BISKUP FABIJAN U RIMU I VATIKANU

Srijemski biskup koadjutor Fabijan Svalina sudjelovao je na seminaru za biskupe u Rimu, te se susreo sa Svetim Ocem na audijenciji u Vatikanu.

LIJEPI BROJ DJECE ZAZVAO DUHA SVETOGA NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE U HRTKOVCIMA, NIKINCIMA I PLATIĆEVU

Župe u Hrtkovcima i Nikincima, s filijalom Platičevo, proteklih su nedjelja radosno obilježili početak nove školske, vjeronaučne i katehetske godine blagoslovom školaraca i torbi, te zazivom Duha Svetoga, uz aktivno sudjelovanje brojnih učenika

U NOVIM BANOVCIMA PROSLAVLJEN OBITELJSKI DAN

NOVI BANOVCI (TU) - Na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije - Malu Gospu, župna zajednica u Novim Banovcima u Srijemskoj biskupiji je proslavila svoj crkveni god, ali je već tradicionalno prva nedjelja nakon tog blagdana također od posebnog značaja - posvećena je molitvi i zajedništvu obitelji pod nazivom “OBITELJSKI DAN”. Tako je bilo i ove godine, u nedjelju 11. rujna. Župna zajednica se okuplja na dan Gospodnji moliti za svoje obitelji, za vjeru i blagoslov, pomoć u nemoćima i za ozdravljenje bolesnih, i želi povjeriti Gospinom zagovoru sve obitelji tog mjesta. Svetu misu je predvodio domaći župnik i organizator susreta, vlč. Dušan Milekić, te u homliji istaknuo:

UZ SPOMENDAN ŽALOSNE GOSPE – TRAGIČNO STANJE NJEZINE KAPELE S KALVARIJOM U PETROVARADINU

PORUKA SRIJEMSKIH BISKUPA UZ POPIS STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI 2022.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) - Povodom predstojećeg Popisa stanovništva u Republici Srbiji 2022. godine, srijemski biskupi mons. Đuro Gašparović i mons. Fabijan Svalina, srijemski biskup koadjutor, uputili su svim vjernicima i stanovnicima u Srijemskoj biskupiji prigodnu okružnicu s pastirskom porukom i poticajima:

UZ SPOMENDAN ŽALOSNE GOSPE – TRAGIČNO STANJE NJEZINE KAPELE S KALVARIJOM U PETROVARADINU

16. rujan 2022.

Jubilej - 250. proštenje kapele Gospe žalosne u Petrovaradinu

PETROVARADIN (TU/Marko Tucakov) - Pobožnost križnog puta vjernika Petrovaradina uglavnom više nije vezana za javne prostore. Jedan takav nekada u puku omiljen javni prostor nalazi se na petrovaradinskom Novom Majuru, nedaleko crkve sv. Roka, u ulici Tome Maretića. Devastirano stanje prostora križnoga puta i kalvarijske kapele, posvećene Gospi žalosnoj, koja 15. rujna slavi svoje 250. proštenje, teško je prepoznati kada već i rijetki katolici znaju za mjesto gdje se nalazi. Uzrok tome je ubrzana izgradnja pobrđa Petrovaradina, devastacija i rušenje križa i cijelog prostora kroz protekla tri desetljeća, ali i promjena namjene ovoga prostora.

Petrovaradinski povijesni izvori kažu da je prva Kalvarija u Petrovaradinu izgrađena na brežuljku između crkava sv. Roka i Gospe Tekijske. Nije trebalo ručno donositi zemlju, nego je fruškogorski reljef pomogao u tome. Sadržavala je 11 postaja, dok je 12. bila sama građevina kapele sa tri kamena križa podidnuta na njezinom svodu. Križevi su ukopani u prirodni brežuljak, a kapela ispod križeva popločana opekom. Kapela je podignuta 1772. godine, o čemu svjedoči i vrlo oštećeni natpis na ulazu, a križevi su podignuti 1779. godine. Na otvorenju kapele nazočilo je oko 2000 vernika. Ona je bila mjesto pobožnosti petrovaradinskih katolika sve to II. svjetskog rata, osobito na Veliki petak i na blagdan Gospe žalosne. I danas postoji stari oltar Sedam žalosti BDM, a i prostor podno oltara, za postavljanje korpusa radi pobožnosti Velikog tjedna.

Kalvarija je devedesetih godina prošlog stoljeća pretrpjela znatna oštećenja. U kolovozu 1995. godine novopridošli stanovnici Petrovaradina su često prelazili vozilima preko prostora i prilaza, a vandali su srušili središnji križ sa Isusovim korpusom, koji do danas nije obnovljen. Srušene su i mnoge postaje od njih 12 koje su od crkve sv. Roka vodile do Kalvarije, zamijenjeni su reljefni prikazi tirolskih majstora, koji su bili postavljeni u postaje na mjesto starih limenih, a reljefi su odnešeni u tekijsko svetište gde je 2000.-ih izgrađen novi križni put.

Ovo graditeljski impozantno djelo, koje i dalje ima veliki vjerski i povijesni značaj, nalazi se na parceli br. 3605 u vlasništvu Grada Novog Sada, kojoj je nedavno, zalaganjem dr. Darka Polića, urbo-prostornoga planera iz Zavoda za urbanizam Grada Novog Sada, vraćena vjerska namjena. Naime, odnedavno je rimokatolička crkva Sv. Roka sa župnim dvorom, grobljem i Kalvarijom u postupku utvrđivanja za zaštitu spomenika kulture. U odgovarajućoj prostorno-planskoj dokumentaciji navodi se da je „Kalvarija kao dio spomenika kulture koji je u postupku utvrđivanja za nepokretno kulturno dobro, i za koje je obvezno čuvanje u integralnom obliku sa svim elementima autentičnog sklopa“.

U perspektivi će, dakle, biti moguća obnova kalvarijske kapele i križa. Ona je zbilja nužna, budući da su vrata kapele razrušena, a ispred njih i cijelog visokog ulaza se baca i spaljuje smeće i suha vegetacija. Čestica zemljišta na kojoj se nalazi smatra se kod lokalnih stanovnika zapuštenom, što i jest njezino činjenično stanje, budući da je najveći dio zarastao u žbunje i stabla. Enterijer kapele, kako ga je ovjekovječio prije šest godina novinar Miroslav Farkaš i nedavno preminuli istraživač povijesti Petrovaradina Petar Pifat u dokumentarnom filmu, još uvijek ima elemente sakralne vrijednosti, uključujući i oltarni reljef Gospe žalosne. Prvi korak u pravcu razmišljanja o obnovi morala bi biti zaštita ovoga prostora kao spomenika kulture, što je pravno-stručni postupak koji bi se morao ubrzati.

Fotografije prikazuju prostor Kalvarije u Petrovaradinu i kalvarijske kapele Gospe žalosne u sadašnjem stanju.

Marko Tucakov