IMENOVAN NOVI GLAVNI TAJNIK UPRAVE DRŽAVE GRADA VATIKANA

30. kolovoz 2013.

VATIKAN (IKA/TU) – Papa Franjo je imenovao o. Fenrnanda Vergeza Alzagu, člana Kristovih legionara, novim, glavnim tajnikom Uprave Države Grada Vatikana. Dosad je o. Alzaga bio ravnatelj Telekomunikacija Države Grada Vatikana. Za svećenika je zaređen 1969. godine; postigao je magisterij iz filozofije i teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana a diplomu iz arhivistike pri Tajnom vatikanskom arhivu. U službu Svete Stolice stupio je 1972. godine radeći pri Zboru za ustanove i društva posvećenoga života, a od 1984. godine u Papinskom vijeću za laike; deset godina poslije postaje ravnateljem Internetskog ureda Svete Stolice, a od 2008. godine obnašao je dužnost ravnatelja Telekomunikacija.

                                                                                                 IKA 

IKA