Vijesti

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 >

MONS. JURE BOGDAN IMENOVAN VOJNIM BISKUPOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

05. prosinac 2015.

ZAGREB (TU) - Papa Franjo prihvatio je odreknuće od službe mons. Jurja Jezerinca, vojnog ordinarija, u skladu s odredbom kanona 401 § 1 Zakonika kanonskoga prava, te je imenovao biskupom – vojnim ordinarijem u Republici Hrvatskoj mons. Juru Bogdana, dosadašnjeg rektora Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, priopćila je danas, 30. studenoga, Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj.

Novoimenovani biskup Bogdan, sin Ivana Bogdana i Perke rođ. Pezelj, rodio se u Donjemu Docu, u Omiškoj općini u Poljičkoj republici, 9. studenoga 1955. godine. Osmogodišnju školu pohađao je u rodnome mjestu od 1961. do 1969. Kao sjemeništarac Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu završio je klasičnu gimnaziju s maturom u Splitskome sjemeništu (1969.-1973.). Filozofsko-teološki studij završio je u Splitu od 1973. do 1980. Teologiju je diplomirao 16. svibnja 1980. Vojni rok služio je u Puli od lipnja 1974. do kraja rujna 1975. Za đakona ga je zaredio splitsko-makarski nadbiskup metropolit mons. Frane Franić u splitskoj prvostolnici 24. lipnja 1979. Isti nadbiskup mu je podijelio svećenički red, također u splitskoj prvostolnici, 22. lipnja 1980. godine. Mladu Misu slavio je u Donjem Docu 6. srpnja 1980. Za vrijeme filozofsko-teološkog studija, kroz dvije akademske godine, vršio je službu starijeg prefekta u Nadbiskupskome sjemeništu u Splitu, od siječnja 1977. do jeseni 1979. godine.

Nakon mlade mise bio je župni vikar u Metkoviću u župi sv. Nikole od 15. kolovoza 1980. do 15. kolovoza 1984. Od kolovoza 1984. do rujna 1992. bio je duhovnik u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Istovremeno je bio i član nekih nadbiskupskih vijeća u svojoj nadbiskupiji: potpredsjednik vijeća za mlade, predsjednik vijeća za duhovna zvanja, itd. Vršio je i službu tajnika Vijeća za sjemeništa pri Biskupskoj Konferenciji Jugoslavije.

Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Ante Jurić poslao ga je u jesen 1992. na studij pastoralne teologije na Papinskome lateranskom sveučilištu u Rimu. Magistrirao je u listopadu 1994. godine radnjom koju je izradio pod vodstvom prof. Marcella Semeraro (danas biskup u Albanu pokraj Rima). Doktorirao je 22. lipnja 1999. Naslov doktorske radnje koju je izradio pod vodstvom prof. Michaela Fussa je "Vita Universale: Cristianesimo delle origini o nuova rivelazione? Riflessioni teologico-pastorali" (Univerzalni život: Izvorno kršćanstvo ili nova objava. Teološko-pastoralna razmišljanja).

Na prijedlog hrvatskih biskupa, pročelnik Kongregacije za katolički odgoj kardinal Pio Laghi imenovao je Juru Bogdana 2. prosinca 1996. rektorom Papinskog hrvatskog Zavoda sv. Jeronima. Imenovanje je objavljeno 19. prosinca 1996. Službu rektora preuzeo je 25. siječnja 1997. godine. Slijedom imenovanja za rektora Zavoda sv. Jeronima, papin vikar za rimsku biskupiju kardinal Camillo Ruini imenovao je Bogdana rektorom Hrvatske crkve sv. Jeronima u Rimu. Osim rektorske službe u Zavodu i crkvi, rektor Bogdan u dva mandata obnašao je službu tajnika Udruženja rektora rimskih crkvenih Zavoda i potom u dva mandata službu predsjednika istoga udruženja (Associazione dei Rettori dei Collegi Ecclesiastici di Roma). Autor je više znanstvenih članaka. Uredio je više knjiga među kojima je najpoznatiji zbornik radova o Zavodu sv. Jeronima u prigodi proslave stote obljetnice suvremenog Zavoda sv. Jeronima (1901.-2001.). Službu rektora vršio je kroz 19 godina za vrijeme trojice papa (sv. Ivan Pavao II., Benedikt XVI. i papa Franjo). Svjedok je i aktivni sudionik u Rimu mnogih važnih događaja iz života sveopće Crkve i Crkve u Domovini. Rimski je postulator kauze blaženoga Miroslava Bulešića.

