SRIJEMCI NA ANTUNOVSKOM HODU U ZAGREBU

Mladi iz Srijema sudjelovali su prvi put na ovom hodočašću

ZAREĐEN NOVI POŽEŠKI BISKUP MSGR. IVO MARTINOVIĆ

Imenovani požeški biskup Ivo Martinović zaređen je za biskupa tijekom euharistijskoga slavlja u subotu 8. lipnja 2024. godine u požeškoj katedrali sv. Terezije Avilske

PROSLAVLJEN NASLOVNIK VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE

U nedjelju, 9. lipnja, svečanim euharistijskim slavljem koje je u sarajevskoj katedrali Sarajevu predvodio srijemski biskup mons. Fabijan Svalina proslavljena je svetkovina Presvetoga Srca Isusova pod čijom je zaštitom Vrhbosanska nadbiskupija, ali i sama prvostolnica.

BISKUP SVALINA PREDVODIO MISU TE BLAGOSLOVIO NOVOPOSTAVLJENI OLTAR I KIP SRCA ISUSOVA

Srijemski biskup Fabijan Svalina predvodio je u petak, 7. lipnja svečano večernje misno slavlje o svetkovini Presvetoga Srca Isusova u istoimenom svetištu u Rezidenciji Družbe Isusove u Osijeku te je blagoslovio novopostavljeni oltar i kip Srca Isusova, koji su u osječko svetište dopremljeni iz Zagreba, a rad su pokojnog isusovca p. Marijana Gajšaka, koji je jedno vrijeme djelovao i u Osijeku.

U ŠIDU PROSLAVLJENO PRESVETO SRCE ISUSOVO

Misno slavlje predvodio je kancelar Srijemske biskupije i župnik u Laćarku preč. Tomislav Lasić

Vijesti

POŽAR U RIMOKATOLIČKOJ CRKVI U NEŠTINU NAJVJEROJATNIJE JE PODMETNUT

05. veljača 2011.

 

NEŠTIN, 5. veljače 2011. - Kako neslužbeno saznajemo, policija u Bačkoj Palanci je uhvatila osumnjičenoga za piromanstvo i požar u rimokatoličkoj crkvi u Neštinu i odredila je zadržavanje Nenadu P. (1979) iz Neština, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari. 

      NEŠTIN, 5. veljače 2011. - Kako neslužbeno saznajemo, policija u Bačkoj Palanci je uhvatila osumnjičenoga za piromanstvo i požar u rimokatoličkoj crkvi u Neštinu i odredila je zadržavanje Nenadu P. (1979) iz Neština, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari. Naime, njega se tereti da je izazvao dva uzastopna požara u rimokatoličkoj crkvi u Neštinu te u restoranu poduzeća AD „Nektar“, koji se nalazi također u Neštinu, saopćila je jučer Policijska uprava u Novom Sadu, koja je obavila uviđaj.

      Policija i dalje radi na utvrđivanju ukupne kriminalne aktivnosti osumnjičenog i u zakonskom roku privesti će ga na saslušanje nadležnom istražnom sucu, kako je navedeno u saopćenju. Stanovnici fruškogorskog sela Neštin, posebno vjernici ove filijale koja pripada župi Čerević u Srijemskoj biskupiji,  mogu odahnuti nakon što su poslednjih dana bili uznemireni zbog serije podmetnutih požara, u automobilu, zadružnom restoranu i dva puta u katoličkoj crkvi, a priča se da je zapaljena i jedna obližnja vikendica.

      Radi se o neslavnoj seriji piromanije koja je počela paljenjem automobila jednog radnika MUP-a. Potom su u noći između srijede i četvrtka u crkvi potpaljene knjige, crkveno ruho i crkveni inventar sakristije što je zahvatilo i svetište i glavni oltar.

