Vijesti

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 >

ŽUPA SVETOG IVANA KAPISTRANSKOG U NOVOM BEOGRADU, facebook

23. studeni 2015.

NOVI BEOGRAD (TU) - U mjesecu studenom ove godine otvoren je profil na Facebooku župe Svetog Ivana Kapistranskog u Novom Beogradu. Želja samog profila je da se lakše kontaktira sa župljanima, na osobiti način mladima. Sam profil donosi aktualne vijesti iz župne zajednice, župne obavijesti i događaje koji se planiraju. Budući da je župa Novi Beograd na velikom teritoriju, nastojimo profilom stvoriti jedan virtualni prostor gdje vjernici mogu odmah dobiti sve informacije koje su im potrebne o župnoj zajdnici. Ime profila je: Zupa Ivana Kapistranskog

                                  Ivica Damjanović, župnik

ŽUPA SVETOG IVANA KAPISTRANSKOG U NOVOM BEOGRADU

23. studeni 2015.

NOVI BEOGRAD (TU) - U mjesecu studenom ove godine iz tiska je izašao letak župe Svetog Ivana Kapistranskog, u Novom Beogradu. Sadržaj letka je osnovne informacije o župi, kontakti, te raspored misnog slavlja. Na poleđini letka nalazi se kratki životopis Svetoga Ivana Kapistranskog.

                                                                                                                                                              Ivica Damjanović, župnik

VJERNICI ŽUPE SVETI MIHAEL ARKANĐEO NA DUHOVNOM SUSRETU

17. studeni 2015.

NOVI SLANKAMEN, (TU) – Vjernici župe Sveti Mihael, arkanđeo u Novom Slankamenu upriličili su prigodni susret i zajedništvo u župnoj dvorani uz župnu crkvu. Želja im je bila da se nađu zajedno u molitvi i duhovnom obogaćenju na poticaj župnika i župnog pastoralnog vijeća. Zahvaljujući sakristantovoj brizi da se dvorana zagrije druženje je započelo prigodnim pjesmama koje se inače pjevaju u župnoj crkvi za vrijeme svetih misa. U nastavku susreta prikazan  je film „Život Svetog Antuna“. Za vrijeme prikazivanja filma, koji je trajao više od sat vremena, sudionici su pažljivo pratili život jednog od njihovih najdražih svetaca sa željom da im bude poticaj u njihovom vjerničkom i kršćanskom životu.

Nakon ovog plodonosnog duhovnom susreta Slankamenci su veoma zadovoljni otišli svojim kućama u želji da se slično druženje i zajedništvo nastavi i dalje.

                                                    Darko Peka, Novi Slankamen

PREDSJEDNIK DSHV-a TOMISLAV ŽIGMANOV U POSJETU SRIJEMSKOM BISKUPU MONS. ĐURI GAŠPAROVIĆU - ZAJEDNO ZA OPĆE DOBRO

17. studeni 2015.

PETROVARADIN (TU) - Rezidencija srijemskoga biskupa, mons. Đure Gašparovića, u Petrovaradinu bila je u ponedjeljak 16. studenog prva adresa na koju je u službeni posjet stigao prof. Tomislav Žigmanov kao novi predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Bio je to susret političkog prvaka vodeće stranke hrvatske zajednice u Vojvodini i vjerskoga poglavara biskupije čiji su vjernici Hrvati u bližoj i daljoj prošlosti prošli veliku kalvariju.

U srdačnom razgovoru ispunjenom obostranim poštovanjem i uvažavanjem, među sugovornicima je najviše bilo riječi o spremnosti obeju strana da zajedničkim djelovanjem i artikuliranjem doprinesu zaštiti i boljem položaju Hrvata u Vojvodini i Srbiji u predstojećem periodu, podrazumijevajući pritom i očuvanje vlastitoga dostojanstva Zajednice.

