SUSRET BISKUPA GAŠPAROVIĆA I DIREKTORA RADOJEVIĆA

23. siječanj 2016.

NOVI BEOGRAD. (TU) - U Novom Beogradu 21. siječnja 2016. godine, u Ministarstvu pravde Republike Srbije, Upravi za suradnju s crkvama i vjerskim zajednicama, upriličen je susret mons. Stanislava Hočevara, beogradskog nadbiskupa metropolita, mons, Đure Gašparovića, srijemskog biskupa i vlč. Ivice Damjanovića, župnika u Novom Beogradu s dr. Miletom Radojevićem, direktorom Uprave za suradnju s crkvama i vjerskim zajednicama pri Ministarstvu pravde Vlade Republike Srbije i dr. Markom Nikolićem, prvim direktorovim suradnikom. Uz pozdrave i izraze dobrodošlice te zahvalnosti za dobru zajedničku suradnju Crkve i Ministarstva, razgovaralo se o daljnjoj suradnji i aktivnostima koje predviđa Uprava u svemu što se tiče Katoličke Crkve u Srbiji, posebno u pojedinim biskupijama. Jedna od tema susreta je bila lokacija za crkvu i pastoralne objekte na području Novoga Beograda, župe Svetog Ivana Kapistrana koja je osnovana 1972. godine, a još do danas, nakon više zahtjeva i na više institucija, nema svoju crkvu, pastorani centar i župnu kuću. Biskupi su zamoli direktora Uprave za savjet što da se podizme ubuduće kao i da podrži nastojanja oko iznalaženja lokacije, koliko je to moguće. Župnik Damjanović je predstavio samu župnu zajednicu, njezinu povijest, pastoralna nastojanja i  planove. Danas vjernici za potrebe slavljenja mise i pastoralnog života koriste Franjevački samostan u Zemunu. Želja je da se u što skorije vrijeme zapoćne izgradnja crkve i pastoralnog centra da bi župna zajednica mogla redovito i normalno raditi. Direktor Uprave je izrazio svoju zainteresiranost i volju da pomogne u iznalaženju najboljeg rješnja. Također je sugestijama uputio na daljne korake.

                                                                                                                Tiskovni ured Srijemske biskupije