Vijesti

Proslava Nedjelje Dobrog Pastira i gostovanje Đakovačkog Katedralnog zbora u Srijemskim Karlovcima

SRIJEMSKI KARLOVCI, (TU) – Nedjelja Dobrog Pastira obilježava se u svim župama Srijemske biskupije, a župa Srijemski Karlovci je svečano u Kapeli Gospe od Mira proslavila Nedjelju Dobrog Pastira. Nedjeljno misno slavlje predvodio je župnik Marko Lončar dok je liturgijsko pjevanje predvodio mješoviti katedralni zbor iz Đakova, pod ravnanjem maestra Ive Andrića i orguljsku pratnju Marina Vučkovića, ujedno je Katedralni zbor iz Đakova poslije mise održao i koncert u Kapeli Gospe od Mira.
U propovijedi župnik je vjernicima istakao: ”Mi ne navještavamo sebe, nego Krista raspetoga i uskrsloga po kojemu se spašavamo i koji je od Boga obećani pastir. Naš osobni život nije mjera evanđelja, nego bi evanđelje trebalo biti mjera našemu životu. Mi smo tek služitelji riječi i slavitelji otajstva, a Bog je onaj koji silom Duha Svetoga daje da Kristovo otajstvo bude djelatno među nama. U tom svjetlu, naš zadatak ostaje nepromjenjen: vjerno, radosno i bez tjeskobe navještati cjelovitu Kristovu poruku, ne zanemarujući pritom svoj vlastiti napredak.“ 
Nakon svečanog misnog slavlja pjevači katedralnog mješovitog zbora, pod ravnanjem maestra Ive Andrića i orguljaškoj pratnji Marina Vučkovića, priredili su koncert za sve prisutne. Na repertoaru su se našla djela: Miserach V., W. A. Mozarta, Stahuljak V.,Bach J.S., Jeggi O., Marković A., Durufle M., Nisted k., Antonić B., Sheidt S., Bartolucci D., Saint Saens C.  Katedralni zbor se predstavio sa pjesmama: Pjevajte, Isuse naš, Ave verum, Pred tobom padam, Salve Mater, Uzdah se u Gospodina, Ubi caritas, Laudate, Zemlja uzdrhta, Surexxit Christus, Regina coeli, Tollite hostias. Koncert katedralnog mješovitog zbora organiziran je na poziv župnika Marka Lončara, kao uzvratni posjet nakon gostovanja u Đakovu župnog zbora Presvetog Trojstva iz Srijemskih Karlovaca.

Nastupom na koncertu, nakon liturgijskog četveroglasja, pjevači mješovitog zbora iz Đakova obradovali su nazočne vjernike, na što im oni nisu ostali dužni, na kraju završenih skladbi ispratili su raspjevane goste zasluženim pljeskom.
Inače liturgijsko slavlje i koncert u Kapeli Gospe od Mira u Srijemskim Karlovcima direktno je prenosila Radio Marija.
        Tomislav Mađarević

 

ŽUPA SVETI JURAJ U PETROVARADINU PROSLAVILA CRKVENI GOD

PETROVARADIN (TU) – U četvrtak 23. travnja 2015. godine Župa svetog Jurja, mučenika u Petrovaradinu u Srijemskoj biskupiji organizirala je proslavu svoga zaštitnika. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je preč. Tomislav Kovačić, župnik Župe u Srijemskoj Kamenici i dekan Petrovaradinskog dekanata, uz koncelebraciju domaćeg župnog upravitelja preč. Marka Loša i vlč. Marka Lončara, župnika Župe Srijemski Karlovci i vlč. Stjepana Barišića, župnika Župe Petovaradin 2. Euharistijsko slavlje uveličala je grupa pjevača iz triju župa u Petrovaradinu.

U prigodnoj propovijedi preč. Kovačić naglasio je da je Sveti Juraj onaj koji se borio protiv lažnih bogova i protiv zloga te poručio da treba da se jačamo u Gospodinu i u silnoj snazi Gospodinovoj, da obučemo svu opremu Božju da se mognemo se oduprijeti lukavstvima đavlovim. Jer, nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Zbog toga posegnimo za svom opremom Božjom da uzmognemo odoljeti u dan zli i održati se. Opašimo bedra istinom, obucimo oklop pravednosti, potpašimo noge spremnošću za evanđeljem mira! U svemu imajmo uza se štit vjere: njime ćemo moći ugasiti ognjene strijele Zloga. Uzmimo i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju, istaknuo je u propovijedi preč. Kovačić.

