CVJETNICA U ZEMUNU

ZEMUN (TU) - U župi "Uznesenja Blažene Djevice Marije" u Zemunu svečano je proslavljena Nedjelja Muke Gospodnje - Cvjetnica.      ZEMUN (TU) - Nedjelja Muke Gospodnje - Cvjetnica svečano je proslavljena 24. ožujka u župi “Uznesenja Blažene Djevice Marije“ u Zemunu kada je obilježena na veoma svečan način. Naime, usprkos tome što vrijeme nije bilo karakteristično za proljeće, župnik preč. Jozo Duspara je u župnom dvorištu blagoslovio grančice a pjevači zbora „Sveta Cecilija“ su pratili procesiju do crkve pjevanjem himna „Hosana Davidovu Sinu“ nakon čega je u crkvi započela svečana sveta misa. Naime, nakon blagoslova grančica, koje simboliziraju palmine grančice kojima su ljudi pozdravljali Isusa kada je ulazio u Jeruzalem, članovi zbora su, skupa s velikim brojem župljana, ušli u crkvu pjevajući „Slava čast i hvala ti, Spasitelju Kralju Kriste“. Prizor procesije ljudi s blagoslovljenim grančicama u rukama koja se kreće prema ulazu u crkvu bio je zaista impozantan. U crkvi je nastavljena sveta misa. Nakon psalma koji su odpjevali članovi zbora, uz zaziv „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio“ i prvog čitanja, svečana tišina koja je nastala u crkvi mogla se gotovo dotaći.  Ona je bila najbolji uvod u nastavak svete mise. Uslijedilo je podsjećanje na Isusovu muku i sve ono što je On podnio za spasenje nas ljudi. Naime, pjevači su odpjevali „Muku po Luki“ i time upotpunili događaj ovog značajnog i velikog blagdana.

      U homiliji župnik je s vjernicima razmišljao o današnjim događajima, najprije o svečanom Isusovom ulasku u Jeruzalem, a za kasnije o događaju muke Isusove koju je podnio radi nas ljudi i radi našega spasenja. 

      Nakon svetog euharistijskog slavlja mnogi župljani su još dugo ostali u župnim prostorijama. Pravili su planove za predstojeći najveći kršćanski blagdan, Uskrs. Pošto su, svakako, razmijenjivane i mnoge druge teme, bilo je dosta i onih župljana koji su se sjetili nekih lijepih običaja vezanih za Cvjetnicu koji danas pomalo blijede, kao što je umivanje u vodi u koju se stavljalo cvijeće.

      Župljani Zemuna su, što je i najvažnije, svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem u ovom euharistijskom slavlju kao i općenito u životu svoje župne zajednice, potvrdili da je najvažnije očistiti dušu  u ispovjedi i tako spremno dočekati Uskrs.

                                                                           Danijela Lukinović

 

 

Danijela Lukinović