SRIJEMSKA BISKUPIJA – POVJERENSTVO ZA BRAK I OBITELJ - SUSRET ODRASLIH 2014.

23. lipanj 2014.

PETROVARADIN(TU) 21.06.2014. - „Ovo je volja Božja, vaše posvećenje ... da svatko od vas nauči/zna svoje tijelo/svoju ženu steći/posjedovati u svetosti i poštovanju“ (1Sol 4,3a.4) – bila je misao vodilja na susretu obitelji. Susret se održao u Petrovaradinu u biskupskom dvoru.

U crkvi su sudionici otpjevali psalam „Gospodin je pastir moj...“ (Ps 23). Potom je srijemski biskup Đuro Gašparović pozdravio sudionike Sota i Šida i filijalnih mjesta, sudionike iz Petrovaradina i iz Zemuna.

Ljudska sreća uvelike ovisi ispravnom životu u braku i obitelji. To nam govori iskustvo, a to je i nauk Crkve prema Pastoralnoj konstituciji o Crkvi u suvremenom svijetu br. 47: „Dobro stanje (lat. salus) osobe, te ljudskog i kršćanskog društva usko je povezano sa sretnim stanjem u bračnoj i obiteljskoj zajednici.“ Biskup je pozdravio i starije sudionike kao nosioce kulture života, ali i mlađe koji su u daljnjoj ili bližoj pripravi na ženidbu. Za dobru ženidbu treba mnogo toga učiti, treba „posložiti kockice“ kako bi se od Boga dobilo blagoslov. Mi trebamo pridonijeti svoj dio.

Četiri puta Apostol zaziva ime Božje prije nego će reći što mu je na srcu. Nakon što je izrekao što mu je na srcu – posvećenje slušača, uzdržavanje od bludnosti, uredan bračni život i red u ekonomiji – opet četiri puta zaziva ime Božje, da bi potvrdio važnost rečenoga. Taj način prikazivanja djeluje kao neki okvir za umjetničko djelo. Prvi susret s ovim tekstom i izrečenim mislima obavljen je u crkvi.

Drugi dio razmatranja prenesen je u dvoranu pored crkve, jer se trebalo prikazati i tamnu pozadinu za ono što je Pavao propovijedao. „Posjedovati bračnog druga u časti ... ne u strasti kao pogani koji ne poznaju Boga. Uz sliku vjernih Pavlovih učenika, bračnog para Priscile i Akvile, predavač vlč. Marko Lončar prikazao je s kojim se sve životnim konceptima Apostol morao boriti u grčkom svijetu: u Efezu – kult Artemide (Dijane), koju se slavilo promiskuitetnom praksom; u Korintu „slobodnjaci“ – koji su za sve imali neku parolu; pa sa onima kojima je „bog trbuh, a slava u sramoti“ (Fil 3,19).

Apostol je koristio grčke kataloge kreposti i kataloge mana, takozvane „kućne tablice“, da bi se nadovezao na dobro što je našao u grčkom svijetu. Ipak, njegovi katalozi mana bili su nadahnuti i posebnim tradicijama kojih nije bilo kod njegovih slušača. Kao udar munje i groma djelovao je njegov katalog mana rečen Korinćanima: 1 Kor 6,9-10:
„Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni ljubitelji dječaka, ni muškoložnici,ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.

Mogao je Apostol u redovnoj pouci tumačiti Zakon Gospodnji kao „zakon slobode“, jer se Bog predstavlja „Ja sam Bog tvoj, koji sam te izveo ... iz kuće ropstva ...“(Izl 20,1; Pnz 5,6); nadalje, kao zakon života. Mojsije naime veli: „pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj, ljubeći Jahvu, Boga svoga, slušajući njegov glas“(Pnz 30,15-20); ijoš, kao zakon zdravlja: budeš li pružao svoje uho njegovim zapovijedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje(Izl 15,26).

U medicinskoj antropologiji bilo je riječi o osvajanju slobode. Čovjek je biće, koje mora naučiti svoj život. Nema instinkt, nego razum u kojem se mora upisati životni program. Taj se program upisuje odgojem, samoodgojem i vježbanjem u ispravnom načinu života, naročito uvođenjem reda u odnosu na životne nagone.

Predavač ističe par znanstvenih podataka: Prefrontalni režanj i orbitalni mozak (zajednički naziv neokortes) preuzimaju funkcije skladnog življenja u odnosu na vitalne nagone. Kod životinja je životni propis u međumozgu; kod ljudi je međumozak otkočen što se tiče životnih nagona, pa je nužan odgoj– ili, nikad čovjeka od ljudske jedinke.
Završno predavač pokazuje osnove prirodnog planiranja obitelji. „Prirodno planiranje obitelji – je samokontrola iz ljubavi“ (Majka Terezija).U Mojsijevu  Zakonu se propisuje pošteda mladog čovjeka za prvu godinu ženidbe, Pnz 24,5: „da razveseljuje ženu koju je doveo.“I uza svu tu pozitivnost prema ženidbi, kod Mojsija se propisuje povremena uzdržljivost, i to radi ženske biologije, Lev 15,19.28 i Lev 18,19. Tu povremenu uzdržljivost, kao sistem života, Prorok Ezekiel broji u djela pravednosti, Ez 18,5-9.  Sa Propovjednikom 9,9 predavač završava: Uživaj život sa ženom koju ljubiš ... jer to je tvoj udio u životu i u trudu kojim se trudiš pod suncem.
                                                                                                                                     Marko Lončar