SUSRET SVEĆENIKA SRIJEMSKE BISKUPIJE S PREDSTAVNICIMA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE

26. lipanj 2018.

PETROVARADIN (TU) – Dana 25. lipnja u prostorijama privremene rezidencije srijemskoga biskupa u Petrovaradinu održan je susret svećenika Srijemske biskupije. Susretom je predsjedao srijemski biskup mons. Đuro Gašparović. Na susretu su sudjelovali i  đakovačko-osječki nadbiskup mons. Đuro Hranić, u čijoj su pratnji bili i umirovljeni nadbiskup mons. Marin Srakić, generalni vikar mons. Ivan Ćurić te kancelar vlč. Robert Jugović.

Ove godine navršava se deset godina od uspostave Srijemske biskupije i njezina samostalnog života i djelovanja unutar Đakovačko-osječke crkvene pokrajine. Prije deset godina su Konvencijom između dviju biskupija bili uređeni međusobni odnosi, suradnja i podrška između dviju biskupija. Istekom toga perioda potrebno je analizirati provedbu Konvencije kroz proteklih 10 godina, stanje u Srijemskoj biskupiji te promisliti i domisliti elemente revidirane Konvencije za sljedeće razdoblje. Susret u Petrovaradinu bio je, stoga, prigoda analize zbivanja u novoj, a korijenima drevnoj, Srijemskoj biskupiji te artikuliranja naglasaka kojima se treba voditi u promišljanju suradnje između dviju biskupija i konvencije za sljedeće vremensko razdoblje. U živom razgovoru, koji je uslijedio nakon uvodnih riječi domaćeg biskupa i đakovačko-osječkog nadbiskupa, posebna pozornost bila je usmjerena na pitanja suradnje između dviju biskupija na personalnom, materijalnom i pastoralnom planu.

U iskrenom ozračju srijemski su svećenici iznosili svoju zahvalnost Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji za njezinu podršku njima osobno i Srijemskoj biskupiji u cjelini,  svoje viđenje suradnje između dviju biskupija, svjedočili su o svojoj ljubavi i odanosti Crkvi u Srijemu te su iznosili i naličje te poteškoće svoga svećeničkog života i rada u dijaspori. Ukazali su i na neke elemente koji zahtijevaju dodatnu osjetljivost za njihove potrebe i poteškoće u specifičnim okolnostima svećeničkog djelovanja u dijaspori te na mogućnosti reorganizacije pastoralnih struktura, mreže župničkih sjedišta, bolje međužupne povezanosti i veće solidarnosti između župa i svećenika unutar Srijemske biskupije.

Podrška koju im je i nadalje spremna pružati Đakovačko-osječka nadbiskupija je veoma značajan element koji ih ohrabruje u njihovoj jednodušnoj otvorenosti da nastave svoje pastoralno djelovanje kao svećenici Srijemske biskupije.

Uz podršku Đakovačko-osječke nadbiskupije, osjećaju sigurnosti, kako svećenika tako i vjernika, u Srijemskoj biskupiji svakako će pridonijeti i uspostava svih struktura suodgovornosti te službi unutar Srijemske biskupije, predviđenih i preporučenih Zakonikom kanonskoga prava. Uz to je veoma važno i preseljenje srijemskog biskupa iz Petrovaradina u Srijemsku Mitrovicu, njegova stabilna prisutnost i rezidencija u sjedištu biskupije u Srijemskoj Mitrovici. 

Tiskovni ured Srijemske biskupije