NAJAVA SVEĆENIČKE DUHOVNE OBNOVE U PETROVARADINU

23. kolovoz 2012.

Crkva_Sv._Jurja_u_PetrovaradinuPETROVARADIN (TU) - Svećenici koji djeluju u Srijemskoj biskupiji naći će se zajedno na duhovnoj obnovi u Petrovaradinu 10. rujna 2012. godine. To je još jedan u nizu susreta kako na duhovnoj tako i na pastoralnoj razini prema rasporedu u kalendaru susreta za 2012. godinu.

                                                 

Tomislav Mađarević