      Već sljedeće noći, između četvrtka i petka, ponovno je bila podmetnuta vatra u istoj katoličkoj crkvi kada je izgorio oltar, propovjedaonica i crkveni namještaj. Saznajemo da su u restoranu pored vinskog podruma ovdašnje zadruge zapaljene također zavjese i stolice.

      Srijemska biskupija osuđuje ovaj vandalski čin koji je dva puta izvršen u rimokatoličkoj crkvi u Neštinu i zahtijeva da se počinitelji otkriju i privedu pravdi. Biskup zahvaljuje župniku mag. Marku Lončar na zauzetosti za povjerenu mu zajednicu vjernika rimokatolika u Neštinu i na brizi za crkveni objekat koji je prije nekoliko godina detaljno obnovljen, te čestita policiji u Bačkoj Palanaci na brzoj i uspješnoj intervenciji.

 

 

Tomislav Mađarević

 

Tomislav Mađarević

PRAVILNIK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA – PROGLAŠENJE

05. veljača 2011.

 

 

PETROVARADIN, 5. veljače 2011. godine Na sjednicama biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine pristupilo se izmjenama i dopunama dosadašnjih odredbi, pravilnika i statuta. Tako je došlo do izmjene i dopune dosadašnjih odredbi za župna vijeća i izradi novog Pravilnika za župno pastoralno vijeće Srijemske biskupije. 

PETROVARADIN, 5. veljače 2011. godine Na sjednicama biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine pristupilo se izmjenama i dopunama dosadašnjih odredbi, pravilnika i statuta. Tako je došlo do izmjene i dopune dosadašnjih odredbi za župna vijeća i izradi novog Pravilnika za župno pastoralno vijeće Srijemske biskupije.Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. siječnja 2011. godine odobrenjem dijecezanskog biskupa. Od toga dana prestaju vrijediti Odredbe od 15. svibnja 1988. godine, br. 981/1988., a koje su uzete u obzir prilikom izrade novoga Pravilnika.

 

PRAVILNIK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

U SRIJEMSKOJ BISKUPIJI

 

 

Narav i svrha

 

Članak 1.

Župno pastoralno vijeće (u daljnjem tekstu: ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (leiturgia) i dobrotvornosti (diakonia).

 

 

Ustanovljenje

 

Članak 2.

Svaka župa Đakovačko-osječke nadbiskupije treba imati ŽPV, koje predstavlja cijelu župnu zajednicu (usp. kan. 536; dekrete o osnutku ŽPV-a br. 981/1988. od 15. svibnja 1988. i br. 1100/1997. od 4. lipnja 1997.; Izjave i odluke Druge biskupijske sinode, br. 583).

 

 

Sastav

 

Članak 3.

1. Broj članova ŽPV-a ovisi o veličini župe. Neka on ne bude manji od 6 niti veći od 20 članova.

2. Za članove ŽPV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću, aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti spremne promišljati o pastoralnim pitanjima u crkvenom duhu. Predlaže ih župnik, izabire župna zajednica, a potvrđuje dijecezanski biskup. Svoju službu vrše besplatno.

3. Članovi ŽPV-a po službi su župnik, župni vikari i rektori javnih crkava na području župe. Župnik neka vodi računa da među članovima ŽPV-a bude i barem po jedan predstavnik osoba posvećenoga života te vjeroučitelja u školi koji žive na području župe.

 

 

Izbor

 

Članak 4.

1. Kad dijecezanski biskup odredi datum izbora članova ŽPV-a, župnik je pozvan duhovno pripremiti župnu zajednicu tako da posvijesti suodgovornost vjernika laika za vlastitu župu i za ostvarenje poslanja Crkve. Uz to protumači zadaće ŽPV-a, postupak izbora kandidata i zajednicu poziva na molitvu za izbor.

2. Barem četrnaest dana unaprijed župnik obavještava vjernike o mjestu i datumu izbora članova ŽPV-a, upoznaje ih s listom kandidata, te ih poziva na sudjelovanje na izboru.