Nakon mise domaćin župni upravitelj Marko Loš uputio je riječi pozdrava i zahvalnosti prisutnima i pozvao na čašicu razgovora i bratsko druženje.

Tomislav Mađarević                                                  

U MARADIKU IZGRAĐENA NOVA CRKVA SVETE ANE

/ tekst i slike preuzeti iz „Zov Srijema“/

MARADIK, (TU) - Selo Maradik u Srijemu leži na istočnoj strani dola lijevog izvorišnog kraka potoka Šelovrenac, a do njega vodi put lokalnog značenja koji ide do Beške i presijeca put Novi Sad – Beograd.
Mjesto je nepravilnog oblika i iduženo je u smjeru sjever – jug uzduž jednog lokalnog puta, a ulice se kao i kod većine sela u ravnici sijeku pod pravim kutom. Pojedini dijelovi maradiškog hatara zovu se Brdež, Kratine, Barica, Gladnoš, Za krstom, Za drumom, Ševara, Za kruškom, Mlečike, Dužine, Novi ševinjak, Stari ševinjak, Pašnjak i Tri ante.
Naziv sela je mađarskog podrijetla. U mađarskim dokumentima zabilježeno je 1498. godine, a to se ime spominje u kruševskom spomeniku i falsificiranoj povelji manastira Krušedola. Ime posjeda i sela u dokumentima je pisano u sljedećim oblicima: 1498. posjed Maradek, 1688. Marcka, 1689. Marcka, 1702. Maredik, 1709. Maradik, 1712. Maradik, 1718. Marcka, 1737. selo Maradeck, 1762. Maradick, 1775. Maradik, 1778. Maradek, 1780./82. Maradik, 1803. Maradik, 1806./08. Maradek, selo Maradik, 1829. Maradek, 1853. Maradig, 1865. Maradik, 1897. Maradik, 1910. Maradik, a tako se piše i danas. 
Maradički su katolici od 1766.  do 1768. pripadali župi u Karlovcima, udaljenim dva sata hoda. U Maradiku su 1766. živjela tri katolička bračna para i ukupno 18 katolika, a 1767. tri katolička bračna para i ukupno 9 katolika. Već 1768. u Maradiku živi 22 katolika, a 18 ih je sposobno za ispovijed i pričest. Tada su u selu također bila tri katolička bračna para.
U Irigu je osnovana župa u travnju 1817. godine, a Maradičani nisu zbog duhovnih poslova i potreba odlazili u Golubince nego u Irig, jer im je to više odgovaralo, premda su pripadali župi u Golubincima. Poslije je Maradik pripojen župi u Irigu, kao njena filijala.
Godine 1836. u Maradiku ne postoji kapela, nego samo zvonara u kojoj su dva zvona, jedno od 106 libara i drugo od 23 libre. Iste je godine Maradik imao 61 katolički bračni par i ukupno 298 katolika, dok je 1855. bilo 107 katoličkih bračnih parova, a s vremenom se broj katolika u Maradiku povećava te je 1887. u selu živjelo 1.167 katolika, 725 pravoslavaca, 12 kalvina, 14 osoba židovske vjere, ukupno 1.918 stanovnika.Godine 1916. u Maradiku je 1.139 katolika, 1921. ima ih 1.215, a 1928. godine 1.300.
Maradik je bio filijala iriške župe do 1898. godine, aiste je godine u Maradiku osnovana mjesna kapelanija, koja je, kao i sve ostale, imala svoj ured kojije uredovao neovisno od matičnog župnog ureda.
Kapela Sv. Anepodignuta je u Maradiku 1850. godine. Bila je duga 4 i široka 2,5 hvata te pokrivena trskom. Građena je kao seljačka kuća pod istim krovom s učiteljevom kućom. Imala je oltar Sv. Ane na kojem je bila slika sv. Ane s dva anđela, koju su nabavili maradički katolici. Posjedovala je dvije misnice i jednu albu. Pred kapelom se nalazio zvonik sa zvonima od 106 i 23 kilograma.
Maradik je 1898. dobio prvog kapelana Josipa Bertića koji je još tada imao želju i plan graditi novu crkvu. Od postojeće kapele je crkva dograđivana u više navrata da bi 1942. župnik Stjepan Šćap sagradio sadašnji toranj, a župni dvor je sagrađen 1928. koji je sagradio tadašnji župnik Petar Masnić.
Nažalost, vrijeme je učinilo svoje te se zbog lošeg stanja crkve pokazala potreba za gradnjom nove, jer je stara crkva zidana od zemlje i čerpića, kao jedina takva na lokalnim prostorima, kojoj je kasnije dograđen zvonik od cigle – no sve je dotrajalo zbog vlage.
Svečanost polaganja temeljnog kamena za novu crkvu sv. Ane u Maradiku, kojoj su prethodili misa i blagoslov gradilišta, održana je na blagdan Sv. Josipa, 19. ožujka 2014. godine.
Misu i obrede predvodio je srijemski biskup Đuro Gašparović, uz koncelebraciju svećenika srijemske biskupije i župnika Ivana Varoščića iz Županje, a slavlju su nazočili i predstavnici lokalnih vlasti.
Biskup je tom prigodom pozvao okupljene da ne ostave vjernike Maradika same u tom plemenitom djelu, nego da svatko prema svojim mogućnostima podupre izgradnju nove crkve. Zahvalio je župnom upravitelju preč. Božidaru Lusavcu na zauzetosti u gradnji crkve. Među ostalim, podsjetio je okupljene da se sve više pokazuje dobra suradnja mjesnih i državnih vlasti s Crkvom te je izrazio očekivanje da će i u pothvatu gradnje crkve u Maradiku sudjelovati državna i lokalna vlast. Poslije mise u svečanoj procesiji, koju je predvodio biskup sa svećenicima, okupljeni su se uputili prema gradilištu nove crkve. Uz financijsku podršku Đakovačko – osječke nadbiskupije i župnika iz Županje, koji je darovao sredstva za postavljanje temelja crkve, započeli su radovi.
Najveću finacijsku potporu dala je Đakovačka biskupija i župnik Ivan Varošić iz Županje, kao i župljani Maradika i Maradičani koji su u inozemstvu. Crkva je u međuvremenu sagrađena s tornjem i pokrivena, a sagrađena jei sakristija i vjeronaučna dvorana s pratećim objektima. To je ponos župe Maradika kao i cijele biskupije. A svakako još jednom treba zahvaliti upravitelju župe preč. Božidaru Lusavcu na zalaganju i upornosti kao i velikom trudu da se crkva u što kraćem roku dovrši. Zato svi koji su voljni donirati i dati svoj doprinos za dovršetak crkve mogu to učini poštanskom uplatnicom na adresu:

