađaju predmet Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture, pošli su na svoj godišnji izlet. Njima su se priključile učenice koje pohađaju istu nastavu u Sotu. One su doše u pratnji svoje učiteljice Ane Hodak. Ove godine izlet je organiziran u prostorijama župe Sveta Ana, Majka Blažene Djevice Marije u Laćarku.

U SRIJEMSKOJ KAMENICI PROSLAVLJEN CRKVENI GOD

SRIJEMSKA KAMENICA (TU) – U ponedjeljak, 3. svibnja 2021., u župi Našašće svetog Križa, u Srijemskoj Kamenici proslavljen je crkveni god. Ove godine navršilo se i 275 godina od obnove župe, te je samim time i ovogodišnja proslava bila ljepša i svčanija. Svečano euharistijsko slavlje, s početkom u 18.30 sati, predslavio je vlč. Nikica Bošnjaković, župnik iz Šida, a uz njega su suslavili: domaćin vlč. Zdravko Čabrajac, upravitelj župe, vlč. Dušan Milekić, župnik iz Inđije, vlč. Ivica Živković, župnik iz Hrtkovaca, vlč.Ivan Rajković, Rajković, župnik iz Petrovaradina 2 i preč. Marko Loš, župnik iz Petrovaradina 3.

ŽIVOT, LIK I KRJEPOSTI MAJKE MAJKE AMADEJE PAVLOVIĆ (6.)

Svjedočanstva biskupa i svećenika o krjeposnu životu majke M. Amadeje Pavlović (Listić br. 6)

NEDJELJA DOBROGA PASTIRA U HRTKOVCIMA 2021.

HRTKOVCI (TU) – U nedjelju, 25. travnja 2021., vjernici župe Sveti Klement, papa i mučenik, svečanim euharistijskim slavljem u 11.00 sati, proslavili su Nedjelju Dobroga Pastira. Kao pripravu za euharistijsko slavlje imali su prigodnu katehezu koja je organizirana kroz tjedan uoči Nedjelje Dobroga Pastira. Na osobit način, naglasak je bio na četvrtku, kao danu koji je okupio najviše djece u jednom danu. Polaznici kateheze bila su djeca osnovnoškolskog uzrasta, koja se redovito okupljaju na katehetske susrete, te vrijednim radom trajno nastoje rasti u vjeri i vjerskoj izgradnji. Kao materijal za katehetsku pouku korišteni su predlošci i materijali vjeroučiteljice Ane Hodak, koji su za tu prigodu izrađeni pri Biskupijskom Pastoralnom Centru Srijemske biskupije. Katehetski dio priprave bio je uokviren u tematski susret pod nazivom Isus – Dobri Pastir, a kroz materijale je omogućeno da se katehetski susret uobliči kao kreativna radionica.

Vijesti

SRIJEMSKI CARITAS DONIRAO BOLNICI U SOKOBANJSKOJ ULICI

22. prosinac 2020.

BEOGRAD (TU) – U četvrtak, 17. prosinca 2020. godine, direktor Caritasa Srem, preč. Jozo Duspara, uručio je donaciju u sredstvima za dezinfekciju Klinici za rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović. Donaciju vrijednu gotovo 80.000 RSD (cca 680€) primio je direktor klinike dr. Željko Kanjuh, koji je ujedno iskoristio priliku zahvaliti se Caritasu Srijemske biskupije na pomoći. Klinika je u sastavu COVID bolnica i u njoj su trenutno smješteni teže pokretni pacijenti.

Sredstva za kupovinu opreme prikupljena su zahvaljujući organizacijama njemačkih katolika Misereor i Renovabiskao i njemačkom Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a realizacija je sprovedena u koordinacji njemačke tvrtke BEGECA Beratung – Beschaffung – Logistik GmbH, koja se bavi nabavkama za crkvene, humanitarne i socijalne institucije.

Ovim se i dalje pokazuje kako Caritas Srijemske biskupije nastavlja sa pružanjem pomoći zdravstvenom sistemu Srbije u borbi protiv COVIDA 19.

Petar Dujić

PASTIRSKA BOŽIĆNA PORUKA BISKUPA ĐURE GAŠPAROVIĆA

19. prosinac 2020.

