BOŽIĆNO SLAVLJE U SREMSKOJ MITROVICI

27. prosinac 2010.

 

SREMSKA MITROVICA, 25. prosinca 2010. – Svečanu božićnu euharistiju na Božić 25. prosinca u katedrali sv. Dimitrija, đakona i mučenika, predvodio je srijemski biskup Đuro Gašparović u koncelebraciji sa župnikom Eduardom Španovićem i svećenikom Zenom Voukom.      SREMSKA MITROVICA, 25. prosinca 2010. – Svečanu božićnu euharistiju na Božić 25. prosinca u katedrali sv. Dimitrija, đakona i mučenika, predvodio je srijemski biskup Đuro Gašparović u koncelebraciji sa župnikom Eduardom Španovićem i svećenikom Zenom Voukom.

      U homiliji biskup Gasparović je istaknuo da je čudesno otajstvo Božića. „Rođenjem Isusa u betlehemskoj štalici zasjalo je svjetlo cijelome svijetu, svjetlo koje vodi u život. Njegove riječi i djela jesu svjetlo koje pokazuje pravi put u našem životu.

      „Isus Krist je Spasitelj čovjeka, nastavio je biskup. On je Novorođeni koji je rasvijetlio tamu ljudske povijesti. Nitko ga nije u povijesti nadmašio u ljepoti nauke, u dobroti srca, u čistoći života, u ljubavi sve do kraja, sve do križa. On je naš novorođeni Kralj, On je Riječ koja je postala tijelom.

      Božić je događaj kada se Bog objavio i dokazao da se brige za ljude. Bog Otac čovjeka nikada ne napušta, a u njegovu Sinu Isusu Kristu to je bilo više nego očito. Kao što je Isus pokazao Božju brigu prema ljudima, tako i nas poziva da svakodnevno svjedočimo vlastitu brigu jednih prema drugima, posebno prema onima koji su u najrazličitijim životnim potrebama.“

      „Ovog Božića rođenje Isusovo neka vrati vjeru, nadu i ljubav u život svakoga čovjeka, neka uništi mržnju, zavist, nepraštanje, nepravdu i svako zlo, neka nemir pretvori u mir, a tugu u radost, neka siromaštvo i bijedu pretvori u čovjeka dostojno blagostanje, neka potrebnom snagom obdari sve koji trpe na duši i tijelu, neka ljubav bude oslonac za svako nastojanje i dobro djelo, neka sreća i zadovoljstvo budu vječni pratilac svakom čovjeku, neka besposleni dobiju posao, a gladni dovoljno kruha, nek u Novorođenome Kralju svi nađemo snagu i smisao svoga života“, pozvao je na koncu biskup Gašparović sudionike misnoga božićnog slavlja.

 

Biskupski ordinarijat