PRVA SVETA PRIČEST U ŠATRINCIMA

10. srpanj 2017.

ŠATRINCI (TU) - U dvanaestu nedjelju kroz godinu, 25. lipnja, nakon župske svete mise slavljena je posebno na filijali u Šatrincima ovogodišnja prva sveta pričest sa četiri prvopričesnika: Kristina Birinji, Marina Buzaš, Gabriel Čitneki i Mario Mrkonjić, u posebno uređenoj crkvi (ograda, stepenište, ulaz i sama crkva od strane majki naših prvopričesnika i domara crkve, obitelji Lazar). U prepunoj crkvi vjernika, napose njihovih roditelja, kumova i uzvanika familije, djeca su aktivno sudjelovala u svetoj misi i posebnim recitacijama. Župnik je poručio: U središtu naše svete mise a time i cijele Crkve stoji pretvorba. U osnovi ne bi nitko smio od nas tako izaći, kako je ušao u ovu svetu misu (k tome i Prva pričest!). Jer pretvorba ne pogađa samo Isusa u kruhu i vinu: pretvorba pogađa sve nas, pogotovo sve pričešćene a danas i naše prvopričesnike da bi uvijek tako i sada zaključio: U Šatrincima je uvijek ovo najljepši dan, veći od crkvenog goda!