3. Posavjetovavši se s nekima od suradnika, župnik sastavlja listu kandidata za ŽPV, vodeći računa o zastupljenosti svih staleža i dijelova župe. Na listu treba uvrstiti barem dvostruko više kandidata od predviđenog broja članova ŽPV-a, naznačivši uz ime svakog kandidata i godinu njegova rođenja, adresu stanovanja te zanimanje.

4. Župnik određuje i odbor, sastavljen od barem troje župljana, koji mu pomažu u pripremi i u izboru članova ŽPV-a.

 

Članak 5.

1. Izbor članova ŽPV-a obavlja se u cijeloj Biskupiji u nedjelju koju odredi dijecezanski biskup poslije svake svete mise.

2. Aktivno pravo glasa imaju svi punoljetni župljani koji su primili sakramente kršćanske inicijacije. Biraju tako da na listi s popisom kandidata zaokruže redni broj ispred imena onoliko kandidata  koliko je predviđeno članova ŽPV-a.

3. Izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Ako ih je više s jednakim brojem glasova, izabran je stariji po dobi.

4. Župnik u roku od tjedan dana pisanim putem dostavlja dijecezanskom biskupu na potvrdu imena onih osoba koje su na izborima dobile najveći broj glasova. Uz dopis dostavlja i primjerak glasačkoga lista s imenima svih kandidata te uz svako ime navodi i broj dobivenih glasova.

5. Ako među članovima ŽPV-a po službi niti među izabranima članovima ŽPV-a nema nijednog člana ustanova posvećenog života ili nijednog vjeroučitelja u školi, župnik uz popis izabranih članova za potvrdu dijecezanskom biskupu dodaje i po jednog njihovog predstavnika.

 

Članak 6.

1. Članove ŽPV-a potvrđene od dijecezanskog biskupa župnik predstavlja župnoj zajednici u nedjelju koju odredi dijecezanski biskup na svetoj misi na kojoj su nazočni i svi potvrđeni vijećnici.

2. Potvrđeni članovi ŽPV-a mogu prilikom predstavljanja pred župnom zajednicom izreći obećanje da će svoju službu obavljati zauzeto i savjesno.

3. Potvrđene članove ŽPV-a župnik je dužan što prije poučiti o njihovim dužnostima i pravima, te ih upoznati s pastoralnim potrebama i djelatnostima župe. Isto tako, dužan je pozivati ih na sudjelovanje u programima koji se za njih organiziraju na regionalnoj i biskupijskoj razini.

 

 

Predsjednik

 

Članak 7.

Predsjednik ŽPV-a je po pravu župnik (usp. kan. 536 § 1-2). Župnik:

-         saziva i predsjeda sjednicama ŽPV-a;

-         određuje dnevni red svake sjednice;

-         određuje zapisničara sjednice.

 

 

Mandat članova

 

Članak 8.

1. Mandat članova ŽPV-a traje pet godina, a svaki član može biti ponovno biran. Za trajanja mandata članovi ŽPV-a mogu biti uklonjeni zbog teških razloga, koje treba dokumentirati i dostaviti dijecezanskom biskupu da on uklanjanje prihvati. Težak razlog mogu biti i tri neopravdana uzastopna izostanka sa sjednica ŽPV-a.

2. U slučaju preseljenja na područje druge župe, smrti, ostavke prihvaćene od župnika, uklanjanja ili trajne spriječenosti člana Vijeća, župnik treba u roku od mjesec dana o tome pisanim putem obavijestiti dijecezanskog biskupa i od njega zatražiti da kao novog člana ŽPV-a potvrdi osobu s izborne liste koja je s najvećim brojem glasova dobivenim na izborima ostala izvan Vijeća. Tom vijećniku mandat istječe u isto vrijeme kad i ostalim članovima.

 

 

Sjednice

 

Članak 9.

1. ŽPV održava sjednice četiri puta godišnje, a ako je potrebno i više puta. Župnik pisanim putem saziva sjednice ŽPV-a barem osam dana unaprijed. Sjednicu je dužan sazvati i na traženje jedne trećine članova Vijeća.

