New Article

New Article

New Article

New Article

New Article

Srijemska Mitrovica

Župa Sveti Dimitrije, đakon i mučenik
 
mons. Eduard Španović, prelat
 
župnik, dekan srijemskomitrovačkog dekanata
 
Generalni vikar
 
RS 22000 Srijemska Mitrovica, Svetog Dimitrija 12
 
Tel.: +381(0)22 626942; Fax: +381(0)22 614837
 
E-pošta: smzupured@gmail.com
 
Kapela Svetog Roka na Katoličkom groblju
 
Kapela Žalosne Gospe Mitrovačke u gradu
 
Kalvarija
 
Filijale: Grgurevci, Šašinci, Šuljam, Veliki Radinci 
 
 
Samostan Milosrdnih sestara Svetog Križa
 
RS 22000 Srijemska Mitrovica, Svetog Save 14
 
s. Cecilija Tomkić
 
Tel.: +381(0)22 622368