Novi biskup Bogdan je 34. biskup iz reda pitomaca suvremenog Zavoda sv. Jeronima. Vrijeme, dan i mjesto biskupskog ređenja novoimenovanog biskupa mons. Jure Bogdana bit će naknadno objavljeni.

Tiskovni ured HBK

Preuzeto sa: http://www.djos.hr

PROSLAVA SVETKOVINE KRISTA KRALJA U NOVOM SLANKAMENU

29. studeni 2015.

NOVI SLANKAMEN (TU) - U župi Sveti Mihael, arkanđeo u Novom Slankamenu već tradicionalno slavi nedjelju zahvalnicu za dobra zemlje. Na ovu svetkovinu vjernici zahvaljuju nebu za sva nebrojena dobročinstva koja su primili kroz proteklu godinu od darežljivog Nebeskog Oca i zato je za župu to Nedelja zahvalnica.

Za vrijeme euharistijskog slavlja dječica su nosila u prikaznoj procesiji cvijeće, voće i povrće, pšenicu, kukuruz i suncokret i druge plodove slankamenačkih polja koja hrane svake godine mještane sela i život daju. Našle su se tu i školske knjige za novu školsku godinu. Prinešeni su Ocu Nebeskom križ, znak njegove beskrajne ljubavi koja se izlila na sve u muci i smrti njegova Sina Isusa Krista, s molbom da vjernima daruje hrabrost i mudrost da u svakom križu i boli prepozna njegovu ljubav, te da sve strpljivo sjedinjuje s Isusovim patnjama. Nakon svakog prinešenog dara slijedio je usklik „Usliši nas, Oče nebeski“!

Zahvalnica je imala posebno obogaćenje jer su zajedno s nama bili bračni parovi jubilarci ove godine. Ovo slavlje je već ustaljena tradicija da se uz ovu nedjelju zahvalnicu slavi i Nedjelja bračnih jubileja. Za ovu proslavu bilo je pozvano sedamnaest bračnih parova slavljenika, ali nisu svi mogli doći bilo zbog bolesti ili nekiih drugih spriječenosti. Među slavljenicima bilo je jubilaraca od deset do pedeset pet godina bračnog zajedništva. Dirljivo je bilo čuti njihovu zahvalu Bogu za dar bračnog zajedništva koju su izgovarali kako supružnik tako i supruga riječima: „ Blagoslovljen si, Gospodine, jer sam po Tvom daru uzeo za tebe kao svog bračnog druga...“ . Veliki je to dar od Boga i očit znak Njegove milosti koja im je pomagala da budu vjerni jedno drugom i svjedoče svojoj djeci i drugima svoju ljubav. Na kraju euharistijskoh slavljacjubilarci su primili posebnu čestitku, zahvalu od Srijemskog biskupa za svoj jubilej.

Zahvala pjesmom „Tebe Boga hvalimo“ je dala pečat ovom slavlju, a nakon svečanog blagoslova slikom je ovjekovječena ova proslava. Nakon svete mise u župnoj dvorani je upriličen zajednički domjenak s jubilarcima i dječicom, učesnicima slavlja. Ocu nebeskom hvala za sve.

                                Darko Peka

ODRŽANA SKUPŠTINA BISKUPA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE CRKVENE POKRAJINE

29. studeni 2015.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) - U prostorima katedralne župe sv. Dimitrija u Srijemskoj Mitrovici, biskupi Đakovačko-osječke crkvene pokrajine održali su, 26. studenog, svoju redovitu XXIX. skupštinu. Na susretu je uz domaćina, srijemskog biskupa Đuru Gašparovića, sudjelovao đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić, požeški biskup Antun Škvorčević i kancelari spomenutih biskupija. Na dnevnom redu bila je zadaća dijecezanskog biskupa i sudskog vikara u skladu s reformom kanonskog postupka za proglašenje ništavosti ženidbe u svjetlu Motuproprija pape Franje „Gospodin Isus, blagi sudac“ i vođenje župnog financijskog poslovanja – „crveni“ i „plavi“ blagajnički dnevnik – i formular godišnjeg financijskog izvješća te o izazovu ekumenizma u svjetlu mješovitih ženidbi i drugih pastoralnih pitanja.