2. Za valjanost sjednice potrebna je prisutnost barem dvije trećine članova. Odluke se donose apsolutnom većinom glasova (polovica plus jedan glas), a postaju pravomoćne ako ih odobri župnik.

3. Na sjednicama ŽPV-a mogu sudjelovati na poziv župnika i druge osobe u ulozi stručnjaka, no nemaju pravo glasa pri donošenju odluka.

4. Župnik neka ne odstupa od jednodušnog mišljenja Vijeća bez veoma važna razloga. Važne odluke koje donese nakon savjetovanja s ŽPV neka osobno na prikladan način priopći župnoj zajednici.

5. Poželjno je da ŽPV, u dogovoru sa župnikom, o svom redovitom radu i zaključcima sjednica na primjeren i svima dostupan način redovito obavještava čitavu župnu zajednicu.

6. O sjednici se vodi zapisnik. Zapisnik sjednice mora biti prihvaćen na sljedećoj sjednici, te potpisan od župnika i zapisničara.

7. Zapisnike treba prigodom kanonskog pohoda dati na uvid dijecezanskom biskupu, odnosno njegovu delegatu.

 

 

Djelovanje

 

Članak 10.

1. ŽPV razmatra sva pitanja povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem u župi, pripravlja prijedloge i zaključke te vodi brigu za njihovo provođenje.

2. U načelu ima tri odbora:

  1. Odbor za naviještanje Božje riječi otkriva i potiče karizme i službe unutar župne zajednice, pomaže župniku u okupljanju i trajnoj formaciji župnih suradnika. Skrbi o unaprjeđenju župne kateheze, pastorala braka i obitelji, mladih te različitih "posebnih" skupina vjernika i društvenih ustanova na njezinu području. Traži nove mogućnosti evangelizacije vjernika i društvene sredine.
  2. Odbor za liturgijski i molitveni život potiče kršćansko slavlje dana Gospodnjega, skrbi o pripremi bogoslužnih i molitvenih slavlja u župi, promiče različite liturgijske službe, aktivno sudjelovanje svih vjernika u liturgiji, skrbi o doličnosti i urednosti paramenata, liturgijskog posuđa i knjiga te o uređenju liturgijskog prostora u skladu s liturgijskim propisima.
  3. Odbor za karitativnu djelatnost posvećuje brigu siromašnima, socijalno ugroženima te osobama na rubu društva. Razmatra socijalne i druge probleme svoje okoline te nastoji u granicama mogućnosti župe pružiti djelotvornu pomoć. Promiče suradnju s vjerničkim društvima i socijalnim ustanovama. Organizira pastoral starijih osoba i bolesnika te članova njihovih obitelji.

 

 

Uputa na opće odredbe

 

Članak 11.

Na sve ono što nije sadržano u ovom Pravilniku primjenjuju se odredbe Zakonika kanonskoga prava te Izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske.

 

 

Stupanje Pravilnika na snagu

 

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu kad ga odobri dijecezanski biskup. Od toga dana prestaju vrijediti Odredbe od 15. svibnja 1988. godine, br. 981/1988.

___________________

 

Broj: 28/2011.

 

Ovime odobravam gornji Pravilnik župnog pastoralnog vijeća u Srijemskoj biskupiji te on stupa na snagu s današnjim datumom.

 

U Petrovaradinu, 25. siječnja 2011.

 

 

Preč. Marko Loš,                                                      + Đuro Gašparović,

         kancelar                                                             biskup srijemski

 

Biskupski ordinarijat

POŽAR U RIMOKATOLIČKOJ CRKVI U NEŠTINU

04. veljača 2011.

