Vijesti

BIBLIJSKA PREDAVANJA "UVOD U KRŠĆANSTVO"

Zemun_predavanja_Catic_foto1ZEMUN (TU) - U Zemunu, u prostorijama knjižnjice i čitaonice "Ilija Okrugić",  prof. dr. Ivica Čatić nastavio je svoja biblijska predavanja "Uvod u kršćanstvo". Prvog mjeseca ove godine on je usredotočio svoja razmišljanja na deveto i deseto poglavlje evanđelja po Ivanu.

       ZEMUN (TU) - Zemun_predavanja_Catic_foto2U prostorijama knjižnice i čitaonice "Ilija Okrugić u Zemunu, prof. dr. Ivica Čatić nastavio je svoja biblijska predavanja "Uvod u kršćanstvo". Prvog mjeseca ove godine on je usredotočio svoja razmišljanja na deveto i deseto poglavlje evanđelja po Ivanu. Najslikovitije, pravo remek djelo Ivanovog dramatskog pripovijedanja je prikaz ozdravljenja slijepca od rođenja. Nijedna riječ ni detalj nisu suvišni. Motiv svjetla dolazi na ovom mjestu do svog punog izražaja, a to je svjetlo u tijesnoj vezi s Isusovom moći da vrati vid slijepcu. Svakako je važno istaći da su život i svjetlo, kada se sažetije proanalizira ovaj dio evanđelja po Ivanu,  zapravo jedno jer čovjek kada se rađa kaže se da dolazi na svjetlo. Duhovno sljepilo je nešto s čim se često susrećemo jer čovjek nije svjestan da svako područje njegovog života postaje jasnim i korisnim tek kada dođe pod svjetlo njegove inteligencije. Kod događaja ozdravljenja slijepca od rođenja uviđamo da postoji pet vrsta reakcija ljudi, svjedoka ozdravljenja, na ono čemu su bili svjedoci. Prva reakcija je čista znatiželja. Druga reakcija je zainteresiranost, vatreno raspitivanje ali i neuspjeh da se dođe do jasne spoznaje zbog uvjetovanosti predrasudama. Treći tip uočavamo kod nekih od farizeja koji ne žele prihvatiti činjenicu ozdravljenja i traže potvrdu o sljepoći od slijepčevih roditelja. Četvrtu reakciju imamo kod farizeja koji pokušavaju doprijeti do samog slijepca vidjevši da se njegovi roditelji kolebaju te da proglase Isusa grješnikom, što on kategorički odbija. Peta reakcija se javlja kod samog ozdravljenika kada on doživljava iluminaciju i u potpunosti se prepušta Isusu.