RKT župni ured Svete Ane
Cara Dušana 2
22327Maradik

                    Članak napisali: Lazar Lihvarček i Zlatko Žužić
 

DRUGI NACIONALNI SUSRET HRVATSKIH KATOLIČKIH OBITELJI

RIJEKA, (IKA) – U perivoju svetišta Majke Božje Trsatske održava se euharistijsko slavlje, središnji događaj Drugoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Na susretu pod gleslom "Obitelj - nositeljica života, nada i budućnost Hrvatske" okupilo se više od 10.000 vjernika, Marijinih hodočasnika pristiglih iz svih dijelova Hrvatske. Među sudionicima je i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora zastupnica Ana Komparić-Devčić, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i potpredsjednik skupštine Županije Primorsko-goranske Željko Plazonić te zamjenica župana Marina Medarić.
U ulaznoj procesiji dvije obitelji jedna iz Đakovačko-osječke nadbiskupije, a druga iz Dubrovačke biskupije donijele su zavjetnu svijeću hrvatskih katoličkih obitelji. Ulazak procesije bio je popraćen himnom ovoga susreta „Kristu vjerni zauvijek".
Euharistijsko slavlje predvodi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u koncelebraciji s apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj Alessandrom D'Erricom, te s hrvatskim nadbiskupima i biskupima, izaslanikom BK BiH pomoćnim banjolučkim biskupom Markom Semrenom, kao i s više od dvjesto svećenika.
Prije samoga početka euharistijskoga slavlja riječ dobrodošlice uputio je riječki nadbiskup Ivan Devčić.
Svoje molitve upućujemo uskrsnulom Gospodinu, koji je u trenutku svog uzašašća svojim učenicima obećao da će trajno ostati s njima, iako odlazi k Ocu. Želimo ga moliti da i među nas dođe, da se nastani u našim srcima i u našim obiteljskim domovima, da bude trajno s nama i mi s njime. Upravo smo se radi toga, po uzoru na apostole i prve Gospodinove učenike sabrane u Dvorani posljednje večere, i mi ovdje, u našem hrvatskom Nazaretu, okupili iz svih krajeva naše domovine, iz Bosne i Hercegovine i iz inozemstva, da zajedno s Marijom, Majkom Crkve, molimo dar Duha Svetoga za nas, za naše obitelji, za našu lijepu domovinu i sve njezine ljude. Duh Sveti je životvorac koji sve može obnoviti i oživjeti, koji može otkloniti strah, vratiti nadu, ražariti ljubav, učvrstiti zajedništvo, rekao je nadbiskup Devčić, te dodao „svima želim obilje nebeskih darova po zagovoru Gospe Trsatske, Svete Mati Djedovine, Svete Mati složnosti, Svete Mati naše, kako Mariju ovdje od pamtivijeka zazivaju njezini pobožnici".
Riječ pozdrava uputio je u nuncij D'Errico koji je u ovoj prigodi je pročitao pismo koje je riječkom nadbiskupu Ivanu Devčiću uputio papa Franjo, a potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin.
U pismu se ističe, kako se „Vrhovni Svećenik duhovno ujedinjuje u molitvi sa svima koji će se susresti na tome događaju u Marijanskome svetištu na Trsatu".
