Vijesti

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 >

DUHOVNA OBNOVA ZA SVEĆENIKE SRIJEMSKE BISKUPIJE

27. svibanj 2014.

PETROVARADIN (TU) – 26. svibnja 2014. godine u Petrovaradinu je održana duhovna obnova za svećenike Srijemske biskupije na kojoj su sudjelovali i svećenici grkokatolici koji djeluju u Srijemu. Duhovnu obnovu je predvodio vlč. Stjepan Barišić, župnik u Petrovaradinu 2 i upravitelj biskupijskog svetišta Gospe Snježne na Tekijama u Petrovaradinu. Tema duhovne obnove je razmatranje enciklike pape Franje “Radost evanđelja”.

U prvom dijelu voditelj duhovne obnove je prikazao papinu encikliku “Radost evanđelja” kao radost koja ispunjava srce i čitav život svakog onog koji susretne Ususa. To je radost koja se obnavlja i koja se dijeli sa drugima. Predavač je ukazao na problem kada je duhovni život zaokupljen isključivo vlastitim interesima i brigama. U takovom životu nema više prostora za druge, nema prostora za siromašne. Božji glas se više ne sluša, ne uživa se više radost njegove ljubavi, ne osjeća se zanos za dobra djela. Vjernici su nesumnjivo i trajno izloženi toj opasnosti.
U nastavku predavanja prikazana je radost evanđelja kao misijska radost, jer Božja riječ ima skrivene mogućnosti koje ne možemo predvidjeti. Svi koji navještaju evanđelje trebaju malo više preuzeti inicijativu, trebaju pratiti ljude na svakom koraku na svom putu, ma koliko on mukotrpan i dug bio.
Na kraju je predavač zaklučio: ”Kršćani imaju zadaću naviještati evanđelje ne isključujući nikoga, i ne kao novu obavezu već kao oni koji dijele radost pozivajući druge, a svi imaju pravo, na bogatu gozbu ljubavi”. 
Pod drugom tačkom, predavač vlč. Barišić je kao upravitelj svetišta na Tekijama prikazao program aktivnosti u povodu nastupajućeg jubileja 300. obljetnice svetišta na Tekijama 2016. godine. i najavio je kao pripravu:  održavanje mariološkog simpozija, povijesnog simpozija, prigodnih koncerata i izložbi, izdavanje sveobuhvatne monografije Svetišta, te provedbu obnoviteljskih zahvata na eksterijeru i eneterijeru crkve i Svetišta. Na duhovnom planu, pozvao je svećenike da se pridruže ustrajnim molitvama časnih sestara iz Karmelićanskog samostana u Đakovačkoj Breznici, kao i mnogim drugima koji već mole Zavjetnu molitvu princa Eugena Savojskog za sadašnje i buduće blagostanje Tekijskog svetišta. Neizostavno, u Svetištu će se nastaviti s održavanjem jednomjesečnih duhovnih obnova koje će predvoditi svećenici različitih službi i poziva.
Na koncu ove duhovne obnove svećenici su dogovorili kako raspodijeliti pomoć Caritasa prikupljenu iz svih župa Srijemske biskupije za pomoć poplavljenima u Srbiji. Dogovoreno je da se glavnina sakupljene pomoći uputi u sela Jamena i Morović koje se nalaze u Srijemskoj biskupiji, a preostali dio da se uputi prema potrebama.                                                                   
         Tomisav Mađarević
 

CARITAS SRIJEMSKE BISKUPIJE ORGANIZIRA PRIKUPLJANJE POMOĆI POSTRADALIMA OD POPLAVA

21. svibanj 2014.

Pismo direktora Caritasa preč.Joze Duspare upućeno župnim uredima-caritasima biskupije Srijemske!

Poštovani:

Ovih dana smo svjedoci velike tragedije koja se dogodila u zemlji zbog velikih poplava u mnogim gradovima. Za sada možemo biti sretni što nije sve to ozbiljnije zahvatilo župe naše  biskupije.

