Vijesti

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >

CVJETNICA – NEDJELJA MUKE GOSPODNJE U SRIJEMSKOJ MITROVICI

15. travanj 2019.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) - Na Cvjetnicu – Nedjelju Muke Gospodnje, 14. travnja 2019. godine, svečano euharistijsko slavlje u katedrali svetog Dimitrija, đakona i mučenika u Srijemskoj Mitrovici predvodio je biskup Đuro Gašparović, u zajedništvu s mons. Eduardom Španovićem, župnikom katedralne župe, te velikim brojem okupljenih vjernika.

Slavlje je započelo u dvorištu katedralne crkve svetog Dimitrija gdje su se okupili vjernici koji su došli sa željom iskrenog početka velikih i svetih dana koji su pred njima, a u svijesti da spomenom svečanog Gospodinova ulaska u Grad Jeruzalem započinjemo Veliki i sveti Tjedan u kojem su na osobit način pozvani na razmišljanje o Kristovoj spasenjskoj žrtvi. Nakon svečanog blagoslova grančica, te navještaja Evanđelja po Luki, okupljeni vjernici su se svečanom procesijom uputili u katedralu.

Kako i predviđa obred, naviještena je Muka Gospodina našega Isusa Krista. Za istaknuti je da je napjev koji se koristi prilikom pjevanja Muke, originalno glazbeno vlasništvo župe svetog Dimitrija, te tradicionalna glazbena baština koju su skladali srijemskomitrovački orguljaši. Upravo kroz ove dane, slaveći Gospodina, oživljava se vrijedna tradicija, koja se na taj način prenosi na mlađe generacije. Ista tradicija, oživljena je i ove godine kroz solističku izvedbu članova srijemskomitrovačkog župskog zbora, pod ravnanjem sestre Cecilije Tomkić.

Biskup Đuro Gašparović, osvrćući se na današnji događaj, istaknuo je kako je velika vrijednost Kristove muke i Kristova križa, te kako niti jedan vjernik u svom životu ne može proći drugačije.

Večernje euharistijsko slavlje predslavio je mons. Eduard Španović, župnik srijemskomitrovački. Na početku euharistijskog slavlja, pozvao je okupljene vjernike na dublje razumijevanje Kristovog puta, kao i na prevrtljivost ljudske naravi koja ponekad želi slaviti ono što joj je zanimljivo, dok je kršćanin pozvan slaviti istinskog Gospodara i životne vrijednosti koje nam On nameće.

Navještaj Muke Gospodina našega Isusa Krista, bio je u organizaciji mladih župljana srijemskomitrovačke župe, koji su se i ove godine rado aktivirali u euharistijskom slavlju.

                                                                                                             Ivica Zrno

SUSRET POVJERENIKA ZA PASTORAL MLADIH MEĐUNARODNE BISKUPSKE KONFERENCIJE SVETIH ĆIRILA I METODA

11. travanj 2019.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) - U četvrtak, 11. 4. 2019., održan je susret povjerenika za pastoral mladih Međunarodne biskupske konferencije (MBK) svetih Ćirila i Metoda. Susret je održan u prostorijama župe Sveti Dimitrije, đakon i mučenik u Srijemskoj Mitrovici. Povod ovome susretu je susret mladih koji je planiran za 21. 9. 2019., na blagdan svetog Mateja, apostola i evanđeliste. Susret mladih, koji će se održati u Srijemskoj Mitrovici je na razini nad/biskupija koje pripadaju MBK svetih Ćirila i Metoda.

Susretu su nazočili msgr. Stanislav Hočevar, predsjednik Povjerenstva za mlade MBK, msgr. Đuro Gašparović, biskup srijemski, vlč. Ivica Damjanović, predstojnik Ureda za mlade MBK svetih Ćirila i Metoda, povjerenici za mlade, vlč. Dušan Milekić (Srijemska biskupija), vlč. Mihael Sokol (Beogradska nadbiskupija),vlč. Dražen Dulić (Subotička biskupija), o. Vladimir Edelinski Mikola (Grkokatolička eparhija svetog Nikole), te domaći prezbiteri, mons. Eduard Španović i vlč. Ivica Zrno.

Nakon molitvenog početka pozdravnu riječ su uputili msgr. Stanislav Hočevar, msgr. Đuro Gašparović i mons. Eduard Španović. Oni su istakli svoju radost i zadovoljstvo zbog susretanja, te rada na području mladih, od kojeg se očekuju lijepi plodovi.