Braćo i sestre u vjeri Kristovoj!

Blagdan Božića započeo je svetim vremenom došašća. To je vrijeme priprave na radosno Isusovo rođenje, vrijeme priprave na susret s Bogom koji dolazi biti Bog s nama – Emanuel. Kroz vrijeme došašća dublje smo proživljavali Isusov poziv „bdijte i molite“! U tom svjetlu i ovoga Božića, usprkos svim novim nedaćama, Božja blizina i istina utjelovljenja unosi novu radost u naše domove i obnavlja našu spremnost da se iz dana u dan suobličujemo slici Sina Božjega, pripravljajući se tako za onaj konačni susret s Gospodinom koji će trajati zauvijek, u radosti koja nema kraja.

U to radosno vrijeme Božića, susretanja najbližih i međusobnog darivanja koje želi biti odraz Božjega dara ljudima darovanog u novorođenom Spasitelju svijeta, dočekali smo dolazak Isusa Krista u svijet i među nas, usprkos kušnji u kojoj iščitavamo poziv na susret s Novorođenim koji jest u srcu Božića.

Božić je objava otajstva koje je bilo od vijeka sakriveno: spasiteljski plan što ga je Bog pripravio i ostvario iz ljubavi prema nama. Objavljen nam je najdivniji vid toga plana: Sam Bog dolazi da nas spasi. Bog, iz ljubavi prema svojemu najdičnijem stvorenju, čovjeku, htio je s čovjekom ponovno uspostaviti zajedništvo narušeno čovjekovim padom. Povijest čovječanstva jest povijest spasenja u kojoj Bog poziva čovjeka na suživot sa svojim Stvoriteljem. Zato «više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima» (Heb 1,1). A vrhunac je Božjeg govora čovjeku događaj u kojem On sam ulazi u ljudsku povijest. Zato «Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine» (Iv 1,14). Od toga povijesnog događaja sve je postalo drugačije – čovjek je pozvan na suradnju da stvara «novi svijet» - svijet koji će u svoje središte staviti Boga i u svim svojim pothvatima oslanjati se na Stvoritelja, Spasitelja i Otkupitelja.

Mi vjernici u svakoj prilici i neprilici, a ponajviše u ovoj epidemiološkoj situaciji korona virusa, pozvani smo odgovoriti vjerom u Onoga koji sve može promijeniti, u Gospodina koji sve želi okrenuti na dobro, u Spasitelja koji je došao biti Bog s nama. Danas, sada i u svakom času obnavljajmo u sebi otvorenost za susret s Bogom. On koji je sebe dao za naše spasenje i pokazao koliko smo mu dragocjeni, od rođenja u špilji do predanja na drvu križa, i sada je naš Suputnik, utjeha i nada. Pozvani smo rasti u vjeri da je Bog pohodio narod svoj i da nas nikakve nevolje ne mogu od Božje ljubavi odijeliti.

Božić je donio svima nama Isusa Krista. Donio ga je priprostim pastirima, trima kraljevima, velikanima svijeta, učiteljima mudrosti, vođama i vladarima naroda kojima donosi nestvorenu mudrost, vječne poglede i pravu veličinu duha.

Novorođeni donosi pomoć i lijek onima koji trpe nevolju, koji su bolesni, koji doživljavaju nesreću i bijedu, pogođenima korona virusom.  U trpljenju je s njima, on ih tješi. Isus donosi snagu liječnicima i bolesničkom osoblju, onima koji se sada brinu o bolesnima. Našim obiteljima donosi ljubav, vjernost, slogu, blagoslov u djeci, zajedništvo u molitvi i nedjeljnom slavljenju mise, koliko je moguće u sadašnjoj situaciji. Da djetinjstvo posveti sam je veliki Bog postao djetetom. Isus hoće da djeca k njemu pristupaju kao svom najboljem prijatelju. I onima je došao koji su još daleko, onima što sjede u tami, poganima i nevjernicima. I za njih se rodio mali Božić. I njih želi privući k sebi. Nastanio se među nama u naše biskupije, u župne zajednice. Želi zajedništvo s njima. Želi napredak i rast naših župa. Traži našu suradnju svećeničku i vjerničku i to svakodnevnu.