Zemun_predavanja_Catic_foto1

Kada je u pitanju deseto poglavlje u njemu se najviše ističe poređenje Isusa s dobrim pastirom koji čuva svoj ovčinjak, okuplja oko sebe svoje ovce, te ih dobro  poznaje kao i one njega. Slika pastira duboko je ukorijenjena u biblijskoj tradiciji. Abraham i patrijarsi Izraela bili su pastiri svojih stada ali i naroda kojeg su vodili u Božje ime. Radnja ovog poglavlja događa se u vrijeme posvećenja Hrama kojim se evocira oslobođenje Izraela od strane Makabejaca. Pravom, brižnom pastiru u ovom dijelu Biblije suprostavljen je tuđinac od kojeg ovce bježe jer ga ne poznaju. Kada je Isus rekao "Ja sam vrata, dođoh da život imaju" to svakako možemo tumačiti na dvostruki način. To mogu biti vrata kroz koja ulaze pastiri da bi došli k ovcama ali i vrata kroz koja ovce mogu izlaziti u ispašu. Zbog poređenja Isusa ne samo s dobrim nego i Velikim pastirom nasta podvojenost među Židovima. Proces protiv Isusa započet je tijekom njegovog prvog posjeta Hramu a nastavljen tijekom sljedećeg posjeta odlukom da ga se ubije. Na blagdan Posvećenja nakon što su ga pokušali kamenovati, Isus se vraća u Hram tri mjeseca nakon Blagdana Sjenica. Tada su Židovi od Isusa zahtijevali da kaže otvoreno da li je on Krist našta je on odgovorio "Rekoh vam pa ne vjerujete" što je bio dokaz da je počela da ga zamara nespremnost da prihvate puninu njegovih riječi. Nisu ga spoznali kao Očevog Jedinorođenca s kojim je on jedno, kao Jaganjca koji dobrovoljno polaže svoj život za otkupljenje svijeta. Tom prigodom Isus usmjerava njihovu pažnju na Pisma, da je on onaj koga je posvetio Otac, da je Otac posvetio novi Hram, novo susretište Boga i čovjeka. Nakon toga su ga namjeravali opet kamenovati, ali im on izmače i ode na onu stranu Jordana, mjesto gdje je prije Ivan krstio. To je za Isusa zapravo bilo mjesto gdje započinje novo razdoblje njegovog života, odnosno njegovog neminovnog stradanja. Ima li boljeg zaključka i boljeg pitanja koje bi s ovih predavanja trebali ponijeti domovima: "Koliko smo mi duhovno slijepi ili otvoreni za svjetlost života?".

                                                                            Danijela Lukinović

 

Danijela Lukinović

MREŽNA STRANICA www.sveto-pismo.com

      OSIJEK (ĐAKOVO/TU) - Pripremajući se za vođenje nekoliko biblijskih skupina u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji i  Srijemskoj biskupiji doc. dr. sc. Ivica Čatić, profesor biblijske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu sabrao je pripremljene materijale i pokrenuo mrežnu stranicu www.sveto-pismo.com koja je do sada imala oko 36 tisuća posjeta.

      Na mrežnoj stranici pokrenutoj 2011. godine mogu se pronaći glavne rubrike: „O Svetom pismu općenito“, „Stari zavjet“ i „Novi zavjet“. Na pristupačan način dr. Čatić donosi uvod u glavne knjige i glavne grupe knjiga Staroga Zavjeta, kao i tekstove, članke i komentare vezane uz Novi zavjet, cjeloviti komentar Evanđelja po Ivanu i Djela apostolskih, a uskoro će biti dostupan i komentari ostalih evanđelja i poslanica. U izborniku se mogu naći i rubrike: „Monaško čitanje Svetog pisma“, „U svjetlu Riječi“, „Imperij, Crkva i Kraljevstvo Božje“ te „Noviteti“ odnosno popis dostupne literature vezane uz biblijsku teologiju. 

      Prošle godine na stranicu su postavljeni i audio snimci predavanja u mp3 formatu kako bi se došlo do onih koji nemaju volje čitati, a zanima ih biblijska građa. Audio format pogodan je za sve koji nemaju vremena sjediti uz računalo. Sadržaj se može se preuzeti, prebaciti na neki od uređaja za pohranu podataka i slušati za vrijeme vožnje ili obavljanja nekog drugog posla. Tada ti preuzeti materijali mogu doći i do onih kojima internet nije dostupan ili se na njemu ne snalaze, pojašnjava dr. Čatić i najavljuje postavljanje ostatka snimki njegovih predavanja održanih na Radio Mariji Srbije. Kada sva budu postavljena bit će ih čak oko 120.

      „Postavljanje audio materijala serijala ´Upoznajemo Stari zavjet´ je dovršeno. Trenutno se pojavljuju snimci predavanja ´Evanđelja po Ivanu´ i ´Djela Apostolskih´, nabraja profesor te ističe da svaki posjetitelj stranice može sam odlučiti što će prije slušati, no radi što veće koristi predlaže slijediti redoslijed sugeriran u ´Biblijskom uvodu u kršćanstvo´, a to je redoslijed po kojemu su snimke postavljene i označene na stranici.

