New Article

New Article

New Article

New Article

New Article

Ruma

Župa Uzvišenje Svetog Križa
 
vlč. Ivica Čatić, župnik
 
RS 22400 Ruma, Glavna 178 
 
Tel./Fax: +381(0)22 474266
 
E-pošta: ivicat6@gmail.com
 
Filijale: Voganj, Mali Radinci