Pozivam sve vjernike da pretvorimo ovu pandemijsku krizu u prigodu da, unatoč ovoj kušnji, u nadi budemo radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani (usp. Rim 12,12). Neka molitva i djela ljubavi ostanu obilježje ovog Božića, a naša molitva za zdravlje i blagoslov našega naroda u ovom izazovnom vremenu neka bude usrdna!

Svima Vama, draga braćo i sestre, draga braćo svećenici, redovnici i sestre redovnice, dragi vjeroučitelji i dragi župni suradnici, te svim ljudima dobre volje, želim sretan Božić i blagoslovljenu novu godinu.

SRIJEMSKA BISKUPIJA PODUPIRE OBNOVU SAKRALNE BAŠTINE PETROVARADINA

19. prosinac 2020.

PETROVARADIN (TU) – Članovi Radne skupine Hrvatskog Nacionalnog Vijeća (HNV) i Grada Novog Sada za rješavanje otvorenih pitanja hrvatske zajednice na području ovoga Grada, g. Marko Tucakov, koji je ujedno i predsjednik UO Zaklade Spomen–dom bana Josipa jelačića i Goran Kaurić, zamjenik pokrajnske tajnice za kulturu, informiranje i odnose sa vjerskim zajednicama, posjetili su 17. prosinca 2020. mons. Đuru Gašparovića, biskupa srijemskog u biskupijskoj kuriji u Petrovaradinu. S Biskupom Đurom Gašparovićem bili su i njegovi suradnici, kancelar preč. Marko Loš, koji je ujedno i župnik petrovaradinskih župa sv. Jurja, mučenika i sv. Roka, hodočasnika i vlč. Ivan Rajković, ekonom Srijemske biskupije, koji je ujedno i župnik župe Uzvišenja Svetog Križa u Petrovaradinu. Sastanak je organiziran radi bolje koordinacije predstavnika hrvatske zajdnice angažiranim u strukturi HNV-a i vlasti, te crkvenoga vodstva glede projekata i planova obnove sakralne baštine Petrovaradina.

G. Goran Kaurić je informirao biskupa i svećenike o radu Radne skupine, te o mehanizmima koji se uspostavljaju glede rješavanja potreba hrvatske zajednice koja živi u naseljima na području Grada, napose u Petrovaradinu. Crkva sv. Jurja je predmet posebnoga interesa i za Biskupiju i uopće za hrvatsku zajednicu. U svezi sa projektom obnove izvanjskog dijela crkve svetog Jurja, koji je preoteklih mjeseci spominjan tijekom susreta biskupa Đure Gašparovića i predstavnika grada Novog Sada, postoji projektna dokumentacija obnove koji je izradio Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.

S obzirom na činjenicu da je crkva sv. Jurja, u kojoj je kršten ban Josip Jelačić, od iznimnog identitetskog značaja za hrvatsku zajednicu, definirana je potreba da se o detaljima postupaka njezine izvanjske obnove upozna srijemski biskup. U razgovoru je istaknuto da su veliki problemi dotrajao krov koji prokišnjava, te prozori koji su stradali tijekom bombardiranja obližnjega mosta na Dunavu. Ugrožena je, također, statika crkve, najviše zida iza oltara sv. Petra. Zauzet je stav da se u praćenju procesa obnove angažiraju i predstavnici koje delegira HNV kroz Radnu skupinu, te je zakazan sastanak sa ravnateljem Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, kazao je Goran Kaurić.

Biskup Đuro Gašparović je naveo da je, kada je u pitanju obnova unutrašnosti ovoga objekta, građenog između 1699. i 1701. godine, biskupiji dostavljen Projekt konzervacijsko-restauracijskih radova na zidnoj dekoraciji, slikama na platnu, sakulpturama i oplati crkve s. Jurja u Petrovaradinu koji je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture 2011. godine.

Po navedenom projektu do sada nisu započeti radovi, a željeli bismo biti upoznati sa dinamikom njihovoga planiranja, u vezi sa čime ćemo intenzivirati aktivnosti na pokrajinskoj razini, kazao je Goran Kaurić.

