Duhovna obnova za svećenike Srijemske biskupije

04. veljača 2014.

PETROVARADIN (TU) – Svećenici Srijemske biskupije sudjelovali su na duhovnoj obnovi u Petrovaradinu u ponedjeljak 3. veljače 2014. godine. Duhovnu obnovu je predvodio dekan preč. Tomislav Kovačić, župnik u Srijemskoj Kamenici, koji je nakon molitve srednjeg časa i uvoda, izložio razmatranje na temu  „Svećeništvo po dokumentima i Katekizmu katoličke crkve sa posebnim osvrtom na obećana data prilikom samog  čina ređenja i formaciju svećenika“.
U svome izlaganju predavač je prikazao temu u nekoliko točaka. Prva točka: “Neizbrisiv biljeg dara Duha svetoga i posvetne milosti usmjerene na držanje euharistijske žrtve i posvećivanje vjernika i stvari”. Druga točka:”Zajedništvo svećenika u prezbiteriju s biskupom”.
Poslije predavanja, odnosno razmatranja, bilo je prigode za kraću raspravu. Duhovna obnova je nastavljena, nakon prigode za svetu ispovijed, klanjanjem u crkvi Svetog Jurja u Petrovaradinu uz molitvu i kratka razmišljanja.

Tomislav Mađarević