OTVARANJE SUDSKE GODINE MEĐUBISKUPIJSKOG SUDA I. STUPNJA U ĐAKOVU

02. veljača 2016.

ĐAKOVO (TU) – U subotu 30. siječnja 2016. u Nadbiskupskom domu u Đakovu otvorena je sudska godina Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Đakovu. Uz sudskoga vikara mons. dr. Nikolu Škalabrina, suce, branitelje ženidbenog veza, bilježnike i djelatnike Suda iz Đakova i podružnice u Požegi te generalnog vikara Đakovačko-osječke nadbiskupije mons. Ivana Ćurića, otvorenju sudske godine nazočili su svi biskupi Metropolije: đakovačko-osječki nadbiskup metropolit mons. Đuro Hranić, nadbiskup u miru mons. Marin Srakić, požeški biskup mons. Antun Škvorčević te srijemski biskup mons. Đuro Gašparović.O važnosti razgovora sa strankama prije podnošenja tužbe govorio je dr. sc. Zdenko Ilić, sudac i branitelj veze. Ukratko je opisao tijek te ciljeve razgovora, kao i poteškoće s kojima se susreće. Broj stranaka koji traže razgovore sve je veći, stranke su često neupućene u proces, a zamjetno je kako u medijima kruži mnoštvo netočnih informacija, napose nakon prošlogodišnje reforme kanonskog postupka ništavosti ženidbe, kojom se uvodi kraći postupak tijeka parnice na prvom stupnju crkvenih sudova, na temelju kojih stranke govore „Papa je tako rekao“. Na kraju izlaganja dr. Ilić iznosi prijedlog osnutka Ureda za davanje savjeta o mogućnosti i načinu postupanja za pokretanje parnice o ništavosti ženidbe i drugih ženidbenih postupaka, za koji bi trebalo uposliti crkvenog odvjetnika.

Izvještaj o požeškim parnicama o ništavosti ženidbe podnio je mr. sc. Želimir Žuljević, predstojnik Ureda za crkveno-pravna pitanja u Požegi. Među ostalim je naveo kako je tijekom 2015. godine donesena samo 1 presuda o ništavnosti ženidbe. Podružnica Suda u Požegi tijekom 2015. zaprimila 13 parnica, od kojih je jedna u dokaznom, a ostale u istražnom postupku te se sve prenose u 2016. godinu. I u požeškoj podružnici primijećen je porast informativnih razgovora.

 

Izvještaj o radu Suda u Đakovu tijekom 2015. godine podnio je sudski vikar dr. sc. Nikola Škalabrin. Rečeno je kako je Sud u 2015. ušao s 39 parnica o ništavosti ženidbe. Tijekom 2015. Sud je izrekao 29 presuda u parnicama o ništavosti ženidbe: 28 s područja Đakovačko-osječke nadbiskupije i jedna s područja Požeške biskupije, od kojih je 13 bilo pozitivnih (kod kojih je utvrđena ništavost ženidbe). U 2016. Sud je ušao s 10 neriješenih parnica iz 2015. a tijekom prošle godine zaprimljene su 44 tužbe za pokretanje parnica o ništavosti ženidbe (28 s područja Đakovačko-osječke nadbiskupije te 16 s područja Požeške biskupije).

U zaključku dr. Škalabrin ističe kako bi bilo dobro razmišljati o osnutku prizivnog suda ili suda drugog stupnja u Đakovu te bi već sada trebalo poduzeti potrebne korake za stvaranje dovoljnog stručnog kadra za ostvarenje toga cilja. Kako bi se parnice ispravno vodile i na vrijeme završile, djelatnici suda morali bi, koliko je to moguće, biti oslobođeni od drugih dužnosti.

Nakon rasprave okupljenima se obratio moderator Međubiskupijskoga suda 1. stupnja u Đakovu, mons. dr. Đuro Hranić, zahvaljujući svima na dosadašnjem vršenju službe: „Želimo vam milost, snagu, strpljivost, postojanu i hrabru ljubav prema poslu u crkvenom sudu te sve vrline i kreposti potrebne za nastavak vašeg daljnjeg plodnog i blagoslovljenog rada, na dobrobit čitave naše crkvene pokrajine te svih članova naših biskupijskih zajednica, a osobito onih koji vam se obraćaju i od vas mole te očekuju svjetlo Božje istine i crkveni pravorijek o svojoj ženidbi ili o nekim drugim pitanjima.“ A. Banović

                                                                               Preuzeto sa http://www.djos.hr