Biskup Gašparović dao je svoju potporu napose otvaranju novih mjesnih odbora i podružnica DSHV-a u Srijemu, ističući uvjerenost da bi se na taj način bolje upoznavali i rješavali problemi koji postoje u malim sredinama, te njihovi sumještani aktivnije poticali na sudjelovanje u aktivnostima koji bi doprinijeli boljem položaju hrvatske zajednice.

Žigmanov je, naglašavajući potpuno poštivanje autonomije crkvenoga djelovanja, očitovao spremnost stranke na čijem je čelu da u domeni svoga djelovanja, a uz suglasnost Crkve, posreduje u rješavanju različitih pitanja koja su od važnosti za Crkvu među kojima su socijalni i mirovinski status svećenika, proces restitucije oduzete imovine i drugo.
                                                                                                              Petar Pifat
 

PUTOVANJE MLADIH NA TAIZE SUSRET U VALENCIJI OD 25.12.2015. do 04.01.2016. GODINE

06. studeni 2015.

SRIJEMSKA BISKUPIJA


Na razini Nad/biskupija u Srbiji organizira se odlazak mladih u Taizé – Valencija 2015/2016.

Susret mladih u Valenciji traje od 25.12.2015. do 04.01.2016. godine. Na ovaj susret se uključuju i mladi Srijemske biskupije.

Plan putovanja:

Odlazak

25.12.2015. - Ruski Krstur, Novi Sad, Sremska Mitrovica - večernji sati
26.12.2015. u jutarnjim satima Genova
26.12.2015. u večernjim satima Monaco ili Monte Carlo
27.12.2015. Barcelona u jutarnjim satima
28.12.2015. oko 7 sati ujutru trebalo bi se stići u Valenciju.
 

Povratak
01.01.2016. u 17 sati povratak
02.01.2016. Carcassonne prije podne i popodne velika pauza u Montpellier
03.01.2016. u jutarnjim satimaTorino, a popodne Milano
04.01.2016. u ranim jutarnjim satima Srijemska Mitrovica, Novi Sad

- Cijena putovanja je 220€. U cijenu je uračunat put, osiguranje i participacija.

- Prijaviti se mogu mladi od 16. do 35.god.

- Prijava je do 30.11.2015. Uz prijavu se odmah plaća polovica iznosa putovanja.

- Prilikom prijave ostaviti kopiju putovnice, e-mail ako se ima i kontakt telefon.

- Prijavljuje se kod svog župnika.

- Voditelj puta je Ivan Hardi iz Grkokatoličkog egzarhata.

- Boravak je u organiziciji Taizé-a, a smještaj je moguć po obiteljima ili dvoranama.

 

                                                                                             Dušan Milekić

                                                                    povjerenik za mlade Srijemske biskupije

OBNOVA CRKVE U NOVOM SLANKAMENU

06. studeni 2015.

NOVI SLANKAMEN, (TU) - Veliki zahvat na obnovi kompletne fasade župne crkve u Novom Slankamenu radosno su dočekali vjernici župe. Završen je prvi dio radova koji obuhvaća obnovu tornja i jednog dijela lađe crkve već prema predviđenim zahvatima po ugovoru i financijskim mogućnostima kojima župa raspolaže. Uz crkvu se nalazi sakristija i župna dvorana, koje su također lijepo uređene novom fasadom. Zahvaljujući donatorima iz inozemstva i skromnim prilozima od 10% od vjernika iz tzv. akcije “po selu”, skupljajući po kućama katolika, ali i pravoslavaca. Hvale vrijedno je napomenuti da su na ovu akciju i pravoslavni vjernici pozitivno reagirali. Obnovljeni su i satovi na crkvi te su skele uklonjene. “Naša ljepotica” kako je nazivaju župljani, zasjala u bijeloj boji kao ukras sela. Hvala Bogu na svemu i hvala svima.

                                                           Darko Peka, Župni ured Novi Slankamen

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 >