III. KRIŽNI PUT MLADIH SRIJEMSKE BISKUPIJE U SUBOTU 21. OŽUJKA 2020. U ŽUPI SV. DIMITRIJE – SRIJEMSKA MITROVICA

29. veljača 2020.

SVIM  ŽUPAMA SRIJEMSKE BISKUPIJE

Ured za mlade Srijemske biskupije organizira treći križni put mladih naše biskupije u župi Sv. Dimitrije u Srijemskoj Mitrovici. Križni put će biti 21. ožujka 2020. Susret bi se vodio retkom iz psalma Gospodin je pastir moj; ni u čem ja ne oskudijevam..” Ps 23, 1.

 

Susret je jednodnevan sa slijedećim okvirnim programom:

14.30 sati    Okupljanje u župnom dvorištu i odlazak do župne kalvarije.

15.00 sati    Križni put po postajama.

                    Poslije pobožnosti je sveta misa u crkvi na kalvariji

                    (potom povratak u župu, predah, okrijepa i prigodna kateheza sa temom –

                    zašto je Isus morao biti razapet).

                    Po završetku kateheze bila bi prigodna molitva i završetak susreta.   

Kako bi susret tekao u što boljem redu molimo Vas da prilikom prijave obratite pozornost na slijedeće:

  • Na susret su pozvani mladi svih uzrasta.
  • Mlade treba prijaviti za susret  najkasnije do 15. ožujka 2020. velečasnom Dušanu Milekić na telefon 064/338-5752 ili na mail dusan.milekic@yahoo.com - kako bi se lakše organiziralo oko programa.
  • Prijevoz organizira svaka župa za sebe.
  • Molimo župnike da svoje obveze prilagode tom danu i omoguće mladima dolazak.

Zahvaljujem na suradnji.

                                                                                                               Dušan Milekić                     

                                                                                                           Povjerenik za mlade