Petrov nasljednik, kao Pastir sveopće Crkve, neumorno naviješta kako je uloga kršćanske obitelji, nekoć i sada, da snagom sakramenta Svete ženidbe naviješta svijetu Božju ljubav i blizinu. Vaš je susret poput jedne uvertire predstojećim znakovitim događajima za život Crkve; Svjetski Susret obitelji u Philadelphiji i Sinoda biskupa. Molimo stoga zajedno da, preko ovih događaja, Crkva pronađe prikladan put rasuđivanja i prihvaćanja onih pastoralnih sredstava koja će pomoći obiteljima suočiti se s izazovima našega vremena, u svjetlu i snazi Evanđelja, stoji u pismu, te se izražava želja Pape da „hrvatski katolici, u potpunoj vjernosti Kristu i Crkvi, budu odvažni svjedoci velikoga dostojanstva i životne važnosti obitelji, zalažući se neprestano za njezin rast i razvoj na svim poljima društvenoga života".
Započinjući slavlje, kardinal Josip Bozanić je rekao „ovu svetu misu na Marijinom Trsatu, ponad grada Rijeke slavimo s vama i za vas drage hrvatske katoličke obitelji. Molimo danas za sve naše obitelji. Drage hrvatske katoličke obitelji: želimo vam zahvaliti za svakodnevno svjedočenje koje pružate hrvatskom društvu i svijetu svojom vjernošću, svojom vjerom, nadom i ljubavlju, jer su brak i obitelj jedno od najdragocjenijih dobara čovječanstva. Želimo va ohrabriti u izazovima i kušnjama vašeg obiteljskog života".
Također kardinal je u obraćanju obiteljima naglasio kako „Isus, Sin Svete nazaretske obitelji poznaje sve vaše radosti, žalosti i tjeskobe. K njemu, svome Uskrslom Gospodinu, živom i među nama prisutnom danas dolazimo s povjerenjem moleći darove duha mir, ljubav, snagu i radost novoga života".

IMENOVANJE ODBORA ZA ORGANIZACIJU PROSLAVE JUBILEJA 300. OBLJETNICE TEKIJSKOG SVETIŠTA

PETROVAARDIN, (TU) - Na prijedlog ravnateljstva Biskupijskog svetišta Gospe Tekijske u Petrovaradinu, srijemski je biskup, mons. Đuro Gašparović odobrio i potvrdio 20. 03. 2015. god. imenovanje dvanaestočlanog Odbora za organizaciju proslave jubileja 300. obljetnice Tekijskog svetišta. Riječ je o osobama različitih poziva i stručnosti, izabranih da na najbolji mogući način odgovore izazovima pripreme i provedbe cjelokupne organizacije proslave Jubileja.
Imenovani su sljedeći članovi Organizacijskog odbora:
Mons. Đuro Gašparović, biskup
Vlč. Stjepan Barišić, ravnatelj Svetišta
Petar Pifat, voditelj Svetišta
Preč. Ivan Čurić, generalni vikar (Đakovo)
Preč. Marko Kljajić, župnik (Surčin)
Tomislav Mađarević, administrator Srijemske biskupije (Sr. Karlovci)
Tomislav Žigmanov, ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (Subotica)
Mr. Darko Vuković, grafički dizajner (Petrovaradin)
Ivana Andrić Penava, dipl. povijesničar (Zagreb)
Dr. Dragan Damjanović, dipl. povijesničar umjetnosti (Zagreb)
Biserka Svetić, dipl. inženjer zaštite bilja (Petrovaradin)
Karolj Kovač, reditelj i kamerman (Novi Sad)
Čestitamo!
Neka Gospa Tekijska svojim zagovorom prati njihov rad.