Na početku susreta, pozdravnu riječ uputio je srijemski biskup Đuro Gašparović, a potom je predsjedatelj skupštine, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić progovorio o dnevnom redu.  Osvrćući se kratko na zapisnik prošle skupštine u Osijeku te dotaknuvši se teme siromaštva i zabrinjavajućeg demografskog stanja u Slavoniji i Baranji, biskupi su razgovarali o načinu na koji bi odgovorne javne dužnosnike potaknuli da poduzmu potrebne korake u promjeni stanja u Slavoniji. Potom je sudski vikar Međubiskupijskog suda u Đakovu Nikola Škalabrin ukratko predstavio spomenuti Motuproprio pape Franje, progovorivši o zadaćama mjesnih biskupa i Međubiskupijskog suda s obzirom na proglašenje ništavosti ženidbe. Između ostaloga, kazao je da je došlo do promjene 21 kanona u Zakoniku kanonskog prava te da se Papinom odlukom uvodi kraći postupak i postupak pred jednim sucem. Biskupi su raspravljali što Motuproprio znači za pojedine biskupije i za same biskupe te o osnivanju fonda iz kojega bi se djelomično pokrivali troškovi parnica.

Na temu vođenja župnog financijskog poslovanja, biskupi su se upoznali sa zaključcima koje su s obzirom na to donijeli biskupijski ekonomi i voditelji Ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika na svom nedavnom sastanku u Đakovu. Složili su se kako - osim župnih blagajničkih dnevnika – u Ekonomatu valja služiti i dobrim kompjutorskim programom i u svakom trenutku imati pregled stanja blagajne s obziorm na pojedine župe. Razgovaralo se i o pitanju primljenih u puno zajedništvo Katoličke Crkve i mješovitim ženidbama te na koji način ekumenski i pastoralno odgovoriti na izazove koji iz njih proizlaze, napose kada je riječ o mlađoj dobi zaručnika koji žele sklopiti mješoviti brak ili biti primljeni u puno zajedništvo Crkve.

Preuzeto sa: http://www.pozeska-biskupija.com
 

PROSLAVLJEN CRKVENI GOD U ŽUPI SOT

26. studeni 2015.

SOT (TU) - Svečanom svetom misom u 11 sati 25. studenog vjernici župe Sot - Soćani su proslavili svoju nebesku zaštitnicu, svetu Katarinu Aleksandrijsku, djevicu i mučenicu.

Svečanost je započela procesijom do novoizgrađene župne dvorane. Vjernici su, predvođeni biskupom mons. Đurom Gašparovićem, molitvom Lauretanskih litanija zahvalili Majci Božjoj što im je svojim zagovorom pomogla da dvoranu ove godine stave pod krov.

Nakon povratka u crkvu započelo je svečano misno slavlje koje je predvodio biskup Gašparović uz koncelebraciju preč. Marka Loša, župnika u Petrovaradinu, vlč. Zdravka Čabrajca, župnika u Čereviću, vlč. Mihajla Režaka, grkokatoličkog župnika i dekana u Šidu, vlč. Vladimira Edelinskog, grkokatoličkog župnika u Berkasovu, vlč. Darka Raca, grkokatoličkog župnika u Bačincima te gosta iz Đakovačko-osječke nadbiskupije vlč. Stipe Vukovca, župnika u Tovarniku. Slavlju su prisustvovali i predstavnik Ministarstva pravde Republike Srbije, Uprave za odnose s Crkvama i vjerskim zajednicama, Gavrilo Grban te predsjednik Mjesne zajednice u Sotu Milisav Arišić.