Biskupija je spremna dozvoliti turistima posjećivanje crkve sv. Jurja i otvoriti je za javnost ukoliko se za to pronađe način koji će omogućiti da unutrašnjost crkve ostane očuvana. Smatramo da je postavljanje prikladne ograde u predvorju crkve taj način, kazao je mons. Đuro Gašparović.

U vezi sa time je spomenuta i potreba bolje koordinacije sa organizatorima turističkih posjeta ovoj crkvi i ostalim sakralnim objektima, budući da je bilo učestalih primjera nepoznavanja i krivog tumačenja njihove povijesti.      

Glede crkve Uzvišenja sv. Križa, vlč. Ivan Rajković je informirao sudionike o potrebi da se regulira pristup  dvorišu crkve radi šetanja pasa, iako porta ovoga objekta ostaje otvorena za prolaz i posjetioce. G. Goran Kaurić je izvjestio o nastojanjima o dogovorima glede održavanja dvorišta, te nedavno polomljenog križa ispred ove crkve (starog 150 godina). Zajednički je konstatirana velika zabrinutost zbog ubrzane urbanističke izgradnje Petrovaradina, napose Starog Majura, koja značajno mijenja njegov izgled i funkcije. Povezano s time je g. Goran Kaurić informirao o mehanizama koji će se pokrenuti kod tijela Grada Novog Sada. Na sastanku se, također, govorilo o stanju crkve i svetišta Gospe Tekijske, kao i Našašća Svetog Križa u Srijemskoj Kamenici, koja 2021. godine slavi 275 godina od izgradnje, kao i pojedinih krajputnih križeva.

Marko Tucakov

CARITASOVA DONACIJA OPĆOJ BOLNICI U SRIJEMSKOJ MITROVICI

16. prosinac 2020.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – Caritas Srbije i Caritas Srijemske biskupije nastavljaju sa pružanjem podrške zdravstvenom sistemu Republike Srbije u borbi protiv COVIDA 19.

 

15. prosinca 2020., Općoj bolnici u Srijemskoj Mitrovici uručena je donacija u zaštitnoj opremi i sredstvima za dezinfekciju u vrijednosti više od 270.000,00 RSD (cca 2.300,00 €). U ime Opće bolnice, donaciju je primio direktor, g. Živko Vrcelj koji je ovom prilikom izrazio duboku zahvalnost Caritasu na pruženoj pomoći.

U ime Caritasa, donaciju su uručili Generalni vikar Srijemske biskupije, mons. Eduard Španović, koordinator Caritasa Srijemske biskupije g. Petar Dujić i gđa. Kristina Dragišić, koordinatorica župskog Caritasa Sveta Anastazija u Srijemskoj Mitrovici.

 

Sredstva za kupovinu opreme prikupljena su zahvaljujući organizacijama njemačkih katolika Misereor i Renovabiskao i njemačkom Saveznom ministarstvu za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ), a realizacija je sprovedena u koordinacji njemačke tvrtke BEGECA Beratung – Beschaffung – Logistik GmbH, koja se bavi nabavkama za crkvene, humanitarne i socijalne institucije.

Ova donacija je dio šireg programa u okviru kojeg će u Srbiji biti donirane dodatne količine zaštitne opreme i higijenskih sredstava.

Petar Dujić

SMJERNICE ZA SLAVLJENJE SVETKOVINE BOŽIĆA U SRIJEMSKOJ BISKUPIJI

13. prosinac 2020.

Srijemska biskupija, 10. prosinca 2020.

Braćo svećenici, braćo i sestre u vjeri Kristovoj!

Sveto je vrijeme došašća, vrijeme priprave na radosni blagdan Isusova rođenja, vrijeme priprave na susret s Bogom koji dolazi biti Bog s nama – Emanuel. U došašću dublje proživljavamo Isusov poziv „bdijte i molite“! I ovoga došašća i ovoga Božića, usprkos svim novim nedaćama, Božja blizina i istina utjelovljenja unijeti će novu radost u naše domove i obnoviti našu spremnost da se iz dana u dan suobličujemo slici Sina njegova.