ZAPOČELO JUBILARNO 50. PLENARNO ZASJEDANJE HBK

"Glavna tema zasjedanja je obitelj – Crkva želi u sadašnjem vremenu brojnih izazova pomagati suvremene obitelji kako vjerno živjeti obiteljske vrjednote. Onima pak koje muče nesigurnost i tjeskoba želi dati razloge vjere i nade, razloge objašnjenja i obrazloženja, te konačno pružati pomoć i podršku svima koji traže istinu o toj božanskoj instituciji", rekao je nadbiskup Puljić u pozdravnom govoru

ZAGREB, (IKA) – Pod predsjedanjem predsjednika Hrvatske biskupske konferencije nadbiskupa Želimira Puljića u Zagrebu je danas započelo 50. plenarno zasjedanje HBK čija središnja tema je obitelj. Osim svih članova HBK, među kojima je i novozaređeni krčki biskup Ivica Petanjak, na zasjedanju sudjeluju i predstavnici drugih biskupskih konferencija: mons. Tomo Vukšić, vojni ordinarij u BiH i delegat BK BiH; mons. Franc Šuštar, pomoćni ljubljanski biskup, predstavnik Slovenske BK; mons. Giampaolo Crepaldi, tršćanski biskup i delegat BK Italije; mons. Marian B. Kruszylowicz, delegat Poljske BK; mons. Ivan Penzeš, biskup subotički, član Međunarodne BK sv. Ćirila i Metoda; te mons. Đuro Gašparović, biskup srijemski. Kardinal Schönborn iz Beča poslao je zahvalu za poziv i ispričnicu da nitko neće moći nazočiti zasjedanju. Oko podneva biskupima će se pridružiti i apostolski nuncij u R. Hrvatskoj nadbiskup Alessandro D'Erricco. Na zasjedanju su nazočni umirovljeni biskupi, mons. Ivan Milovan, mons. Marin Srakić i mons. Valter Župan.
Na početku zasjedanja sve je okupljene pozdravio predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić koji je najavio kako je tema obitelji u središtu rasprava i razmišljanja biskupa okupljenih na ovom jubilarnom zasjedanju.
Ovo naše proljetno, jubilarno pedeseto zasjedanje odvija se neposredno pred Drugi susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati u marijanskom svetištu na Trsatu, u nedjelju, 19. travnja 2015. s temom: ''Obitelj nositeljica života, nada i budućnost Hrvatske''. Naslov je odabran povodom dvadeset obljetnice enciklike ''Evanđelje života'' koju je objavio sveti Ivan Pavao II. na svetkovinu Gospodnjeg navještenja, 25. ožujka 1995. Budući da se ovo zasjedanje odvija između dviju sinoda o obitelji, one izvanredne koja je održana u listopadu prošle godine i redovite koja će se održati u listopadu ove godine, i mi ćemo na ovom susretu dosta vremena posvetiti toj važnoj i uvijek suvremenoj temi, rekao je predsjednik HBK. „Želimo, naime, posvjedočiti kako je obitelj doista u središtu crkvene pozornosti. Našim razgovorom i molitvom želimo dati do znanja našim obiteljima da su kao božanska institucija i nositeljice života doista nada i budućnost Crkve i društva. Stoga i ovim radnim susretom biskupâ, kao i onim svečanim u Marijanskom svetištu na Trsatu, želimo zahvaliti Bogu Ocu za dar svetog sakramenta braka i obitelji. U njezine temelje, naime, ugrađena je "ljubav koja je velikodušna i ne traži svoje, nego sve vjeruje, svemu se nada i sve podnosi", kako piše apostol Pavao (1 Kor 13, 4-7). Posebice želimo zahvaliti Uskrsnulom Božjem Sinu što je dolaskom u svijet, utjelovljenjem i rođenjem, iskazao osobitu čast svetoj stvarnosti obitelji i braka koji je uzdignut na razinu sakramenta, rekao je u svom pozdravnom govoru mons. Puljić.