 

NEŠTIN, 4. veljače 2011. godine - Policijskoj stanici u Bačkoj Palanci prijavljeno je da je tijekom noći između 2. i 3. veljače izvršena provala i dogodio se požar u Rimokatoličkoj crkvi Svete Ane u Neštinu.      NEŠTIN, 4. veljače 2011. godine - Policijskoj stanici u Bačkoj Palanci prijavljeno je da je tijekom noći između 2. i 3. veljače izvršena provala i dogodio se požar u Rimokatoličkoj crkvi Svete Ane u Neštinu. Prema izjavi župnika u Čereviću, koji upravlja filijalom Neštin, požar je započeo u sakristiji crkve gdje je izgorio sav crkveni inventar i proširio se u svetište do oltara. Provala na glavna crkvena vrata i požar se ponovio sljedeće noći između 3. na 4. veljače kada je zapaljen oltar i propovjedaonica u crkvi, koji su zajedno s drugim crkvenim inventarom potpuno izgorjeli.

      Detalji provale i požara će biti poznati nakon policijskog izvješća. Istraga je u tijeku.

 

Tomislav Mađarević

 

 

 

Tomislav Mađarević

U BEŠKI KONCERT ODRŽAO ZBOR „SVETE CECILIJE“ IZ ZEMUNA

03. veljača 2011.

 

BEŠKA, 30. siječnja 2011. godine - Na inicijativu prečasnog Božidara Lusaveca iz Beške i Zemunskog župnika, monsinjora Joze Duspare upriličen je koncert u župnoj crkvi „Svete Terezije od Djeteta Isusa“ u Beškoj. 

      BEŠKA, 30. siječnja 2011. godine - Na inicijativu prečasnog Božidara Lusaveca iz Beške i Zemunskog župnika, monsinjora Joze Duspare upriličen je koncert u župnoj crkvi „Svete Terezije od Djeteta Isusa“ u Beškoj. Naime, članovi crkvenog zbora „Svete Cecilije“ iz Zemuna rado su prihvatili poziv da održe koncert sa neznatno izmenjenim programom u odnosu na onaj koji je upriličen pred Božić, tačnije 22.12. prošle godine u župnoj crkvi „Uznesenja Blažene Djevice Marije“ u Zemunu.

      Nakon veoma ugodne dobrodošlice od strane domaćeg župnika i župljana, članovi zbora su počeli užurbano da vrše posljednje pripreme pred koncert pošto su se prethodno malo opustili uz zdravicu i ugodan razgovor sa domaćinima.  Koncert je započeo pjesmom „Raduje se o Betleme“ nakon koje je usljedio niz, svim vjernicima veoma dobro poznatih, pjesama kao što su „Spavaj sinko“, „O pastiri“, „Veselje ti navješćujem“ i mnogih drugih.  Nakon nekoliko izvedenih numera koje je zbor pod vođstvom mlade talentirane dirigentice Natalije Stamenković sa puno truda i ljubavi pripremio, mladi ministrant Petar Dujić je pročitao pjesmu „Sretan Božić“ a zatim, pošto je zbor izveo sljedećih nekoliko kompozicija,  gospođa Danijela Lukinović je pročitala pjesmu „Zašto?“.


      Publika je potom, na veliko zadovoljstvo, imala priliku da pogleda i predstavu „Siroče“ koju je sa puno ljubavi i truda sa djecom i mladima pripremila sestra Ozana.  U nastavku programa, zbor „Svete Cecilije“ je izveo još nekoliko Božićnih pjesama. Nakon svake od njih začuo bi se pljesak koji je u potpunosti ispunjavao crkvu. Na licima u publici, a isto tako i na licima članova zbora, jasno se moglo primjetiti raspoloženje najradosnijeg kršćanskog blagdana iako je Božićno vrijeme već za nama.  Program koncerta završen je pjesmom „Tiha noć“ koju svi vrlo rado i slušaju i pjevaju.