U to radosno vrijeme zornica, velikih ispovijedi, pohoda bolesnima i starima, blagoslova obitelji, susretanja najbližih i međusobnog darivanja koje želi biti odraz Božjeg dara ljudima darovanog u novorođenom Spasitelju svijeta, ušli smo s novim mjerama ograničenih okupljanja. Ipak ne bi bilo u skladu s našim poslanjem izostaviti određene pastoralne programe u sadašnjem stanju prijetnje koronavirusom te duhovno isprazniti proslavu Božića, nego da je potrebno i ovom prigodom primijeniti načelo „ne dokidati nego prilagoditi“. Prilagodba epidemiološkoj situaciji traži od nas poštivanje propisanih ili preporučenih mjera zaštite od zaraze kako sebe, tako onih kojima služimo te da pastoralno učinimo ono što je u tim okolnostima moguće. Stoga donosimo smjernice prema kojima je uputno ravnati se i o njima na prikladan način  upoznati vjernike.

 

1. Pohod bolesnika i starijih osoba u vrijeme došašća

S obzirom na adventsku ispovijed i pričest bolesnih i starijih osoba u njihovim kućama razložno je da ih svećenik pohodi pred Božić o čemu će se s njima ili obiteljima prethodno dogovoriti te slaviti svete sakramente uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka i bez nepotrebnog zadržavanja, tako da nitko ne bude izložen opasnosti zaraze. Pohod bolesnika i starijih osoba, koji uključuje ispovijed i pričest, pa i bolesničko pomazanje, sastavni je dio njihove duhovne priprave za slavljenje Božića za koju ih ne treba zakidati. Pohod se može obaviti tijekom cijelog vremena došašća.

Svećenici koji pastoralno skrbe u bolnicama i staračkim domovima i drugim sličnim ustanovama, ili su pozvani bolesniku i starijoj osobi, trebaju slijediti upute spomenutih ustanova za prevenciju infekcije.

 

2. Zajedničke ispovijedi po župama i mise zornice

U ovim izvanrednim okolnostima od župnika se traži veća osobna pastoralna zauzetost oko duhovne priprave vjernika za slavljenje Božića, koja uključuje i ispovijed. Mise zornice neka se slave uz poštivanje odredaba nadležnih vlasti o okupljanjima. U povjerenim mu župama župnik može ponuditi mogućnost za ispovijed bilo prije mise zornice bilo prije nedjeljnih slavlja. Osim prije mise zornice ili prije nedjeljnih slavlja, ispovijed se može organizirati u više dana i termina u župnoj crkvi, sakristiji ili dvorani, kao i u filijalnoj crkvi ili crkvama, tamo gdje postoji više njih. Treba, dakle, nastojati izbjegavati uobičajene zajedničke “velike” ispovijedi po župama, a tamo gdje to nije moguće, neka se, uz poštivanje propisa nadležnih vlasti o okupljanjima, ponudi više termina za manje skupine vjernika i pomoć susjednog župnika. U svakoj od navedenih mogućnosti treba strogo obdržavati naše prethodne odredbe o mjestu i načinu ispovijedanja, koje su još uvijek na snazi. Uz nošenje zaštitne maske na licu i dezinfekciju ruku valja obratiti pozornost i na higijensko održavanje crkve, prozračivanje prostora te razmak između svećenika i vjernika i vjernika međusobno.

 

3. Sudjelovanje vjernika na misama

Kako bi omogućili većem broju vjernika da ipak smije sudjelovati na svetoj misi, a pri tome poštuju mjere nadležnih vlasti, ovime u skladu s kan. 905  §§ 1,2 Zakonika kanonskog prava dajem dopuštenje svim svećenicima naše Biskupije da u ovom vremenu, dok se drugačije ne odredi, smiju dnevno slaviti dvije svete mise, a nedjeljom i blagdanom tri svete mise. Također, u skladu s  kan. 1248, § 1 Zakonika kanonskog prava dopuštam, tamo gdje je pastoralna potreba, slavljenje nedjeljne svete mise u subotu navečer.

