SUSRET BISKUPA ĐURE GAŠPAROVIĆA I PROVINCIJALA FRA ILIJE VRDOLJAKA

23. siječanj 2016.

ZEMUN (TU) - Župa Novi Beograd od svoga osnutka 1972. godine za svoj redoviti pastoralni život i djelovanje koristi prostore crkve Svetog Ivana Krstitelja i Franjevačkog samostana. U četvrtak 21. siječnja 2016. godine upriličen je susret biskupa i provincijala.  Na susretu uz biskupa Đuru Gašparovića bio je i župnik župe Novi Beograd vlč. Ivica Damjanović i domaćini samostana provicijal fra Ilija Vrdoljak, fra Zvonimir Lutrović, ekonom provincije te gvardijan zemunskog samostana fra Željko Paurić. Biskup Gašparović je zahvalio za brigu i rad što Provincija pruža u Zemunu u Franjevačkom samostanu Svetog Ivana Kristitelja. Ujedno su i domaćini zahvalili i iznova dali podršku Srijemskoj biskupiji, osobito župi Svetog Ivana Kapistrana u Novom Beogradu uz obećanje da žele pomoći koliko je do njih da se nastavi korištenje crkvenih objekata kako crkve tako i nekih od prostorija za potrebe župe Novi Beograd. Posebno je bilo riječi o potpisivanju Ugovore između Hrvatske Franjevačke Provincije Svetog Ćirila i Metoda i Srijemske biskupije. Ugovor se odnosi na iznajmljivanje prostora u Franjevačkom samostanu u Zemunu a za potrebe župe Svetog Ivana Kapistrana u Novom Beogradu.

                                                                                         Tiskovni ured Srijemske biskupije