Vijesti

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 >

OBNOVA CRKVE U NOVOM SLANKAMENU

06. studeni 2015.

NOVI SLANKAMEN, (TU) - Veliki zahvat na obnovi kompletne fasade župne crkve u Novom Slankamenu radosno su dočekali vjernici župe. Završen je prvi dio radova koji obuhvaća obnovu tornja i jednog dijela lađe crkve već prema predviđenim zahvatima po ugovoru i financijskim mogućnostima kojima župa raspolaže. Uz crkvu se nalazi sakristija i župna dvorana, koje su također lijepo uređene novom fasadom. Zahvaljujući donatorima iz inozemstva i skromnim prilozima od 10% od vjernika iz tzv. akcije “po selu”, skupljajući po kućama katolika, ali i pravoslavaca. Hvale vrijedno je napomenuti da su na ovu akciju i pravoslavni vjernici pozitivno reagirali. Obnovljeni su i satovi na crkvi te su skele uklonjene. “Naša ljepotica” kako je nazivaju župljani, zasjala u bijeloj boji kao ukras sela. Hvala Bogu na svemu i hvala svima.

                                                           Darko Peka, Župni ured Novi Slankamen

PRVA SVETA PRIČEST U NOVOM SLANKAMENU

06. studeni 2015.

NOVI SLANKAMEN, (TU) - U župi „Sveti Mihael, arkanđeo“ u Novom Slankamenu 25. listopada 2015. godine, na posljednju nedjelju u Gospinom mjesecu,  župa je slavila radosni i milosni događaj kada su sedmoro djece prvi put primili Euharistijskog Isusa u svoje srce. Priprema za ovaj dan trajala je od lipnja do listopada jer je želja župnika bila da se djeca što bolje priprave za ovaj sakramenat, tim više što su na početku priprave bila samo trojica dječaka za Prvu pričest, kojima su se kasnije pridružile dvije djevojčice, sestre, koje su upravo krštene, a na veliku radost, još dva brata su popunila broj od sedam prvopričesnika.

Župnik je imao osjećaj da nikad teže nije pripremao grupu za prvu pričest i opet osjećaj da nikad lakše nije bilo prigodom ispovjedi u svete mise. Predhodilo je tome slavlju puno molitve, često preko dana i u noći uz zazive Krvi Kristove, rijeke milosrđa, da blagoslovi djecu,. Bilo je i više roditeljskih sastanaka i zauzetosti roditelja.

Bog je ovaj dan obdario prekrasnim sunčanim sjajem i toplinom. Crkva je bila prekrasno ukrašena, kao i župnaa dvorana, a sve zaslugom roditelja.

Nakon uvodnih riječi u euharistijsko slavlje djeca su blagoslovljena, zajedno s roditeljima i svim sudionicima. Rodbina, prijetalji i drugi vjernici su je osjetili važnost događaja pa su u velikom broju ispunili crkvu za vrijeme svete mise. Sve je lijepo i dobro ovoga dana, sve nas raduje ovo što je dobri Bog nama dao, ali je najveći dar s neba Isus, naš Prijatelj i Spasitelj, bile su riječi poticaja u homiliji preč. župnika. Puno čuda je Isus učinio, ali je najveće čudo to što nam se darovao u svetoj hostiji kao hranu za naše duše. Evanđelje nam je pradstavilo slijepca Bartimeja koji je pokazao veliku želju da se susretne s Isusom zato što mu je vjera u srcu dala veliku živost i bila podloga da mu Isus vrati vid. Vjera te je tvoja spasila, rekao mu je Isus. I za nas je poziv kao primjer da hrlimo da se s Isusom susretnemo, poručio je župnik.

Sve je teklo svečano i radosno. Bilo je očito da svi sudionici slavlja s pažnjom i punim plućima doživljavaju ovaj milosni trenutak. Prvopričesnici su u posudicu za pričest sami stavljali hostije koje će biti za vrijeme svete mise posvećene i oni s njima biti pričešćeni. Nakon Isusova dolaska u srce još su se svi zajedno obratili Gospi za zaštitu i pomoć molitvom „O Gospojo moja, o Majko moja“.

Nakon dodjele uspomena na Prvu svetu Pričest i završnog blagoslova, te fotografiranje, slavlje je nastavljeno druženjem uz domjenak u župnoj dvorani, zajedno prvopričesnici, roditelji i ostala rodbina.

                                               Darko Peka, Novi Slankamen

NOVE SLUŽBE I PREMJEŠTAJI U SRIJEMSKOJ BISKUPIJI

03. studeni 2015.

PETROVARADIN (TU) - Srijemski biskup Đuro Gašparović izdao je nove dekrete svećenicima u 2015. godini.

Preč. Marko Kljajić, dekretom broj 297/2015. od 25. kolovoza 2015. danom 31. listopada 2015. razrešen je službe župnika u Novom Beogradu i dekretom broj 298/2015. od 25. kolovoza 2015. danom 31. listopada 2015. razrešen je službe župnog upravitelja u Surčinu. Dekretom broj 299/2015. od 25 kolovoza 2015. imenovan je danom 1. studenoga 2015. župnikom u Surčinu.

Vlč. Ivica Damjanović, dekretom broj 300/2015. od 25. kolovoza 2015., nakon povratka sa studija u Rimu, imenovan je danom 1. studenoga 2015. župnikom u Novom Beogradu.

Vlč. Vjekoslav Lulić, dekretom broj 357/2015. od 22. listopada 2015. razrješen je danom 25. listopada 2015. župnog upravitelja u putincima.

Preč. Božidar Lusavec, župnik u Beški, dekretom broj 358/2015. od 22. listopada 2015., imenovan je danom 26. listopada 2015. župnim upraviteljem u župi Putinci.

Preč. Jozo Duspara, dekretom broj 355/2015. od 1. listopada 2015., imenovan je istim danom dekanom Zemunskog dekanata.

VJESNIK ZA STUDENI

02. studeni 2015.

ĐAKOVO (TU) - Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije za mjesec studeni obrađuje temu Drugi vatikanski koncil uz 50. obljetnicu njegova završetka. Urednik dr. Boris Vulić broj otvara naslovom Pedeset godina poslije, nadbiskup Đuro Hranić piše o Koncilskoj obnovi pneumatološke dimenzije Crkve, biskup Ratko Perić o Papinom prvenstvu i neprevarljivost i biskupskoj kolegijalnosti, a Davor Vuković o Nekim vidovima konstitucije Dei Verbum.

Antun Japundžić piše o Sastavnicama i naglascima cjelovite izgradnje svećeničkih kandidata. Nikola Bižaca piše o Osporavanjima, novostima i aktualnostima deklaracije Dignitatis humanae, a Slavko Platz donosi Sjećanja na II. vatikanski koncil.

Ivica Raguž i dalje „razgovara“ s Friedrichom Nietzscheom, Miro Tomas u kolumni za svećenike piše o Godini milosrđa, Sandra Vučković promatra Dijete u svijetu interneta, a Zvonko Pažin obrađuje temu Svakodnevne mise. Ankica Landeka popisala je Rituale u Središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici od 1640. do 1937. Tu su i dalje propovijedi Roberta Farkaša, euharistijsko klanjanje koje je priredio Josip Filipović, a u Zajedništvu vjere predstavljena je Karitativna skupina Župe sv. Martina u Bošnjacima. Ivan Andrić donosi skladbu Nek se pjesma ori, Anto Pavlović piše o Vlč. Josipu Gunčeviću (1895.-1945.).

Gaudium et spes – jučer i danas tema je Željka Čekolja u kolumni za vjeroučitelje, Dobra priprema = dobar sat Ane Želinski nosi naslov Biti svjedoci istine, Ivan Bassi priredio je katehetsku građu za svetkovinu Svih svetih, Ivica Čatić razlaže Evanđelje po Ivanu, a za biblijske skupine Krešimir Bulat priredio je materijal na temu Talenti. Pogled u knjigu uredila je Tihonija Zovko i Martina Kuveždanin – a predstavljaju knjige Anzelma Canterburyjskog Molitve i razmatranja koja je preveo Ivica Raguž te Isusov govor na gori Marijana Vugdelije.

Uz Godinu vjere s. Krista Mijatović piše o Odgoju za zvanja, a Događanja donose izvješća o Odgovoru na migrantsku krizu, ređenju novih đakona te početku hodočašća Križa SHKM, kao i Poruku biskupa za predstojeće izbore u RH te dekret Osnivanja novog Instituta za novu evangelizaciju „Ivan Pavao II.“. Tomislav Ćurić iz sakralne baštine, ovoga puta Srijemske biskupije, predstavio je oltar Marije Pomoćnice kršćana i duša u čistilištu. M. Kuveždanin

Preuzeto sa http://www.djos.hr/

MIGRANTSKA KRIZA U SRIJEMU

02. studeni 2015.