 

4. Slavljenje mise polnoćke i božićne mise

Jasno je da se misa polnoćka ne može organizirati kao prijašnjih godina, nego u skladu s odlukama nadležnih vlasti o ograničenom broju sudionika na javnim okupljanjima, a samim time i na misnim slavljima, i o mogućem ograničenom kretanju koje može eventualno biti na snazi u božićne dane. Stoga je razborito i potrebno uobičajeni termin mise polnoćke pomaknuti za svima prihvatljivo vrijeme, dok se u župama koje imaju više vjernika može imati više misnih slavlja i na više mjesta, posebno u filijalnim crkvama. To isto vrijedi i za misna slavlja na Božić, kada župnik može slaviti tri mise. Ujedno, vjernike se može pozvati da zapovijedi sudjelovanja u svetoj misi u ovim svetim danima udovolje bilo na Badnjak bilo na dan Božića.

 

5. Blagoslov obitelji

Za ovogodišnji blagoslov obitelji neka svaki svećenik savjesno i odgovorno procjeni situaciju u svojoj župi, tj. župama imajući u vidu preporuke i mjere koje su donesene od strane mjerodavnih i odgovornih osoba. U skladu sa savjesnom i odgovornom procjenom neka se donese odluka hoće li se ove godine blagoslov vršiti i u kojem obliku ili odgoditi.

Situacija u kojoj se nalazimo nuka nas da se kod donošenja savjesne i odgovorne odluke posavjetujemo sa drugim svećenicima iz dekanata, te župskim pastoralnim vijećem, kako bi odluka bila na opće dobro svih nas, te u skladu s važećim mjerama. Božji dar zdravlja, svoj i tuđi trebamo čuvati, ne ugrožavati.

Sada je iznimno važna znakovitost svećenikove blizine obiteljima, kada će svjedočiti svojim župljanima kršćansku blizinu, molitvom donijeti ohrabrenje, učvršćivati svoju povezanosti s njima i produbljivati župno zajedništvo vjere, nade i ljubavi. Na nama je vidjeti kako taj pohod u konkretnim prilikama oblikovati. Posebno naglašavamo da kod obavljanja pohoda i blagoslova treba voditi računa o tome da ne naškodimo ni svome zdravlju niti zdravlju vjernika; stoga, treba poštivati epidemiološke mjere, izbjegavati nepotrebna zadržavanja i kontakte, i po mogućnosti obavljati blagoslove samo s jednim pratiteljem. Ujedno, obitelji treba podsjećati da vas pravovremeno obavijeste o pojavku simptoma bolesti koronavirusa kako biste pohod i blagoslov mogli odgoditi za neko drugo vrijeme.

Daje se mogućnost da se s blagoslovom započne i u došašću te da se taj pohod obiteljima protegne izvan, do sada, uobičajenih vremenskih okvira. On će se moći protegnuti tijekom prvih mjeseci nove godine sve do korizme. U ovim okolnostima razmotrite što je u pojedinoj župi najbolji način. Neka se pozovu vjernici da se prijave za pohod i blagoslov i ako je potrebno obaviti ih na način kako najbolje odgovara obitelji. Svakako imajte razumijevanja za vjernike, pazeći na njihov poziv, na dogovor, na njihove obiteljske uvjete i na uvjete stanovanja ili na želju da se ove godine pohod njihovim obiteljima ne obavlja iz predostrožnosti. Osim obdržavanja epidemioloških mjera, za blagoslov obitelji neće sa svećenikom ulaziti u kuće veći broj ministranata, nego samo jedan odrasli pratitelj. Osim toga, oni će izbjegavati bliske kontakte s ukućanima i održati slavlje blagoslova u predvorju kuće ili stana ili u nekom drugom prikladnom prostoru. Članovi kućanstva iskazat će svoje poštovanje Isusu Kristu poljupcem vlastitog križa koji imaju u svome obiteljskom domu ili na neki drugi primjeren način. Svećenik će imati svoje škropilo s blagoslovljenom vodom, koju će čuvati čistom i izbjegavati škropljenje po nazočnim osobama. Pohod, makar i kratak, ima svoju snagu u susretu, u molitvi, u blagoslovu, u donošenju zajedništva, utjehe i nade.

 

6. Kršćanski sprovodi

Slavlja kršćanskih sprovoda dopuštena su uz strogo pridržavanje zdravstvenih i sigurnosnih uputa mjerodavnih državnih institucija.