Pozivamo Vas da se  i mi uključmo u akciju  prikupljanja  pomoći  koja se odvija širom zemlje i svijeta. Svijesni smo siromaštva  naših župa kao i naroda i da će se posljedice obilnih padavina osjetiti i kod nas  ali smatramo da se trebamo uključiti barem simbolično u ovu akciju. Stoga predlažemo slijedeće:

  • U nedjelju 18.svibnja 2014 g. će mo u našim župnim zajednicama  proglasiti  akciju prikupljanja pomoći caritasu u novcu, odjeći i nepokvarljivim namirnicama    namijenjenu kao pomoć ugroženom stanovništvu..
  • Vjernike  će mo pozvati  da svoje posebne darove mogu donijeti  slijedeće nedjelje  tj. 25.svibnja 2014 g.u crkvu  ili neki drugi dan u župnu kancelariju.
  • Mi svećenici kao i naši suradnici  smo također pozvani da  sudjelujemo u ovoj akciji svojim osobnim darom.
  • Naša redovita nedjeljna milostinja ostaje župi  kako je to uobičajeno.
  • Nakon završene akcije molim da me izvjestite o količini prikupljenih dobara da bi se mogli dogovoriti kako će mo ih dostaviti do najugroženijih preko caritasa Srbije.

     Pomoć je urgentna i zato je potrebno  odmah nakon akcije prikupljena sredstva isporučiti caritasu   te time pokazati da smo solidarni s ljudima  koji su  za sada u većoj potrebi od nas.

 

S poštovanjem!

  -----------------------------------------                                             -----------------------------------  

                Jozo Duspara,                                                                   Mons.Đuro Gašparović

             ravnatelj caritasa Srijem!                                                          srijemski biskup!

 

POSJET ČASNE SESTRE IZ SCHONSTATTA ZEMUNU

17. svibanj 2014.

ZEMUN(TU) - 15. 5. 2014. u župnoj crkvi "Uznesenja Blažene Djevice Marije" u Zemunu večernjoj svetoj misi prisustvovala je časna sestra iz Schonstatta, Mariana Hermann. Naime, ovo nije bila uobičajeno euharistijsko slavlje povodom redovitih svibanjskih pobožnosti. Kako u Zemunu postoji i djeluje grupa župljana u čije domove svakoga mjeseca određenim danima ulazi slika Gospe Schonstattske, svibanj je bio pravo vrijeme da se o njoj na poseban način razmišlja. Tom prigodom je i časna sestra Mariana odlučila u tome učestvovati skupa sa župljanima Zemuna i podjeliti sa njima svoja iskustva. Naime, ona je, nakon redovite svete mise, Slavlja Saveza posvećenog Gospi Schonstattskoj, Triput Divnoj, Kraljici i Pobjednici, i nakon prigodnog obraćanja velečasnog Joze Duspare, kako njoj tako i svima prisutnima, nastavila druženje sa župljanima u ugodnoj atmosferi župnog doma uz osvježenje i zakusku. Ona je, upoznavši se bolje sa svima, izrazila svoje zadovoljstvo što su ljudi i pored veoma nepovoljnih vremenskih uslova uspjeli prisustvovati svetoj misi i Slavlju Saveza. Nakon toga je sestra Mariana Hermann, koja je inače zadužena za Ligu Majki u okviru Schonstattskog pokreta, održala kratko predavanje prisutnima. Objasnila je na veoma slikovit način da je Schonstatt međunarodni pokret odgoja i obnove Crkve. Utemeljio ga je 1914. godine pater Josip Kentenich u Valendaru na Rajni u Njemačkoj. Pokret obuhvaća 25 različitih zajednica koje imaju tri zajednička cilja: Ljubav i povezanost sa Schonstattskim svetištem, a time i sa našoj jedničkom Nebeskom Majkom jer, kako sestra Mariana ističe, ne postoji više Gospi već samo različite nakane zbog kojih joj se pojedini narodi mole. Zajednice koje pripadaju Schonstattskom pokretu smatraju se laičkim apostolskim pokretima marijanskog karaktera. Biblijsku osnovu projekta vezanog za Hodočasničko svetište nalazimo u Lukinu Evanđelju. Zapravo, cilj projekta vezanog za Hodočasničko svetište jeste doživjeti posjet i susret Majke Božje u našoj kući. Ona nam želi darovati Krista, djete u svom naručju, blagoslov i spasenje usred našeg svakodnevnog života. Kao zaključak svog izlaganja, sestra Mariana je istakla činjenicu da je u životu svakoga čovjeka, a posebno onog ko želi sklopiti Savez Ljubavi sa Gospom Schonstattskom (što je takođe objasnila kako se može učiniti), najvažnije raditi na svom odgoju kada je u pitanju vjera, djeliti sa svojim bližnjima svoja na taj način stečena iskustva i biti apostol u svojoj kući, na svom radnom mjestu, i gje god se nalazili uz molitve upućene Gospi koje joj prinosimo kao dar. Ovo je poruka sa kojom su župljani Zemuna krenuli svojim domovima nakon ovog zaista duhovno korisnog susreta sa sestrom Marianom u nadi da je on samo jedan u nizu budućih.
Danijela Lukinović

PAPI FRANJI NA DAR KNJIGA I FILM O MUČENIKU VLČ. IVANU BURIKU

17. svibanj 2014.