Nakon pozdravnog dijela pristupilo se radnom dijelu u kojem se raspravljalo o geslu susreta mladih, zatim programu, materijalima koji bi se izdavali za tu prigodu, kao i o eventualnim predavačima, te prigodnoj temi susreta mladih i obilasku važnih kršćanskih mjesta kojih u Srijemskoj Mitrovici, kao kolijevci kršćanstva ima.

Susret je završen molitvom, te bratskim stolom.

 Ivica Zrno

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA KRŠĆANSKE ŽENE

10. travanj 2019.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) - Utorak, 9. 4. 2019., imao je za srijemskomitrovačku župsku zajednicu sv. Dimitrija, đakona i mučenika veliko značenje. U prostorijama župe upriličena je mogućnost korizmene duhovne obnove za kršćanske žene.

Na inicijativu i poziv časne sestre Anete Raič okupila se grupa od 20-ak sudionica među kojima su bile i suradnice srijemskomitrovačkog Caritasa koje su pomogle oko organizacije korizmene duhovne obnove. Prateći program duhovne obnove, te sudjelujući u svemu što program nudi, žene su razmišljale na temu: Stvaranje i „Božja žena“.

Govoreći o ženi kao biću, s. Aneta je istaknula kako je žena od Boga stvorena, te kao takva ima veliku vrijednost.

Bog je s nama svakog dana. Kad je došao trenutak najvažnijeg dijela stvaranja – nas, Bog se spustio do praha i oblikovao nas svojim rukama. Kruna stvaranja je stvaranje muškarca i žene. Zato muškarac nije ostvaren bez žene a žena nije ostvarena bez muškarca. Trebamo uvijek imati na umu da je Bog, kao i Sunce, uvijek prisutan. Biblija je naš najjasniji i najpouzdaniji izvor podataka o Božjem karakteru, ljubavi, milosti i milosrđu. Nju možemo smatrati Suncem. Može li biti boljeg opisa uloge Biblije? Svjetlost koja sja s njezinih stranica pokazuje nam zabludu ali pokazuje i pravi put razdvajajući svjetlost od tame, poručila je s. Aneta.

Na koncu je pročitano i pismo sv. Ivana Pavla ženama: Hvala tebi, ženo…

Duhovni dio programa završen je euharistijskim slavljem.

Ivica Zrno

KRIŽNI PUT U OZRAČJU METROPOLIJSKOG ZAJEDNIŠTVA

10. travanj 2019.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) - U subotu, 6. 4. 2019., održan je križni put mladih Đakovačko-osječke nadbiskupije, na relaciji Sibinj – Slavonski Brod. Prema procjenama, postaje – kapelice i crkve križnog puta bile su raspoređene na dužini od 23 kilometra. Križni put, autora vlč. Krešimira Šafa, bio je u ozračju gesla „Što god vam rekne, učinite“ (Iv 2.5). Ovo je bio četrnaesti po redu križni put, na kojem je sudjelovalo više od 2300 mladih hodočasnika.

Na inicijativu, laćaraćkog župnika, vlč. Ivice Zrno, mladima iz Đakovačko-osječke nadbiskupije, nakon višegodišnjeg izbivanja na nadbiskupijskom križnom putu, pridružila se i grupa mladih iz Srijemske Mitrovice, kao predstavnici Srijemske biskupije. Iako druga biskupija, na ovaj način izraženo je metropolijsko zajedništvo.

Mladi iz Srijemske Mitrovice ponijeli su križ od župne crkve Duha Svetoga u Malom Parizu do kapele Sv. Ane u Tvrđavi. Na taj su način dali svoj doprinos ovogodišnjem križnom putu mladih.

Budući da je većini mladih ovo prvi put da sudjeluju na križnom putu koji je u potpunosti prilagođen mladim ljudima, dojmovi su bili pozitivni i veoma snažni.

Za mene osobno, ovo je bilo veoma lijepo, pozitivno i snažno duhovno iskustvo. Prvi je put da sam išla na ovakav križni put, ali sigurno ne i zadnji. Želja mi je i na godinu ići. Ovo mki je bilo duboko duhovno iskustvo, rekla je Sara Lovrić, srednjoškolka iz Srijemske Mitrovice.

