SASTANAK PREZBITERSKOG VIJEĆA

Vijeće savjetnika i Članovi Prezbiterskog vijeća Srijemske biskupije održali radni sastanak u Sr. Mitrovici

BLAGOSLOV DJECE U BEŠKI I MARADIKU

Zaziv Duha Svetoga i blagoslov djece i torbi u župama Sv. Ane i Sv. Terezije od Djeteta Isusa

KRIZMA I KRŠTENJE ČETVRTOG DJETETA U OBITELJI

Podjela sakramenta Potvrde i krštenje četvrtog djeteta u župi Uzvišenja sv. Križa u Rumi

KATEHETSKA NEDJELJA U HRTKOVCIMA

Na svečanim sv. misama zazvan je Božji blagoslov na učenike i njihove školske torbe

SANACIJA ZVONIKA U ERDEVIKU

ERDEVIK (TU) - Radovi na sanaciji kupole tornja župne crkve Sv. Mihaela arkanđela u Erdeviku, čekali su do petka 15. rujna 2023.godine, kada se pristupilo limarskim radovima. Naime, u razornoj oluji koja je poharala Srijem 19. srpnja 2023. godine, najteže je nastradao toranj župne crkve u Erdeviku. Olujni vjetar oštetio je kupolu tornja koja je obložena romboidnim bakarnim kockama, te otkrio dvije strane kupole tornja i porazbacao bakarne kvadrate po ulici i susjednim dvorištima. Zvonar Ivica Poljaković prikupio je veliki broj razbacanih bakarnih ploča,koliko je bilo dostupno. Župnik Nikica Bošnjaković zamolio je poduzeće "Beokran" iz Beograda, koji su sa velikom kamion dizalicom kroz šest dana podizali u korpi majstora limara da popravi oštećeni lim na kupoli. Na visini od 40 m, na kranu dizalice u korpi, limar Joška Feher iz Begeča, kroz šest dana ravnao je i zakivao otpale bakarne romboidne ploče, na dvije strane tornja. Radovi su završeni uz zaštitu i zagovor sv. Mihaela arkanđela, 22. rujna 2023. godine, na svesrdnu radost župljana i seljana u Erdeviku.

PORUKA BISKUPA ĐURE NA POČETKU NOVE VJERONAUČNE GODINE

GASPAROVIC-DJURO-BISKUPSKI-GRB-KONACNI-2008

Svim svećenicima, redovnicima i redovnicama,

vjeroučiteljima i vjeroučiteljicama,

roditeljima, studentima i učenicima

Srijemske biskupije
      Poštovani i dragi studenti, učenici i roditelji, vjeroučitelji i vjeroučiteljice - katehete i katehistice, sestre redovnice, braćo svećenici i redovnici!


      Čovjek, stvoren kao slobodno biće, traži Boga i uz njega pristaje. To traženje i pristajanje istinski je znak ljudske slobode i temelj dara vjerske slobode. Mi smo tu slobodu pozvani njegovati u vremenu i društvu u kojemu živimo. A Crkva Kristova uvijek traži nove putove i mogućnosti rada, kako bi na primjeren način odgovorila zadaćama koje se pred nju postavljaju. Tako je spremna učiniti sve da vjera i vjerske istine budu ne samo predmet naviještanja polaznicima školskog vjeronauka i župne kateheze, nego da postanu i njihova vlastita životna istina, njihov osobni životni stav i opredjeljenje. Na to nas upućuje Papa Benedikt XVI. kao i njegov predšasnik Ivan Pavao II., naglasivši da suvremeni čovjek radije sluša svjedoke nego učitelje, i ako sluša učitelje, čini to jer su svjedoci.

      Braćo svećenici, vjeroučitelji, vjeroučiteljice, dragi roditelji, studenti i učenici. Ulazimo u jubilarnu desetu godinu ponovnog vraćanja školskog vjeronauka u osnovne i srednje škole u Srbiji. Vjeronauk u školi je mjesto poštivanja vjerske slobode svakoga čovjeka, a baš ta vjerska sloboda je zahtijevala ponovno vraćanje vjeronauka u škole, ističe se u više navrata u pismima Svete Stolice biskupskim konferencijama, uz naglasak da su za odgoj prvi odgovorni roditelji, kojima je potrebna dodatna pomoć civilnog društva i drugih ustanova, naročito škole, dok Crkva određuje istinske sadžaje katoličkog vjeronauka u školi. Vjeronauk je u osnovnoj i srednjoj školi, istina, samo jedan od mnogih predmeta. Vi, dragi roditelji, morate prepoznati svoje roditeljsko mjesto, ulogu i obvezu praćenja i aktivnog sudjelovanja s drugima u odgoju i obrazovanju svoje vlastite djece.

      Vjeronauk u osnovnoj i srednjoj školi želi učenike i studente uvesti u susret s Bogom. I zato smo, dragi studenti, učenici i roditelji, radosni kad možemo ustvrditi da vjeronauk u školi kao predmet, pobuđuje kod vas sve veći interes i što kroz izbor ovoga predmeta izričete vlastito traženja i duboku težnju za onim što može ponuditi katolički vjeronauk u školi.

      Konačni cilj katoličkog vjeronauka u osnovnim i srednjim školama je dovesti vas, studente i učenike, do susreta s vjerničkom zajednicom u kojoj se slavi i živi vjera u Trojedinog Boga. Zato ga razlikujte od priprave za sakramente u župnoj zajednici, koji nas osposobljavaju za pravu i istinsku kršćansku odgovornost u Crkvi i svijetu. Ta se dimenzija vjerskog odgoja na cjelovit način može pružiti jedino u okviru župne zajednice. Zato potičemo vas, braćo svećenici i vas, dragi vjeroučitelji, vjeroučiteljice, roditelji, studenti i učenici, da kao preduvjet potpunog odgoja u vjeri i kršćanskom životu, podrazumijeva i redovito pohađanje župne kateheze, ili kako se obično naziva župni vjeronauk, te sudjelovanje u životu župne zajednice po euharistijskim slavljima svete mise i drugim susretima u župi, ponajviše zajedno s vjeroučiteljima i vjeroučiteljicama.

      I ove nove školske godine ulazimo redovito u škole, bez posebnih uvjeta. Anketa za prvi razred kod nekih je učinjena već u predškolskoj ustanovi. Same škole su već obavile opredjeljenje četvrtog za nastavak u petom razredu. Napominjemo da se na kraju svake školske godine roditelji mogu opredijeliti za prestanak pohađanja vjerske nastave svoje djece. Ipak, vodimo računa da nam djeca ne napuštaju vjeronauk preko roditelja, nego radije da nam u školi s građanskog dolaze na vjeronauk, kako se često događa. Važno je znati da se za srednju školu sami učenici opredjeljuju za daljnje pohađanje vjerske nastave.

      Pozivamo sve da pokažu na početku ove školske godine zajedničku odgovornost, napose vi braćo svećenici i vjeroučitelji, a vi dragi roditelji posvjedočite svoju kršćansku zrelost i roditeljsko i vjersko poslanje.

Zahvatila nas sve nova snaga Duha Svetoga u ovoj školskoj i pastoralnoj godini koju započinjemo i učinila nas još čvršćim navjestiteljima, svjedocima i graditeljima Kraljevstva Božjega na školskom i pastoralnom planu.

Pratio vas sve Božji blagoslov!

 

 

 

     Preč. Blaž Zmaić                                                                    Mons. Đuro Gašparović

povjerenik za vjeronauk                                                 srijemski biskup

 

 

Biskupski ordinarijat