TOVARNIK(TU) - Iz poštanskog ureda u Tovarniku, Udruga dr. Ante Starčević poslala je na dar Svetom Ocu papi Franji u Vatikan knjigu „Burik“ prevedenu na talijanski jezik i englesku verziju dokumentarnog filma „Mučenik vlč. Ivan Burik“. Uz navedene darove papi Franji, Udruga se obratila s prigodnim pismom.
„Dragi Sveti Oče, prilažemo Vam jedan povijesni roman, kao i film, koji govore o nasilnoj smrti jednog hrvatskoga svećenika, velečasnog Ivana Burika, barbarski ubijenog u Tovarniku tijekom Domovinskog rata 1991. godine. Po svom mučeništvu vlč. Ivan Burik je postao simbolom tolikih nevinih žrtava. Svojim je životom posvjedočio svoju vjeru u Krista, te u nastojanjima da spasi povjereno mu stado potvrdio svoju postojanost Božjega pastira.
Mi, vjernici, laici u Hrvatskoj molimo za njegovo uzdizanje na čast oltara. Pouzdajemo se, Vaša Svetosti, u Vašu potporu i Vaše molitve.
Želeći da nam naši mučenici ostanu trajno nadahnuće, srdačno Vas pozdravljamo.“
Tovarnički župnik Ivan Burik ( 1928.-1991.) jedini svećenik mučenički ubijen tijekom jugosrpske agresiji u Domovinskom ratu. Ustrijeljen je u župnom dvoru 8. listopada 1991. i kasnije pokopan s ostalim mještanima u skupnu grobnicu. Teška kalvarija njegove obitelji datira od Drugog svjetskog rata kada su mu partizani ubili oca, a on kao dječak od 16 godina prošao Bleiburg. Upamćen je po uzornom svećeničkom životu i hrabrom držanju 1991. godine ostajući, nakon okupacije toga dijele Republike Hrvatske, uz svoje desetkovano pučanstvo u Tovarniku.

Udruga „Dr. Ante Starčević – Tovarnik“
Antun Ivanković, predsjednik
 

NAJAVA VIII. SUSRETA MALADIH SRIJEMSKE BISKUPIJE

17. svibanj 2014.

PETROVARADIN(TU) - Ured za mlade Srijemske biskupije organizira susret mladih u župi Svetoga Klementa u Hrtkovcima. Susret će biti 07. lipnja2014. pod geslom Ja sam kralj. Iv 18,37
Susret je jednodnevan sa slijedećim okvirnim programom:
10.00 – 10.30   Okupljanje u župnom dvorištu Svetoga Klementa u Hrtkovcima
11.00                Euharistijsko slavlje – predvodi biskup mons. Đuro Gašparović
12.45                Ručak
13.45 – 16.30   Sportske aktivnosti
17.00                Predavanje na temu gesla -  vlč. Dušan Milekić
18.00                Zabavni program
- na susret su pozvani srednjoškolci, studenti i radnička mladež a mogu i učenici osmih razreda.
- prijaviti mlade za susret treba najkasnije do 31. svibnja 2014. velečasnom Dušanu Milekić na telefon 064/338-5752, kako bi se lakše organiziralo oko ručka i majica.
- prijevoz organizira svaka župa za sebe. 

KONCERT MARIJANSKIH PJESAMA NA TEKIJAMA

13. svibanj 2014.

