MISA 'ZA IZBOR RIMSKOG PRVOSVEĆENIKA'

12. ožujak 2013.

VATIKAN (IKA/TU) – Misom "za izbor Rimskog prvosvećenika" ("pro eligendo Romano Pontifice") u vatikanskoj bazilici 12. ožujka označen je početak konklave.      VATIKAN (IKA/TU) – Misom "za izbor Rimskog prvosvećenika" ("pro eligendo Romano Pontifice") u vatikanskoj bazilici 12. ožujka označen je početak konklave. Misom je predsjedao dekan Kardinalskog zbora kardinal Angelo Sodano uz kardinale Svete Rimske Crkve neizbornike i izbornike, među kojima su bili i hrvatski kardinali - zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Na misi u bazilici sudjelovalo je više tisuća vjernika te članovi Diplomatskog zbora akreditirani pri Svetoj Stolici.
      Misna čitanja bila su na engleskom odnosno španjolskom jeziku dok je Evanđelje naviješteno na latinskom.
      Na početku homilije kardinal Sodano rekao je kako se srca ispunjena ljubavlju "danas želimo prinijeti s Kristom Ocu koji je na nebesima da mu zahvalimo za brižnu pomoć koju pruža svojoj Svetoj Crkvi i na osobit način za svijetli pontifikat koji nam je svojim životom i djelom dao 265. Petrov nasljednik, ljubljeni i poštovani papa Benedikt XVI., kojem u ovom trenutku ponovno upućujemo svu našu zahvalnost".
      Danas, istodobno, želimo moliti Gospodina da po pastoralnoj brizi otaca kardinala što prije dadne svojoj Svetoj Crkvi drugoga dobrog pastira. U ovome nas času, zasigurno, podupire vjera u Kristovo obećanje o neprolaznoj naravi njegove Crkve. Isus je, naime, rekao Petru: "Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati" (usp. Mt 16, 18).
      Čitanja koja smo upravo slušali mogu nam pomoći bolje shvatiti poslanje koje je Krist povjerio Petru i njegovim nasljednicima, rekao je dekan Kardinalskog zbora. Osvrćući se na tekst prvog čitanja koji je preuzet iz drugog dijela knjige proroka Izaije, koja se naziva još i "Knjiga utjehe" (Iz 40-66), kardinal Sodano rekao je kako u njemu Bog naviješta da će poslati Mesiju punog ljubavi. To se proroštvo ispunilo u punini u Isusu, koji je došao na svijet da uprisutni Očevu ljubav prema ljudima. Tu se ljubav dade posebno zamijetiti u susretu s patnjom, nepravdom, siromaštvom, sa svim čovjekovim, bilo tjelesnim bilo duhovnim, slabostima. To je poslanje ljubavi Krist zatim povjerio pastirima svoje Crkve. Ta misija obvezuje svakog svećenika i biskupa, a još više Rimskog biskupa, pastira opće Crkve. Ta ljubav, nastavio je Sodano, potiče pastire Crkve da vrše svoje poslanje služenja ljudima svakog vremena, od neposrednoga karitativnog služenja pa sve do najuzvišenijeg služenja, a to je pružiti ljudima svjetlo evanđelja i snagu milosti. Kardinal Sodano u tome kontekstu citirao je ovogodišnju poruku pape Benedikta XVI. za korizmu gdje se kaže: Ponekad se nastoji ograničiti izraz "ljubav" na solidarnost ili jednostavno pružanje humanitarne pomoći. Važno je, naprotiv, podsjetiti da je najveće djelo ljubavi upravo evangelizacija, odnosno "posluživanje Riječi". Nema većeg dobročinstva, pa tako ni čina milosrđa, koji se može iskazati bližnjemu od lomljenja kruha Božje riječi, od toga da ga se učini dionikom Radosne vijesti evanđelja, da ga se uvede u odnos s Bogom: evangelizacija je najviša i najcjelovitija promocija osobe. Kao što piše sluga Božji papa Pavao VI. u enciklici Populorum progressio, naviještanje Krista prvi je i glavni činilac razvoja.
      Govoreći zatim o drugom čitanju iz poslanice apostola Pavla Efežanima (4, 11-16), kardinal Sodano rekao je kako je Apostol naroda tu poslanicu pisao upravo u gradu Rimu tijekom prvog uzništva. U toj poslanici Pavao predstavlja otajstvo Krista i Crkve. Dok je prvi dio više dogmatskog karaktera, drugi, u kojem se nalazi ulomak koji se čitao na misi, ima više pastoralni ton. U tome tekstu Pavao naučava praktične posljedice predstavljenog učenja i na početku upućuje snažni poziv na jedinstvo. Sveti Pavao zatim objašnjava kako u jedinstvu Crkve postoje različiti darovi, već prema raznolikosti Kristove milosti, ali je ta različitost u službi izgrađivanja jednoga Kristova tijela. Upravo zbog jedinstva njegova Mističnog tijela Krist je zatim poslao svoga Duha Svetoga i istodobno postavio svoje apostole, među kojima prvo mjesto zauzima Petar kao vidljivi temelj jedinstva Crkve. U spomenutom tekstu Pavao uči da i svi mi moramo surađivati na izgrađivanju jedinstva Crkve. Svi smo, dakle, pozvani surađivati s Petrovim nasljednikom, vidljivim temeljem jedinstva Crkve.
      U tekstu Evanđelja koje se čitalo na misi, nastavio je kardinal Sodano, donosi se dio Ivanova izvješća o Posljednjoj večeri kada Isus govori apostolima: Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! (Iv 15, 12). Taj tekst se nadovezuje tako na prvo čitanje iz Knjige proroka Izaije o djelovanju Mesije, da nas podsjeti da je temeljni stav pastira Crkve ljubav. To je ona ljubav koja nas potiče dati vlastiti život za braću. Temeljni je, dakle, stav svakog dobrog pastira dati život za svoje ovce. To vrijedi prije svega za Petrova nasljednika, pastira opće Crkve. Jer što je viša i univerzalnija pastoralna služba, to veća mora biti pastirova ljubav. U toj službi ljubavi prema Crkvi i prema čitavom čovječanstvu posljednji su pape poduzeli mnoge blagotvorne inicijative također na dobrobit naroda i međunarodne zajednice promičući neumorno pravdu i mir. Molimo da budući Papa uzmogne nastaviti to neprekidno djelovanje na međunarodnom planu. Uostalom, ta služba ljubavi je sastavni dio najdublje naravi Crkve. To je služba ljubavi vlastita Crkvi, a na poseban način Crkvi u Rimu, koja je, prema lijepom izrazu sv. Ignacija Antiohijskog, Crkva koja "predsjeda u ljubavi", "praesidet caritati" (usp. Ad Romanos, praef.; Lumen gentium, br. 13), rekao je kardinal Sodano i na kraju pozvao na molitvu "da nam Gospodin udijeli papu koji će velikodušna srca vršiti to uzvišeno poslanje".

 

IKA