DUHOVNO – PASTORALNA OBNOVA U ČEREVIĆU, BEOČINU I SRIJEMSKOJ KAMENICI

08. studeni 2017.

ČEREVIĆ, BEOČIN I SRIJEMSKA KAMENICA (TU) - U župama Čerević, Beočin i Srijemska Kamenica je tijekom protekla dva vikenda u okviru završetka listopadskih pobožnosti održana duhovno-pastoralna obnova, a kojoj je tema bila veća angažiranost vjernika na suradništvo i sudjelovanje vjernika u životu župe i kako poboljšati sadašnju pastoralnu praksu. Obnova je održana na inicijativu župnika Zdravka Čabrajca, koji je kroz poticajni nagovor izložio s kojom problematikom se susreću same župne zajednice. U svome nagovoru vlč. Čabrajac je istaknuo probleme i predložio samim vjernicima neke od već prokušanih modela župnoga pastorala u kojima trebaju biti uključeni vjernici. Ovaj oblik duhovno-pastoralne obnove zamišljen je kao ciklus od tri susreta u svakoj pojedinoj župi koji će se održati do iza svetkovine Uskrsa 2018. godine.
Svi prvi susreti uz poticajni nagovor su imali kao svoj zaključak Euharistijsko klanjanje pred Presvetim, koje je ujedno u svakoj pojedinoj župi bilo godišnje klanjanje.
Nastavak samoga cikllusa planiran je za početak mjeseca prosinaca,  kada će biti Molitvena bdjenja, prvo će biti u župi Beočin 2. prosinca uoči proslave crkvenoga goda, a u ostalim župama Čereviću i Srijemskoj Kamenici 9. i 10. prosinca u 17 sati.

Davor Kormanjoš