      Na samom kraju večeri, monsinjor Jozo Duspara i domaći župnik Božidar Lusavec uputili su nekoliko riječi učesnicima koncerta i publici. Interesantan je podatak da su župe Beške i Maradika, koje nemaju neku značajniju povijest i koje su različite po mentalitetu svojih župljana, oduvijek bile povezane pa su tako i ovom prigodom koncertu prisustvovali i mnogi Maradićani.  To je svakako primjer kako se u praksi živi vjera. Nakon koncerta Zemunci i domaćini su nastavili ugodno druženje uz zakusku i veoma živ razgovor. Ne štedeći ni tada glasove, do kraja večeri se začula i još po neka pjesma koju su članovi zbora poklonili domaćinima. Kao što su i prečasni Božidar i prečasni Jozo istakli,  ovo svakako neće biti posljednji put da se župljani Zemuna i Beške sastaju da bi podijelili ono najdragocjenije što čovjek posjeduje, duhovne darove i vrijednosti.

 

Lukinović Danijela

 

Danijela Lukinović

DAN KAD JE TOVARNIK PLAKAO

03. veljača 2011.

 

TOVARNIK, 31. siječnja 2011. godine – U Tovarniku je obilježen „Dan kada je Tovarnik plakao“. Uspomena je to na dan prije trinaest godina kada su ekshumirane 53 mučki ubijene žrtve Tovarničana, branitelja i civila. 

      TOVARNIK, 31. siječnja 2011. godine – U Tovarniku je obilježen „Dan kada je Tovarnik plakao“. Uspomena je to na dan prije trinaest godina kada su ekshumirane 53 mučki ubijene žrtve Tovarničana, branitelja i civila. Toga tragičnoga dana kada su se u dugom nizu kovčega nalazili nevini stradalnici , ubijeni u egzekucijama četnika i JNA, pojedine obitelji oplakivale su mnogobrojne članove, među kojima je najmlađi mučenik imao samo sedamnaest godina.

      Komemoracija je obuhvatila procesiju koja je krenula iz školskoga dvorišta kao i prije trinaest godina, i duž puta do groblja uz pjevanje svetih pjesama, stigla najprije pred zajedničku masovnu grobnicu. Nakon molitve svećenika tovarničkoga župnika Stjepana Vukovca, izaslanstva Županije , Općine i raznih udruga položile su vijence i zapalile svijeće. Kratkim obraćanjem župana Bože Galića i načelnika Jakoba Asića podsjetili smo se na dane plača i tuge, a potom se uputili na grob mučenika vlč. Ivana Burika. Ubijen je u Domovinskom ratu u naletu podivljalih četničkih hordi, iako je bio zagovornik ekumenizma i zajedništva  među narodima.

      Dan ranije u Tovarniku je predstavljena dokumentarna knjiga „Svjedoci života i smrti Ivana Burika“, u nakladi Udruge dr. Ante Starčević, koju je uredila Nevenka Nekić, a predstavili su je dr. Dražen Živić, ravnatelj Instituta Ivo Pilar u Vukovaru, fra Gordan Propadalo, gvardijan vukovarskoga franjevačkoga samostana, vlč. Petar Šokčević, župnik u miru te urednica Nevenka Nekić. Predsjednik Udruge Antun Ivanković obavijestio je nazočne o radu Udruge koja je do sada objavila dvije knjige i dva dokumentarna filma, priredila znanstveni simpozij  pod nazivom „Ivan Burik  svjedok vjere-mučenik Crkve“, te organizirala niz drugih manifestacija.

      Istu dokumentarnu knjigu predstavili su 26. siječnja u sklopu Svećeničkoga tjedna u Zagrebu u Nadbiskupskoj klasičnoj Gimnaziji biskup gospićko-senjski msgr. Mile Bogović, akademik Stjepan Damjanović, dr. Ante Nazor i urednica.

      Time su se dostojno obilježili povijesni događaji vezani uz Domovinski rat i stradanja na prostoru ne samo Tovarnika, nego cijeloga Srijema.