      U pastoral internetskih prostranstava dr. sc. Čatić, zahvaljujući dobrim suradnicima, krenuo je još 2005. godine s prvom mrežnom stranicom biblijske tematike koja je zbog tehničkih pojedinosti morala biti ugašena. Već tada smatrao je „ako samo svaki 10 posjetitelj nešto pročita, potraži, pronađe i nauči, trud i rad se isplate“.

                                                                    M. Kuveždanin

 

M. Kuveždanin

SJEDNICA BISKUPA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE CRKVENE POKRAJINE

Sjednica_metropolije_sijecanj_2013POŽEGA (TU) - 28. siječnja 2013. godine u Požegi je održana sjednica biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine pod predsjedanjem nadbiskupa i metropolita Marina Srakića, uz sudjelovanje srijemskog biskupa Đure Gašparovića, požeškog biskupa Antuna Škvorčevića, te đakovačko-osječkog pomoćnoga biskupa Đure Hranića, kao i njihovih kancelara.       POŽEGA (TU) - 28. siječnja 2013. godine u Požegi je održana sjednica biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine pod predsjedanjem nadbiskupa i metropolita Marina Srakića, uz sudjelovanje srijemskog biskupa Đure Gašparovića, požeškog biskupa Antuna Škvorčevića, te đakovačko-osječkog pomoćnoga biskupa Đure Hranića, kao i njihovih kancelara.

      U okviru dnevnog reda sjednice se raspravljalo o pastoralnom djelovanju i životu svećenika u sadašnjim okolnostima, djelu za zvanja, te o konkretnoj situaciji u hrvatskom društvu.

Sjednica_metropolije_sijecanj_2013

      Na sjednici se razgovaralo o djelu za duhovna zvanja, zatim povezano s time o odgoju sjemeništaraca i bogoslova u novim okolnostima Đakovačko-osječka crkvene pokrajine, o permanentnoj formaciji mladih svećenika i potrebi većeg naglaska na duhovnoj izgradnji. Biskupi su se osvrnuli na određena pitanja izvanrednog upravljanja vremenitim crkvenima dobrima, te su prihvatili Pravilnik o bolovanju i umirovljenju dijecezanskih svećenika u Đakovačko-osječkoj crkvenoj pokrajini.

      Na sjednici se razgovaralo i o potrebi osnivanja katoličkih škola, posebno osnovnih jer u Slavoniji za sada postoji samo jedna i to u Požegi te četiri katoličke gimnazije.

                                                                                              Tomislav Mađarević

 

Tomislav Mađarević

KONCERT BOŽIĆNIH PJESAMA I OBIČAJI U SRIJEMU

Petrovaradin_sv_Juraj_IVPETROVARADIN (TU) - Na svetkovinu Bogojavljenja s početkom u 16,00 sati održat će se u župnoj crkvi Svetog Jurja, mučenika u Petrovaradinu tradicionalni koncert božićnih pjesama i prikazati božićni običaji u župama Srijemske biskupije. Za koncert se prijavljuju pjevači, svirači kao i zborovi u župama u Srijemu s melodijama i pjesmama kada se pokazuje jedinstvo u različnosti pjevanja i sviranja božićnih pjesama.

  

Tomislav Mađarević

DUHOVNA OBNOVA ZA SVEĆENIKE U SRIJEMU

PETROVARADIN (TU) - Nakon blagoslova obitelji u božićno vrijeme svećenici Srijemske biskupije naći će se zajedno u ponedjeljak 4. veljače na mjesečnoj duhovnoj obnovi, koja će biti u Biskupijskom pastoralnom centru u Petrovaradinu. Duhovnu obnovu će voditi vlč. Vjekoslav Lulić, župnik u Golubincima, a pozvani su svi svećenici u Srijemskoj biskupiji i grkokatolički svećenici u Srijemu.  

