CVJETNICA – NEDJELJA MUKE GOSPODNJE U SRIJEMSKOJ MITROVICI

15. travanj 2019.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) - Na Cvjetnicu – Nedjelju Muke Gospodnje, 14. travnja 2019. godine, svečano euharistijsko slavlje u katedrali svetog Dimitrija, đakona i mučenika u Srijemskoj Mitrovici predvodio je biskup Đuro Gašparović, u zajedništvu s mons. Eduardom Španovićem, župnikom katedralne župe, te velikim brojem okupljenih vjernika.

Slavlje je započelo u dvorištu katedralne crkve svetog Dimitrija gdje su se okupili vjernici koji su došli sa željom iskrenog početka velikih i svetih dana koji su pred njima, a u svijesti da spomenom svečanog Gospodinova ulaska u Grad Jeruzalem započinjemo Veliki i sveti Tjedan u kojem su na osobit način pozvani na razmišljanje o Kristovoj spasenjskoj žrtvi. Nakon svečanog blagoslova grančica, te navještaja Evanđelja po Luki, okupljeni vjernici su se svečanom procesijom uputili u katedralu.

Kako i predviđa obred, naviještena je Muka Gospodina našega Isusa Krista. Za istaknuti je da je napjev koji se koristi prilikom pjevanja Muke, originalno glazbeno vlasništvo župe svetog Dimitrija, te tradicionalna glazbena baština koju su skladali srijemskomitrovački orguljaši. Upravo kroz ove dane, slaveći Gospodina, oživljava se vrijedna tradicija, koja se na taj način prenosi na mlađe generacije. Ista tradicija, oživljena je i ove godine kroz solističku izvedbu članova srijemskomitrovačkog župskog zbora, pod ravnanjem sestre Cecilije Tomkić.

Biskup Đuro Gašparović, osvrćući se na današnji događaj, istaknuo je kako je velika vrijednost Kristove muke i Kristova križa, te kako niti jedan vjernik u svom životu ne može proći drugačije.

Večernje euharistijsko slavlje predslavio je mons. Eduard Španović, župnik srijemskomitrovački. Na početku euharistijskog slavlja, pozvao je okupljene vjernike na dublje razumijevanje Kristovog puta, kao i na prevrtljivost ljudske naravi koja ponekad želi slaviti ono što joj je zanimljivo, dok je kršćanin pozvan slaviti istinskog Gospodara i životne vrijednosti koje nam On nameće.

Navještaj Muke Gospodina našega Isusa Krista, bio je u organizaciji mladih župljana srijemskomitrovačke župe, koji su se i ove godine rado aktivirali u euharistijskom slavlju.

                                                                                                             Ivica Zrno