SVEĆENIČKA KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA U SRIJEMU

06. ožujak 2012.

      PETROVARADIN (TU) - U Petrovaradinu je organizirana u ponedjeljak 5. ožujka 2012. godine korizmena duhovna obnova svećenika Srijemske biskupije, na kojoj su sudjelovali i svećenici grkokatolici koji djeluju u Srijemu. Duhovnu obnovu vodio je o. Karol Harmat, gvardijan u franjevačkom samostanu u Novom Sadu.

      Tema ove duhovne obnove je „Niste vi izabrali mene nego sam ja izabrao vas“. Ova korizmena duhovna obnova je održana u svjetlu Godine vjere koju je Papa Benedikt XVI. najavio 11. listopada prošle godine.

Duhovna_obnova_5.3.2012._foto1

      Nakon molitve srednjeg časa, nazočne je pozdravio Berislav Petrović, župnik u Novom Slankamenu i povjerenik Srijemske biskupije za trajnu duhovnu svećeničku izgradnju. Voditelj Harmat u svom uvodu je pozvao svećenike na pripravu za ovogodišnji Veliki tjedan i Uskrs i prikazao tu „tajnu naše vjere“ koja sažima ključni sadržaj našeg vjerničkog života.

      U prvom dijelu predavač je pošao od istine da je Bog taj koji poziva svakoga od nas, takvoga kakav jest. Na primjeru poziva prvih Isusovih učenika vidi se njihovo veliko oduševljenje i snaga kojom ih Isus privlači. Petar nakon čudesnog ulova ribe, samo zato jer je bacio mrežu na drugu stranu, doživljava kako Isus sve mijenja. Treba vjerovati Isusovoj riječi, na njegovu stranu baciti mrežu, i od tada će „ljude loviti“. Vjera je bitna: „na tvoju riječ bacit ću mrežu“, kako za Petra i apostole, tako i za svakog svećenika. Voditelj je postavio pitanje koliko je velika naša vjera, koliko svaki od nas vjeruje Isusovoj riječi? Kao što su se apostoli mogli osloniti na Isusovu riječ, tako i svaki svećenik ima „u ruci“ kao oruđe samo Isusovu riječ koja mu je jedini oslonac. Jedino Isus može dati nešto novo, obilje mnoštva riba, pružiti novi horizont. Isusov poziv je trajan, on se ne mijenja, zove svakoga da se odvoji od svijeta i prione uz njega. Svećenik mora biti svjestan da preko njega djeluje Bog, preko njega i u njemu. Radi toga je bitan stav duboke poniznosti i služenja.

      U nastavku razmišljanja duhovni vođa je postavio pitanja koja mogu poslužiti i kao ispit savjesti, tj. kako evangeliziramo, govorimo li rječnikom koji razumiju naši slušatelji, posebno mladi? Iznad svega svećenik treba biti svjedok, govoriti ono što već postoji u njemu, biti svjedok istine, zato što drugi traže sigurnost. Ako je svećenik od Boga, Božji, onda će vjernici to prepoznati, naći će sigurnost koju traže. Svećenikova plemenitost, darežljivost, velikodušnost i dobrota, privući će, probuditi u vjernicima također iste stvarnosti, ono Božje u njima. Još jedanput je naglašeno staro pravilo: „Kakav je svećenik takvi će biti i vjernici“.

      Duhovna obnova je nastavljena, nakon prigode za svetu ispovijed, klanjanjem u crkvi Svetog Jurja, mučenika u Petrovaradinu.

                                               

                                                                             Tomislav Mađarević

 

Tomislav Mađarević