Tomislav Mađarević

KONCERT BOŽIĆNIH PJESAMA I OBIČAJA U SRIJEMU

Bozic_u_Srijemu_pf5PETROVARADIN (TU) - U Godini vjere i za Srijemsku biskupiju Godini svećeničkoga i redovničkog poziva, održan je na svetkovinu Bogojavljena ove godine u crkvi svetog Jurja, mučenika u Petrovardinu tradicionalni trinaesti po redu koncert božićnih pjesama i običaja u Srijemu.

       PETROVARADIN (TU) - U Godini vjere i za Srijemsku biskupiju Godini svećeničkog a i redovničkog poziva, održan je na svetkovinu Bogojavljena ove godine u crkvi svetog Jurja, mučenika u Petrovardinu tradicionalni trinaesti po redu koncert božićnih pjesama i običaja u Srijemu.

 Bozic_u_Srijemu_2013.__pf1

      Božićni koncert organiziran je uz sudjelovanje pjevača, svirača, orguljaša, zborova i recitatora, koji su se predstavili igrokazima i božićnim pjesmama: Davidov rod, S Anđelima pjevamo, Tri Kralja jahahu, Radujte se narodi, Djetešce mileno, Narodi nam se, Vesel'te se kršćani, Zvončići, Tiha noć, Pristupite vjerni, Tu noć još pamti Betlehem, Zdravo budi Djevice, Vjerujem u Tebe, Pastirsko kolo, te recitacije i igrokazi Betlemaša iz Surčina i Golubinaca.

Bozic_u_Srijemu__2013._pf2

      Nazočnima je prikazan i predstavljen bogati program božićnih pjesama i običaja našega naroda u Srijemu koji prenose baštinu svojih predaka.

Bozic_u_Srijemu_2013._pf3

      Sudjelovale su župe: Srijemski Karlovci, Surčin,  Ruma, Beočin, Golubinci i druge župe i Hrvatsko kulturno prosvetno društvo „Jelačić“ iz Petrovaradina s tamburaškim orkestrom i zborom, te VIS „Tekije“ iz Petrovaradina i orguljaš Petar Pifat.

Bozic_u_Srijemu_2013._pf4

      Među oko dvije stotine izvođača bila su djeca, mladi, odrasli i stari, koji su duhovno obogatili prisutne. Program je vodila Gordana Jerković.

Bozic_u_Srijemu_2013._pf5

      Na koncu susreta mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup, uputio je riječi zahvale svim sudionicima ovoga slavlja i organizatorima. Biskup je poručio: „Dođe Isus k svojima i oni ga primiše, tako je bilo prvog Božića kada se rodio Spasitelj svijeta. Nebeski Otac je izvršio svoje obećanje, kada je obećao da će poslati svoga Sina da spasi svijet. To nije trebalo ostati samo u Betlehemu. Isus se objavio cijelom svijetu i zato slavimo Bogojavljenje. Nama se objavljuje kada dopustimo da nam dodje i da ostane s nama. Mi smo proslavili Božić u svojim obiteljima i u svojim župnim zajednicama. Slaveći Božić i ovo Božićno vrijeme na poseban način Isus je ponovo došao k nama, došao je po ovim pjesmama, svirkama i igrokazima, po ovim riječima po kojima su nam se prikazali oni koji su nastupali, koji su nas obogatili i su koji došli ovdje zahvaljujući svojim župnicima i voditeljima“.

Bozic_u_Srijemu_2013._pf6

      Završetak susreta protekao je u zajedništvu razgovora i veselja uz prigodni domjenak u prostorijama Biskupskog ordinarijata i Centra za mlade Srijema.

                                                                              Tomislav  Mađarević

 

Bozic_u_Srijemu_2013._pf7

 

Bozic_u_Srijemu_2013._pf8

 

Bozic_u_Srijemu_2013._pf10

 

Bozic_u_Srijemu__2013._pf11