ŠID (TU) - Migrantska kriza, koja već dulje vremena potresa ove prostore Srijemske biskupije, zahvatila je i Šid. Biskupijski Caritas Srijemske biskupije preuzeo je svoju ulogu u praćenju izbjeglica od samog početka time što otvara svoje putove tamo gdje su migranti zadržani. U tom smjeru Caritas  je otvorio svoju postavu u Šidu, gdje je svoju pripomoć pružio i šidski župnik vlč. Nikica Bošnjaković kao i grkokatolički župnik vlč. Mihajlo Režak. Tako je oformljena ekipa od desetak mladih volontera koji su se stavili na raspolaganje Caritasu pod vodstvom koordinatora Magdalene  Pavlović. Na samoj granici s Republikom Hrvatskom dijele se paketi s hranom, paketi s higijenskim materijalom i posebni paketi za djecu. Namjera Caritasa  je da djeluje u vrijeme kišnih dana pa su tako dodijeljene i kabanice i topla odjeća. Većina migranata se kreće putem Berkasovo-Bapska, te im i na tom dijelu Caritas pruža pomoć, dok oni nastavljaju svoj put do cilja. Takodjer Caritas nastoji osnažiti suradnju s Crvenim križom Srbije i Komitetom za izbjeglice, kao i drugim humanitarnim organizacijama koje djeluju na ovim prostorima. Aktivni su i drugi volonteri koji na različite načine doprinose da ljudi lakše prelaze granicu. Direktor Biskupijskog Caritasa Srijemske biskupije preč. Jozo Duspara je u više navrata posjetio ovaj prijelaz za Republiku Hrvatsku i upoznao se sa situacijom koju je prenio nadležnima u Srijemskoj biskupiji i Caritasu Srbije. Prije nekoliko dana ovaj prijelaz je posjetila i delegacija Caritasa Bolzano-Bressanone, koji su dugogodišnji partneri Caritasa Srijema. U razgovoru s mladima čulo se puno zanimljivih događaja koji će ostati uvijek urezani u srcima mladih. Premda iscrpljeni migranti ipak su imali snage i volje da se slikaju s mladima, te su tako mladi za uspomenu ponijeli mnogo fotografija svojim domovima. Bilo je mnogo zanimljivih razgovora, razmjena adresa i smijeha dok su se djelili paketi. Mladima je bilo zadovoljstvo i čast sudjelovati u ovako skladnoj organizaciji, te su spremni rado se odazvati u svakoj sličnoj situaciji.

                                                                                                                                                                Ana Gucić

BLAGOSLOV MLADIH, UČENIKA I STUDENATA U ZEMUNU

27. listopad 2015.

Zemun (TU) - U Zemunskoj župnoj crkvi "Uznesenja Blažene Djevice Marije" 25. 10. održana je neuobičajena prijepodnevna sveta misa. Naime, velečasni Jozo Duspara je blagoslovio učenike i studente a povodom početka nove školske godine. Ovo svečano euharistijsko slavlje, kao i svake nedjelje, upotpunili su svojim glasovima članovi zbora "Sveta Cecilija". U svojoj nadasve nadahnutoj homiliji, velečasni Jozo je poslao veoma jasnu poruku, kako mladima tako i svim prisutnim župljanima, da su nada i vjera u Božiji naum sama suština našeg postojanja i pokretači svakog oblika napretka. Kao primjer iz Biblije naveo je sljepca koji je čvrsto vjerovao da će obrativši se Isusu za pomoć progledati. On je bio nagrađen tako što je njegova želja bila uslišana. Ako čovjek izgubi nadu, time gubi komunikaciju sa Bogom i ne pronalazi svoj put ka vječnosti, zaključio je  velečasni Duspara. Pred kraj svetog euharistijskog slavlja, a uz nekoliko prigodnih riječi, blagoslovljeni su mladi koji predstavljaju budućnost kako ove župe tako i cijelog čovječanstva. Pred njima je još jedna godina u kojoj će obrazovanjem i sticanjem novih vještina napraviti još jedan korak ka izgradnji boljeg sutra. Zadatak svih nas je da ih na tom putu pratimo i molimo Boga da u tome budemo uspješni.  Ovom porukom je i završeno svečano sveto euharistijsko slavlje. Nakon blagoslova i izlazne pjesme mladi su nastavili druženje u svojim prostorijama. Svjesni smo da su pred njima mnogi životni izazovi. Pomozimo im da osjete našu podršku, unatoč tome što je vrijeme u kojem živimo teško i neizvjesno, a to ćemo postići ako im, uz Božiji zagovor, darujemo ono najvrijednije: ljubav, vjeru i nadu.

 

Danijela Lukinović

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 >