PETROVARADIN(TU) - I ove godine, mjeseca svibnja, petrovaradinsko Svetište na Tekijama bilo je na poseban način ispunjeno „Molitvom i pjesmom Gospi Tekijskoj“ koje su u vidu istoimenog slogana obilježile četvrti po redu Koncert Marijanskih pjesama.
Kako se, prema tradiciji Rimokatoličke crkve, radi o mjesecu posvećenom naglašenijem štovanju Bogorodice, u svetištu je još 7. svibnja 2011. godine organiziran prvi skup crkvenih pjevača, zborova i svirača, pozvanih da svojim umijećem odaju čast Onoj koja je „svake hvale predostojna“, te raznolikošću nastupa svjedoče o neiscrpnom bogatstvu kršćanskog glazbenog nasljeđa.
U četverogodišnjem kontinuitetu održavanja, uključujući i posljednji, na Koncertu su sudjelovala 23 izvođača.
Tako je ove godine, u subotu, 10.05., nakon svečane sv. Mise koju je, uz koncelebraciju petorice svećenika, služio srijemski biskup, mons. Đuro Gašparović, nastupilo petero sudionika.
Posebnost ovogodišnjeg Koncerta bila je ta što se njegovo održavanje odvijalo u godini koju je Uprava Svetišta nedavno proglasila „Godinom Ilije Okrugića Srijemca“, svećenika zaslužnog za obnovu tekijskog svetišta.
Nastupi raznovrsnih izvođača
Program Koncerta otvorio je Ekumenski muški hor iz Beograda, gotovo savršeno izvodeći složene vokalne kompozicije: „Marije, djevo“, „Ave Maria“, „Bogorodice, djevo“, „Gospin laudate“ i „Mati vseh rodov“. Horom je dirigirao Bratislav Prokić.thumbnail thumbnailDrugi po redu, nastupili su pjevači župe Sveta Katarina iz Nijemaca (RH) koji su vrlo lijepo predvodili i liturgijsko pjevanje tijekom sv. Mise. Predvođeniđakonom i orguljašem, vlč. Pavom Mikulčićem, interpretirali su dvije pjesme: „O, pruži mile ruke“ i „Prejasna kraljice“.
Presjek vokalnih izvedbi učinjen je vokalno-instrumentalnim nastupom obitelji Balaž. Violinista, prof. Florijan Balaž odsvirao je, uz pratnju orguljaša Petra Pifata, Šubertovu „Ave Maria“, a potom je, uz istovrsnu glazbenu pratnju, Florijanova supruga Marta (sopran) izvela, također poznatu skladbu „Ave Maria“, autora J. S. Bacha i C. Gounod-a.thumbnail thumbnail Nešto jednostavnije, pučko pjevanje, karakteristično za mnoge današnje seoske župe, predstavila je grupa pjevača iz bačkog mjesta Sonta, iz župe Sveti Lovro. Njihov jednoglasni način pjevanja bio je potpuno u skladu sa repertoarom koji su pripremili i otpjevali: „Marija kroz življenje“, „Ružica majska“, „Ja sam sirota“ i „Zdravo, Majko Isusova“.
Posljednja su nastupila djeca iz novosadskih pjevačih zborova „Ison“ i „Bajićevi slavuji“, pod ravnanjem Miše Blizanca. Riječ je o jedinstvenom inkluzivnom zboru koji čine i djeca sa posebnim potrebama. Bilo je zaista dirljivo slušati i gledati nastup koji je uključivao i „pjevanje rukama“. Posjetitelji su živo pratili i prihvatali izvođenje svih skladbi („Majke, majke“, “Dostojno jest“, „Veliča duša moja Gospodina“), a napose završnu pjesmu „Molitva“ koja je postala himnom Festivala Evrope “Hearts in harmony”. Nakon ovoga nastupa, sa Koncerta nitko nitko nije mogao otići ravnodušan.thumbnail
Darovi i zahvale
Na koncu je ravnatelj Svetišta, vlč. Stjepan Barišić, podijelio skromne poklone predstavnicima svih izvođačkih grupa, a biskup Đuro im je potom od srca zahvalio, ističući kako su Tekije „danas upriličile jedinstvo u različitosti. Gospa koja nas je okupila u jedinstvo, u zajedništvo kod ovoga koncerta…u različitosti pjesama, svirki, muzike i u različitosti našega života.“
Svečanost je završena pjevanjem Okrugićeve himne tekijskog svetišta, u zajedničkoj interpretaciji svih sudionika.
Program su vodili Dejana Jelečanin i Petar Pifat.
Druženje je nastavljeno vani, pokraj crkve, uz večeru koja je sljedovala sve sudionike Koncerta.
Realizaciju Koncerta podržao je Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje, Srijemska biskupija i brojni pojedinci, članovi petrovaradinskih župa.

                                                                                                                                                                  Petar Pifat

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 >