 

 

 

Za Udrugu dr. Ante Starčević - Tovarnik

Nevenka Nekić, književnica

Antun Ivanković, predsjednik

 

Antun Ivanković

IZBORI ZA ŽUPNA PASTORALNA VIJEĆA – OKRUŽNICA

29. siječanj 2011.

 

 

PETROVARADIN, 29. siječnja 2011.godine - Uslijed isteka mandata Župnim pastoralnim vijećima (ŽPV), dijecezanski biskup određuje da se izbori za članove ŽPV-a u svim župama Srijemske biskupije održe u nedjelju 20. veljače 2011. godine.

  

      PETROVARADIN, 25. siječnja 2011.godine - Svim ŽPV-a u Srijemskoj biskupiji istječe mandat 12. veljače 2011. godine što vrijedi i za župe kojima je u međuvremenu mandat produžen.

      S tim u svezi dijecezanski biskup određuje da izbori članova ŽPV-a u svim župama Srijemske biskupije budu u nedjelju 20. veljače 2011. godine. Izbori neka se obave prema Pravilniku o ŽPV-a. U cijelosti donosimo tekst Okružnice:

 

 

                                                                     Petrovaradin‚ 25. siječnja 2011.

Broj: 27/2011.

Predmet: Župna pastoralna vijeća, izbori

-         okružnica

          SVIM ŽUPNIM UREDIMA

          SRIJEMSKE BISKUPIJE

 

Prečasni/Velečasni gospodine,

 

obavještavamo Vas da članovima svih župnih pastoralnih vijeća (ŽPV) Srijemske biskupije mandat istječe 12. veljače 2011. Isto vrijedi i za župe kojima je u međuvremenu produžen mandat.

Važeće biskupijske odredbe za ŽPV-a nalažu da izbore za članove ŽPV-a treba obaviti u skladu s Biskupijskim odredbama. Određujem da će izbor članova ŽPV-a u svim župama Srijemske biskupije biti u nedjelju 20. veljače 2011. godine.

Biskupijske odredbe o ŽPV-a, čl. 3 kažu da broj članova ne bude manji od 6 niti veći od 20, što ovisi o veličini župe i potrebi da budu zastupljene filijale. U jednoj župi može biti samo jedno ŽPV.

 

Oslanjajući se na važeće Biskupijske odredbe za župna vijeća, donosimo upute za predstojeće izbore članova ŽPV-a.

Neka se izbor obavi na slijedeći način:

1. U nedjelju, 6. veljače 2011. godine, neka se na svim euharistijskim slavljima, u svim crkvama, najavi dan, vrijeme i mjesto izbora članova ŽPV-a i upoznaju vjernike s listom kandidata.

2. U nedjelju 13. veljače 2011. godine, neka se u Srijemskoj biskupiji moli za odgovoran i blagoslovljen izbor članova ŽPV-a.

3. U nedjelju 20. veljače 2011. godine, neka se obavi izbor članova ŽPV-a u skladu s biskupijskim odredbama.

4. O rezultatima izbora treba izvjestiti Biskupski ordinarijat do konca veljače 2011. godine, koji će izdati dekret o potvrdi izbora ŽPV-a.

5. Potvrđene članove ŽPV-a treba predstaviti župnoj zajednici, po mogućnosti za vrijeme nedeljnog euharistijskog slavlja. Potvrđeni članovi ŽPV-a mogu prilikom predstavljanja pred župnom zajednicom izreći obećanje da će svoju službu obavljati zauzeto i savjesno.

 

Svim župnim zajednicama želim da dobiju što bolje članove ŽPV-a, a svim svećenicima želim da u župnim vijećima prepoznaju Božji poziv na obnovljeni apostolski zanos i pastoralno djelovanje u našoj biskupiji, sukladno s suvremenim pastoralnim smjernicama sveopće Crkve.

 

Pozdrav i blagoslov u Gospodinu!

 

 

Preč. Marko Loš                                                     + Mons. Đuro Gašparović

kancelar                                                                        biskup srijemski

 

 

 

 

Biskupski ordinarijat