U nastavku je citirao pobudnicu "Obiteljska zajednica" (Familiaris consortio) u kojoj se kaže da je "obitelj danas kao i druge ustanove pogođena dubokim i brzim promjenama.., pa su neke obitelji pred svojim dužnostima zapale u nesigurnost i sumnju s obzirom na smisao i istinu o bračnom i obiteljskom životu". "Svjesna da brak i obitelj predstavljaju najdragocjenije dobro čovječanstva, Crkva želi: najprije da se čuje njezin glas o toj temi; uz to ona želi ponuditi pomoć svima koji žive vrjednote braka i obitelji; a onda pružiti objašnjenje onima koji su nesigurni i tjeskobni, pa traže istinu o braku i obitelji; te konačno želi pružiti pomoć i podršku svima koji su nepravedno spriječeni da u slobodi žive svoj obiteljski naum (OZ 1)", podsjetio je mons. Puljić na učenje „obiteljske" pobudnice svetog Ivana Pavla II.
Brak i obitelj ustanovljeni su u činu stvaranja čovjeka, pa su "od samog početka" usmjereni ostvarenju Božjeg nauma. Budući da su u ovom povijesnom trenutku, piše sveti Ivan Pavao II, "obitelji podvrgnute brojnim pritiscima koji je nastoje uništiti ili izopačiti, Crkva naviješta i brani istinu o toj božanskoj instituciji. I svjesna je i uvjerena kako je dobro društva duboko povezano s dobrom obitelji. Zato življe i snažnije osjeća svoje poslanje navješćivati Božji naum o tomu" (OZ 3). Crkva, dakle, daje podršku, nudi objašnjenje i evanđeosko rasvjetljenje svima koji traže istinu o braku i obitelji. Uvijek sa sviješću službe i odgovornosti koju je primila od Gospodina, u brizi za sudbinu svakog čovjeka i svake pojedine obitelji. Na taj način ona želi zajamčiti njezinu punu životnost, njezino ljudsko i kršćansko promaknuće, pa tako doprinijeti obnovi društva i Božjega naroda.
Jasno je, objasnio je predsjednik HBK, da Biskupska konferencija nije "znanstveni simpozij". Ali, na ovom proljetnom saboru odlučili smo saslušati nekoliko stručnih priloga koji nam mogu pomoći u naših pastoralnim zadatcima. Drago nam što je tijekom ove godine obiteljska tematika bila u središtu nekih važnih skupova na razini Crkve u Hrvata, kao npr. Pastoralni tjedan u siječnju i Pastoralni kolokvij u ožujku, kao i brojnih katehetskih sastanaka i svećeničkih rekolekcija. Sve to pokazuje da je obitelj ne samo teoretski, nego i stvarno u središtu naših pastoralnih planova i pothvata. Crkva, naime, želi u sadašnjem vremenu brojnih izazova pomagati suvremene obitelji kako vjerno živjeti obiteljske vrjednote. Onima pak koje muče nesigurnost i tjeskoba želi dati razloge vjere i nade, razloge objašnjenja i obrazloženja, te konačno pružati pomoć i podršku svima koji traže istinu o toj božanskoj instituciji.
U tom vidu saslušat ćemo izvješće mons. Valtera Župana, umirovljenog krčkog biskupa koji punih 17 godina predsjeda Vijeću HBK za obitelj i život. On je naš izabrani delegat na redovitoj skupštini biskupa u Vatikanu, u listopadu ove godine, pa će nas izvijestiti o predstojećoj sinodi biskupa, o pastoralu obitelji u kontekstu evangelizacije.
Budući da je "priprava mladih za brak i obiteljski život danas nužnija nego ikada prije" (OZ 66), čut ćemo i razgovarati o tomu kako se to može i treba ostvarivati, posebice gledom na onu daljnju, bližu i neposrednu pripravu, kao i na posliježenidbeni pastoral. Naime, svi su u župnoj zajednici pozvani i odgovorni pomagati mladim bračnim parovima otkrivati i živjeti svoje novo zvanje i poslanje, podsjetio je mons. Puljić.
Uz izvješće o uobičajenim dugoročnim demografskim trendovima u RH, te mjestu i ulozi Crkve u tom polju djelovanja, vidjet ćemo također kako je obitelj zastupljena u raznim dokumentima koje je izdala i odobrila HBK. Za spomenute teme pozvali smo kompetentne stručnjake iz pastorala, demografije i katehetike, izvijestio je.
Na programu zasjedanja su i izvješćâ predsjednikâ pojedinih Komisija, Vijeća i Odbora HBK, te mandata u njezinim tijelima i razno.
O radu i zaključcima zasjedanja predviđena je konferencija za tisak u četvrtak u 11 (ili 12) sati.