U MARADIKU IZGRAĐENA NOVA CRKVA SVETE ANE

20. travanj 2015.

/ tekst i slike preuzeti iz „Zov Srijema“/

MARADIK, (TU) - Selo Maradik u Srijemu leži na istočnoj strani dola lijevog izvorišnog kraka potoka Šelovrenac, a do njega vodi put lokalnog značenja koji ide do Beške i presijeca put Novi Sad – Beograd.
Mjesto je nepravilnog oblika i iduženo je u smjeru sjever – jug uzduž jednog lokalnog puta, a ulice se kao i kod većine sela u ravnici sijeku pod pravim kutom. Pojedini dijelovi maradiškog hatara zovu se Brdež, Kratine, Barica, Gladnoš, Za krstom, Za drumom, Ševara, Za kruškom, Mlečike, Dužine, Novi ševinjak, Stari ševinjak, Pašnjak i Tri ante.
Naziv sela je mađarskog podrijetla. U mađarskim dokumentima zabilježeno je 1498. godine, a to se ime spominje u kruševskom spomeniku i falsificiranoj povelji manastira Krušedola. Ime posjeda i sela u dokumentima je pisano u sljedećim oblicima: 1498. posjed Maradek, 1688. Marcka, 1689. Marcka, 1702. Maredik, 1709. Maradik, 1712. Maradik, 1718. Marcka, 1737. selo Maradeck, 1762. Maradick, 1775. Maradik, 1778. Maradek, 1780./82. Maradik, 1803. Maradik, 1806./08. Maradek, selo Maradik, 1829. Maradek, 1853. Maradig, 1865. Maradik, 1897. Maradik, 1910. Maradik, a tako se piše i danas. 
Maradički su katolici od 1766.  do 1768. pripadali župi u Karlovcima, udaljenim dva sata hoda. U Maradiku su 1766. živjela tri katolička bračna para i ukupno 18 katolika, a 1767. tri katolička bračna para i ukupno 9 katolika. Već 1768. u Maradiku živi 22 katolika, a 18 ih je sposobno za ispovijed i pričest. Tada su u selu također bila tri katolička bračna para.
U Irigu je osnovana župa u travnju 1817. godine, a Maradičani nisu zbog duhovnih poslova i potreba odlazili u Golubince nego u Irig, jer im je to više odgovaralo, premda su pripadali župi u Golubincima. Poslije je Maradik pripojen župi u Irigu, kao njena filijala.
Godine 1836. u Maradiku ne postoji kapela, nego samo zvonara u kojoj su dva zvona, jedno od 106 libara i drugo od 23 libre. Iste je godine Maradik imao 61 katolički bračni par i ukupno 298 katolika, dok je 1855. bilo 107 katoličkih bračnih parova, a s vremenom se broj katolika u Maradiku povećava te je 1887. u selu živjelo 1.167 katolika, 725 pravoslavaca, 12 kalvina, 14 osoba židovske vjere, ukupno 1.918 stanovnika.Godine 1916. u Maradiku je 1.139 katolika, 1921. ima ih 1.215, a 1928. godine 1.300.
Maradik je bio filijala iriške župe do 1898. godine, aiste je godine u Maradiku osnovana mjesna kapelanija, koja je, kao i sve ostale, imala svoj ured kojije uredovao neovisno od matičnog župnog ureda.
Kapela Sv. Anepodignuta je u Maradiku 1850. godine. Bila je duga 4 i široka 2,5 hvata te pokrivena trskom. Građena je kao seljačka kuća pod istim krovom s učiteljevom kućom. Imala je oltar Sv. Ane na kojem je bila slika sv. Ane s dva anđela, koju su nabavili maradički katolici. Posjedovala je dvije misnice i jednu albu. Pred kapelom se nalazio zvonik sa zvonima od 106 i 23 kilograma.
Maradik je 1898. dobio prvog kapelana Josipa Bertića koji je još tada imao želju i plan graditi novu crkvu. Od postojeće kapele je crkva dograđivana u više navrata da bi 1942. župnik Stjepan Šćap sagradio sadašnji toranj, a župni dvor je sagrađen 1928. koji je sagradio tadašnji župnik Petar Masnić.
Nažalost, vrijeme je učinilo svoje te se zbog lošeg stanja crkve pokazala potreba za gradnjom nove, jer je stara crkva zidana od zemlje i čerpića, kao jedina takva na lokalnim prostorima, kojoj je kasnije dograđen zvonik od cigle – no sve je dotrajalo zbog vlage.
Svečanost polaganja temeljnog kamena za novu crkvu sv. Ane u Maradiku, kojoj su prethodili misa i blagoslov gradilišta, održana je na blagdan Sv. Josipa, 19. ožujka 2014. godine.
Misu i obrede predvodio je srijemski biskup Đuro Gašparović, uz koncelebraciju svećenika srijemske biskupije i župnika Ivana Varoščića iz Županje, a slavlju su nazočili i predstavnici lokalnih vlasti.
Biskup je tom prigodom pozvao okupljene da ne ostave vjernike Maradika same u tom plemenitom djelu, nego da svatko prema svojim mogućnostima podupre izgradnju nove crkve. Zahvalio je župnom upravitelju preč. Božidaru Lusavcu na zauzetosti u gradnji crkve. Među ostalim, podsjetio je okupljene da se sve više pokazuje dobra suradnja mjesnih i državnih vlasti s Crkvom te je izrazio očekivanje da će i u pothvatu gradnje crkve u Maradiku sudjelovati državna i lokalna vlast. Poslije mise u svečanoj procesiji, koju je predvodio biskup sa svećenicima, okupljeni su se uputili prema gradilištu nove crkve. Uz financijsku podršku Đakovačko – osječke nadbiskupije i župnika iz Županje, koji je darovao sredstva za postavljanje temelja crkve, započeli su radovi.
Najveću finacijsku potporu dala je Đakovačka biskupija i župnik Ivan Varošić iz Županje, kao i župljani Maradika i Maradičani koji su u inozemstvu. Crkva je u međuvremenu sagrađena s tornjem i pokrivena, a sagrađena jei sakristija i vjeronaučna dvorana s pratećim objektima. To je ponos župe Maradika kao i cijele biskupije. A svakako još jednom treba zahvaliti upravitelju župe preč. Božidaru Lusavcu na zalaganju i upornosti kao i velikom trudu da se crkva u što kraćem roku dovrši. Zato svi koji su voljni donirati i dati svoj doprinos za dovršetak crkve mogu to učini poštanskom uplatnicom na adresu:

RKT župni ured Svete Ane
Cara Dušana 2
22327Maradik

                    Članak napisali: Lazar Lihvarček i Zlatko Žužić