POČETAK DOŠAŠĆA I ADVENTSKI VIJENAC 2018. U SRIJEMSKOJ MITROVICI

04. prosinac 2018.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU)  -  Uoči prve adventske nedjelje, u dvorištu katedralne crkve Sveti Dimitrije, đakon i mučenik u Srijemskoj Mitrovici, veoma je živo. Naime sve već odiše ozračjem adventske priprave. Tako je bilo i ove godine. Grupa mladih iz župe Svetog Dimitrija, đakona i mučenika iz Srijemske Mitrovice, ponovno se okupila kako bi napravili adventski vijenac. To je jedan od načina na koji se oni pripravljaju na sveto adventsko vrijeme, a samim time i za svetkovinu rođenja Isusova.

Ovogodišnja izrada adventskog vijenca je deseta po redu, te sada već možemo govoriti o neprekinutoj desetljetnoj tradiciji izrade adventskog vijenca u župi Svetog Dimitrija, đakona i mučenika u Srijemskoj Mitrovici. Ova tradicija je započela pred Advent 2008. godine, na inicijativu tadašnjeg župskog vikara, a sadašnjeg pastoralnog suradnika u Srijemskoj Mitrovici, župnika u župi Laćarak i župnog upravitelja župe Erdevik, vlč. Ivice Zrno.

Da adventska priprava ne bi ostala samo na tehničkom dijelu izrade adventskog vijenca, upriličen je i molitveni dio pod nazivom „Adventski hod“, te zajedničko druženje mladih župljana. Molitveni dio priprave je započeo večernjom svetom misom, a nastavljen je molitveno-meditativnim bdijenjem koje je obuhvatilo dublje razmatranje Adventa i njegovog značenja, te adventski vijenac i njegovu simboliku. Na koncu molitvenog dijela večeri, na inicijativu mladih, organizirana su dva kruga izvlačenje imena osoba koje su prisutne na bdijenju. Odlučeno je da za osobu koju se izvuče, treba nešto činiti kroz cijeli Advent, te ga darivati o Božiću, a za osobu koja je izvučena u drugom krugu, treba kroz narednih tjedan dana moliti. Molitvena bdijenja su predviđena za svaki tjedan u Adventu. Uz ovaj način adventske priprave, svi su pozvani na svete mise zornice svakog jutra tijekom Adventa.

Nakon molitvenog bdijenja, upriličeno je zajedničko druženje, uz okrjepu koju su mladi sami pripravili.

Ivica Zrno