SUSRET VOLONTERA CARITASA U ZEMUNU

26. studeni 2014.

ZEMUN(TU) - Na poziv  ravnatelja  caritasa Srijem  u Zemunu je danas održan susret  caritasovih volontera. Lijep broj volontera   predvođeni h nekolcinom župnika pristigli su  danas  u prostorije župe Zemun na svoj godišnji susret. Bio je to zaista lijep događaj. Nakon dobrodošlice  i pozdravne riječi  koju  su volonterima uputili  Preč. Jozo Duspara, ravnatelj caritasa i g. petar Dujić koordinator projekta „promatranje siromaštva  i razvoj caritasa“ volonterima se obratila prof. Jelena Pavlović predavanjem o volonterstvu danas. Posebno je naglasila da je Katolička crkva u očima mnogih svjetovnih institucija  učiteljica ovog pokreta tako da ju mnoge humanitarne organizacije imaju kao uzor. Naglasila je da, biti volonter znači nesebično se darovati  ljudima u potrebi  neočekujući  novčanu nadoknadu  ali posebno  je  naglasila zadovoljstvo koje dobivamo upravo  zbog svoje volonterske aktivnosti. Ona je također sa slušaocima  uspostavila komunikaciju i na praktičnim  vježbama  pokazala  kako je  volonterizam  prisutan u ljudskom hodu ali ga vrlo često  treba  probuditi i usmjeriti u pravom smijeru. Volontera danas treba. Mnoge zemlje danas čak u svojim proračunima iznose    proračunsku vrijednost  koju volonteri svojim radom doprinose  kao pomoć drštvu.

G. Petar Dujić je potom iznio zapažanja kao i neke konkretne  aktivnosti  vezane za projekat  „Promatranje siromaštva“ koji je regionalnog karaktera. U Zemunu je prije nekoliko godina otvoren centar za slušanje u koji se usmjeravaju ljudi koji dolaze na vrata župe tražiti pomoć a takvih je puno. Centar za slušanje funkcionira po italijanskom modelu  i  nema za cilj materijalno pomagati takve osobe već ih saslušati i usmjeravati  prema institucijama koji se trebaju  baviti njima. Naglasio je i  svjedočio za mnoge tužne priče koje su ispričane u ovom centru i da su nakon nepovjerenja koja su korisnici pokazivali  ipak većina pristali na suradnju  i u razgovoru kao i u daljnjim aktivnostima.

Preč. Duspara je govorio uopće u kojim uvjetima caritas Srijem danas dijeluje i što su njegovi prioriteti. On je  pozvao volontere da se u prdstojećem vremenu  fokusiraju na pripremi za nedjelju caritasa i naglasio da ta nedjelja treba biti posebno obilježena u svakoj župnoj zajednici. Pozvao je također prisutne župnike kao i one koji nisu bili da se aktiviraju u dijelovanju župnog caritasa koji je baza svih naših caritativnih aktivnosti

Nakon predavanja  vlč. Berislav Petrović župnik iz Novog Slankamena je vrlo lijepo duhovno okrijepio volontere i pozvao ih da sav svoj volonterski rad prožmu vijerom u Boga i evanđeoskim poticajima. Kao uzor  je nekoliko puta isticao duhovne osobe poput bl. Majke Terezije i sv. Katarine Sijenske  koja su  u svakom čovjeku koji treba pomoć vidjela Krista. Posebno je naglasio da volonteri moraju biti nosioci radosti jer čovjek kada je u potrebi često  pada u očaj.

Cijeli skup je trajao nekoliko sati a završio je posjetom  župnoj crkvi  kao i nekim dijelovima Zemuna  tako da su se pojedinci mogli upoznati sa znamenitostima Zemuna i njegovoj dugoj povijesti  posebno vezane za  snažan  kršćanski život.  Nakon ručka koji je za njih pripremljen  radosno su se nadam se obogaćeni  vratili u svoje domove i župne zajednice.