ODRŽANA PRIMOPREDAJA SLUŽBE RAVNATELJA HRVATSKOGA CARITASA

ZAGREB (IKA) – U zgradi Hrvatske biskupske konferencije na zagrebačkom Ksaveru u srijedu 25. svibnja održana je primopredaja službe ravnatelja Hrvatskoga Caritasa. Nakon dvanaest godina na toj dužnosti srijemski biskup koadjutor Fabijan Svalina službu ravnatelja predao je svojem nasljedniku fra Tomislavu Glavniku.

MARIJA POMOĆNICA–ZEMUNSKA GOSPA 2022.

ZEMUN (TU) – U utorak, 24. svibnja 2022., vjernici župe Zemun proslavili su svoju nebesku zaštitnicu, Mariju Pomoćnicu kršćana, koju časte i kao Zemunsku Gospu. Na taj dan se skupljaju vjernici Zemuna kao i oni iz drugih župa da bi iskazali čast nebeskoj Majci Mariji, te uvijek i iznova stavili sebe i svoje obitelji pod zaštitu Zemunske Gospe. Štovanje Marijino je ovdje uvijek bilo snažno, a posebno od ponovne ustanove župa 1721. Tada su franjevci kapucini donijeli Marijinu sliku i počeli je štovati kao Zemunsku Gospu. Ona je ovdje vjernicima ulivala nadu u bolje sutra. Ljudi koji su vezani za svoju Crkvu vezani su i za Zemunsku Gospu, te uvijek nastoje da njihova vjera bude pomognuta Marijinom pomoći. Stoga i nastoje štovanje Marije prenijeti na druge generacije sve do danas. O proslavi Zemunske Gospe svake se godine okupi veći broj vjernika, sa svojom vjerničkom nakanom i potrebom.

USPJEŠNO ZAVRŠENA MOBILNOST U SRIJEMSKOJ MITROVICI EUROPSKOG PROJEKTA „KOMPETENCIJA NA VRIJEME“

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – U četvrtak, 19. svibnja 2022., u Srijemskoj Mitrovici, završena je mobilnost, koja je započela prije točno sedam dana. Ova aktivnost je dio europskog projekta Erasmus+ koji srijemskomitrovački župski Caritas „Sveta Anastazija“ provodi sa partnerima iz Poljske, Italije, Hrvatske i Ukrajine. Predstavnici iz svih zemalja partnera i ovaj su puta uzeli učešće u mobilnosti. Osobita radost bila je prisustnost dvije učesnice iz mesta Rivne, iz Ukrajine.

CARITAS I PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE U REPUBLICI SRBIJI

BEOGRAD (TU) – U organizaciji Kolping društva Srbije I BELhospica iz Beograda,  u Beogradu je 10. svibnja 2022. održana Konferencija o stanju i pespektivama palijativnog zbrinjavanja u Srbiji.

XV. SUSRET MLADIH SRIJEMSKE BISKUPIJE

SRIJEMSKI KARLOVCI (TU) – Susret je održan u subotu, 21. svibnja, u župi Presvetoga Trojstva u Srijemskim Karlovcima, u Kapeli Mir, pod geslom: Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem (Iv 14, 27)

ZAPOČELA VIŠEGODIŠNJA RESTAURACIJA UNUTRAŠNJOSTI CRKVE SVETOG JURJA U PETROVARADINU

09. svibanj 2022.

PETROVARADIN (TU/HR) – Konzervacijsko restauracijski radovi u enterijeru petrovaradinske crkve sv. Jurja započeli su u ožujku i bit će izvođeni u tri etape tijekom više godina. Ovo se, kako je za naš tjednik rekao ravnatelj Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Saša Martinović, odnosi na oltarske kompozicije i slike, skulpture i slike iz enerijera. “Predviđena je i restauracija zidne dekoracije, ali se ona ne može staviti u precizan vremenski okvir budući da ovisi od prethodne građevinske konsolidacije svoda i zidova. Konzervacijsko restauracijske radove u ovoj godini financira Pokrajinska Vlada sa sedam milijuna dinara”, kazao je Martinović. Ravnatelj ove institucije, čiji stručnjaci izvode navedene radove, dodaje da radovi koji su u tijeku obuhvaćaju dezinsekciju (u svim drvenim elementima enterijera zapažena je crvotočina), konsolidaciju drvene oplate, skidanje naknadnih premaza i potamnijelih lakova, rekonstrukciju nedostajućih dijelova drvenih kipova, rekonstrukciju drvene pozlate i slikarstva.

U nedavnoj izjavi za RTV, Martinović je pomenuo da će radovi na obnovi enterijera ove crkve trajati najmanje tri godine. “Oni su predviđeni da traju na način da se svake godine radi po jedna etapa. Za ovu godinu osigurano je financiranje, a imamo obećanja da će se financiranje narednih etapa nastaviti i idućih godina. Zavod je spreman da sve predviđene etape uradi ukoliko se nađu potrebita redstva”, dodaje Martinović. Naš sugovornik je kazao i da Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture (čije je sjedište tik do crkve sv. Jurja sa nekadašnjim isusovačkim samostanom) ranije nije izvodio konzervacijske radove na ovom objektu.

Povijesni značaj za Hrvate

Povijest ove crkve, danas glavnog i najvećeg sakralnog obilježja Petrovaradinske tvrđave, je iznimno burna i neraskidivo povezana sa poviješću Hrvata zajednice i uopće katolika na podneblju Srijema te današnje Srbije. Čim su se isusovci afimirali u Petrovaradinu (došli su u vojni garnizon 1693. iz Osijeka) počeli su graditi crkvu sv. Jurja. Crkvu je u kratkom roku izgradio isusovac Ivan Farkaš godine 1701, a posvećena je 1714. Sagrađena u baroknom stilu, bez pretjerivanja i bogatog kićenja. Orijentirana je dužom osi u pravcu sjever-jug. Na fasadi se ističe uzor gradnje, isusovačka crkva Il Gesu u Rimu. Neposredno je povezana sa nekadašnjim isusovačkim samostanom, gdje je od 1996. rezidencija srijemskog biskupa.

 

Glavne značajke unutrašnjoti crkve su monumenatalni oltar, završen 1774. Prvobitna slika sv. Jurja, autora Felixa Ive Leichera, zamijenjena je 1906. godine “bezvrijednom” slikom Karla Nepomyckog veličine 7x4 m. Oltar krase veliki relikvijari sa ostacima tijela svetaca. Sa lijeve strane oltara su kipovi sv. Ignacija Loyolskoga i sv. Longina, a sa desne isusovca sv. Franje Borgie i sv. Dimitrija Srijemskog. U sredini lijeve strane lađe nalazi se oltar sv. Križa sa raspelom velike umjetničke vrijednosti, dok je nasuprot njega oltar Blažene djevice Marije sa kipovima sv. Sebastijana i sv. Roka. Na ovom oltaru se tijekom zime ćuva čuvena zavjetna slika Gospe Tekijske, sa kojom je Eugen Savojski 5. kolovoza 1716. ušao u kapelicu na Tekijama da se zahvali Bogu i Bogorodici na velikoj pobjedi nad Osmanskim carstvom, čime je središnja Europa ušla u moderni kršćanski period. U prednjem lijevom dijelu lađe, prije početka svetišta, nalazi se oltar sv. Franje Ksaverskoga, a na suprotnom dijelu oltar sv. Petra. Ispod kora nalaze se oltari sv. Antuna Padovanskoga i sv. Franje Asiškoga. Crkvu krasi i barokna propovjedaonica, u čijoj neposrednoj blizini je krstionica iz koje je 16. listopada 1801. kršten ban Josip Jelačić. U unutrašnjosti su i nadgrobne ploče osoba sahranjenih u građevini crkve, a među njima su pripadnici plemstva, vojno osoblje, biskupi, svećenici i dobrotvori crkve. Cijeli enterijer povezan je sa nekada iznimno razvijenom praksom vjerskih obreda, životom bratovština i udruga, zbog čega je ova crkva bila dugo u središtu dugovnog krajolika ne samo Tvrđave već i cijelog Petrovaradina – vojnog i civilnog osoblja koje je onamo služilo i živjelo, a također i redovničkog života i crkvene hijerarhije. Od 1801. godine crkvom upravlja Đakobačko-srijemska ili Bosanska biskupija (danas Srijemska), a župa sv. Jurja je, napose nakon I. svjetskog rata, desetkovana i sa vrlo malim brojem vjernika.

Turistički resurs

Monumentalno mjesto i gabariti crkve, u gotovo potpuno obnovljenomi blistavom okruženju ostalih zgrada na Tvrđavi i u Gradiću, izaziva vrlo veliki interes turista, napose jer se crkva nalazi pored galvnog stubišta koji pješaci koriste za uspon na gornje dijelove Tvrđave. “Projekt obnove unutrašnjosti kandidiran je kao jedan od glavnih projekata obnove spomeničke baštine vezane za povijest Hrvata na području Grada Novog Sada, te ga financira Pokrajinska Vlada. Zahvaljujući suradnji predstavnika hrvatske zajednice u Pokrajinskoj Vladi, koje je delegirao DSHV, sa pokrajinskim premijerom Igorom Mirovićem, taj je projekt započeo. Premda će biti dugotrajan, nadamo se da će, skupa sa skorim projektom obnove vanjskog dijela i građevine crkve u šta je ulaganja najavio Grad Novi Sad, donijeti dobrobiti koje očekujemo za ovaj spomenik kulture, ovdašnje Hrvate i cijeli Grad Novi Sad”, kazao je za naš list Goran Kaurić, zamjenik pokrajinske tajnice za kulturu, javno informiranje i odnose sa vjerskim zajednicama.

 

 

 

 

 

O projektu obnove petrovaradinskog duhovnog i graditeljskog nasljeđa vezanog za hrvatsku zajednicu afirmativno se izjasnio i srijemski biskup koadjutor Fabijan Svalina.

Marko Tucakov

Izvor: hrvatskarijec.rs