PRIMJER SVETE KATARINE

U svojoj homiliji biskup je istakao vjernički primjer svete Katarine: „Vaša zaštitnica ostvarila je ono o čemu govori evanđelje da tko izgubi svoj život sačuvat će ga za vječni život i tko se odreče Boga pred ljudima i Isus će se njega odreći pred Ocem svojim koji je na nebesima. Katarina je predala svoj život za Isusa i tako ga sačuvala do dana današnjega za sve nas. Ona se nije odrekla Isusa Krista pred svojim progoniteljima, pa se ni Krist nije odrekao nje. Isus Krist, Bog i čovjek, uzeo je našu ljudsku narav, ušao je u stvarnost naše povijesti, ušao je u stvarnost i život svete Katarine, a ulazi i u naš život. Ova svetica je odgajana u poganskom duhu, ali je zaželjela postati kršćankom. Kao kršćanka nastupa vrlo hrabro i govori poganskom caru kako su njegovi bogovi lažni i naviješta mu Krista. Iako je car pokušava pridobiti za poganstvo ne uspijeva, pa biva pogubljena. Vezali su je među četiri kotača s oštricama, da bi joj na kraju odrubili glavu 315. godine u Aleksandriji. Zapamćena je kao svetica koju je krasila neizmjerna ljubav prema Bogu i prema Isus Kristu. Njezin primjer i nas danas poziva da vjerujemo Kristu, da ljubimo Boga. Prepoznajemo je po kruni jer je kraljevskog podrijetla, po kotaču na kojem je bila mučena, po knjizi jer je bila učena, po palmi jer je mučenica, po maču jer je njime osvojila diku nebesku. Bila je Isusov svjedok, i mi smo u svom kraju svjedoci te iste vjere u kojoj slijedimo našu zaštitnicu, sv. Katarinu. Ako nam vjera oslabi moramo biti spremni na obraćenje“, završio je homiliju biskup Gašparović.

                                                                                                                                  Ana Hodak

HODOČAŠĆE U RIM I VATIKAN

23. studeni 2015.

HODOČAŠĆE U RIM I VATIKAN

(u Jubilarnoj Godini Milosrđa)

Od 09 do 14.03.2016.

Cijena puta: 400 eura

(avion, smještaj, gradski prijevoz)

Dostupno 15 mjesta (prijave do 31.12.2015.)

Vodič i organizator hodočašća: vlč. Ivica Damjanović

(broj mobitela: 063 1566290; e-mail: ivica.damjanovic@gmail.com)

 

______________________________

Ivica Damjanović

Nehruova 142/3

11070 Beograd, Srbija

Mob: 00381 63 1566290

SVETKOVINA KRISTA KRALJA I BRAČNI JUBILEJI U ŽUPAMA INĐIJA I NOVI BANOVCI 2015.

23. studeni 2015.

INĐIJA I NOVI BANOVCI TU) - Svetkovinu Krista Kralja i ove godine dodatno je uzveličala proslava bračnih jubileja po župama Srijemske biskupije. U župi Sveti Petar, apostol, u Inđiji proslavljena je tridesetogodišnjica i desetogodišnjica braka. U župi Rođenje Blažene Djevice Marije u Novim Banovcima slavitelji, dva bračna para, su obilježili tridesetogodišnjicu i pedesetogodišnjicu braka.

U homiliji župnik vlč. Dušan  Milekić je promišljao o Kristu Kralju kojega svijet danas sve više želi odbaciti, dokazati da on nije istina i potreba čovjeka. Dok ga kršćani prepoznaju i prihvataju kao Kralja, ne jer je vladar kroz patnju, rat i strah već kao Onaj koji je svjedok Istine i to Istine o samome čovjeku kao njegovu stvorenju kojega želi otkupiti.

Na koncu mise župnik je slaviteljima predao čestitku i uspomenu srijemskog biskupa mons. Đure Gašparovića i poželio svako dobro u zajedništvu sa zajednicom. Slavlje je nastavljeno u župi u Novim Banovcima domjenkom koji su jubilarci priredili i počastili sve koji su sudjelovali u nedjeljnom misnom slavlju.

   

                                                                                           Dušan Milekić

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 >