Surčin kroz povjest


knjiga_surcin      Neposredno pred blagdan Presvetog Trojstva, blagdana kojemu je posvećena crkva u Surčinu, u Vinkovcima je, u nakladi ugledne „Privlačice", objavljena nova knjiga katoličkog svećenika Srijemske biskupije i publicista Marka Kljajića „Surčin kroz povijest".

      Na više od 560 stranica autor je uspio cjelovito prikazati ne samo povijest katoličke župe, a time i dijela povijesti tamošnjih Hrvata u ovome srijemskome mjestu, nego je dao i opširne prikaze iz povijesti Srijema, kršćanstva i Katoličke crkve. Na taj način ovo djelo postaje značajno kako za povijest Hrvata u cijelome Srijemu tako i za povijest samog prostora.

      Sadržaj knjige je podijeljen na osam poglavlja. U prvome se donosi lapidarno napisana no vrlo opširno - na više od stotinu stranica, povijest Srijema od pretpovijesti do danas. Slijedi zatim dio u kojem se prikazuje povijest kršćanstva i Katoličke crkve u Srijemu, uz životopise biskupa, župnika i kapelana koji su svojim djelovanjem utjecali i na prilike u Surčinu. Treće poglavlje posvećeno je „starijoj" zemunskoj župi Blažene Djevice Marije iz koje se odvojila župa u Surčinu, u kojemu se donose životopisi dvadesetak župnika, a u četvrtom se piše o surčinskoj pravoslavnoj parohiji svete Petke Prepodobne Paraskeve.

      Središnji dio knjige - peto poglavlje - donosi povijest osnutka i djelovanja župe Presvetog Trojstva u Surčinu, što je praćeno opisima života surčinskih Hrvata, te podacima iz matice umrlih i krštenih. I u ovome dijelu Kljajić je priredio životopise župnika i upravitelja župe. Šesto poglavlje obrađuje povijest Školskih sestara franjevki te njihovo djelovanje u Zemunu i Srijemu, a u sedmome se donosi prijepis „Običajnika župne ispostave Surčin". U njemu se opisuje katolički vjerski život i prateći običaji u ovome srijemskome mjestu. Na koncu su objavljeni bibliografija, pojmovnik, pogovor te biografija autora.

      Koncipirana i sadržajno strukturirana na ovakav način, Kljajićeva knjiga „Surčin kroz povijest" i više je nego vrijedno djelo za zavičajnu povijest srijemskih, to jest vojvođanskih Hrvata.

 

(http://www.zkvh.org.rs) 

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata