EKUMENSKI KONCERT U ČEREVIĆU

ĆEREVIĆ (TU) - Na sedmu vazmenu nedjelju 13. 5. 2018. u župnoj crkvi sv. Josipa u Čereviću upriličen je Ekumenski koncert na kojemu su nastupili Crkveni zbor župe Presvetog Trojstva iz Srijemskih Karlovaca, Muški pjevački hor SPC opštine sv. Save Čerevići Pravoslavni hor sv. Roman Slatkopojaciz hrama Svetog apostola Pavla (koji se nalazi u krugu Vojne bolnice) u Petrovaradinu.
Prije samoga početaka koncerta domaćin župnik župe u Čereviću vlč. Zdravko Čabrajac, pozdravio je sve prisutne zborove koji su se odazvali nasupiti na ovome koncertu, kao i pretstavnike lokalnih vlasti predvođenih predsjednikom skupštine optine Beočin i njegove suradnike, kao i paroha čereviće parohije sv. Save protonamjesnika Mirka Mišanovića, kao i sve okupljene vjernike župe Čerević i Beočin i ostale goste, napose iz sestrinske pravoslavne Crkve.
Uz bogati repertuar crkveni i liturgijskih napjeva obaju Crkava, sam koncert je započeo nasupom Muškog pjevačkog hora SPC opštine sv. Save Čerević izvođenjem molitve Oče naš na stroslavenskom jeziku, potom je usljedio nastup Pravoslavnog hora sv. Roman Slatkopojac koji je uz napjeve koji se pjevaju tjekom liturgije otpjevao i jedan liturgijski napjev na latinskom jeziku, posljednji zbor koji je nastupio bio je Crkveni zbor iz župe u Srijemskim Karlovcima koji je izveo nekoliko uskrisnih pjesama koje se pjevaju tjekom uskrsnoga vremena u katoličkoj Crkvi, svoj nastup je sam zbor zaključio pjevanjem Kraljice neba. Nakon izvođenja kraljice neba usljedila je zahvala župnika vlč. Zdravka Čabrajca samim zborovima kao i samim vjernicima na izrazito lijepom odazivu. Sam koncert je zaključen zajedničkom izvedbom napjeva Na mnogaja ljeta, nakon kojeg je usljedilo druženje u župnome stanu.
 

Davor Kormanjoš