 

7. Druge smjernice

Zbog trenutne situacije i donesenih smjernica i preporuka, treba se odgovorno ponašati u svakodnevnom pastoralnom djelovanju, izbjegavati duge propovijedi, pobožnosti koje nisu sastavni dio mise i preduge župne oglase. A vjernike također treba pozivati na odgovorno pridržavanje epidemioloških mjera u svim slavljima i okupljanjima, posebno u duljem pjevanju.

 

U duhu ovih smjernica i preporuka potičemo vas, Kristove vjernike laike, na pojačanu osobnu i obiteljsku molitvu i na stavljanje pouzdanja u ruke milosrdnog i dragog Boga, koji nam u Djetetu Isusu dolazi u susret da nas oslobodi od svih duhovnih i tjelesnih poteškoća i zala. A vas, dragi svećenici, pozivam na još veću međusobnu solidarnost i suradnju te na dodatnu žrtvu u korist svih onih čije je spasenje povjereno i vašoj pastoralnoj brizi. Na tome vam iskreno zahvaljujem!

Uz pozdrav i blagoslov u Gospodinu.

 

+ Đuro Gašparović, srijemski biskup v.r.

Preč. Marko Loš, kancelar, v.r.

SVETI NIKOLA U SURČINU I GOLUBINCIMA

12. prosinac 2020.

SURČIN (TU) – U subotu, 5. prosinca 2020., uoči spomendana svetog Nikole, u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Surčinu, unatoč složenim epidemioliškim uvjetima dočekan je sveti Nikola, kojega su djeca radosno iščekivala.

Župnik preč. Marko Kljajić u 17.00 sati,  blagoslovio je 36–štero djece u pratnji njihovih roditelja, baka ili djedova.

 

Uz prigodan nikolinjski program, koji je vodila katehistica Nada Ivošević, vjeroučenici su nastupali sa svojim recitacijama, a potom je slijedio igrokaz Dolazi nam svetac Nikola, u okviru kojeg je sveti Nikola darovao dječicu darovima.

„Zločesti“ krampusi su ovaj put, dobrim odlukama iznenadili djecu. Izrazivši  poslušnost sv. Nikoli, dali su obećanje da će se popraviti i zamoli su da ih dobra djeca prime u njihovo društvo, što su djeca radosno prihvatila, a sv. Nikola je najprije darovao obraćene krampuse.

Uslijedilo je fotografiranje sa sv. Nikolom te uz Božji blagoslov povratak kućama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLUBINCI (TU) – Uoči blagdana svetog Nikole biskupa, 5. prosinca 2020. godine, u 11.00 sati, Sveti Nikola je na svome putovanju (iako otežanom zbog epidemioloških uvjeta), odlučio posjetiti djecu u župnoj crkvi Svetog Jurja, mučenika, u Golubincima. Djeca su ga željno iščekivala. Golubinačkoj djeci pridružili su se i dvoje djece iz filijalne crkve Presvetog Trojstva iz Stare Pazove.

Upravitelj župe, preč. Marko Kljajić ove je godine, kao i prethodne, blagoslovio  pedesetoro djece u prisustvu njihovih roditelja, baka i djedova.

Uz prigodan program koji je vodila katehistica Nada Ivošević, uz recitacije i igrokaz, Dolazi nam svetac Nikola, kojeg su izveli vrijedni golubinački vjeroučenici u suradnji sa surčinskima, svečano je obilježen nadolazeći spomendan svetog Nikole. U okviru igrokaza Sveti Nikola je djeci podijelio poklone što ih je veselilo.

Ove godine je bilo osobito lijepo i svečanije, jer su nam se pridružila i školska djeca koje je  dovela njihova nastavnica, gđa. Anica Ćaćić. Oni su sa svojim recitacijama sudjelovali u programu dočeka sv. Nikole, na radost prisutnih.

Nakon podijeljenih darova i želje da se djeca fotografiraju sa sv. Nikolom te uz Božji blagoslov, krenuli su zadovoljno svojim kućama, noseći  u rukicama slatke paketiće i lijepi doživljaj zajedničkog susreta.

Nada Ivošević