TEOLOŠKO PASTORALNI SEMINAR ZA SVEĆENIKE U ĐAKOVU - obavijest i poziv

26. kolovoz 2014.

Teološko-pastoralni seminar za svećenike održat će se u Dvorani biskupa Josipa Jurja Strossmayera na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu od 16. do 18. rujna 2014., na temu EVANGELII GAUDIUM – O navještaju radosti Evanđelja u današnjem svijetu. Početak predavanja svakoga dana je u 9 sati.
Pozivaju se svi svećenici, a prema odluci dijecezanskog biskupa, bez odlaganja trebaju sudjelovati svećenici zaređeni u posljednjih deset godina.
Sve pastoralne i druge obaveze u terminu predavanja trebate odgoditi, a ukoliko ste neodgodivo spriječeni, molimo Vas da unaprijed Nadbiskupskom ordinarijatu dostavite pismenu ispriku.
Neka nam pozornije slušanje i zajedničko razmišljanje omogući uspješnije pastoralno djelovanja na dobrobit čitave nadbiskupije.

„Evangelii gaudium - O navještaju radosti Evanđelja u današnjem svijetu“.

Teološko-pastoralni seminar za svećenike - Đakovo, 16.-18. rujna 2014.

Prvi dan – utorak, 16. rujna 2014.: Misijska preobrazba Crkve i naviještanje Evanđelja
  9:00   Molitva
  9:15   Uvodni pozdravi
  9:30   Crkva koja izlazi. Aktualnost apostolske pobudnice Evangelii gaudium pape Franje, doc. dr. sc. Nikola Vranješ
10:00   Rasprava
10:30   Odmor
11:00   Čitav Božji narod naviješta Evanđelje- mr. sc. Branko Murić (Zagreb)
11:30   Svećenik i radost - od iskustva do navještaja Evanđelja - doc. dr. sc. Davor Vuković (Đakovo)
12:00   Rasprava
12:30   Odmor
12:45   Predstavljanje knjige mons. dr. sc. Marina Srakića, nadbiskupa u miru:
            CRUCE ET LABORE. Biskup Stjepan Bäuerlein i Đakovačka i Srijemska biskupija (1951.-1973.)
13:45   Ručak

Drugi dan – srijeda, 17. rujna 2014.: Socijalna dimenzija evangelizacije                                                                              
  9:00   Molitva
  9:15   Povlašteno mjesto siromaha u Božjem narodu- izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž (Đakovo)
  9:45   Rasprava
10:15   Odmor
10:45  Odnos Crkve prema siromaštvu- izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić (Đakovo)
11:15  Karitas – trajna obveza Crkve- doc. dr. sc. Miljenko Aničić (Đakovo)
11:45   Rasprava
12:15   Odmor

12:30   Okrugli stol: mogućnosti karitativnog djelovanja u našim prilikama
            uvodničari: mons. Fabijan Svalina, vlč. Ivica Rebić, vlč. Markan Kormanjoš
13:45   Ručak


Treći dan – četvrtak, 18. rujna 2014.: Duhom ispunjeni evangelizatori
  9:00   Molitva
  9:15   Kerigmatska i mistagoška kateheza -  dr. sc. Stanislav Šota (Đakovo)
  9:45   Priprema za homiliju te pitanje motivacije za novi misionarski polet - mr. sc. Žarko Relota (Zagreb)
10:15   Rasprava
10:45   Odmor
11:15   Važnost socijalnog dijaloga. Pastoralni naglasci pape Franje - mr. sc. Ivica Musa, DI (Osijek)
11:45   Nadbiskupijska web stranica: nove mogućnosti i  otvorena pitanja - gosp. Tomislav Ramljak (Osijek)
12:15   Rasprava i završetak Seminara
13:00   Ručak                                                                                             


Preč. Marko Loš                 Mons. Đuro Gašparović
      kancelar                                             srijemski biskup