Ivica Zrno

BISKUP ĐURO GAŠPAROVIĆ POSJETIO CARITAS

06. travanj 2019.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) - U petak, 5. 4. 2019., msgr. Đuro Gašparović posjetio je srijemskomitrovački Caritas i njegove prostorije u želji da se osobno upozna sa radom i organizacijom ovog župskog Caritasa, a na osobit način s caritasovim projektom dnevnog centra za osobe s invaliditetom „Sveta Tereza“.. U njegovoj pratnji bio je vlč. Ivan Rajković, ekonom Srijemske biskupije, te domaći prezbiteri, mons. Eduard Španović, župnik u Srijemskoj Mitrovici, te vlč. Ivica Zrno župnik u Laćarku.

Biskup Gašparović se susreo s djelatnicima i korisnicima Caritasa, na čelu s koordinatoricom gđom. Kristinom Dragišić koja je biskupa Gašparovića uputila u rad i projekte koje Caritas već aktivno provodi i ostvaruje, kao i u one za koje se planira osvarivanje. Gđa. Dragišić je napomenula dugu i veoma plodnu suradnju sa njemačkim partnerima, kao i suradnju sa domaćim partnerima, te suradnju na brojnim projektima koji su Gradu i više nego potrebni. Gđa. Dragišić je također istaknula kako svi projekti koji se provode imaju potrebne licence, a svi djelatnici imaju potrebne dozvole, te su stručno osposobljeni za posao kojim se bave.

Zatim je uslijedio obilazak prostorija Caritasa, uz tumačenje namjene prostorija.

Biskup Gašparović je, osim s djelatnicima, razgovarao i sa korisnicima caritasovog dnevnog centra za osobe s invaliditetom „Sveta Tereza“. U razgovoru je pokazao veliko zanimanje za ono što se konkretno čini za ljude, te pohvalio svaki napor u tom smjeru.

Želja mi je da se ovo caritasovo djelo nastavi. Ne samo da vidim dobar rad, pa ovim ljudima već su vidljivi dobri plodovi. Zajedničkim snagama učinit ćemo sve što je moguće da se djelo Caritasa održi, nastavi, te da još više ide naprijed, a u sredini gdje se ostvaruje da bude afirmacija Caritasa, ali i Crkve koju Caritas predstavlja, poručio je biskup Gašparović.

Prije odlaska iz prostorija Caritasa, biskupu je predstavljena nova članica caritasova osoblja, s. Aneta Raič. U kratkom susretu izraženo je veliko zadovoljstvo zbog prisutnosti i angažmana redovnice koja je veliko duhovno obogaćenje za srijemskomitrovački Caritas.

Ivica Zrno

 

SRIJEMSKA MITROVICA: SUSRET PREDSTAVNIKA CARITASA I SREDNJOŠKOLACA

05. travanj 2019.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – U četvrtak, 4. travnja u Srijemskoj Mitrovici upriličeno je gostovanje Caritasa i druženje sa učenicima srednjoškolskog uzrasta. Na inicijativu koordinatorice srijemskomitrovačkog Caritasa, Kristine Dragišić, te odobrenje vjeroučitelja vlč. Ivice Zrno, djelatnici i volonteri Caritasa došli su na sat katoličkog vjeronauka kako bi učenicima prezentirali Caritas i njegovu djelatnost, osobito u Gradu Srijemskoj Mitrovici, te projekte kojima se isti Caritas aktivno i uspješno bavi.

Opisujući Caritas kao djelatnu ljubav, Kristina Dragišić pozvala je sve učenike na razmišljanje kako je život satkan od različitih situacija u kojima smo pozvani odgovoriti vlastitom osobom, te ljubavlju koju nosimo u sebi. A Caritas je upravo to. Veoma je važno „skidati etikete“ koje nam društvo i okolina nameću. Postoje ljudi u našoj sredini koji su drugačiji od nas, koji nisu imali priliku razvijati se kako bi htjeli i koji su uvelike potrebni naše pomoći i ljubavi. Caritas u Srijemskoj Mitrovici je i njima otvorio svoja vrata. Veoma vrijedan i zapažen je program koji ostvaruju – Dnevni centar za osobe s invaliditetom „Sveta Tereza“.

Na kraju svog izlaganja Kristina Dragišić je pozvala sve mlade da ih posjete u prostorijama Caritasa, više se upoznaju sa njihovim radom, te koliko im bude moguće, volonterski se pridruže radu i pomaganju.

Ivica Zrno

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >