LISTOPADSKI VJESNIK ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE I SRIJEMSKE BISKUPIJE 2015.

01. listopad 2015.

ĐAKOVO (TU) - Biskupi Antun Mandić i Stjepan Bäuerlein tema su listopadskog broja Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Urednik, dr. Boris Vulić broj otvara uvodnom riječju pod naslovom Čast i breme, nadbiskup Đuro Hranić piše o Naglascima započete pastoralne godine, nadbiskup u miru Marin Srakić piše o liku biskupa Antuna Mandića, a Tihonija Zovko predstavlja njegovu bibliografiju radova. Darija Damjanović Barišić piše o Predanju biskupa S. Bäuerleina pastoralu i katehezi. Vjesnik donosi i priloge svećenika iz posljednje generacije ređenika biskupa Bäuerleina, tako je Tadija Pranjić svoj rad naslovio Moje sjećanje na biskupa S. Bäuerleina, a Stjepan Belobrajdić - Biskup o kojemu se šutjelo…

Ivica Raguž nastavlja Razgovore s prijateljima u kojima „razgovara“ s Friedrichom Nietzscheom, Boris Vulić i Goran Franjić pišu o Teološkoj naravi monaštva, Vjenceslav Janjić o Mukama po župniku, a Nikolina Jurić o Vrijednosti negativnih emocija. Izbor misnih obrazaca tema je Zvonka Pažina, Robert Farkaš donosi propovijedi za sljedeći mjesec, Josip Filipović materijal za molitveno bdijenje za pokojne, dok Ivan Andrić u glazbenoj građi predlaže skladbu Kliči Gospodinu. Dražen Živić piše o Konfesionalnoj strukturi stanovništva istočne Hrvatske (2001. – 2011.), a Župu Kraljice sv. Krunice, Kuševac predstavlja Anita Lučić.

Rubrika „Vjeronauk i kateheza“ započinje kolumnom Margarete Gregić U prvim redovima na bojišnici života. Nikolina Nedeljković predlaže pripremu za vjeronaučni sat pod naslovom Obilježja postmoderne religioznosti, Krešimir Bulat katehetsku građu na temu Jedinstven sam, dobar, univerzalan i utemeljen te građu za biblijske zajednice Voditi računa o svojoj nutrini: svjetiljka. Ivica Čatić razlaže Proslov Evanđelja po Ivanu, Željko Vurm predstavlja djelo Miroslave Hadžihusejnović Valašek Kad vrime slavno dođe. Uz Godinu posvećenog života Ana Hodak piše o Odgoju za zvanja: teme u redovništvu u vjeronaučnim udžbenicima osnovne škole. Vlč. Tomislav Ćurić ovoga puta iz sakralne baštine nadbiskupije predstavlja krstionici u crkvi sv. Andrije u Donjim Andrijevcima.

U rubrici „Događanja“ posebna pozornost posvećena je Izbjegličkoj krizi te donosimo okružnicu nadbiskupa Hranića, pozive na pomoć Hrvatskog Caritasa, apel vjerskih predstavnika u RH te izjavu predsjednika HBK, nadbiskupa Želimira Puljića i Komisije Iustitia et pax. Zatim slijede izvješća o djelovanju djelatnika i volontera Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije i posjetu mons. Hranića i biskupa Antuna Škvorčevića Opatovcu i Bapskoj. Tu je i Papino pismo o jubilarnom oprostu, priopćenje o reformi kanonskog postupka za parnice proglašenja ništavosti ženidbe te izvješća o metropolitanskoj sjednici, teološko-pastoralnom seminaru za svećenike, pastoralnim projektima u Vikarijatu Osijek te održanim seminarima i stručnim skupovima. Svećenici su i ove godine pozvani na uključenje u Grupu za podršku i razmjenu iskustava – projekt koji se odvija u Vikarijatu Osijek. Na omotu Vjesnika predstavljena su i nova izdanja – četiri sveska poslanica J. J. Strossmayera „Sve za vjeru i za domovinu“ koje je pripremio nadbiskup Srakić uz pomoć suradnika. M. Kuveždanin
Preuzeto sa http://www.djos.hr